Yhtiötiedote 18.11.2019

Gofore Oyj: Korjaus: Kutsu Gofore Oyj:n ylimääräiseen yhtiökokoukseen

GOFORE OYJ YHTIÖTIEDOTE 18.11.2019 KLO 14.15 

Korjaus: Kutsu Gofore Oyj:n ylimääräiseen yhtiökokoukseen

Kutsussa Gofore Oyj:n ylimääräiseen yhtiökokoukseen oli virhe liittyen oikeuksiin hallintarekisteröidyn osakkeenomistajan osallistumisesta ylimääräiseen yhtiökokoukseen.

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua ylimääräiseen yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon 28.11.2019. Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon viimeistään 6.12.2019 klo 10.00 mennessä. Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi ylimääräiseen yhtiökokoukseen.  

Kutsussa 15.11.2019 oli virheellisesti tieto, että osallistuminen edellyttää, että osakkeenomistaja on hallintarekisteröityjen osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon viimeistään 5.12.2019 klo 10.00 mennessä.

Korjattu kutsu Gofore Oyj:n ylimääräiseen yhtiökokoukseen alla.

Lisätietoja: 
Ali U. Saadetdin  
Hallituksen puheenjohtaja, Gofore Oyj    
p. 040 844 4201    
ali.saadetdin@saadetdin.com  

Hyväksytty neuvonantaja: Evli Pankki Oyj, p. 040 579 6210  
  
Gofore Oyj on kansainvälistä kasvua tavoitteleva digitalisaation asiantuntija. Meitä on Suomessa, Saksassa, Isossa-Britanniassa, Espanjassa ja Virossa yhteensä 580 alan johtavaa asiantuntijaa, jotka ovat yrityksemme sydän, aivot ja kädet. Kaikella tekemisellämme on positiivinen vaikutus – oli kyse sitten johdon konsultoinnista, muotoilusta tai koodauksesta. Meillä tehdään töitä ihmisistä, yhteisöistä ja organisaatioista välittäen. Toimintaamme ohjaavat vahvat arvomme: olemme jokaiselle hyvä työpaikka, ja elämme asiakkaidemme onnistumisista. Liikevaihtomme vuonna 2018 oli 50,6 milj. euroa. Gofore Oyj:n osake noteerataan NasdaqFirst North Growth Finland -markkinapaikalla. Tutustu meihin paremmin osoitteessa www.gofore.fi.    

GOFORE OYJ YHTIÖTIEDOTE 15.11.2019 KLO 9.05 

Kutsu 
Gofore Oyj:n ylimääräiseen yhtiökokoukseen

Gofore Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan ylimääräiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään keskiviikkona 11.12.2019 klo 10.00 yhtiön pääkonttorissa osoitteessa Kalevantie 2, 33100 Tampere. Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja äänestyslippujen jakaminen aloitetaan klo 9.15.  

A. Ylimääräisessä yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat 

Ylimääräisessä yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 

1. Kokouksen avaaminen   

2. Kokouksen järjestäytyminen

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

6. Hallituksen puheenjohtajan palkkiosta päättäminen 

Yhtiön nimitysvaliokunta on valmistellut esityksen hallitukselle. Hallitus ehdottaa ylimääräiselle yhtiökokoukselle, että hallituksen päätoimiselle puheenjohtajalle maksetaan palkkiona 10 000 euroa kuukaudessa. 

7. Hallituksen jäsenen valitseminen 
Hallituksen puheenjohtaja Ali U. Saadetdin on ilmoittanut eroavansa hallituksesta ylimääräisen yhtiökokouksen kokouspäivänä 11.12.2019. 

Yhtiön nimitysvaliokunta on valmistellut esityksen hallitukselle. Hallitus ehdottaa ylimääräiselle yhtiökokoukselle, että hallituksen uudeksi jäseneksi valitaan Ali U. Saadetdinin tilalle suostumuksensa mukaisesti Timur Kärki. 

Lisäksi kaikki hallituksen jäsenet ovat ilmoittaneet yhtiölle, että mikäli Timur Kärki valitaan hallituksen jäseneksi, he tulevat valitsemaan Timur Kärjen hallituksen päätoimiseksi puheenjohtajaksi. 

8. Kokouksen päättäminen

B. Ylimääräisen yhtiökokouksen asiakirjat 
Edellä mainitut ylimääräisen yhtiökokouksen asialistalla olevat päätösehdotukset sekä tämä kokouskutsu ovat saatavilla Gofore Oyj:n internet-sivuilla osoitteessa http://gofore.com/ylimaarainenyhtiokokous2019. 

Päätösehdotukset ovat myös saatavilla ylimääräisessä yhtiökokouksessa, ja niistä sekä tästä kokouskutsusta lähetetään pyydettäessä jäljennökset osakkeenomistajille. Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä edellä mainituilla internet-sivuilla viimeistään 23.12.2019.   

C. Ohjeita kokoukseen osallistujille 
1. Osakasluetteloon merkitty osakkeenomistaja 
Oikeus osallistua ylimääräiseen yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on 28.11.2019 rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon. 

