Yhtiötiedote 16.12.2020

Gofore Oyj: Gofore päivittää strategiaansa ja pitkän aikavälin taloudellisia tavoitteitaan sekä tekee muutoksia konsernin johtoryhmän kokoonpanoon ja vastuualueisiin

GOFORE OYJ YHTIÖTIEDOTE 16.12.2020 KLO 16.52

Gofore päivittää strategiaansa ja pitkän aikavälin taloudellisia tavoitteitaan sekä tekee muutoksia konsernin johtoryhmän kokoonpanoon ja vastuualueisiin

Gofore Oyj:n hallitus on hyväksynyt yhtiön päivitetyn strategian vuosille 2021–2023 sekä päivitetyt pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet. Tukeakseen päivitetyn strategiansa toteuttamista Gofore tekee muutoksia johtoryhmänsä kokoonpanoon ja vastuualueisiin 1.1.2021 alkaen.

Goforen visio on olla yksi merkittävistä eurooppalaisista digitaalisen muutoksen asiantuntijayrityksistä. Visionsa mukaisesti Gofore pyrkii jatkuvasti olemaan:

1. Kasvava ja kannattava
2. Vastuullinen ja vaikuttava
3. Kansainvälinen
4. Kehittyvä ja uudistumiskykyinen
5. Erinomaista asiakas- ja työntekijäkokemusta tuottava

Gofore vankistaa asemaansa ketteränä ja kulttuurillisesti vahvana, jatkuvasti kehittyvänä huippuasiantuntijaorganisaationa. Yhtiö on ylpeä positiivisesta vaikutuksestaan yhteiskuntaan ja uskoo henkilöstön kesken jaetun arvopohjaisen vastuullisuuden auttavan kestävän menestyksen tavoittelussa.

Gofore tavoittelee kasvua kaikilla toiminta-alueillaan ja asiakassegmenteissään. Digitalisaation eteneminen yhteiskunnassa ja yrityksissä tarkoittaa, että eturintaman teknologian hyödyntämisen lisäksi asiakkaillamme on oltava kykyä toteuttaa muutosta liiketoiminnassaan, organisaatiossaan ja toimintatavoissaan. Gofore pyrkii erottumaan kilpailijoistaan palvelemalla asiakkaitaan laaja-alaisesti ketterän digitaalisen muutoksen kumppanina. Yhtiö tarjoaa asiantuntijapalveluja kokonaisvaltaiseen muutokseen, mukaan lukien digitaalisen muutoksen neuvonantoa, palvelumuotoilua, digitaalisten palvelujen kehittämistä ja digitaalista laadunvarmistusta.

Strategian kasvusuunnat

Liiketoiminnan kasvua tavoitellaan kolmella osa-alueella: kasvun jatkaminen Suomessa, kasvu kansainvälisillä markkinoilla ja kasvu yritysostoilla.

1. Kasvun jatkaminen Suomessa

Suomen julkisella sektorilla Goforen tavoitteena on jatkaa kehittymistä digitaalisen muutoksen johtavaksi asiantuntijapalvelujen toimittajaksi ja vahvistaa jo entisestään vahvaa asemaansa. Suomi on yksi maailman kärkimaista julkisissa sähköisissä palveluissa, ja merkittävien panostusten digitaalisten palvelujen kehittämiseen arvioidaan jatkuvan.

Gofore pyrkii olemaan julkisen sektorin asiakkaidensa tukena laajalla ja jatkuvasti kehittyvällä osaamisellaan sekä palvelutarjoomallaan. Gofore pyrkii kehittämään palvelukykyänsä siten, että se olisi kaikkein houkuttelevin toimittaja julkisen sektorin suurissa kehittämishankkeissa, tarjoten poikkeuksellista asiakaskokemusta ja onnistumisia.

