Sisäpiiritieto 24.1.2022

Gofore Oyj: Gofore päätti konsernin henkilöstön ja avainhenkilöiden kannustinjärjestelmistä

GOFORE OYJ PÖRSSITIEDOTE SISÄPIIRITIETO 24.1.2022 KLO 13.25

Gofore Oyj: Gofore päätti konsernin henkilöstön ja avainhenkilöiden kannustinjärjestelmistä

Gofore Oyj päätti käynnistää henkilöstön osakesäästö- ja palkitsemisohjelman uuden säästökauden

Goforen hallitus on päättänyt vuonna 2018 perustetun CrewShare-osakesäästöohjelman uudesta säästökaudesta 2022–2023. Uuden säästökauden yksityiskohdat ovat pääosin edellisen säästökauden mukaiset.

CrewShare-osakesäästöohjelmaan on osallistunut tähän mennessä yli 480 Gofore-konsernin työntekijää.

Uusi säästökausi alkaa 1.3.2022 ja päättyy 28.2.2023. Ohjelmaa tarjotaan kaikille noin 990:lle Goforen työntekijälle. Ohjelmaan kutsutulla työntekijällä on mahdollisuus säästää osa säännöllisestä palkastaan (50–400 euroa kuukaudessa). Säästöt käytetään Goforen osakkeiden hankkimiseen puolivuosittain yhtiön puolivuotiskatsauksen julkistamisen jälkeen syyskuussa 2022 ja yhtiön tilinpäätöstiedotteen 2022 julkistamisen jälkeen maaliskuussa 2023. Ohjelmaan osallistuminen on vapaaehtoista, ja kukin työntekijä voi osallistua ohjelmaan säästökaudeksi kerrallaan.

Osakkeiden omistusjakson jälkeen Gofore antaa ohjelmaan osallistuneille työntekijöille bruttopalkkiona yhden lisäosakkeen kutakin kolmea säästöillä hankittua osaketta kohden. Lisäosakkeiden saamisen ehtona on, että osallistuja omistaa hankkimansa osakkeet koko omistusjakson ajan ja että hänen työsuhteensa Goforella ei ole päättynyt ennen omistusjakson päättymistä. Omistusjakso päättyy 28.2.2025.

Lisäyksenä aikaisempiin säästökausiin, osallistuja voi lisäksi saada 1–1,5 suoriteperusteista lisäosaketta bruttopalkkiona jokaista säästöillä hankittua kolmea osaketta kohden, mikäli hallituksen tilikaudelle 2022 asettama konsernin EBITA-tavoite, oikaistu liikevoitto ennen poistoja ja arvonalenemisia, saavutetaan. Näin ollen osallistujan saama lisäosakkeiden enimmäismäärä voi säästökaudella 2022–2023 olla 2,5 osaketta jokaista hankittua kolmea osaketta kohden.

Säästökauden 1.3.2022–28.2.2023 kaikkien säästöjen kokonaismäärä voi olla enintään 1 600 000 euroa, mikä vastaa noin 72 562 osaketta laskettuna 21.1.2022 päätöskurssilla 22,05 euroa per osake 10 prosentin alennus huomioiden.

Säästöillä hankituille osakkeille ja ohjelmassa annetuille lisäosakkeille maksettavat osingot käytetään osakkeiden hankkimiseen seuraavana mahdollisena osakkeiden hankintapäivänä. Näillä osakkeilla on yhtäläiset oikeudet lisäosakkeisiin.

Lisäosakkeet maksetaan osittain yhtiön osakkeina ja osittain rahana niin pian kuin mahdollista omistusjakson päättymisen jälkeen. Rahaosuudella on tarkoitus kattaa lisäosakkeista osallistujalle aiheutuvat verot ja veronluonteiset maksut. Lisäosakkeet ovat vapaasti siirrettävissä sen jälkeen, kun ne on siirretty osallistujan arvo-osuustilille.

Tarkoituksena on, että yhtiö päättää osakeanneista, joissa kertyneillä säästöillä hankittavat osakkeet merkitään 10 prosentin alennuksella. Yhtiön on tarkoitus tehdä osakeanteja koskevat päätökset ennen osakkeiden hankkimista.

