Sisäpiiritieto 8.7.2022

Gofore Oyj:n liiketoimintakatsaus 1.–30.6.2022: Liikevaihto kasvoi puolivuotiskaudella 40% – Uusia sopimuksia kesäkuussa mm. maa- ja metsätalousministeriön ja Helsingin kaupungin kanssa

Gofore Oyj
Pörssitiedote
8.7.2022 klo 11.00
Sisäpiiritieto

Gofore Oyj:n liiketoimintakatsaus 1.–30.6.2022: Liikevaihto kasvoi puolivuotiskaudella 40% – Uusia sopimuksia kesäkuussa mm. maa- ja metsätalousministeriön ja Helsingin kaupungin kanssa

Goforen liikevaihto kesäkuussa 2022 oli 12,5 miljoonaa euroa (9,1 miljoonaa euroa kesäkuussa 2021). Konsernin viimeisen 12 kuukauden (LTM) pro forma -liikevaihto oli kesäkuussa 130,8 miljoonaa euroa. Kuun lopussa konsernin palveluksessa oli yhteensä 1 074 henkilöä (803 henkilöä).

Tammi-kesäkuun liikevaihto kasvoi vuoden 2021 vastaavasta ajanjaksosta 40 prosenttia 72,5 miljoonaan euroon (51,7 miljoonaa euroa). Huhti-kesäkuun liikevaihto oli 37,1 miljoonaa euroa (26,4 miljoonaa euroa), kasvua niin ikään 40 prosenttia. Goforen puolivuosikatsaus julkaistaan 15.8.2022.

Toimitusjohtaja Mikael Nylund kommentoi:

”Olemme erittäin tyytyväisiä onnistuneeseen kesäkuuhun ja ensimmäisen vuosipuoliskon mittavaan kasvuun. Goforen missio edistää eettistä digitalisaatiota eteni kesäkuussa hienoilla uusilla sopimuksilla, jotka toteuttavat kaikki sitä vaikuttavuutta, jota haluamme työllämme olevan. Kesäkuu oli myynnillisesti poikkeuksellisen vilkas, mikä lupaa hyvää loppuvuodelle.

Meidät valittiin esimerkiksi maa- ja metsätalousministeriön alaisten virastojen kumppaniksi laajassa, Maanmittauslaitoksen toteuttamassa IT-palvelujen kilpailutuksessa; ykkösetusijalla pilvipalvelujen kehitykseen ja asiantuntijapalvelujen tarjoajaksi sekä pitkäaikaisen yhteistyökumppanimme Knowit Oy:n alihankkijana testauksen osa-alueelle. Linkin asiakkaan tiedotteeseen löydät tämän katsauksen lopusta.

Asiakkaat painottivat kilpailutuksessa turvallisia, luotettavia digipalveluita ja osaamista pilvi- ja tekoälyteknologioista. Mukana olivat ministeriön lisäksi sen hallinnonalaan kuuluvat Maanmittauslaitos, Luonnonvarakeskus Luke, Ruokavirasto ja Metsähallitus. Heidän tekemänsä työ ympäristön ja luonnonvarojen parissa kehittää uusiutuvaa, kilpailukykyistä ja kestävää Suomea.

Sopimuskausi on neljä vuotta ja optiokauden pituus kaksi vuotta, ja osapuolet solmivat seuraavaksi kukin omat puitesopimuksensa. Koko järjestelyn arvo on 188 miljoonaa euroa. Vaikka usean toimijan kilpailutuksen arvoa meille on vaikea arvioida tässä vaiheessa, tavoittelemme kokonaisuudesta vuositasolla muutaman miljoonan arvoista.

Kuten kesäkuussa tiedotimme, myös yhteistyömme Helsingin kaupungin kanssa syvenee entisestään, kun osaamisemme palveluiden ja toimintojen muotoilijana saadaan kaupungin käyttöön uuden puitesopimuksen myötä. Gofore on yhteensä 22 miljoonan euron arvoisessa puitesopimuksessa mukana palveluiden ja organisaation muotoilun osa-alueella sekä digitaalisten palveluiden muotoilun osa-alueella. Tämä on meille erityisen kannustavaa, sillä olemme määrätietoisesti panostaneet muotoiluosaamiseemme jo usean vuoden ajan, ja meillä työskentelee jo yli sata muotoilijaa. Tässä hankkeessa painottuvat mm. meillekin tärkeä palvelujen eettinen kehitys ja inklusiivisuus.

