Puolivuosikatsaus 13.8.2021

Gofore Oyj: Gofore Oyj:n puolivuosikatsaus 1.1.–30.6.2021 – Kannattava kasvu jatkui

GOFORE OYJ PUOLIVUOSIKATSAUS 13.8.2021 KLO 9.00

Gofore Oyj:n puolivuosikatsaus 1.1.–30.6.2021
Kannattava kasvu jatkui

Tammikesäkuu 2021 lyhyesti

  • Liikevaihto kasvoi 38,3 prosenttia ja oli 51,7 (37,4) miljoonaa euroa.
  • Oikaistu EBITA1 oli 6,9 (5,6) miljoonaa euroa eli 13,4 (15,1) prosenttia liikevaihdosta.
  • Liiketulos (EBIT) oli 5,7 (4,5) miljoonaa euroa eli 11,0 (12,0) prosenttia liikevaihdosta.
  • Osakekohtainen tulos (EPS) oli 0,27 (0,23) euroa.
  • Henkilöstömäärä kasvoi 31,6 prosenttia yhteensä 803 (610) henkilöön.

Gofore tiedotti 18.2.2021 hankkivansa 95 prosenttia muutoksen läpiviennin asiantuntijayritys CCEA Oy:n osakekannasta. Kauppa saatettiin päätökseen 1.3.2021.

Gofore Oyj siirtyi Nasdaq Helsinki Oy:n First North Growth Finland -markkinapaikalta Nasdaq Helsinki Oy:n pörssilistalle 23.3.2021.

Gofore tiedotti 22.4.2021 toteuttaneensa 1 000 000 uuden osakkeen suunnatun osakeannin ja keränneensä sen tuloksena 19 miljoonaa euroa.

Huhtikesäkuu 2021 lyhyesti

  • Liikevaihto kasvoi 42,5 prosenttia ja oli 26,4 (18,6) miljoonaa euroa.
  • Oikaistu EBITA1 oli 3,4 (2,5) miljoonaa euroa eli 13,0 (13,3) prosenttia liikevaihdosta.

Tässä puolivuosikatsauksessa sulkeissa esitetyt luvut viittaavat vertailukauteen eli samaan ajanjaksoon vuonna 2020, ellei toisin ilmoiteta. Puolivuosikatsauksen tietoja ei ole tilintarkastettu. Koko vuotta 2020 koskevat tiedot perustuvat tilintarkastettuun vuositilinpäätökseen 2020.

1Yhtiö käyttää operatiivisen kannattavuuden mittarina oikaistua EBITA:a. Oikaistu EBITA on määritelty taulukko-osion tunnuslukutaulukossa. Osion lopussa on esitetty myös täsmäytyslaskelma.

Taloudellinen ohjeistus vuodelle 2021
Yhtiö toistaa aiemman 5.3.2021 julkaistun taloudellisen ohjeistuksen. Gofore arvioi, että tilikauden 2021 liikevaihto kasvaa verrattuna tilikauteen 2020 ja oikaistu EBITA tilikaudella 2021 kasvaa verrattuna tilikauteen 2020.

Gofore raportoi ja kommentoi liikevaihdon kehittymistä kuukausittain liiketoimintakatsauksissaan.

Pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet (julkaistu 16.12.2020)
Gofore tavoittelee yli 20 prosentin vuotuista liikevaihdon kasvua, josta orgaanisen kasvun osuus on noin puolet. Kannattavuuden osalta Goforen tavoite on 15 prosentin oikaistu EBITA-marginaali.

Avainluvut

1 000 euroa, ellei toisin ilmoiteta 1.1.–30.6.20211 1.1.–30.6.2020 1.1. –31.12.20202
Liikevaihto 51 679 37 376 77 953
Liikevaihdon kasvu, % 38,3 % 11,7 % 21,7 %
Käyttökate (EBITDA) 8 115 6 102 12 329
Käyttökate-% (EBITDA) 15,7 % 16,3 % 15,8 %
EBITA, oikaistu 6 943 5 629 10 778
EBITA-%, oikaistu 13,4 % 15,1 % 13,8 %
EBITA 6 758 4 911 9 908
EBITA-% 13,1 % 13,1 % 12,7 %
Liiketulos (EBIT) 5 675 4 495 8 750
Liiketulos -% (EBIT) 11,0 % 12,0 % 11,2 %
Raportointikauden tulos 3 944 3 234 6 903
Osakekohtainen tulos (EPS), laimennettu, euroa 0,27 0,23 0,49
Oman pääoman tuotto (ROE), % 17,2 % 19,9 % 20,2 %
Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), % 18,2 % 20,6 % 18,1 %
Omavaraisuusaste, % 56,8 % 56,9 % 47,0 %
Nettovelkaantumisaste, % -30,8 % -29,5 % -15,4 %
Kokonaiskapasiteetti keskimäärin, FTE 726 558 597
Alihankinta keskimäärin, FTE 111 71 83
Henkilöstön määrä katsauskauden lopussa 803 610 724

1 CCEA Oy:n luvut on yhdistetty Gofore-konsernin lukuihin 1.3.2021 lähtien.
2 Qentinel Finland Oy:n luvut on yhdistetty Gofore-konsernin lukuihin 1.9.2020 lähtien.

Kehitys neljännesvuosittain

Konserni Q1/20211 Q2/2021 Q3/2021 Q4/2021
Liikevaihto, milj. euroa 25,2 26,4
EBITA, milj. euroa, oikaistu 3,5 3,4
EBITA, %, oikaistu 13,9 % 13,0 %
Konserni Q1/2020 Q2/2020 Q3/20202 Q4/2020
Liikevaihto, milj. euroa 18,8 18,6 16,3 24,3 
EBITA, milj. euroa, oikaistu 3,2 2,5 1,9 3,3
EBITA, %, oikaistu 16,8 % 13,3 % 11,5 % 13,5 %
Kasvu, % Q1/2021 Q2/2021 Q3/2021 Q4/2021
Liikevaihto, kasvu, % 34,1 % 42,5 %
EBITA, oikaistu, kasvu, % 10,7 % 39,5 %

1 CCEA Oy:n luvut on yhdistetty Gofore-konsernin lukuihin 1.3.2021 lähtien.
2 Qentinel Finland Oy:n luvut on yhdistetty Gofore-konsernin lukuihin 1.9.2020 lähtien.

Toimitusjohtaja Mikael Nylund kommentoi tammikesäkuuta 2021:

Ensimmäinen vuosipuoliskomme alkoi ja päättyi vahvempana kuin koskaan aikaisemmin.

Liikevaihtomme kasvoi ensimmäisellä vuosipuoliskolla 38 prosenttia vertailukaudesta. Käynnissä on jo 16. tilikausi, joka jatkaa keskeytyksetöntä kannattavaa kasvuamme. Ensimmäisen vuosipuoliskon asiakasprojektit toteutuivat suunnitellusti, ja kysyntä eri liiketoiminta-alueilla kehittyi hyvin. Kulunut vuosipuolisko vahvisti näkemystämme siitä, että yhteiskunta ja yritykset ovat kiihdyttäneet panostuksiaan digitaalisen liiketoiminnan ja palvelujen kehittämiseen.

Kasvun tukemana myös tulos kehittyi hyvin. Tammi–kesäkuun oikaistu EBITA kasvoi 6,9 miljoonaan euroon, mikä vastaa 13,4 prosenttia liikevaihdosta. Laskutusasteemme paranivat vuosipuoliskon loppua kohden maalis–huhtikuun matalammasta tasosta, jolloin laskutusasteeseen vaikutti erityisesti suuren asiakkaamme (KEHA-keskus) sopimuskauden vaihtuminen. Vuoden edetessä henkilöstön vaihtuvuudessa meillä, ja alalla yleensä, oli nähtävissä kasvua korona-ajan väistyessä. Vaihtuvuuden kasvu vaikuttaa luonnollisesti niin kasvuun kuin kannattavuuteen.

Suomessa kasvoimme vahvasti sekä yksityisen että julkisen sektorin asiakkuuksissa. Onnistuimme hyvin julkisen sektorin tarjouskilpailutuksissa, ja liikevaihtomme näissä asiakkuuksissa kasvoi noin 20 prosenttia 33,3, miljoonaan euroon. Iloksemme yksityisen sektorin myynti kasvoi yritysostojen tukemana erittäin vahvasti, lähes 92 prosenttia 18,4 miljoonaan euroon. Olemme pitkäjänteisesti kehittäneet tarjoamaamme ja onnistuneet saavuttamaan yhä strategisemman roolin yritysten digitaalisen muutoksen kumppanina. Yksityisen sektorin osuus liikevaihdostamme kasvoikin 36 prosenttiin, kun se vuotta aiemmin oli 26 prosenttia.

Julkisen sektorin asiakkuuksissa liiketoiminta eteni suunnitellusti ja uusimme merkittäviä sopimuksia muun muassa Verohallinnon ja Espoon kaupungin kanssa. Eteenpäin katsoen arvioimme, että Suomessa käynnistyvä sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus sekä EU:n elpymisvälineen tuomat panostukset kestävään vihreään kasvuun ja digitalisaatioon kasvattavat palvelukysyntää jatkossa erityisesti IT-ympäristön suunnittelu-, hanke- ja projektinhallinnan, hankintojen asiantuntemuksen sekä muutoksen ihmislähtöisen johtamisen saralla. Yhteiskunnallisesti vaikuttavissa hankkeissa pääsemme hyödyntämään teknologiaa ajattelu- ja toimintamallien uudistamisessa sekä entistä kestävämpien ratkaisujen kehittämisessä. Näin toteutamme missiotamme muuttaa maailmaa entistä paremmaksi.

