Sisäpiiritieto 8.9.2022

Gofore Oyj:n liiketoimintakatsaus 1.–31.8.2022: Markkinatilanne pysyi suotuisana, uusia sopimuksia mm. Turun kaupungin ja Tilastokeskuksen kanssa

Gofore Oyj
Pörssitiedote
8.9.2022 klo 13.15
Sisäpiiritieto

Gofore Oyj:n liiketoimintakatsaus 1.–31.8.2022: Markkinatilanne pysyi suotuisana, uusia sopimuksia mm. Turun kaupungin ja Tilastokeskuksen kanssa

Goforen liikevaihto elokuussa 2022 oli 12,9 miljoonaa euroa (8,5 miljoonaa euroa elokuussa 2021). Konsernin viimeisen 12 kuukauden (LTM) pro forma -liikevaihto oli elokuussa 135,2 miljoonaa euroa. Kuun lopussa konsernin palveluksessa oli yhteensä 1 086 henkilöä (803 henkilöä).

Toimitusjohtaja Mikael Nylund kommentoi:

”Liiketoimintamme on lähtenyt lomakauden jälkeen reippaasti liikkeelle, ja monet mittavatkin projektit, jotka keväällä varmistuivat, käynnistyvät lähiaikoina. Liikevaihtomme kasvoi viime vuoden elokuuhun nähden yli 50 %. Teimme myös uusia avauksia mm. Turun kaupungin kanssa, kun pääsemme tarjoamaan kehittämisen asiantuntija- ja konsultointipalveluita ihmis- ja yrityslähtöisen kunnan toimintamallien ja niitä tukevien järjestelmien kehityksessä kolmen vuoden ajan.

Solmimme elokuussa uuden puitesopimuksen Metsähallituksen kanssa Lean-asiantuntijapalveluista kahdeksi vuodeksi. Maa- ja metsätalousalan digitalisaatio on tärkeä osa yhteiskuntamme kehittämistä. Meidät tunnetaan yhä enemmän myös tietoturvan asiantuntijana, ja sovimme elokuussa mm. tietoturvan auditointi- ja konsultointipalveluista kahdeksi vuodeksi Tilastokeskuksen kanssa.

Muotoiluosaamisemme sai hiljattain välillisesti tunnustusta, kun asiakkaamme Verohallinto sai design-palkinto Ornamo-pallon, asiakaslähtöisen muotoilun syvällisestä soveltamisesta. Gofore on tehnyt Verohallinnon palveluihin käyttäjäkokemus- ja käyttöliittymämuotoilua sekä saavutettavuustyötä. Tuomariston mukaan Verohallinto on soveltanut hyvää muotoilua tavalla, joka edistää kansalaisten, yritysten ja yhdistysten luottamusta yhteiskuntaa kohtaan, ja se on meillekin tärkeä päämäärä.

Henkilöstömäärämme kasvaa edelleen. Alkukesästä rekrytoituja uusia goforelaisia aloitti elokuussa jopa 48, ja rekrytointinäkymämme ovat loppuvuodellekin positiiviset. Kuten puolivuosikatsauksessa kerroimme, henkilöstön vaihtuvuusaste on ollut tänä vuonna laskussa, ja tästäkin olemme hyvin iloisia.

Toimintaympäristömme on edelleen suotuisa. Yksityisen sektorin tilauskantamme on jatkanut kasvuaan. Puolivuosikatsauksessa antamamme arviot toimintaympäristömme lyhyen aikavälin riskeistä ja epävarmuustekijöistä​ ja niiden suorista vaikutuksista Goforen näkymiin ovat edelleen samat. Ellet ole vielä tutustunut niihin, kannattaa lukea puolivuosikatsauksestamme sekä riskit että markkinanäkymät.”

Avainluvut

Luvut ovat tilintarkastamattomia.