Hallitus päättää seuraavasta säästökaudesta ja sen yksityiskohdista erikseen.

Lue lisää: Gofore Oyj ottaa käyttöön henkilöstön osakesäästöohjelman (28.9.2018)
https://gofore.com/julkaisut/gofore-oyj-gofore-oyj-ottaa-kayttoon-henkiloston-osakesaastoohjelman/

Gofore Oyj päätti avainhenkilöiden uudesta osakepohjaisesta kannustinjärjestelmästä

Gofore Oyj:n hallitus on päättänyt perustaa uuden konsernin avainhenkilöiden osakepohjaisen kannustinjärjestelmän. Järjestelmän tarkoituksena on yhdistää omistajien ja avainhenkilöiden tavoitteet yhtiön arvon kehittämiseksi pitkällä aikavälillä sekä sitouttaa avainhenkilöt yhtiöön ja tarjota heille kilpailukykyinen yhtiön osakkeiden ansaintaan ja kertymiseen perustuva palkkiojärjestelmä.

Järjestelmässä on yksi kolmen vuoden mittainen ansaintajakso, tilikaudet 2022–2024. Hallitus voi päättää vuosittain uusista ansaintajaksoista.

Järjestelmässä kohderyhmällä on mahdollisuus ansaita Gofore Oyj:n osakkeita suoriutumisen perusteella. Järjestelmän mahdollinen palkkio maksetaan ansaintajakson päättymisen jälkeen. Palkkio maksetaan osittain Gofore Oyj:n osakkeina ja osittain rahana. Palkkion rahaosuudella on tarkoitus kattaa palkkiosta osallistujalle aiheutuvat verot ja veronluonteiset maksut. Jos osallistujan työ- tai johtajasopimus päättyy ennen palkkion maksamista, palkkiota ei pääsääntöisesti makseta. Ansaintajakson palkkiot perustuvat konsernin keskimääräiseen oikaistuun liikevoittoprosenttiin ennen poistoja ja arvonalentumisia sekä konsernin liikevaihdon keskimääräiseen kasvuun tilikausilta 2022–2024, jota mitataan kumulatiivisesti. Ansaintajakson perusteella maksettavien palkkioiden tavoitteiden mukainen enimmäismäärä vastaa arviolta yhteensä enintään 20 200 Gofore Oyj:n osakkeen arvoa, mukaan lukien myös rahana maksettava osuus. Riippuen oikaistun liikevoittoprosentin kehityksestä, ohjelman palkkioiden enimmäismäärä voi vastata enimmillään 33 300 Gofore Oyj:n osakkeen arvoa, mukaan lukien myös rahana maksettava osuus.

Ansaintajakson kohderyhmään kuuluu noin 26 henkilöä mukaan lukien toimitusjohtaja ja muut Goforen johtoryhmän jäsenet.

Lisätietoja:

Timur Kärki, hallituksen puheenjohtaja, Gofore Oyj

puh. 040 828 5886

timur.karki@gofore.com

Gofore Oyj on digitaalisen muutoksen asiantuntija. Meitä on Suomessa, Saksassa, Espanjassa ja Virossa noin 990 alan johtavaa asiantuntijaa, jotka ovat yrityksemme sydän, aivot ja kädet. Kaikella tekemisellämme on positiivinen vaikutus – oli kyse sitten johdon konsultoinnista, muotoilusta, koodauksesta tai testauksesta. Meillä tehdään töitä ihmisistä, yhteisöistä ja organisaatioista välittäen. Toimintaamme ohjaavat vahvat arvomme: olemme jokaiselle hyvä työpaikka, ja elämme asiakkaidemme onnistumisista. Liikevaihtomme vuonna 2021 oli 105 miljoonaa euroa. Gofore Oyj:n osake on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä. Tutustu meihin paremmin osoitteessa www.gofore.fi.

Tilaa tiedotteemme!

Haluatko kuulla uutisemme ensimmäisenä? Tilaa pörssitiedotteet ja lehdistötiedotteet suoraan sähköpostiisi!

Tilaa tiedotteet

Takaisin ylös