Kansainvälinen liiketoimintamme kasvoi 10 prosenttia vertailukaudesta 4,5 miljoonaan euroon. Meille tärkeässä kohdemarkkinassa Saksassa koronaviruspandemia on hidastanut jonkin verran uusiasiakashankintaamme, mutta odotamme talouden ja toimeliaisuuden elpymisen näkyvän positiivisesti vuoden loppua kohti. Strateginen tavoitteemme on kasvaa kansainvälisesti. Hyödynnämme paikallisessa kilpailussa pohjoismaista etumatkaamme julkisen sektorin onnistuneesta digitalisaatiosta sekä muillakin markkina-alueilla nopeasti yleistyvän ketterän ihmislähtöisen kehittämis- ja toimintamallin erityisosaajana.

Onnistuneet yritysostot ovat keskeinen osa kasvustrategiaamme. Helmikuussa kerroimme viimeisimmästä yritysostostamme, kun saimme CCEA Oy:n osaksi perhettämme. CCEA:n noin 50 henkilön asiantuntijajoukko lisäsi kykyämme yhdistää teknologisen ja ihmislähtöisen muutoksen johtaminen sekä vahvisti osaamistamme auttaa asiakkaita onnistumaan kaikkein vaativimmissakin muutoshankkeissa. Myös viime syksynä hankitun Qentinel Finlandin digitaalisen testauksen ja laadunvarmistuksen palvelut on integroitu onnistuneesti ja asiakkaamme ovat päässeet nauttimaan yhä vahvemmasta ja laaja-alaisemmasta tuestamme digitaalisen muutoksensa toteuttamisessa.

Tyytyväinen asiakas on meille tärkeä kasvun ja työn ilon lähde. Viimeisimmässä asiakastyytyväisyysmittauksessa suositteluindeksi oli Suomessa 61 (asteikko -100 / +100). Tämä on erittäin hyvä tulos ja korkeampi kuin viime vuonna toteutetuissa mittauksissa. Asiakkaamme arvostavat yhteistyössämme erityisesti asiantuntijuuttamme, asiakaslähtöisyyttämme sekä joustavuuttamme.

Kasvustrategiamme osana vahvistimme kasvun edellytyksiä myös pääomamarkkinoilla. Siirryimme Nasdaq Helsingin päämarkkinapaikalle maaliskuussa. Siirtyminen on vahvistanut näkyvyyttämme ja tunnettuuttamme sekä nostanut meidät kotimaassa ja kansainvälisesti uuteen viiteryhmään niin asiakkaiden, yhteistyökumppaneiden kuin sijoittajien silmissä. Huhtikuussa toteutimme kansainvälisille ja suomalaisille instituutiosijoittajille suunnatun osakeannin, jonka tuloksena keräsimme 19 miljoonaa euroa kasvustrategiamme toteuttamisen tueksi. Anti toteutti osaltaan myös tavoiteltua omistuspohjan monipuolistumista, kun kansainväliset sijoittajat merkitsivät yli 75 prosenttia tarjolla olleista osakkeista. Samassa yhteydessä myös yhtiön neljä perustajaosakasta myivät osan osakeomistuksistaan.

Viime vuoden lopulla päivitetty kasvustrategiamme puree koronapandemian jälkeen elpyvässä maailmassa, joka etsii uusia ratkaisuja maailmanlaajuisiin kestävyyshaasteisiin. Tavoittelemme IT-palvelumarkkinoiden yleistä markkinakehitystä nopeampaa kasvua. Kasvun osa-alueet ovat: kasvu Suomessa, kasvu kansainvälisillä markkinoilla sekä kasvu yritysjärjestelyiden kautta. Etenemme hyvin kohti visiotamme olla yksi merkittävistä digitaalisen muutoksen asiantuntijayrityksistä Euroopassa.

IT-markkinanäkymät ja toimintaympäristö
Koronaviruspandemia on kiihdyttänyt julkisen ja yksityisen sektorin digitalisaatiota ja siihen liittyviä panostuksia. Nämä panostukset ovat kautta linjan edelleen kehittymässä yksittäisten digitaalisten palvelujen toteuttamisesta kohti organisaationlaajuista digitaalista muutosta ja digitaalisten kyvykkyyksien kehittämistä. Yhtiö arvioi tämän kehityksen jatkuvan ja sen heijastuvan lyhyen ja pitkän aikavälin kysyntään. On myös kuitenkin huomioitavaa, että asiakkaiden kyky ja halukkuus investoida digitaaliseen muutokseen on edelleen riippuvainen talouden kehityksestä sekä julkisella että yksityisellä sektorilla.

Yhtiö arvioi edelleen Suomen julkisen sektorin digitalisaatioinvestointien jatkavan aikaisempaa kasvuaan. Julkisen sektorin IT-investoinneille ominainen pitkä aikajänne ja pitkät yhteistyösopimukset toimittajien kanssa tekevät kysynnästä verrattain ennustettavaa. Julkisen sektorin tulevat rakenneuudistukset synnyttävät uusia mahdollisuuksia investoida digitaalisiin palveluihin. Suomessa eduskunnan kesäkuussa 2021 hyväksymä lakipaketti käynnisti sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen Suomessa. Uudistus itsessään on valtava projekti, ja pidemmällä aikavälillä myös terveydenhuollon digitalisoinnin nopea kehitystarve nousee vahvemmin agendalle. Myös vuosille 2021–2023 kohdistuva EU:n elvytysvälineen mahdollistama panostus (Suomen kestävän kasvun ohjelma) vihreään siirtymään ja digitalisaatioon synnyttää yhtiön arvion mukaan lisää kysyntää Goforen palveluille julkisten investointien muodossa. Suomessa julkisen sektorin asiakkaista kilpailevat pääasiassa perinteiset suuret kotimaiset IT-talot sekä toimintatavoiltaan ketterät, uusien digitaalisten palvelujen kotimaiset toimittajat. Kilpailutilanne on pysynyt vakaana ja Goforen aseman markkinoilla arvioidaan pysyvän vahvana.

Suomen yksityisellä sektorilla digitalisaatio on edelleen yksi tärkeimmistä strategisista prioriteeteista. IT-kehitys on edelleen osittain yritysten ja organisaatioiden sisäistä toimintaa, ja yritykset ja organisaatiot palkkaavat alan erityisosaajia erilaisiin IT-tehtäviin. Ulkoista huippuasiantuntijuutta Suomen yksityisen sektorin toimijoille tarjoavat edelleen sekä kotimaiset että kansainväliset IT-palvelutuottajat. Erityisesti Goforelle tärkeän vientiteollisuuden näkymät ovat varsin hyvät, ja yhtiö arvioi tämän parantavan vientiyritysten investointeja myös digitalisaation saralla. Investoinnit kohdistuvat uusiin digitaalisiin palveluihin, datan hallintaan ja sen hyödyntämiseen sekä digitalisaatioon liittyvien kyvykkyyksien kehittämiseen. Goforen kattavan digitaalisten asiantuntijapalvelujen tarjoaman arvioidaan vastaavan yksityisen sektorin kysyntään hyvin.

Huippuosaamiseen perustuvassa asiantuntijaliiketoiminnassa kilpailu parhaista osaajista on edelleen kiristynyt. Asiantuntijoiden, erityisesti teknisten osaajien ja ohjelmistosuunnittelijoiden, halukkuus vaihtaa työpaikkaa on kasvanut koronapandemian alun rauhallisemman vaiheen jälkeen koko toimialalla tämän vuoden aikana. Myös freelance-työ, paikkariippumaton työ ja näitä vastaavat mallit ovat yleistyneet koronapandemian ja etätyömallien kiihdyttäminä. Kysyntä osaavasta työvoimasta jatkuu vahvana ja koskee jatkossa kasvavissa määrin myös muita digitalisaation osaajia kuin kokeneita teknisiä ja ohjelmisto-osaajia. Korkean kysynnän vuoksi riski palkkainflaatiolle on kasvanut.

Suomen ulkopuolisten markkinoiden kehitys erityisesti Saksassa noudattaa pääpiirteissään Suomen markkinoiden kehitystä. Suomen ulkopuolella Goforen asiakkaat ovat pääasiassa yksityisellä sektorilla. Pitkällä aikavälillä yhtiö arvioi edelleen palvelujensa kysynnän kasvavan niiden suuren markkinapotentiaalin vuoksi.

Covid-19 -koronaviruspandemian vaikutukset
Goforen päämarkkina-alueella Suomessa koronaviruspandemian vaikutukset Goforelle tärkeässä julkisen ja yksityisen sektorin asiakassegmenteissä on olleet vähäisiä. Koronan tuoma epävarmuus on monilla toimialoilla väistynyt tai nopeasti väistymässä. Investoinnit digitalisaatioon ovat nousseet tärkeysjärjestyksessä korkeammalle. Asiakkaat investoivat myös omien kyvykkyyksiensä parantamiseen.

Goforelle relevanttien Suomen ulkopuolisten markkinoiden osalta erityisesti Saksassa koronapandemialla on ollut suurempi välitön vaikutus, mikä on näkynyt uusasiakashankinnan lievänä laskuna. Saksassa kuitenkin tilanteesta toipuminen on ollut nopeaa.