Yksityisellä sektorilla Gofore pyrkii vahvistamaan asemaansa digitaalisaatiopalvelujen toimittajana. Tavoitteena on kasvaa ja kehittyä merkittäväksi kumppaniksi yrityksille, jotka kehittävät liiketoimintaansa digitaalisten palvelujen ja tiedon paremman hyödyntämisen keinoin. Goforen vahvuuksia ovat monipuolinen, julkisen sektorin laajoissa ja vaativissa muutosprojekteissa saatu laaja-alainen kokemus, yhdistettynä ketterään, tehokkaaseen toimintamalliin sekä vahvaan asiantuntijakulttuuriin. Gofore pyrkii osaamisensa ja omistautumisensa avulla tuottamaan asiakkailleen menestystä ja siten kasvamaan yhdeksi merkittävimmistä yksityistä sektoria palvelevista digitaalisen muutoksen palveluja tarjoavista yhtiöistä.

Gofore arvioi kotimaisen digitaalisen muutoksen asiantuntijapalvelujen kysynnän jatkuvan hyvänä julkisen ja yksityisen sektorin asiakkaiden piirissä. Tämä tukee Goforen liiketoiminnan kasvun jatkumisen IT-palvelumarkkinoiden yleistä kasvuvauhtia nopeampana.

2. Kasvu kansainvälisillä markkinoilla

Goforen tavoitteena on jatkaa kansainvälistä kasvuaan hyödyntämällä joustavaa, skaalautuvaa ja paikkariippumatonta palvelualustaansa sekä erottumalla digitaalisen muutoksen ketteränä, teknologiariippumattomana asiantuntijakumppanina.

Tulevaisuuden Gofore on kansainvälinen ja monimuotoinen yhtiö, jolla on kykyä palvella kansainvälisiä suurasiakkaitaan parhaalla mahdollisella tavalla. Kansainvälinen liiketoiminta suuntautuu sekä julkiseen että yksityiseen sektoriin.

Gofore pyrkii aktiivisesti etsimään mahdollisuuksia hankkia kansainvälisesti toimivia yksityisen ja julkisen sektorin asiakkaita, joita yhtiö pystyy palvelemaan nykyisillä vahvuuksillaan sekä olemassa olevilla resursseillaan paikkariippumattomasti.

Yhtiö on tunnistanut Saksan markkinan houkuttelevaksi kasvumarkkinaksi, jossa se haluaa kasvattaa nykyistä läsnäoloaan sekä orgaanisesti että yritysostojen kautta. Saksassa on suuri teollisen tuotannon sektori, jonka palvelemiseen yhtiö voi käyttää olemassa olevaa toimialakokemustaan. Goforella on Saksassa vakiintunut liiketoiminta ja toimistot Münchenissä ja Braunschweigissa. Saksankielisen markkinan asiakashankinta ja asiakkuuksien kehittämistä hoitaa paikallinen organisaatio.

Kansainvälisen kasvun tavoitellaan etenevän samaa tahtia konsernin muun liikevaihdon kasvun kanssa.

3. Kasvu yritysostoilla

Osana kasvuaan Gofore pyrkii tekemään strategiaansa tukevia yritysostoja. Gofore on onnistunut erinomaisesti yritysostoissaan vuosina 2017–2020: yhtiö on parantanut osaamistaan ja kykyään palvella asiakkaitaan sekä kasvattanut omistaja-arvoaan. Gofore pyrkii edelleen vahvistamaan kykyään tehdä onnistuneita yritysostoja.

Tulevina vuosina tavoitteena on, että noin puolet kasvusta tulee Goforen liiketoimintamalliin ja kulttuuriin hyvin soveltuvien liiketoimintojen ja yritysten ostoista. Yritysostoilla tavoitellaan strategiaa tukevaa osaamista, asiakaskunnan laajentamista tai maantieteellisen aseman vahvistamista synergiaedut varmistaen.

Pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet

Osana strategiapäivitystä Goforen hallitus on vahvistanut myös päivitetyt pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet.

Gofore tavoittelee yli 20 prosentin vuotuista liikevaihdon kasvua, josta orgaanisen kasvun osuus on noin puolet. Kannattavuuden osalta Goforen tavoite on 15 prosentin oikaistu EBITA.

