Sisäpiiritieto 14.3.2023

Gofore Oyj:n liiketoimintakatsaus 1.–28.2.2023: Helmikuun liikevaihto 15,3 miljoonaa euroa – markkinoiden epävarmuus ei näy merkittävänä asiakaskysynnän heikkenemisenä

Gofore Oyj
Sisäpiiritieto
4.3.2023 KLO 13.45 

Sisäpiiritieto: Gofore Oyj:n liiketoimintakatsaus 1.–28.2.2023: Helmikuun liikevaihto 15,3 miljoonaa euroa – markkinoiden epävarmuus ei näy merkittävänä asiakaskysynnän heikkenemisenä

Goforen liikevaihto helmikuussa 2023 oli 15,3 (11,3) miljoonaa euroa. Konsernin viimeisen 12 kuukauden (LTM) pro forma -liikevaihto oli helmikuussa 164,2 miljoonaa euroa. Kauden lopussa konsernin palveluksessa oli yhteensä 1 342 (1 015) henkilöä. Konserniin 1.11.2022 liitetty eMundo GmbH sisältyy lukuihin. 

Toimitusjohtaja Mikael Nylund: 

”Goforen helmikuu sujui odotusten mukaisesti, ja liikevaihto oli 35 % edellisvuotta korkeammalla tasolla, talvilomakauden vaikuttaessa jonkin verran tehdyn asiakastyön määrään.

Merkittävimpiä uusia yhteistöitämme on Suomen vaalitietojärjestelmän uudistaminen Oikeusrekisterikeskuksen kanssa, toisena kahdesta toimittajasta. Järjestelmä sisältää pohjatietojärjestelmän, ehdokastietojärjestelmän, äänioikeustietojärjestelmän, tuloslaskenta- sekä tulospalvelujärjestelmän ja ohjaus- ja hallintajärjestelmän, joiden toimivuus ja elinkaari halutaan turvata uudistuksella pitkälle tulevaisuuteen. Hankinnan laajuus on Goforelle 2 750–3 000 henkilötyöpäivää noin kolmen vuoden sopimuskaudella, plus 0-500 henkilötyöpäivän optiokausi. On kunnia olla mukana uudistamassa niin yhteiskunnallisesti merkittävää asiaa kuin vaaliprosessi.

Olimme hiljattain mukana myös Yleisradion teknologiakonsultoinnin puitejärjestelyssä. Siihen on valittu kilpailutuksella viisi toimittajaa, joista Gofore sai kilpailutuksessa parhaan kokonaispistemäärän. Yle on arvioinut noin nelivuotisen puitejärjestelyn konsultointihankintojen arvoksi kuusi miljoonaa euroa. Puitejärjestelysopimus on tarkoitus solmia valittujen toimittajien kanssa tällä hetkellä käynnissä olevan julkisen hankintalain mukaisen valitusajan jälkeen. Puitejärjestely on jatkoa aikaisemmalle yhteistyöllemme Ylen kanssa.

Sovimme helmikuussa mielenkiintoisia uusia projekteja myös yksityiselle sektorille, muun muassa suomalaisten kaupan alan toimijoiden kanssa.

Henkilöstömäärämme lisääntyi helmikuussa 24 osaajalla. Olemme varautuneet siihen, että rekrytointitahtia sovitetaan vuoden mittaan asiakaskysyntään osaamisalueilla, joihin tilinpäätöstiedotteessa mainitsemamme markkinoiden epävarmuus saattaa vaikuttaa. Esim. ohjelmistosuunnittelijoiden osalta olemme alkuvuonna reagoineet kysyntätilanteeseen ja hidastaneet rekrytointia pitääksemme laskutusasteen terveellä tasolla. Digitaalinen alustamme mahdollistaa erittäin proaktiivisen toiminnan ohjauksen.

Otimme itse asiassa juuri käyttöön uuden toiminnanohjausjärjestelmän, jota käyttää koko henkilöstö ja jonka myötä koko projektilta laskulle -prosessi päivittyi. Gofore uudistuu jatkuvasti, ja tämä ketterä käyttöönotto on yksi osoitus tehokkaasta digitaalisesta alustasta ja muuntautumiskykyisestä organisaatiosta. Näillä välineillä pystymme tukemaan kasvavaa toiminnan volyymiamme vuosiksi eteenpäin.

Koko henkilöstölle tarjolla oleva osakesäästöohjelmamme CrewShare käynnistyi helmikuussa kuudetta kertaa. On valtavan hienoa, että 53 % goforelaisista haluaa omistaa Goforen osakkeita. Yhtiön kannattava kasvu on aidosti yhteinen asia myös siten, että oman työehtosopimuksemme palkankorotukset on sidottu kannattavuuteemme.

Markkinanäkymämme ja lähiajan epävarmuustekijät ovat samanlaiset kuin tilinpäätöstiedotuksen yhteydessä kerroimme; kannattaa lukea siinä kertomamme asiat.” 