Taloudellinen katsaus 1.1.–30.6.2021

Liikevaihdon kehitys

Tammi–kesäkuu 2021
Vuoden 2021 tammi–kesäkuun liikevaihto kasvoi vuoden 2020 vastaavasta ajanjaksosta 38,3 prosenttia ja oli 51,7 (37,4) miljoonaa euroa. Liikevaihto kasvoi erityisesti sekä yrityskauppojen että orgaanisen kasvun seurauksena kasvaneista volyymeistä. Myös myytyjen palvelujen keskimääräinen tuntihinta kasvoi hieman.

Julkisen sektorin asiakkuuksien liikevaihto kasvoi 33,3 (27,8) miljoonaan euroon ja yksityisen sektorin asiakkuuksien liikevaihto kasvoi 18,4 (9,6) miljoonaan euroon. Julkisen sektorin osuus konsernin liikevaihdosta oli 64,4 (74,3) prosenttia ja yksityisen sektorin 35,6 (25,7) prosenttia.

Maantieteellisesti yhdisteltynä liikevaihdon kasvu painottui Suomeen. Suomesta tuleva liikevaihto oli 47,2 (33,3) miljoonaa euroa ja sen osuus konsernin liikevaihdosta oli 91,3 (89,1) prosenttia. Muiden maiden osuus konsernin liikevaihdosta oli 8,7 (10,9) prosenttia ollen 4,5 (4,1) miljoonaa euroa.

Alihankinnan osuus konsernin liikevaihdosta oli 18,7 (16,8) prosenttia ollen 9,7 (6,3) miljoonaa euroa.

Huhti–kesäkuu 2021
Vuoden 2021 huhti–kesäkuun liikevaihto kasvoi vuoden 2020 vastaavasta ajanjaksosta 42,5 prosenttia ja oli 26,4 (18,6) miljoonaa euroa. Liikevaihto kasvoi erityisesti sekä yrityskauppojen että orgaanisen kasvun seurauksena kasvaneista volyymeistä. Myös myytyjen palvelujen keskimääräinen tuntihinta kasvoi hieman.

Liikevaihdon kuukausittainen kehitys tammi–kesäkuussa 2021:

Kuukausi
(2021)
Liikevaihto,
milj. euroa
Henkilöstömäärä Työpäivien
lukumäärä
Suomessa
Kokonais-
kapasiteetti,
FTE1
Alihankinta, FTE2
Tammikuu 7,5 (6,1) 727 19 (21) 679 109
Helmikuu 8,1 (5,9) 736 20 (20) 689 111
Maaliskuu 9,7 (6,8) 790 23 (22) 735 118
Huhtikuu 8,5 (6,4) 791 20 (20) 743 112
Toukokuu 8,8 (6,0) 799 20 (19) 755 109
Kesäkuu 9,1 (6,1) 803 21 (21) 755 108

Vertailuluvut suluissa viittaavat edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon, ellei toisin ilmoiteta.

1 Kokonaiskapasiteetti, Full Time Equivalent (FTE) -luku kertoo konsernin henkilöstön kokonaiskapasiteetin määrän täysipäiväisten työntekijöiden lukumäärää vastaavaksi arvoksi muutettuna. Lukuun lasketaan mukaan koko henkilökunta roolista riippumatta. Vuosilomat, ylityövapaat, sairauslomat tai muut lyhyemmät poissaolot eivät vaikuta lukuun. Osa-aikaisuus ja muut pitkäaikaiset normaalityöajan poikkeamat vähentävät kokonaiskapasiteetin määrää verrattuna työsuhteessa olevan henkilöstön kokonaismäärään. Yrityshankintojen henkilöstön kapasiteetti on huomioitu hankintahetkestä alkaen.
2 Alihankinta, Full Time Equivalent (FTE) -luku kertoo laskutettavassa työssä käytetyn alihankinnan määrän täysipäiväisten työntekijöiden lukumäärää vastaavaksi arvoksi muutettuna. Goforen hankkimien yhtiöiden käyttämä alihankinta on laskettu mukaan hankintapäivästä alkaen.

Kannattavuus

Tammi–kesäkuu 2021
Vuoden 2021 tammi–kesäkuun oikaistu EBITA kasvoi vuoden 2020 vastaavasta ajanjaksosta 23,3 prosenttia 6,9 (5,6) miljoonaan euroon, joka oli 13,4 (15,1) prosenttia liikevaihdosta.

Raportointikauden oikaistuun EBITA:an vaikutti yrityshankintojen transaktiokulujen oikaisu 0,2 miljoonaa euroa. Vertailukaudella oikaistua EBITA:a paransi Ison-Britannian liiketoiminnan uudelleenjärjestelykulujen oikaisu 0,7 miljoonaa euroa. Oikaistun EBITA:n laskenta on esitetty taulukko-osan lopussa.

EBITA tammi–kesäkuussa 2021 oli 6,8 (4,9) miljoonaa euroa eli 13,1 (13,1) prosenttia liikevaihdosta.

Henkilöstökulujen osuus liikevaihdosta pysyi vuoden 2020 vastaavan ajanjakson tasolla ja oli 57,8 (57,9) prosenttia. Henkilöstökulut tammi–kesäkuussa 2021 olivat 29,9 (21,6) miljoonaa euroa. Kasvu perustuu henkilöstömäärän kasvuun.

Liiketoiminnan muut kulut olivat yhteensä 5,4 (4,9) miljoonaa euroa ollen 10,5 (13,1) prosenttia liikevaihdosta. Suurimmat kuluerät olivat vapaaehtoiset henkilöstökulut, ICT-kulut sekä ulkopuoliset palvelut.

Poistot ilman yrityshankintoihin liittyviä aineettomien hyödykkeiden poistoja olivat 1,4 (1,2) miljoonaa euroa ollen 2,6 (3,2) prosenttia liikevaihdosta.

Liiketulos (EBIT) tammi–kesäkuussa 2021 oli 5,7 (4,5) miljoonaa euroa ollen 11,0 (12,0) prosenttia liikevaihdosta.

Poistot ja arvonalentumiset olivat 2,4 (1,6) miljoonaa euroa eli 4,7 (4,3) prosenttia liikevaihdosta.

Rahoituskulut ja tuotot olivat -0,7 miljoonaa euroa. Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämälle pörssilistalle listautumiseen liittyvät kulut olivat -0,7 miljoonaa euroa.

Raportointikauden tulos oli 3,9 (3,2) miljoonaa euroa.

Huhti–kesäkuu 2021
Vuoden 2021 huhti-kesäkuun oikaistu EBITA oli 3,4 (2,5) miljoonaa euroa ollen 13,0 (13,3) prosenttia liikevaihdosta.

Tase, rahavirta ja rahoitus
Konsernin maksuvalmius oli hyvä ja rahoitusasema vahva. Omavaraisuusaste oli 56,8 (56,9) prosenttia ja nettovelkaantumisaste -30,8 (-29,5) prosenttia.

Gofore-konsernin taseen loppusumma kesäkuun 2021 lopussa oli 98,6 (58,0) miljoonaa euroa, josta omaa pääomaa oli 55,7 (32,6) miljoonaa euroa. Korollinen nettovelka katsauskauden päättyessä oli -17,1 (-9,6) miljoonaa euroa.

Liiketoiminnan rahavirta parani tammi–kesäkuussa 2021 4,8 (3,9) miljoonaan euroon. Investointien rahavirta katsauskaudella oli -8,8 (-0,8) miljoonaa euroa. Investoinnit tytäryhtiöosakkeisiin olivat katsauskaudella 8,7 (0,5) miljoonaa euroa.

Rahoituksen rahavirta kaudella oli 16,0 (-5,0) miljoonaa euroa sisältäen maksetut osingot -3,4 miljoonaa euroa, vuokrasopimusvelkojen takaisinmaksut -1,1 miljoonaa euroa, uusien lainojen nostot 3,0 miljoonaa euroa ja lainojen lyhennykset -1,2 miljoonaa euroa sekä maksullisen osakeannin, nettona 18,6 miljoonaa euroa. Katsauskauden lopussa kassavarat olivat 33,4 (19,5) miljoonaa euroa.

Gofore Oyj:llä oli katsauskauden päättyessä vakuudetonta rahalaitoslainaa 11,4 (5,2) miljoonaa euroa. Gofore nosti uutta vakuudetonta lainaa 3,0 miljoonaa euroa katsauskauden aikana. Lainoihin on liitetty tavanomaiset omavaraisuusasteeseen ja korollisiin nettovelkoihin sidotut kovenantit. Kovenanttiehdot täyttyivät 30.6.2021.

Gofore Oyj sopi katsauskauden aikana 5 miljoonan euron sitovasta, vakuudettomasta luottolimiitistä konsernin lyhytaikaisiin yleisiin rahoitustarpeisiin kuten yrityskauppoihin. Limiitti ei ollut käytössä katsauskauden aikana.