Pitkän aikavälin tavoitteet ovat IFRS-laskentaperiaatteiden mukaiset.

Gofore-konserni

Gofore-konsernin liiketoiminta jakautuu kolmeen pääliiketoiminta-alueeseen: digitaalisen muutoksen palvelut (Gofore Lead), digitaalisten palvelujen kehitys (Gofore Create) ja digitaalinen laadunvarmistus (Qentinel Finland). Saksan liiketoiminta on organisoitu omaksi yhtiökseen, Gofore Germany GmbH.

Yhteisistä asiakkuuksista vastaa konsernin myynti ja asiakkuudenhallinta. Konsernissa on myös vastuu yhteisestä brändistä ja markkinoinnista. Liiketoimintojen kasvua tukemassa on yhteinen kasvualusta, joka tarjoaa digitaaliset ratkaisut ja liiketoiminnan tukipalvelut.

Konsernin johtoryhmän kokoonpano ja vastuualueet

Strategian toteuttamisen tukemiseksi Gofore-konsernin johtoryhmän vastuualueita ja kokoonpanoa on päivitetty. Johtoryhmän kokoonpano 1.1.2021 alkaen on:

Mikael Nylund, toimitusjohtaja
Teppo Talvinko, talousjohtaja
Juha Virtanen, johtaja, myynti ja asiakasarvo
Petra Sievinen, johtaja, markkinointi ja viestintä
Aki Koikkalainen, johtaja, digitaaliset palvelut
Elja Kirjavainen, johtaja, digitaalinen muutos ja tj., Gofore Lead Oy
Miika Nurminen, johtaja, digitaalinen laadunvarmistus ja tj., Qentinel Finland Oy (uusi 1.1.2021 alkaen)
Terhi Vesanen, johtaja, kasvualusta ja konsernin digitalisointi
Sanna Hildén, henkilöstöjohtaja (uusi 1.1.2021 alkaen)
Kalle Mäki, lakiasiainjohtaja (uusi 1.1.2021 alkaen)

Muutoksen jälkeen kestävän kehityksen johtaja Kristiina Härkönen jatkaa tehtävässään, mutta jättää johtoryhmän 1.1.2021 alkaen.

Pääomamarkkinapäivä 14.1.2021

Gofore esittelee päivitettyä strategiaansa pääomamarkkinapäivässä 14.1.2021. Kutsu tilaisuuteen julkaistaan erikseen tänään.

Lisätietoja:
Mikael Nylund, toimitusjohtaja, Gofore Oyj
p. 040 540 2280
mikael.nylund@gofore.com

Hyväksytty neuvonantaja: Evli Pankki Oyj, p. 040 579 6210

Gofore Oyj on kansainvälistä kasvua tavoitteleva digitalisaation asiantuntija. Yhdessä asiakkaidemme kanssa rakennamme digitaalista, eettistä maailmaa. Meitä on Suomessa, Saksassa, Espanjassa ja Virossa yhteensä yli 700 alan johtavaa asiantuntijaa, jotka ovat yrityksemme sydän, aivot ja kädet. Kaikella tekemisellämme on positiivinen vaikutus – oli kyse sitten johdon konsultoinnista, muotoilusta tai koodauksesta. Meillä tehdään töitä ihmisistä, yhteisöistä ja organisaatioista välittäen. Toimintaamme ohjaavat vahvat arvomme: olemme jokaiselle hyvä työpaikka ja elämme asiakkaidemme onnistumisista. Liikevaihtomme vuonna 2019 oli 64,1 milj. euroa. Gofore Oyj:n osake noteerataan Nasdaq First North Growth Finland -markkinapaikalla. Lisätietoja: www.gofore.fi.

Tilaa tiedotteemme!

Haluatko kuulla uutisemme ensimmäisenä? Tilaa pörssitiedotteet ja lehdistötiedotteet suoraan sähköpostiisi!

Tilaa tiedotteet

Takaisin ylös