Yhteiskunnallinen vaikuttavuus toteutuu myös ulkoministeriön uudessa Virtual Finland -hankkeessa, johon tarjoamme kokeiluympäristön kehitystiimin. Hankkeen tavoite on luoda Suomelle digitaalisen maahantulon palveluinfrastruktuuri helpottamaan yritysten, työntekijöiden ja opiskelijoiden maahantuloa ja asettautumista Suomeen.

Pitkäaikaisten asiakkuuksien jatkaminen ja kasvattaminen yhä läheisemmäksi yhteistyöksi on yksi tärkeistä tavoitteistamme, joka toteutui kesäkuussa mm. Digi- ja väestötietoviraston, Helsingin Yliopiston sekä CSC – Tieteen tietotekniikan keskuksen kanssa. Yliopistoa autamme ketterässä ohjelmistokehityksessä, ja Digi- ja väestötietovirastolle pääsemme tarjoamaan tiedonhallinnan ja -turvan asiantuntijapalveluita. Kuten tammi-maaliskuun katsauksessa mainitsimme, tietoturva on pitkäkestoinen trendi, ja sen asiantuntemukselle on todella suuri kysyntä. Meillä oli hiljattain myös ilo tiedottaa taannoin CSC:n kanssa solmimastamme noin 12 miljoonan euron arvoisesta, Digivisio 2030 -hanketta koskevasta, asiantuntijapalvelusopimuksesta. Yksityisen sektorin myyntimme jatkoi kesäkuussa myös positiivista kehitystään.

Koronapoissaolojen määrä pysyi toukokuun tasolla eli vaihtelee, muttei ole nousussa. Rekrytointitahti on hidastunut kuten kesäisin on Suomessa tavallista, mutta lomien jälkeen aloittaa myös monta uutta huippuosaajaa.

Aiemmat arviomme pitkäaikaisista riskeistämme eivät ole muuttuneet.”

Lisätietoja maa- ja metsätalousministeriön (Maanmittauslaitoksen) kilpailutuksesta:
https://www.maanmittauslaitos.fi/ajankohtaista/virastot-kilpailuttivat-it-kumppaninsa-188-miljoonan-puitejarjestelyn-toimittajat

Lehdistötiedote muotoilusopimuksesta Helsingin kaupungin kanssa:
https://gofore.com/julkaisut/gofore-mukana-muotoilemassa-helsingista-kestavan-kasvun-kaupunkia-kaikille/

Pörssitiedote CSC-sopimuksestamme:
https://gofore.com/julkaisut/gofore-oyj-csc-tieteen-tietotekniikan-keskus-oy-valitsi-goforen-asiantuntijaresurssit-digivisio-2030-hankkeeseen/

Avainluvut

Luvut ovat tilintarkastamattomia. Alla olevassa taulukossa on korjattu maalis- ja huhtikuun liiketoimintakatsauksissa 2022 virheellisesti ilmoittamamme kokonaiskapasiteettia (FTE) kuvaavat luvut; 959 maaliskuulta ja 980 huhtikuulta.

Kuukausi
(2022)
Liikevaihto,
milj. euroa (liikevaihto 2021) 1
Pro forma LTM liike-vaihto 2 Henkilöstömäärä
kauden lopussa 3
Työpäivien
lukumäärä
Suomessa
Kokonais-
kapasiteetti,
FTE4
Alihankinta, FTE5
Tammikuu 10,8 (7,5) 118,5 993 (727) 20 (19) 917 (697) 147 (109)
Helmikuu 11,3 (8,1) 120,3 1 015 (736) 20 (20) 942 (698) 153 (111)
Maaliskuu 13,3 (9,7) 122,9 1 043 (792) 23 (23) 968 (735) 155 (118)
Huhtikuu 11,5 (8,5) 125,0 1 056 (791) 19 (20) 988 (743) 156 (112)
Toukokuu 13,1 (8,8) 128,3 1 068 (799) 21 (20) 1 004 (755) 163 (109)
Kesäkuu 12,5 (9,1) 130,8 1 074 (803) 21 (21) 1 015 (755) 162 (108)

Vertailuluvut suluissa viittaavat edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon, ellei toisin ilmoiteta. Devecto Oy:n luvut on yhdistetty Gofore-konsernin lukuihin 3.1.2022 lähtien.