Merkittävät asiakassopimukset tammi–kesäkuussa 2021
Katsauskauden aikana Gofore on solminut uusia asiakassopimuksia ja sopimusten jatkoja. Yhtiö on julkistanut merkittävät sopimukset yhtiö- ja pörssitiedotteilla:

Tammikuussa (21.1.2021) Verohallinto valitsi Gofore-konserniin kuuluvan Qentinel Finlandin tietojärjestelmien kehittämistä ja ylläpitoa tukevien teknisten projektipäällikköpalvelujen ensisijaiseksi toimittajaksi. Puitesopimuksen kesto on kuusi vuotta ja puitesopimuskautena tehdyt toimeksiannot voivat jatkua neljä vuotta puitesopimuksen päättymisen jälkeen. Sopimuksen arvioitu kokonaisarvo on noin 10–12 miljoonaa euroa. Sopimus on jatkoa aiemmalle sopimukselle Verohallinnon ja Goforen välillä.

Maaliskuussa (10.3.3021) Verohallinto valitsi Gofore-konserniin kuuluvan Gofore Lead Oy:n johdon konsultointipalvelujen toimittajaksi. Hankinnan kohteena oli johdon konsultointipalvelut kolmelle osa-alueelle: tutkimuspalveluihin pohjautuva johtamisen tuki, toiminnan kehittämisen tuki sekä toimintamallien jalkauttamisen ja hankejohtamisen tuki. Näistä jokaiseen valittiin yksi toimittaja. Gofore valikoitui toimittajaksi osa-alueelle toiminnan kehittämisen tuki. Puitesopimuksen arvioitu kokonaisarvo on noin 8 miljoonaa euroa. Arvioitu kokonaisarvo määrittää sopimuskauden tilausten maksimimäärän. Sopimus on jatkoa aiemmalle sopimukselle Verohallinnon ja Goforen välillä.

Maaliskuussa (29.3.2021) Helsingin kaupunki valitsi Goforen toimittajaksi kasvatuksen ja koulutuksen toimialan tietojärjestelmäkokonaisuuden kehittämiseen. Hankinnan arvo on enintään noin 3 miljoonaa euroa ja se ajoittuu vuosille 2021–2022. Sopimus on jatkoa aiemmalle sopimukselle Helsingin kaupungin ja Goforen välillä.

Maaliskuussa (30.3.2021) Espoon kaupunki valitsi Gofore-konserniin kuuluvan Gofore Lead Oy:n ensisijaiseksi ICT-konsultointiasiantuntijapalvelujen toimittajaksi. Puitesopimuksen kesto on seitsemän vuotta. Sopimuksen arvioitu kokonaisarvo on noin 25 miljoonaa euroa.

Konsernirakenne
Kesäkuun 2021 lopussa Gofore-konserniin kuuluivat emoyhtiö Gofore Oyj ja 100 %:sti omistetut tytäryhtiöt Gofore Germany GmbH, Gofore Spain SL, Gofore Estonia Oü, Gofore Lead Oy, Gofore Vantaa Oy ja Qentinel Finland Oy. Lisäksi konserniin kuuluivat emoyhtiön 95%:sti omistama CCEA Oy ja 68 %:sti omistama Rebase Consulting Oy. Silver Planet Oy:n nimi on muuttunut 1.1.2021 lähtien Gofore Lead Oy:ksi. CCEA Oy liittyi osaksi konsernia 1.3.2021. CCEA Oy:llä on sen 100 %:sti omistama tytäryhtiö, Celkee Oy.

Yrityshankinnat
Gofore tiedotti 18.2.2021 allekirjoittaneensa sopimuksen, jolla se hankki 95 prosenttia muutoksen läpiviennin asiantuntijayritys CCEA Oy:n osakekannasta. Ostettavan osakekannan kauppahinta 6,5 miljoonaa euroa muodostui liiketoiminnan velattomasta hinnasta 6,2 miljoonaa euroa ja nettokassasta maksettavasta korvauksesta, 0,3 miljoonaa euroa. Kauppahinta maksettiin käteisvastikkeena. Kauppa saatettiin päätökseen 1.3.2021.

Henkilöstö ja toimipaikat
Konsernin palveluksessa oli kesäkuun 2021 lopussa 803 (610) henkilöä. Henkilöstön määrä kasvoi vuoden 2020 vastaavasta ajankohdasta 31,6 prosentilla. Kasvua tapahtui erityisesti Suomessa CCEA:n yrityskaupan myötä. Suomessa työskenteli 770 (580) ja muissa toimintamaissa yhteensä 33 (30) henkilöä.

Goforella on toimistot Helsingissä, Espoossa, Jyväskylässä, Tampereella ja Turussa. Ulkomailla sijaitsevat toimistot ovat Saksassa Braunschweigissa ja Münchenissä, Espanjassa Madridissa ja Virossa Tallinnassa.

Tutkimus ja kehitys
Katsauskaudella tammi–huhtikuussa 2021 Goforella oli käynnissä Business Finlandin rahoittama tutkimushanke Robins. Hankekonsortioon kuului Tampereen korkeakouluyhteisön ja Goforen lisäksi viisi muuta asiantuntijayritystä Suomessa. Goforen Robins-hanke koostui strategisista kehittämisprojekteista Capability Accelerator ja Digital Gofore. Capability Accelerator -projektissa tutkittiin keinoja yhtiön kyvykkyyksien ja sitä kautta palvelutarjonnan jatkuvalle uudistamiselle. Digital Gofore -projektissa tutkittiin yhtiön muuntautumista kansainvälisesti toimivaksi alustamaisemmaksi toimijaksi. Hankkeen kustannukset olivat ajalla 1.1.–30.4.2021 noin 0,2 miljoonaa euroa. Business Finlandin avustus on enintään 40 prosenttia hankkeen hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista, jotka olivat projektiaikana 1.4.2019–30.4.2021 noin 1,6 miljoonaa euroa. Robins-hanke päättyi katsauskauden aikana.

Lisäksi käynnissä oli Business Finlandin rahoittama hanke, jonka tarkoituksena oli tukea liiketoiminnan jatkuvuutta koronaviruspandemian yli ja löytää uusia asiakasarvon tuottamisen keinoja muuttuneessa tilanteessa. Hankkeessa on kehitetty muun muassa uusia etätyön menetelmiä. Business Finlandin avustus on enintään 80 prosenttia hankkeen hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista, jotka olivat projektiaikana 24.3.2020–30.4.2021 noin 0,13 miljoonaa euroa.

Varsinaisen yhtiökokouksen päätökset
Gofore Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 26.3.2021. Yhtiökokous järjestettiin eduskunnan koronaviruspandemian leviämisen rajoittamiseksi hyväksymän väliaikaisen lain nojalla ilman osakkeenomistajien ja heidän edustajiensa fyysistä läsnäoloa kokouspaikalla.

Yhtiökokous vahvisti vuoden 2020 tilinpäätöksen sekä myönsi vastuuvapauden toimitusjohtajalle ja kaikille hallituksen jäseninä toimineille henkilöille tilikaudelta 1.1.2020–31.12.2020. Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen koskien hallituksen valtuuttamista päättämään omien osakkeiden hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta. Yhtiökokous hyväksyi lisäksi hallituksen ehdotuksen koskien hallituksen valtuuttamista päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta.

Yhtiökokous päätti kannattaa yhtiökokouskutsun liitteenä ollutta yhtiön toimielinten palkitsemisraporttia vuodelta 2020.

Yhtiökokous päätti osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti, että hallituksen jäsenille maksetaan kuukausipalkkiona 2 000 euroa ja hallituksen puheenjohtajalle kuukausipalkkiona 3 500 euroa. Lisäksi yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenille maksetaan valiokuntatyöstä kokouspalkkioita kustakin valiokunnan kokouksesta siten, että valiokunnan puheenjohtajalle maksetaan 800 euroa kustakin kokouksesta, ja muille valiokunnan jäsenille 400 euroa kokouksesta. Lisäksi hallituksen jäsenten matkakulut korvataan yhtiön matkustussäännön mukaisesti tositteita vastaan.

Yhtiökokous päätti osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti hallituksen jäsenten lukumääräksi viisi henkilöä: Timur Kärki, Sami Somero, Mammu Kaario ja Juha Eteläniemi valittiin uudelleen hallituksen jäseniksi ja uudeksi jäseneksi valittiin Piia-Noora Kauppi. Hallituksen järjestäytymiskokouksessa hallitus valitsi keskuudestaan hallituksen puheenjohtajan, ja puheenjohtajana jatkaa Timur Kärki. Hallituksen jäsenten toimikausi jatkuu seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka.

Yhtiökokous päätti valita uudelleen yhtiön tilintarkastajaksi hallituksen ehdotuksen mukaisesti tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab:n, jonka toimikausi jatkuu seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka. KPMG Oy Ab:n nimeämänä päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Lotta Nurminen. Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti tilikaudelta 1.1.–31.12.2020 maksettavaksi osingoksi 0,24 euroa osaketta kohden eli kokouspäivän ulkona olevien osakkeiden määrällä laskettuna yhteensä 3 372 535,44 euroa, ja loppuosa jakokelpoisista varoista jätetään omaan pääomaan. Osingonmaksun täsmäytyspäivä oli 30.3.2021 ja maksupäivä 8.4.2021.

Hallituksen valtuutukset koskien omien osakkeiden hankintaa ja/tai pantiksi ottamista, osakeantia, optioita ja muita erityisiä oikeuksia
Gofore Oyj:n yhtiökokous 26.3.2021 päätti valtuuttaa hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta yhdessä tai useammassa erässä. Valtuutuksen nojalla hankittavien ja/tai pantiksi otettavien omien osakkeiden määrä voi olla enintään 1 403 692, joka vastaa noin 10 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista yhtiökokouksen kokouskutsupäivän tilanteen mukaan.

