Sisäpiiritieto 8.6.2022

Gofore Oyj:n liiketoimintakatsaus 1.–31.5.2022: Goforella vahva toukokuu – Uusia projekteja mm. THL:n ja Valtiovarainministeriön kanssa

Gofore Oyj
Pörssitiedote
8.6.2022 klo 9.45
Sisäpiiritieto

Gofore Oyj:n liiketoimintakatsaus 1.–31.5.2022: Goforella vahva toukokuu – Uusia projekteja mm. THL:n ja Valtiovarainministeriön kanssa

Goforen liikevaihto toukokuussa 2022 oli 13,1 miljoonaa euroa (8,8 miljoonaa euroa toukokuussa 2021). Konsernin viimeisen 12 kuukauden (LTM) pro forma -liikevaihto oli toukokuussa 128,3 miljoonaa euroa. Kuun lopussa konsernin palveluksessa oli yhteensä 1 068 henkilöä (799 henkilöä).

Toimitusjohtaja Mikael Nylund kommentoi:

”Toukokuu oli meille menestyksekäs, ja pääsemme edistämään digitalisaatiota myös monilla uusilla tavoilla sekä uusien että vanhojen asiakkaiden kanssa, sekä julkisen että yksityisen sektorin hankkeissa. Merkittävimpiin uusiin sopimuksiin lukeutuu Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kanssa tehty uusi sopimus sote-alaan liittyvien hankekokonaisuuksien projektinhallinnasta. THL:llä on tärkeä rooli sote-uudistuksessa, ja on kunnia olla jatkossakin hankkeiden tukena. Tällä tekemisellä on suuri kansallinen vaikuttavuus. Projektin arvo on meille arviolta 3-7 miljoonaa euroa kolmen vuoden sekä mahdollisesti kahden vuoden lisäkauden aikana.

Yhteiskunnallinen vaikuttavuus toteutuu myös uudessa Valtiovarainministeriön hankkeessa, johon meidät valittiin uuden kehys- ja budjettitietojärjestelmän kehitykseen ja pitkäaikaisiin ylläpitotehtäviin. Meille n. 2,6 miljoonan euron arvoinen hankinta kattaa kehys- ja talousarviosuunnittelussa käytettävän tietojärjestelmän sekä budjettitietojen julkaisuun ja visualisointiin tarkoitetun verkkosivuston. Tavoitteena on, että järjestelmä on käytössä syksyllä 2024 ja sivusto saman vuoden loppuun mennessä.

Viime vuonna hankkimamme CCEA:n korkeatasoiselle muutosjohtamisen konsultoinnille alkaa olla kysyntää myös julkispuolen asiakkailta. Meidät valittiin toukokuussa mm. Business Finlandin kumppaniksi muutosjohtamisen koulutukseen ja konsultointiin. Tämä on meille tärkeä askel julkisen sektorin organisaatioiden muutosten tukemisessa.

Yksityisen sektorin myyntimme kehittyy myös hyvin. Saamme olla mukana tulevaisuuden teknologioiden kehittämisessä hyvin erilaisilla osa-alueilla. Esimerkiksi kansainvälinen kuuden hengen koodaustiimimme on mukana kehittämässä CardioSignal -pilvipalvelua, jonka tavoitteena on edistää sydänsairauksien varhaista toteamista ja tuoda vaikuttavia työkaluja terveydenhuollon käyttöön.

Koronapoissaolojen määrä on laskenut toistaiseksi. Rekrytointiaktiivisuutemme oli niin ikään hyvää.

Digitalisaatio on pysäyttämätön megatrendi, mutta maailmaa myös koettelevat pitkäaikaiset kriisit. Sen johdosta seuraamme toimintaympäristöämme entistä aktiivisemmin. Aiemmat arviomme pitkäaikaisista riskeistämme eivät muuttuneet toukokuussa.”

Avainluvut

Luvut ovat tilintarkastamattomia. Alla olevassa taulukossa on korjattu maalis- ja huhtikuun liiketoimintakatsauksissa 2022 virheellisesti ilmoittamamme kokonaiskapasiteettia (FTE) kuvaavat luvut; 959 maaliskuulta ja 980 huhtikuulta.

Kuukausi
(2022)
Liikevaihto,
milj. euroa (liikevaihto 2021) 1
Pro forma LTM liike-vaihto 2 Henkilöstömäärä
kauden lopussa 3
Työpäivien
lukumäärä
Suomessa
Kokonais-
kapasiteetti,
FTE4
Alihankinta, FTE5
Tammikuu 10,8 (7,5) 118,5 993 (727) 20 (19) 917 (697) 147 (109)
Helmikuu 11,3 (8,1) 120,3 1 015 (736) 20 (20) 942 (698) 153 (111)
Maaliskuu 13,3 (9,7) 122,9 1 043 (792) 23 (23) 968 (735) 155 (118)
Huhtikuu 11,5 (8,5) 125,0 1 056 (791) 19 (20) 988 (743) 156 (112)
Toukokuu 13,1 (8,8) 128,3 1 068 (799) 21 (20) 1 004 (755) 163 (109)

Vertailuluvut suluissa viittaavat edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon, ellei toisin ilmoiteta. Devecto Oy:n luvut on yhdistetty Gofore-konsernin lukuihin 3.1.2022 lähtien.