Yhtiön osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua ylimääräiseen yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua viimeistään 2.12.2019 klo 10.00, mihin mennessä ilmoittautumisen on oltava perillä. Ylimääräiseen yhtiökokoukseen voi ilmoittautua:  

Internet-sivuilla osoitteessa: http://gofore.com/ylimaarainenyhtiokokous2019 

Gofore käsittelee henkilötietoja soveltuvan tietosuojalainsäädännön ja Goforen tietosuojaselosteen mukaisesti (https://gofore.com/tietosuojaseloste/) mahdollistaakseen osakkeenomistajien ilmoittautumisen ja osallistumisen ylimääräiseen yhtiökokoukseen. Henkilöltä pyydetään ilmoittautumisen yhteydessä seuraavat tiedot: osakkeenomistajan etu- ja sukunimi, henkilötunnus, puhelinnumero, sähköpostiosoite ja mahdollisen avustajan ja/tai asiamiehen nimi ja henkilötunnus. Oikeushenkilöltä pyydetään nimi, y-tunnus ja arvo-osuustilin numero sekä tiedot mahdollisesta asiamiehestä. Ilmoittautuminen toteutetaan täyttämällä sähköinen ilmoittautumislomake, jonka teknisenä alustapalveluntarjoajana toimii Euroclear Finland Oy. 

Gofore tarvitsee edellä mainittuja tietoja, jotta Gofore voi varmistua ilmoittautujan henkilöllisyydestä ja oikeudesta osallistua ylimääräiseen yhtiökokoukseen. Tietoja voidaan käsitellä myös ylimääräiseen yhtiökokoukseen liittyvien lakisääteisten velvoitteiden täytäntöönpanemiseksi, kuten ylimääräisen yhtiökokouksen osallistuja- ja ääniluettelon muodostamiseksi ja mahdollisen ylimääräisessä yhtiökokouksessa toteutettavan äänestyksen toteuttamiseksi. 

Osakkeenomistajan, hänen edustajansa tai asiamiehensä tulee kokouspaikalla tarvittaessa pystyä osoittamaan henkilöllisyytensä ja/tai edustusoikeutensa. 

2. Hallintarekisteröidyn osakkeenomistaja 
Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua ylimääräiseen yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon 28.11.2019. Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon viimeistään 6.12.2019, klo 10.00 mennessä. Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi ylimääräiseen yhtiökokoukseen.  

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä tilapäiseen osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista ylimääräiseen yhtiökokoukseen. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisön tulee ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja, joka haluaa osallistua ylimääräiseen yhtiökokoukseen, merkittäväksi tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon viimeistään edellä mainittuun ajankohtaan mennessä.  

3. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat 
Osakkeenomistaja saa osallistua ylimääräiseen yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja, tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu ylimääräiseen yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa. 

Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan skannattuna sähköpostilla osoitteeseen InvestorRelations@gofore.com ennen ilmoittautumisajan päättymistä.  

4. Muut ohjeet/tiedot 
Ylimääräisessä yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on ylimääräisessä yhtiökokouksessa osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä asioista.  

Gofore Oyj:llä on kokouskutsun päivänä 15.11.2019 yhteensä 14 012 802 osaketta ja ääntä, joista 174 osaketta on yhtiön hallussa. Yhtiön omilla osakkeilla ei ole äänioikeutta. 

Yhtiön pääkonttori sijaitsee Technopolis Yliopistonrinne -kiinteistössä, jossa on katutasolla sekä parkkihallissa maksullista pysäköintitilaa. Ylimääräisessä yhtiökokouksessa on kahvitarjoilu. Ylimääräinen yhtiökokous pidetään Pormestari-salissa. 

Tampereella 15.11.2019 

GOFORE OYJ 
Hallitus 

Lisätietoja: 

Ali U. Saadetdin  
Hallituksen puheenjohtaja, Gofore Oyj    
p. 040 844 4201    
ali.saadetdin@saadetdin.com  

Hyväksytty neuvonantaja: Evli Pankki Oyj, p. 040 579 6210  
  
Gofore Oyj on kansainvälistä kasvua tavoitteleva digitalisaation asiantuntija. Meitä on Suomessa, Saksassa, Isossa-Britanniassa, Espanjassa ja Virossa yhteensä 580 alan johtavaa asiantuntijaa, jotka ovat yrityksemme sydän, aivot ja kädet. Kaikella tekemisellämme on positiivinen vaikutus – oli kyse sitten johdon konsultoinnista, muotoilusta tai koodauksesta. Meillä tehdään töitä ihmisistä, yhteisöistä ja organisaatioista välittäen. Toimintaamme ohjaavat vahvat arvomme: olemme jokaiselle hyvä työpaikka, ja elämme asiakkaidemme onnistumisista. Liikevaihtomme vuonna 2018 oli 50,6 milj. euroa. Gofore Oyj:n osake noteerataan NasdaqFirst North Growth Finland -markkinapaikalla. Tutustu meihin paremmin osoitteessa www.gofore.fi.    

Tilaa tiedotteemme!

Haluatko kuulla uutisemme ensimmäisenä? Tilaa pörssitiedotteet ja lehdistötiedotteet suoraan sähköpostiisi!

Tilaa tiedotteet

Takaisin ylös