Avainluvut 

Kuukausi
2023

Liikevaihto,
milj. euroa1

Pro forma LTM liikevaihto 2

Henkilöstömäärä

kauden lopussa 3

Työpäivien
lukumäärä
Suomessa

Kokonais-
kapasiteetti,
FTE4

Alihankinta, FTE5

Tammikuu

15,8 (10,8)

160,6

1 318 (993)

21 (20)

    1 225 (917)

186 (147)

Helmikuu

15,3 (11,3)

164,2

1 342 (1 015)

20 (20)

1 256 (942)

184 (153)

Luvut ovat tilintarkastamattomia. Vertailuluvut suluissa viittaavat edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon, ellei toisin ilmoiteta. 

 eMundo GmbH:n luvut on yhdistetty Gofore-konsernin lukuihin 1.11.2022 lähtien.

1) Liikevaihto, miljoonaa euroa (vertailuliikevaihto vuonna 2022) kertoo kyseisen kuukauden tilintarkastamattoman liikevaihdon. 
2) Yhtiön liiketoimintakatsauksissaan käyttämä viimeisen kahdentoista kuukauden (LTM) pro forma -liikevaihto kertoo katsaushetken konsernirakenteen mukaisen liikevaihdon. Pro-forma liikevaihtoluvussa on mukana yritysostojen ja mahdollisten divestointien vaikutus. Pro-forma liikevaihtoluku on tilintarkastamaton
3) Henkilöstömäärä katsauskauden päättyessä.
4) Full Time Equivalent (FTE) -luku kertoo konsernin henkilöstön kokonaiskapasiteetin määrän täysipäiväisten työntekijöiden lukumäärää vastaavaksi arvoksi muutettuna. Lukuun lasketaan mukaan koko henkilökunta roolista riippumatta. Vuosilomat, ylityövapaat, sairauslomat tai muut lyhyemmät poissaolot eivät vaikuta lukuun. Osa-aikaisuus ja muut pitkäaikaiset normaalityöajan poikkeamat vähentävät kokonaiskapasiteetin määrää verrattuna työsuhteessa olevan henkilöstön kokonaismäärään. Goforen hankkimien yhtiöiden henkilöstön kapasiteetti on huomioitu yhtiöiden hankintahetkestä alkaen.
5) Alihankinta, Full Time Equivalent (FTE) -luku kertoo laskutettavassa työssä käytetyn alihankinnan määrän täysipäiväisten työntekijöiden lukumäärää vastaavaksi arvoksi muutettuna. Goforen hankkimien yhtiöiden käyttämä alihankinta on huomioitu yhtiöiden hankintahetkestä alkaen.

Goforen taloudellinen raportointi

Gofore julkaisee kuukausittaisessa liiketoimintakatsauksessaan kuukausitason liikevaihdon, konsernin pro forma -liikevaihdon viimeisen 12 kuukauden ajanjaksolta (LTM), henkilöstömäärän vertailutietoineen, johdon arvion liiketoiminnan kehittymisestä katsauskauden aikana sekä muita yhtiön kasvustrategian toteutumisen seuraamista helpottavia tunnuslukuja, kuten kokonaiskapasiteettia ja alihankinnan osuutta kuvaavat Full Time Equivalent (FTE) -luvut.

Kuukausikatsaukset julkaistaan mahdollisimman pian lukujen valmistuttua seuraavan kuukauden alussa vuonna 2023 helmikuulta, huhtikuulta, toukokuulta, heinäkuulta, elokuulta, lokakuulta, marraskuulta sekä joulukuulta. Poikkeuksen tekevät osana tilinpäätöstiedotetta julkistettavat tammikuun luvut, osana osavuosikatsausta julkistettavat maaliskuun luvut sekä osana puolivuosikatsausta julkistettavat kesäkuun luvut. Gofore julkaisee IAS 34:n mukaiset osavuosikatsaukset vuosineljänneksittäin.

Yhteyshenkilöt

Tietoja julkaisijasta Gofore Oyj

Gofore on kansainvälinen digitaalisen muutoksen konsulttiyhtiö. Meillä on noin 1 300 asiantuntijaa kaikkiaan 19 toimipisteessä Suomessa, Saksassa, Itävallassa, Virossa, Espanjassa ja Italiassa. Teknologian ja liiketoiminnan asiantuntijamme rakentavat yhdenvertaista digitaalista yhteiskuntaa ja kestäviä älykkään teollisuuden ratkaisuja. Monimuotoista osaajajoukkoamme yhdistää pioneerihenkisyys sekä halu luoda inhimillisempää, vastuullisempaa ja eettisempää digimaailmaa. Toimintaamme ohjaavat vahvat arvomme: olemme jokaiselle hyvä työpaikka, ja elämme asiakkaidemme onnistumisista. Liikevaihtomme vuonna 2022 oli 149,9 miljoonaa euroa. Gofore Oyj:n osake on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä. Visiomme on olla merkittävin eurooppalainen digitaalisen muutoksen asiantuntijayritys. Tutustu meihin paremmin osoitteessa www.gofore.com.

Tilaa tiedotteemme!

Haluatko kuulla uutisemme ensimmäisenä? Tilaa pörssitiedotteet ja lehdistötiedotteet suoraan sähköpostiisi!

Tilaa tiedotteet

Takaisin ylös