Lisäksi Gofore Oyj:n yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään osakeannista sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n tarkoittamien optioiden ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta yhdessä tai useammassa erässä, joko maksua vastaan tai maksutta. Annettavien osakkeiden määrä, mukaan lukien optioiden ja muiden erityisten oikeuksien perusteella saatavat osakkeet, voi olla yhteensä enintään 2 105 540 osaketta, mikä vastaa noin 15 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista yhtiökokouksen kokouskutsupäivän tilanteen mukaan.

Molemmat valtuutukset ovat voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2022 saakka, ja ne kumosivat aikaisemmat vastaavat yhtiökokouksen antamat valtuutukset.

Varsinaisen yhtiökokouksen päätökset kokonaisuudessaan löytyvät yhtiön yhtiökokoussivulta gofore.com/yhtiokokous2021/

Osakkeet ja osakkeenomistajat
Kesäkuun 2021 lopussa Gofore Oyj:n rekisteröity osakepääoma oli 80 000,00 (80 000,00) euroa, jota vastaava yhtiön osakkeiden kokonaismäärä oli 15 052 231 (14 012 802). Yhtiöllä tai sen tytäryhtiöillä ei ole hallussa yhtiön omia osakkeita katsauskauden päättyessä (30.6.2020: 33 859 osaketta).

Yhtiöllä oli kesäkuun 2021 lopussa yhteensä 6 170 (3 348) rekisteröityä osakkeenomistajaa. Suomen ulkopuolella olevat omistajat omistivat osakkeista 0,13 (0,10) prosenttia. Osakkeista hallintarekisteröityjä oli 14,81 (0,23) prosenttia ja näiden osakkeiden kokonaismäärä oli 2 229 391 (32 570). Kotitaloudet omistivat osakkeista 60,65 (75,95) prosenttia, yritykset 5,49 (5,72) prosenttia, rahoitus- ja vakuutuslaitokset 24,03 (7,36) prosenttia, voittoa tavoittelemattomat yhteisöt 0,30 (0,09) prosenttia ja julkisyhteisöt 9,41 (10,78) prosenttia.

Ilmoitukset osakkeenomistajien muutoksista
Yhtiö tiedotti 23.4.2021 vastaanottaneensa 23.4.2021 arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 pykälän mukaisen ilmoituksen yhdeltä Goforen perustajaosakkaalta Jani Lammelta, jonka mukaan Jani Lammen osakeomistus ja äänivalta on alittanut 10 prosentin rajan 23.4.2021. Ilmoituksen jälkeen Jani Lammi omistaa 1 260 000 Goforen osaketta, joka vastaa 8,37 prosenttia Gofore Oyj:n osakkeista ja äänimäärästä.

Yhtiö tiedotti 23.4.2021 vastaanottaneensa 23.4.2021 arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 pykälän mukaisen ilmoituksen yhdeltä Goforen perustajaosakkaalta Petteri Venolalta, jonka mukaan Petteri Venolan osakeomistus ja äänivalta on alittanut 10 prosentin rajan 23.4.2021. Ilmoituksen jälkeen Petteri Venola omistaa 1 470 000 Goforen osaketta, joka vastaa 9,77 prosenttia Gofore Oyj:n osakkeista ja äänimäärästä.

Yhtiö tiedotti 23.4.2021 vastaanottaneensa 23.4.2021 arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 pykälän mukaisen ilmoituksen yhdeltä Goforen perustajaosakkaalta Mika Varjukselta, jonka mukaan Mika Varjuksen osakeomistus ja äänivalta on alittanut 10 prosentin rajan 23.4.2021. Ilmoituksen jälkeen Mika Varjus omistaa 1 470 000 Goforen osaketta, joka vastaa 9,77 prosenttia Gofore Oyj:n osakkeista ja äänimäärästä.

Yhtiö tiedotti 23.4.2021 yhden Goforen perustajaosakkaan Timur Kärjen omistuksen muutoksesta johdon liiketoimi-ilmoituksella, jonka mukaan Timur Kärki on myynyt 300 000 Goforen osaketta. Ilmoituksen jälkeen Timur Kärki omistaa 1 575 000 Goforen osaketta, joka vastaa 10,46 prosenttia Gofore Oyj:n osakkeista.

Suunnattu osakeanti
Yhtiö tiedotti 22.4.2021 toteuttaneensa 1 000 000 uuden osakkeen suunnatun osakeannin ja keränneensä sen tuloksena 19 miljoonaa euroa. Uudet osakkeet merkittiin kaupparekisteriin 23.4.2021. Osakeannin yhteydessä neljä suurinta Goforen osakkeenomistajaa Jani Lammi, Petteri Venola, Mika Varjus ja Timur Kärki, jotka ovat myös Goforen perustajaosakkaat, myivät osan osakeomistuksistaan Goforessa.

Kurssikehitys ja kaupankäynti osakkeella
Yhtiön osakkeita vaihdettiin tammikesäkuun 2021 aikana 3,19 (0,95) miljoonaa kappaletta, mikä on noin 22 (7) prosenttia ulkona olevien osakkeiden keskimääräisestä lukumäärästä. Vaihdon arvo oli 61,2 (6,8) miljoonaa euroa.

Kesäkuun 2021 lopussa yhtiön markkina-arvo oli 273,2 (111,3) miljoonaa euroa. Goforen osakkeen päätöskurssi katsauskauden viimeisenä kaupankäyntipäivänä (30.6.2021) oli 18,15 (7,96) euroa. Yhtiön osakkeen kaupankäyntivolyymilla painotettu keskihinta katsauskaudella oli 19,21 (7,18) euroa. Korkein kaupantekokurssi oli 24,20 (8,90) euroa ja alin 16,00 (4,80) euroa.

Gofore Oyj:n osake on noteerattu maaliskuusta 2021 lähtien Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämällä pörssilistalla kaupankäyntitunnuksella GOFORE.

Lisää tietoa Goforen osakkeesta ja osakkeenomistajista löytyy gofore.com/sijoita.

Osakepohjaiset sitouttamis- ja kannustinjärjestelmät
Goforen hallitus päätti syksyllä 2018 konsernin koko henkilöstön osakesäästöohjelman (”CrewShare”) käyttöönottamisesta. Hallitus päättää vuosittain ohjelman nojalla käynnistettävistä säästökausista.

Ohjelma on tarjolla kaikille Gofore-konsernin työntekijöille, joille tarjotaan mahdollisuus säästää osa säännöllisistä palkoistaan ja käyttää säästöt yhtiön osakkeiden hankintaan 10 prosentin alennuksella yhtiön hallituksen niin päättäessä. Kertyneet säästöt käytetään Goforen osakkeiden hankintaan säästökauden päättymisen jälkeen. Ensimmäinen säästökausi alkoi 1.11.2018 ja päättyi 28.2.2019. Toinen säästökausi alkoi 1.3.2019 ja päättyi 29.2.2020. Kolmas säästökausi alkoi 1.3.2020 ja päättyi 28.2.2021. Neljäs säästökausi alkoi 1.3.2021 ja päättyy 28.2.2022.

Kahden vuoden mittaisen osakkeiden omistusjakson jälkeen Gofore antaa ohjelmaan osallistuneille työntekijöille bruttopalkkiona yhden lisäosakkeen kutakin kolmea säästöillä hankittua osaketta kohden. Lisäosakkeiden saamisen ehtona on, että osallistuja omistaa hankkimansa osakkeet koko omistusjakson ajan ja että hänen työsuhteensa Goforessa ei ole päättynyt ennen omistusjakson loppua.

CrewShare-säästökausia on ollut 30.6.2021 mennessä neljä. Ensimmäinen säästökausi päättyi 28.2.2019 ja tähän liittyvät lisäosakkeet luovutettiin 25.3.2021. Toiseen Crew Share -säästökauteen osallistui 186 työntekijää, joilla oli oikeus 13 757 lisäosakkeeseen 30.6.2021. Kolmannella säästökaudella 208 työntekijällä oli oikeus 11 244 lisäosakkeeseen ohjelmaan osallistumisen perusteella 30.6.2021. Neljänteen säästökauteen osallistui 326 työntekijää, joiden oikeudet lisäosakkeisiin määräytyvät myöhemmin osakkeiden hankinnan yhteydessä.

Katsauskauden jälkeiset merkittävät tapahtumat
Heinäkuussa (8.7.2021) Työterveyslaitos valitsi Goforen IT-asiantuntija- ja ylläpitopalvelujen toimittajaksi. Asiantuntijatyö kohdistuu digitaalisten palvelujen ja järjestelmien kehittämiseen ja ylläpitoon sekä näihin liittyvään konsultointiin ja koulutukseen. Työterveyslaitos on hankinnan yhteydessä arvioinut vuosittaisen työmäärän olevan 1200–2000 henkilötyöpäivää, jonka perusteella sopimuksen arvioitu arvo on noin 0,9–1,5 miljoonaa euroa vuodessa. Sopimus on voimassa toistaiseksi. Sopimus on jatkoa aiemmalle sopimukselle Työterveyslaitoksen ja Goforen välillä.

Gofore-konsernin liikevaihto oli 2,7 (2,4) miljoonaa euroa heinäkuussa 2021. Henkilöstömäärä oli katsauskauden lopussa 797. Työpäiviä Suomessa oli kaudella 22. Kokonaiskapasiteetti Full Time Equivalent (FTE) oli 746 ja alihankinnan FTE 38.