1) Liikevaihto, miljoonaa euroa (liikevaihto vuonna 2021) kertoo kyseisen kuukauden tilintarkastamattoman liikevaihdon.
2) Yhtiön liiketoimintakatsauksissaan käyttämä viimeisen kahdentoista kuukauden (LTM) pro forma -liikevaihto kertoo katsaushetken konsernirakenteen mukaisen liikevaihdon. Pro-forma liikevaihtoluvussa on mukana yritysostojen ja mahdollisten divestointien vaikutus. Pro-forma liikevaihtoluku on tilintarkastamaton
3) Henkilöstömäärä katsauskauden päättyessä.
4) Full Time Equivalent (FTE) -luku kertoo konsernin henkilöstön kokonaiskapasiteetin määrän täysipäiväisten työntekijöiden lukumäärää vastaavaksi arvoksi muutettuna. Lukuun lasketaan mukaan koko henkilökunta roolista riippumatta. Vuosilomat, ylityövapaat, sairauslomat tai muut lyhyemmät poissaolot eivät vaikuta lukuun. Osa-aikaisuus ja muut pitkäaikaiset normaalityöajan poikkeamat vähentävät kokonaiskapasiteetin määrää verrattuna työsuhteessa olevan henkilöstön kokonaismäärään. Goforen hankkimien yhtiöiden henkilöstön kapasiteetti on huomioitu yhtiöiden hankintahetkestä alkaen.
5) Alihankinta, Full Time Equivalent (FTE) -luku kertoo laskutettavassa työssä käytetyn alihankinnan määrän täysipäiväisten työntekijöiden lukumäärää vastaavaksi arvoksi muutettuna. Goforen hankkimien yhtiöiden käyttämä alihankinta on huomioitu yhtiöiden hankintahetkestä alkaen.

Goforen taloudellinen raportointi

Gofore julkaisee kuukausittaisessa liiketoimintakatsauksessaan kuukausitason liikevaihdon, konsernin pro forma -liikevaihdon viimeisen 12 kuukauden ajanjaksolta (LTM), henkilöstömäärän vertailutietoineen, johdon arvion liiketoiminnan kehittymisestä katsauskauden aikana sekä muita yhtiön kasvustrategian toteutumisen seuraamista helpottavia tunnuslukuja, kuten kokonaiskapasiteettia ja alihankinnan osuutta kuvaavat Full Time Equivalent (FTE) -luvut.

Neljänneksittäin julkaistavien liiketoimintakatsausten yhteydessä raportoidaan lisäksi EBITA, oikaistu EBITA ja EBITA-% päättyneeltä vuosineljännekseltä vertailutietoineen, tieto yhtiön orgaanisesta kasvusta tarkasteluajanjaksolla sekä mm. tuloslaskelma ja tase.

Kuukausikatsaukset julkaistaan mahdollisimman pian lukujen valmistuttua seuraavan kuukauden alussa. Poikkeuksen tekevät osana tilinpäätöstiedotetta julkistettavat tammikuun luvut, osana neljännesvuosikatsausta julkistettavat maaliskuun luvut sekä osana puolivuosikatsausta julkistettavat heinäkuun luvut.

Lisätietoja:
Mikael Nylund, toimitusjohtaja, Gofore Oyj
p. 040 540 2280
mikael.nylund@gofore.com

Gofore Oyj on digitaalisen muutoksen asiantuntija. Meitä on Suomessa, Saksassa, Espanjassa ja Virossa yli 1000 alan johtavaa asiantuntijaa, jotka ovat yrityksemme sydän, aivot ja kädet. Kaikella tekemisellämme on positiivinen vaikutus – oli kyse sitten johdon konsultoinnista, muotoilusta, koodauksesta tai testauksesta. Meillä tehdään töitä ihmisistä, yhteisöistä ja organisaatioista välittäen. Toimintaamme ohjaavat vahvat arvomme: olemme jokaiselle hyvä työpaikka, ja elämme asiakkaidemme onnistumisista. Liikevaihtomme vuonna 2021 oli 104,5 milj. euroa. Vuonna 2022 vietämme Goforen 20-vuotisjuhlavuotta. Gofore Oyj:n osake on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä. Tutustu meihin paremmin osoitteessa www.gofore.fi.

Tilaa tiedotteemme!

Haluatko kuulla uutisemme ensimmäisenä? Tilaa pörssitiedotteet ja lehdistötiedotteet suoraan sähköpostiisi!

Tilaa tiedotteet

Takaisin ylös