1) Liikevaihto, miljoonaa euroa (liikevaihto vuonna 2021) kertoo kyseisen kuukauden tilintarkastamattoman liikevaihdon.
2) Yhtiön liiketoimintakatsauksissaan käyttämä viimeisen kahdentoista kuukauden (LTM) pro forma -liikevaihto kertoo katsaushetken konsernirakenteen mukaisen liikevaihdon. Pro-forma liikevaihtoluvussa on mukana yritysostojen ja mahdollisten divestointien vaikutus. Pro-forma liikevaihtoluku on tilintarkastamaton
3) Henkilöstömäärä katsauskauden päättyessä.
4) Full Time Equivalent (FTE) -luku kertoo konsernin henkilöstön kokonaiskapasiteetin määrän täysipäiväisten työntekijöiden lukumäärää vastaavaksi arvoksi muutettuna. Lukuun lasketaan mukaan koko henkilökunta roolista riippumatta. Vuosilomat, ylityövapaat, sairauslomat tai muut lyhyemmät poissaolot eivät vaikuta lukuun. Osa-aikaisuus ja muut pitkäaikaiset normaalityöajan poikkeamat vähentävät kokonaiskapasiteetin määrää verrattuna työsuhteessa olevan henkilöstön kokonaismäärään. Goforen hankkimien yhtiöiden henkilöstön kapasiteetti on huomioitu yhtiöiden hankintahetkestä alkaen.
5) Alihankinta, Full Time Equivalent (FTE) -luku kertoo laskutettavassa työssä käytetyn alihankinnan määrän täysipäiväisten työntekijöiden lukumäärää vastaavaksi arvoksi muutettuna. Goforen hankkimien yhtiöiden käyttämä alihankinta on huomioitu yhtiöiden hankintahetkestä alkaen.

Goforen taloudellinen raportointi

Gofore julkaisee kuukausittaisessa liiketoimintakatsauksessaan kuukausitason liikevaihdon, konsernin pro forma -liikevaihdon viimeisen 12 kuukauden ajanjaksolta (LTM), henkilöstömäärän vertailutietoineen, johdon arvion liiketoiminnan kehittymisestä katsauskauden aikana sekä muita yhtiön kasvustrategian toteutumisen seuraamista helpottavia tunnuslukuja, kuten kokonaiskapasiteettia ja alihankinnan osuutta kuvaavat Full Time Equivalent (FTE) -luvut.

Neljänneksittäin julkaistavien liiketoimintakatsausten yhteydessä raportoidaan lisäksi EBITA, oikaistu EBITA ja EBITA-% päättyneeltä vuosineljännekseltä vertailutietoineen, tieto yhtiön orgaanisesta kasvusta tarkasteluajanjaksolla sekä mm. tuloslaskelma ja tase.

Kuukausikatsaukset julkaistaan mahdollisimman pian lukujen valmistuttua seuraavan kuukauden alussa. Poikkeuksen tekevät osana tilinpäätöstiedotetta julkistettavat tammikuun luvut, osana neljännesvuosikatsausta julkistettavat maaliskuun luvut sekä osana puolivuosikatsausta julkistettavat heinäkuun luvut.

Lisätietoja:
Mikael Nylund, toimitusjohtaja, Gofore Oyj
p. 040 540 2280
mikael.nylund@gofore.com

Gofore Oyj on digitaalisen muutoksen asiantuntija. Meitä on Suomessa, Saksassa, Espanjassa ja Virossa yli 1 000 alan johtavaa asiantuntijaa, jotka ovat yrityksemme sydän, aivot ja kädet. Kaikella tekemisellämme on positiivinen vaikutus – oli kyse sitten johdon konsultoinnista, muotoilusta, koodauksesta tai testauksesta. Meillä tehdään töitä ihmisistä, yhteisöistä ja organisaatioista välittäen. Toimintaamme ohjaavat vahvat arvomme: olemme jokaiselle hyvä työpaikka, ja elämme asiakkaidemme onnistumisista. Liikevaihtomme vuonna 2021 oli 104,5 miljoonaa euroa. Gofore Oyj:n osake on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä. Tutustu meihin paremmin osoitteessa www.gofore.fi.

Tilaa tiedotteemme!

Haluatko kuulla uutisemme ensimmäisenä? Tilaa pörssitiedotteet ja lehdistötiedotteet suoraan sähköpostiisi!

Tilaa tiedotteet

Takaisin ylös