Kuukausi
(2021)
Liikevaihto,
milj. euroa
Henkilöstö-
määrä
Työpäivien
lukumäärä
Suomessa
Kokonais-
kapasiteetti,
FTE1
Alihankinta, FTE2
Heinäkuu 2,7 (2,4) 797 22 (23) 746 38

Vertailuluvut suluissa viittaavat edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon, ellei toisin ilmoiteta.

1 Kokonaiskapasiteetti, Full Time Equivalent (FTE) -luku vastaa konsernin henkilöstön kokonaiskapasiteetin määrää täysipäiväisten työntekijöiden lukumäärää vastaavaksi arvoksi muutettuna. Lukuun lasketaan mukaan koko henkilökunta roolista riippumatta. Vuosilomat, ylityövapaat, sairauslomat tai muut lyhyemmät poissaolot eivät vaikuta lukuun. Osa-aikaisuus ja muut pitkäaikaiset normaalityöajan poikkeamat vähentävät kokonaiskapasiteetin määrää verrattuna työsuhteessa olevan henkilöstön kokonaismäärään.
2 Alihankinta, Full Time Equivalent (FTE) -luku kertoo laskutettavassa työssä käytetyn alihankinnan määrän täysipäiväisten työntekijöiden lukumäärää vastaavaksi arvoksi muutettuna.

Lähiajan riskit ja liiketoiminnan epävarmuustekijät
Yhtiö arvioi edelleen, että merkittävimmät lähiajan riskit liittyvät koronaviruspandemian aiheuttamiin muutoksiin yhtiön toimintaympäristössä. Pitkittynyt pandemiatilanne luo epävarmuutta asiakaskysynnän kehittymisessä ja henkilöstön hyvinvoinnissa. Pandemiatilannetta lukuun ottamatta yhtiön lähiajan riskit ovat samankaltaisia suhteessa aiempiin vuosiin.

Yhtiö näkee, että negatiiviset muutokset julkisen sektorin IT-kehityksen panostuksissa aiheuttaisivat haasteita yhtiön kasvustrategian toteuttamiselle. Vastaavasti kilpailutilanteen kiristyminen yhtiön liiketoiminta-alueilla saattaisi vaikuttaa yhtiön kannattavuuteen ja kasvuun.

Osaavan henkilöstön rekrytoinnin onnistuminen ja henkilöstötyytyväisyydestä huolehtiminen ovat ensiarvoisen tärkeitä asioita, joissa epäonnistuminen vaikuttaisi negatiivisesti yhtiön taloudellisten tavoitteiden saavuttamiseen. Lisäksi osaavan henkilöstön korkean kysynnän vuoksi riski palkkainflaatiolle on kasvanut.

Yhtiön strategian tärkeänä osana ovat yritysostot sekä kansainvälisen liiketoiminnan kasvattaminen. Nämä molemmat kasvuun tähtäävät toimet pitävät sisällään riskejä, jotka realisoituessaan aiheuttaisivat haasteita henkilöstö- ja asiakastyytyväisyyden ylläpitämisessä sekä luonnollisesti yhtiön taloudellisiin tavoitteisiin pääsemisessä.

Yhtiö julkaisee kuukausittain liiketoimintakatsauksen, joka sisältää myös johdon arvion liiketoiminnan kehittymisestä katsauskauden aikana. Tämä tarkoittaa riskien mahdollisen realisoitumisen kuukausittaista seurantaa.

Taloudelliset katsaukset vuonna 2021
Gofore julkaisee Q3/2021 liiketoimintakatsauksen (1.7.–30.9.2021) torstaina 14.10.2021.

Lisäksi yhtiö julkaisee kuukausittain liiketoimintakatsauksen, joka sisältää konsernin henkilöstömäärän ja kuukausiliikevaihdon vertailutietoineen, johdon arvion liiketoiminnan kehittymisestä katsauskauden aikana sekä muita yhtiön kasvustrategian toteutumisen seuraamista helpottavia tunnuslukuja.

Vuoden 2022 taloudellisten katsausten julkaisuajankohdat julkaistaan vuoden 2021 lopulla.

Verkkolähetys 1.1.–30.6.2021 puolivuosikatsauksen tulosesityksestä
Kaikille avoin suora verkkolähetys tulosesityksestä järjestetään perjantaina 13.8.2021 kello 13 alkaen. Tuloksen esittelevät toimitusjohtaja Mikael Nylund ja talousjohtaja Teppo Talvinko. Lähetys pidetään englannin kielellä ja sitä voi seurata osoitteessa https://gofore.videosync.fi/2021-h1-results. Tulosesityksen aikana on mahdollista esittää kysymyksiä, joihin vastataan tilaisuuden lopussa kysymys- ja vastausosiossa. Esitykset ja verkkolähetyksen tallenne ovat saatavilla tilaisuuden jälkeen gofore.com/sijoita.

Taloudelliset tiedot 1.1.30.6.2021

Taulukko-osa

Konsernin laaja tuloslaskelma

Tuhatta euroa 1.1.–30.6.2021 1.1.–30.6.2020 1.1. –31.12.2020
Liikevaihto 51 679 37 376 77 953
Valmistus omaan käyttöön 104 331 738
Liiketoiminnan muut tuotot 80 246 599
Materiaalit ja palvelut
Ostot -76 -55 -225
Ulkopuoliset palvelut -8 338 -5 278 -12 519
Materiaalit ja palvelut yhteensä -8 414 -5 333 -12 744
Henkilöstökulut
Palkat ja palkkiot -24 744 -18 200 -37 344
Eläkemenot -4 113 -2 673 -5 587
Muut henkilösivukulut -1 031 -754 -1 502
Henkilöstökulut yhteensä -29 888 -21 627 -44 433
Poistot ja arvonalentumiset -2 440 -1 608 -3 579
Liiketoiminnan muut kulut -5 446 -4 891 -9 785
Liikevoitto (EBIT) 5 675 4 495 8 750
Rahoituskulut -756 -126 -202
Rahoitustuotot 23 34 67
Tulos ennen veroja 4 942 4 403 8 615
Tuloverot -998 -1 169 -1 712
Tilikauden tulos 3 944 3 234 6 903
Muut laajan tuloksen erät
Erät verojen jälkeen, jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteisiksi
Muuntoerot 3 -30 -33
Tilikauden muut laajan tuloksen erät verojen jälkeen 3 -30 -33
Tilikauden laaja tulos 3 948 3 204 6 870
Tuhatta euroa 1.1.–30.6.2021 1.1.–30.6.2020 1.1.-31.12.2020
Tilikauden tuloksen jakautuminen:
Emoyhtiön omistajille 3 905 3 236 6 895
Määräysvallattomille omistajille 39 -2 8
3 944 3 234 6 903
Tilikauden laajan tuloksen jakautuminen:
Emoyhtiön omistajille 3 908 3 206 6 862
Määräysvallattomille omistajille 39 -2 8
3 948 3 204 6 870
Osakekohtainen tulos
Osakekohtainen tulos, laimentamaton 0,27 0,23 0,49
Osakekohtainen tulos, laimennettu 0,27 0,23 0,49


Konsernitase

Tuhatta euroa 30.6.2021 30.6.2020 31.12.2020
Varat
Pitkäaikaiset varat
Liikearvo 26 897 16 180 23 311
Muut aineettomat hyödykkeet 12 469 3 723 10 506
Aineelliset hyödykkeet 451 512 461
Käyttöoikeusomaisuuserät 5 511 5 342 6 835
Sijoitukset 0 51 0
Muut saamiset 764 9 772
Laskennalliset verosaamiset 19 16 14
Pitkäaikaiset varat yhteensä 46 111 25 832 41 899
Lyhytaikaiset varat
Myyntisaamiset 14 219 10 209 11 478
Sopimuksiin perustuvat omaisuuserät 1 286 214 434
Muut lyhytaikaiset varat 2 744 1 604 2 441
Tuloverosaamiset 253 0 174
Rahoitusarvopaperit 563 604 544
Rahat ja pankkisaamiset 33 399 19 496 21 394
Lyhytaikaiset varat yhteensä 52 464 32 126 36 465
Varat yhteensä 98 585 57 958 78 363
Oma pääoma ja velat
Oma pääoma
Osakepääoma 80 80 80
Muuntoerot -9 -10 -12
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 39 743 20 323 20 515
Kertyneet voittovarat 15 646 12 239 15 476
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma yhteensä 55 460 32 633 36 059
Määräysvallattomien omistajien osuus 223 13 23
Oma pääoma yhteensä 55 683 32 646 36 082
Pitkäaikaiset velat
Korolliset rahoitusvelat 8 750 3 784 7 500
Muut velat 765 148 767
Vuokrasopimusvelat 3 477 3 217 4 495
Laskennalliset verovelat 2 345 691 1 971
Pitkäaikaiset velat yhteensä 15 337 7 840 14 733
Lyhytaikaiset velat
Ostovelat ja muut velat 11 309 5 430 12 113
Sopimuksiin perustuvat velat 982 628 1 685
Korolliset rahoitusvelat 2 600 1 376 2 000
Vuokrasopimusvelat 2 077 2 155 2 375
Siirtovelat 10 119 7 517 9 137
Tuloverovelat 468 367 239
Lyhytaikaiset velat yhteensä 27 555 17 472 27 549
Velat yhteensä 42 892 25 313 42 282
Oma pääoma ja velat yhteensä 98 575 57 958 78 363
Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista
1.1.–30.6.2021 Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma
Tuhatta euroa Osakepääoma Sijoitetun vapaan omanpääoman rahasto Muuntoerot Kertyneet voittovarat Yhteensä Määräysvallattomien omistajien osuus Oma pääoma yhteensä
Oma pääoma 1.1.2021 80 20 515 -12 15 476 36 059 23 36 082
Tilikauden tulos 3 905 3 905 39 3 944
Muut laajan tuloslaskelman erät 3 3 0 3
Tilikauden laaja tulos 0 0 3 3 905 3 908 39 3 948
Osakeperusteiset maksut 211 64 275 275
Osingot -3 373 -3 373 -3 373
Osakeanti 19 017 -425 18 592 8 18 600
Määräysvallattomat omistajat -1 -1 152 151
Oma pääoma 30.6.2021 80 39 743 -9 15 646 55 460 223 55 683
1.1.–30.6.2020 Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma
Tuhatta euroa Osakepääoma Sijoitetun vapaan omanpääoman rahasto Muuntoerot Kertyneet voittovarat Yhteensä Määräysvallattomien omistajien osuus Oma pääoma yhteensä
Oma pääoma 1.1.2020 80 20 323 21 12 008 32 432 0 32 432
Tilikauden tulos 3 236 3 236 -2 3 234
Tilikauden muu laaja tulos -30 -30 0 -30
Tilikauden laaja tulos 0 0 -30 3 236 3 206 -2 3 204
Osakeperusteiset maksut 174 174 174
Osingot -2 801 -2 801 -2 801
Omien osakkeiden hankinta -409 -409 -409
Määräysvallattomat omistajat 0 15 15
Muut erät 31 31 31
Oma pääoma 30.6.2020 80 20 323 -10 12 239 32 633 13 32 646
Konsernin rahavirtalaskelma
Tuhatta euroa 1.1.–30.6.2021 1.1.–30.6.2020 1.1. –31.12.2020
Liiketoiminnan nettorahavirta
Tulos ennen veroja 4 942 4 403 8 615
Tulos ennen veroja, rahavirtaoikaisut:
Poistot ja arvonalentumiset 2 440 1 608 3 579
Rahoitustuotot ja -kulut 733 92 149
Muut oikaisut 303 530 -21
Käyttöpääoman muutokset -1 770 -1 624 -1 203
Saadut ja maksetut korot -97 -64 -161
Muut rahoituserät -657 0 0
Maksetut tuloverot -1 068 -1 015 -2 003
Liiketoiminnan nettorahavirta 4 826 3 930 8 955
Investointien nettorahavirta
Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden myynnit 0 0 31
Investoinnit aineettomiin hyödykkeisiin -104 -331 -698
Investoinnit aineellisiin hyödykkeisiin -22 -7 -75
Rahoitusinstrumenttien myynnit 0 0 139
Yrityshankinnat vähennettynä ostohetken rahavaroilla -8 665 -471 -6 492
Investointien nettorahavirta -8 791 -809 -7 095
Rahoituksen nettorahavirta
Omien osakkeiden hankinta 0 -409 -468
Vuokrasopimusvelkojen takaisinmaksut -1 100 -1 071 -2 192
Lainojen nostot 3 000 0 10 000
Lainojen takaisinmaksut -1 150 -702 -6 362
Osakeanti 19 017 0 0
Osakkeiden liikkeeseenlaskukulut -425 0 0
Emoyhtiön osakkeenomistajille maksetut osingot -3 373 -2 801 -2 801
Rahoituksen nettorahavirta 15 969 -4 983 -1 823
Rahavarojen muutos 12 005 -1 863 36
Rahavarat kauden alussa 21 394 21 358 21 358
Rahavarat kauden lopussa 33 399 19 496 21 394


1.1.–30.6.2021 puolivuosikatsauksen liitetiedot

Liikevaihdon jakauma

Liikevaihto asiakassektoreittain
Tuhatta euroa 1.1.–30.6.2021 1.1.–30.6.2020 2020
Yksityinen sektori 18 417 9 603 20 116
Julkinen sektori 33 262 27 773 57 837
Konsernin liikevaihto yhteensä 51 679 37 376 77 953
Liikevaihto myyntimaan mukaan
Tuhatta euroa 1.1.–30.6.2021 1.1.–30.6.2020 2020
Suomi 47 187 33 285 69 880
Muut maat 4 491 4 091 8 073
Konsernin liikevaihto yhteensä 51 679 37 376 77 953
Tuloutusajankohta
Tuhatta euroa 1.1.–30.6.2021 1.1.–30.6.2020 2020
Palvelut luovutettu yhtenä ajankohtana 266 114 273
Palvelut luovutettu ajan kuluessa 51 413 37 261 77 680
Konsernin liikevaihto yhteensä 51 679 37 376 77 953


Aineettomat hyödykkeet

Tuhatta euroa Tavaramerkit Asiakassuhteet Kilpailukielto-sopimukset Teknologiat Liiketoimintamallit Kehittämismenot Muut
aineettomat omaisuuserät
Muut
aineettomat hyödykkeet yhteensä
Liikearvo Aineettomat hyödykkeet
yhteensä
Hankintameno
1.1.2021 414 8 472 2 577 0 0 0 895 12 359 23 312 35 670
Lisäykset 0 0 0 0 0 0 104 104 0 104
Liiketoimintojen yhdistäminen 258 1 559 861 66 200 101 0 3 045 3 586 6 630
30.6.2021 672 10 031 3 438 66 200 101 999 15 507 26 897 42 404
Poistot ja arvonalentumiset
1.1.2021 -69 -1 360 -406 0 0 0 -17 -1 853 0 -1 853
Poistot -132 -661 -263 -4 -22 -14 -88 -1 186 0 -1 186
30.6.2021 -201 -2 022 -669 -4 -22 -14 -106 -3 038 0 -3 038
Tasearvo
1.1.2021 345 7 112 2 171 0 0 0 878 10 506 23 312 33 818
30.6.2021 470 8 010 2 769 62 178 86 893 12 469 26 897 39 366
Tuhatta euroa Tavaramerkit Asiakassuhteet Kilpailukielto-sopimukset Teknologiat Liiketoimintamallit Kehittämismenot Muut aineettomat omaisuuserät Muut aineettomat hyödykkeet yhteensä Liikearvo Aineettomat
hyödykkeet
yhteensä
Hankintameno
1.1.2020 0 3272 1 067 0 0 0 157 4 496 16 180 20 676
Lisäykset 0 0 0 0 0 0 331 331 0 331
30.6.2020 0 3272 1 067 0 0 0 488 4 827 16 180 21 006
Poistot ja arvonalentumiset
1.1.2020 0 -532 -144 0 0 0 -7 -684 0 -684
Poistot 0 -327 -89 0 0 0 -4 -420 0 -420
30.6.2020 0 -860 -233 0 0 0 -11 -1 104 0 -1 104
Tasearvo
1.1.2020 0 2 740 923 0 0 0 150 3 812 16 180 19 992
30.6.2020 0 2 412 834 0 0 0 477 3 723 16 180 19 903


Aineelliset hyödykkeet

Tuhatta euroa Koneet ja kalusto Muut aineelliset omaisuuserät Yhteensä
Hankintameno
1.1.2021 879 396 1 275
Liiketoimintojen yhdistäminen 114 0 114
Vähennykset -5 0 -5
30.6.2021 988 396 1 384
Poistot ja arvonalentumiset
1.1.2021 -631 -184 -815
Tilikauden poistot -91 -28 -118
30.6.2021 -721 -211 -933
Tasearvo
1.1.2021 248 212 461
30.6.2021 266 185 451
Tuhatta euroa Koneet ja kalusto Muut aineelliset omaisuuserät Yhteensä
Hankintameno
1.1.2020 856 323 1 179
Lisäykset 6 51 57
Vähennykset -22 0 -22
30.6.2020 839 374 1 213
Poistot ja arvonalentumiset
1.1.2020 -458 -136 -594
Tilikauden poistot -86 -22 -108
30.6.2020 -544 -157 -701
Tasearvo
1.1.2020 397 187 585
30.6.2020 295 217 512

Vuokrasopimukset

Tuhatta euroa Käyttöoikeusomaisuus, rakennukset Käyttöoikeusomaisuus, ajoneuvot Yhteensä
1.1.2021 6 730 105 6 835
Lisäykset 105 32 138
Vähennykset -829 -35 -864
Poistot -592 -6 -598
30.6.2021 5 414 96 5 511
1.1.2020 5 227 83 5 309
Lisäykset 1 138 10 1 147
Vähennykset -29 -4 -33
Poistot -1 051 -30 -1 081
30.6.2020 5 284 58 5 342

Yrityshankinnat
Katsauskauden aikana Gofore osti 95 prosenttia CCEA Oy:n osakekannasta. Alustava hankintamenolaskelma on esitetty alla olevassa taulukossa. Kauppahinta 6,5 miljoonaa euroa maksettiin rahana. Hankittujen varojen käyvät arvot olivat seuraavat hankintahetkellä:

Tuhatta euroa CCEA Oy
Hankintahinta
Kauppahinta rahana 6 456
Kauppahinnan suoritus osakkeina 0
Hankittujen varojen ja vastattavaksi otettujen
velkojen käyvät arvot hankintahetkellä
Vastaavaa
Aineettomat omaisuuserät
Asiakassuhteet 1 559
Tuotemerkit 258
Kilpailukieltosopimukset 861
Teknologiat 66
Liiketoimintamallit 200
Kehittämismenot 101
Aineettomat omaisuuserät yhteensä 3 045
Aineelliset omaisuuserät 114
Muut varat 1 142
Rahavarat 561
Vastaavaa yhteensä 4 862
Vastattavaa
Korolliset ja korottomat velat 1 252
Laskennallinen verovelka 589
Vastattavaa yhteensä 1 841
Käypään arvoon arvostettu nettovarallisuus yhteensä 3 021
Määräysvallattomien omistajien osuus -151
Liikearvo 3 586
Hankintojen kassavirtavaikutus
Rahana maksettava kauppahinta 6 456
Rahavarat -561
Transaktiokulut 195
Hankinnan nettokassavirta 6 090

Rahoitus
Rahoitusvarojen ja -velkojen käyvät arvot vastaavat olennaisilta osin kirjanpitoarvoja. Näin ollen näitä ei ole tässä puolivuosikatsauksessa esitetty erikseen taulukkomuodossa. Goforella oli vakuudetonta rahalaitoslainaa 11,4 (5,2) miljoonaa euroa katsauskauden päättyessä. Gofore nosti uutta vakuudetonta lainaa 3,0 miljoonaa euroa katsauskauden aikana. Lainoihin on liitetty tavanomaiset omavaraisuusasteeseen ja korollisiin nettovelkoihin sidotut kovenantit. Kovenanttiehdot täyttyivät 30.6.2021.

Gofore Oyj sopi katsauskauden aikana 5 miljoonan euron sitovasta, vakuudettomasta luottolimiitistä konsernin lyhytaikaisiin yleisiin rahoitustarpeisiin kuten yrityskauppoihin. Limiitti ei ollut käytössä katsauskauden aikana.

Lähipiiritapahtumat

Katsauskauden aikana Goforella ei ole ollut myyntiä, ostoja, saatavia tai velkoja lähipiiriltä. Konsernin hallitukselle ja johtoryhmälle maksetut palkat ja palkkiot julkistetaan vuosittain vuositilinpäätöksen yhteydessä.

Vastuut

Tuhatta euroa 30.6.2021 30.6.2020 31.12.2020
Yrityskiinnitykset lainojen vakuuksina 0 7 840 0
Vastuut yhteensä 0 7 840 0


Laadintaperiaatteet

Tämä puolivuosikatsaus on laadittu IAS 34 Osavuosikatsaukset -standardin mukaisesti noudattaen samoja laadintaperiaatteita ja laskentamenetelmiä kuin 1.1.–31.12.2020 tilinpäätöksessä. Esitetyt luvut vuosipuoliskoilta eivät ole tilintarkastettuja. Koko vuotta 2020 koskevat luvut perustuvat tilintarkastettuun vuositilinpäätökseen 2020. Vuonna 2021 voimaan tulleilla standardimuutoksilla ei ole ollut vaikutusta konserniin.

IFRS tulkintakomitea antoi huhtikuussa 2021 lopullisen agendapäätöksen pilvipalvelujärjestelyiden konfigurointi- ja räätälöintimenojen kirjanpitokäsittelystä (IAS 38 Aineettomat hyödykkeet). Tässä agendapäätöksessä tulkintakomitea tarkasteli, kirjaako asiakas IAS 38-standardia soveltaen sovelluksen konfiguroinnista ja räätälöinnistä aineettoman hyödykkeen, ja mikäli aineetonta hyödykettä ei kirjata, kuinka asiakas kirjaa kyseiset konfigurointi- ja räätälöintimenot. IFRIC:n agendapäätöksillä ei ole voimaantuloaikaa, joten niitä odotetaan sovellettavan niin pian kuin mahdollista. Koska Konsernilla on käytössään pilvipalvelujärjestelyitä, se on aloittanut analysoinnin siitä, onko tällä agendapäätöksellä vaikutusta pilvipalvelujen käyttöönottomenoihin sovellettuihin laatimisperiaatteisiin. Analysointi tehdään konsernissa syksyn 2021 aikana, ja mahdolliset vaikutukset otetaan huomioon takautuvasti viimeistään vuoden 2021 tilinpäätöksessä.

Tunnuslukujen laskentakaavat

Käyttökate (EBITDA) = Liikevoitto + poistot ja arvonalentumiset
Käyttökate-% (EBITDA), % = Liikevoitto + poistot ja arvonalentumiset x 100
Liikevaihto
Liikevoitto ennen yrityshankintoihin liittyvien aineettomien hyödykkeiden poistoja ja liikearvon arvonalentumisia (EBITA) = Liikevoitto + yrityshankintoihin liittyvien aineettomien hyödykkeiden poistot + liikearvon arvonalentumiset
Liikevoitto-% ennen yrityshankintoihin liittyvien aineettomien hyödykkeiden poistoja ja liikearvon arvonalentumisia (EBITA) = Liikevoitto + yrityshankintoihin liittyvien aineettomien hyödykkeiden poistot + liikearvon arvonalentumiset x 100
Liikevaihto
Liikevoitto-% (EBIT) = Liikevoitto x 100
Liikevaihto
Osakekohtainen tulos (EPS), laimennettu, euroa

=

Yhtiön osakkeenomistajille kuuluva tilikauden voitto x 100

Painotettu keskimääräinen ulkona olevien osakkeiden osakeantikorjattu lukumäärä tilikauden aikana
Oman pääoman tuotto (ROE), % = Tilikauden voitto (annualisoitu) x 100
Oma pääoma keskimäärin
Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), % = Voitto ennen veroja (annualisoitu) + rahoituskulut (annualisoitu) x 100
Oma pääoma keskimäärin + korolliset rahoitusvelat keskimäärin
Omavaraisuusaste, % = Oma pääoma x 100
Taseen loppusumma – saadut ennakot
Nettovelkaantumisaste, % = Pitkäaikaiset korolliset velat + Pitkäaikaiset vuokrasopimusvelat + Lyhytaikaiset korolliset velat + Lyhytaikaiset vuokrasopimusvelat – Rahat ja pankkisaamiset – Rahoitusarvopaperit – Pitkä- ja lyhytaikaisten varojen sijoitukset x 100
Oma pääoma
Keskimääräinen kokonaiskapasiteetti, FTE = Keskimääräinen kokonaiskapasiteetti, Full Time Equivalent (FTE) -luku kertoo konsernin henkilöstön kokonaiskapasiteetin määrän täysipäiväisten työntekijöiden lukumäärää vastaavaksi arvoksi muutettuna. Lukuun lasketaan mukaan koko henkilökunta roolista riippumatta. Vuosilomat, ylityövapaat, sairauslomat tai muut lyhyemmät poissaolot eivät vaikuta lukuun. Osa-aikaisuus ja muut pitkäaikaiset normaalityöajan poikkeamat vähentävät kokonaiskapasiteetin määrää verrattuna työsuhteessa olevan henkilöstön kokonaismäärään. Yrityshankintojen henkilöstön kapasiteetti on huomioitu hankintahetkestä alkaen.
Keskimääräinen alihankinta, FTE = Keskimääräinen alihankinta, Full Time Equivalent (FTE) -luku kertoo laskutettavassa työssä käytetyn alihankinnan määrän täysipäiväisten työntekijöiden lukumäärää vastaavaksi arvoksi muutettuna. Goforen hankkimien yhtiöiden käyttämä alihankinta on laskettu mukaan hankintapäivästä alkaen.
Työntekijöiden lukumäärä tilikauden lopussa = Henkilöstömäärä tilikauden päättyessä.
Vaihtoehtoiset tunnusluvut (APM)
Oikaistu EBITA = Raportoitu EBITA + (+ arvonalentumiset liikearvosta +/- liiketoimintojen yhdistämisestä aiheutuvat hankintaan liittyvät välittömät kulut/ tuotot + liiketoiminnan uudelleenjärjestelykulut – käyttöomaisuuden luovutusvoitot + käyttöomaisuuden luovutustappiot).
Oikaistu EBITA ja EBITDA
Tuhatta euroa
1.1.–30.6.2021 1.1.–30.6.2020 1.1.–31.12.2020
EBIT 5 675 4 495 8 750
Yrityshankintoihin liittyvien aineettomien hyödykkeiden poistot 1 083 416 1 158
EBITA 6 758 4 911 9 908
Yrityshankintojen transaktiokulut 195 321
Uudelleenjärjestelykulut -10 719 562
Käyttöomaisuuden myyntivoitot/-tappiot 0 -13
Oikaistu EBITA 6 943 5 629 10 778
EBIT 5 675 4 495 8 750
Poistot 1 357 1 192 2 421
Yrityshankintoihin liittyvien aineettomien hyödykkeiden poistot 1 083 416 1 158
EBITDA 8 115 6 102 12 329

Lisätietoja:
Mikael Nylund, toimitusjohtaja, Gofore Oyj
p. 040 540 2280
mikael.nylund@gofore.com

Teppo Talvinko, talousjohtaja, Gofore Oyj
p. 040 715 3660
teppo.talvinko@gofore.com

Liitteet

Tilaa tiedotteemme!

Haluatko kuulla uutisemme ensimmäisenä? Tilaa pörssitiedotteet ja lehdistötiedotteet suoraan sähköpostiisi!

Tilaa tiedotteet

Takaisin ylös