Kuukausi
(2022)
Liikevaihto,
milj. euroa (liikevaihto 2021) 1
Pro forma LTM liike-vaihto 2 Henkilöstömäärä
kauden lopussa 3
Työpäivien
lukumäärä
Suomessa
Kokonais-
kapasiteetti,
FTE4
Alihankinta, FTE5
Tammikuu 10,8 (7,5) 118,5 993 (727) 20 (19) 917 (697) 147 (109)
Helmikuu 11,3 (8,1) 120,3 1 015 (736) 20 (20) 942 (698) 153 (111)
Maaliskuu 13,3 (9,7) 122,9 1 043 (792) 23 (23) 968 (735) 155 (118)
Huhtikuu 11,5 (8,5) 125,0 1 056 (791) 19 (20) 988 (743) 156 (112)
Toukokuu 13,1 (8,8) 128,3 1 068 (799) 21 (20) 1 004 (755) 163 (109)
Kesäkuu 12,5 (9,1) 130,8 1 074 (803) 21 (21) 1 015 (755) 162 (108)
Heinäkuu 4,1 (2,7) 131,8 1 062 (797) 21 (22) 1 004 (746) 78 (38)
Elokuu 12,9 (8,5) 135,2 1 086 (803) 23 (22) 1 016 (746) 156 (105)

Vertailuluvut suluissa viittaavat edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon, ellei toisin ilmoiteta. Devecto Oy:n luvut on yhdistetty Gofore-konsernin lukuihin 3.1.2022 lähtien.

1) Liikevaihto, miljoonaa euroa (liikevaihto vuonna 2021) kertoo kyseisen kuukauden tilintarkastamattoman liikevaihdon.
2) Yhtiön liiketoimintakatsauksissaan käyttämä viimeisen kahdentoista kuukauden (LTM) pro forma -liikevaihto kertoo katsaushetken konsernirakenteen mukaisen liikevaihdon. Pro-forma liikevaihtoluvussa on mukana yritysostojen ja mahdollisten divestointien vaikutus. Pro-forma liikevaihtoluku on tilintarkastamaton
3) Henkilöstömäärä katsauskauden päättyessä.
4) Full Time Equivalent (FTE) -luku kertoo konsernin henkilöstön kokonaiskapasiteetin määrän täysipäiväisten työntekijöiden lukumäärää vastaavaksi arvoksi muutettuna. Lukuun lasketaan mukaan koko henkilökunta roolista riippumatta. Vuosilomat, ylityövapaat, sairauslomat tai muut lyhyemmät poissaolot eivät vaikuta lukuun. Osa-aikaisuus ja muut pitkäaikaiset normaalityöajan poikkeamat vähentävät kokonaiskapasiteetin määrää verrattuna työsuhteessa olevan henkilöstön kokonaismäärään. Goforen hankkimien yhtiöiden henkilöstön kapasiteetti on huomioitu yhtiöiden hankintahetkestä alkaen.
5) Alihankinta, Full Time Equivalent (FTE) -luku kertoo laskutettavassa työssä käytetyn alihankinnan määrän täysipäiväisten työntekijöiden lukumäärää vastaavaksi arvoksi muutettuna. Goforen hankkimien yhtiöiden käyttämä alihankinta on huomioitu yhtiöiden hankintahetkestä alkaen.

Goforen taloudellinen raportointi

Gofore julkaisee kuukausittaisessa liiketoimintakatsauksessaan kuukausitason liikevaihdon, konsernin pro forma -liikevaihdon viimeisen 12 kuukauden ajanjaksolta (LTM), henkilöstömäärän vertailutietoineen, johdon arvion liiketoiminnan kehittymisestä katsauskauden aikana sekä muita yhtiön kasvustrategian toteutumisen seuraamista helpottavia tunnuslukuja, kuten kokonaiskapasiteettia ja alihankinnan osuutta kuvaavat Full Time Equivalent (FTE) -luvut.

Neljänneksittäin julkaistavien liiketoimintakatsausten yhteydessä raportoidaan lisäksi EBITA, oikaistu EBITA ja EBITA-% päättyneeltä vuosineljännekseltä vertailutietoineen, tieto yhtiön orgaanisesta kasvusta tarkasteluajanjaksolla sekä mm. tuloslaskelma ja tase.

Kuukausikatsaukset julkaistaan mahdollisimman pian lukujen valmistuttua seuraavan kuukauden alussa. Poikkeuksen tekevät osana tilinpäätöstiedotetta julkistettavat tammikuun luvut, osana neljännesvuosikatsausta julkistettavat maaliskuun luvut sekä osana puolivuosikatsausta julkistettavat heinäkuun luvut.

Lisätietoja:
Mikael Nylund, toimitusjohtaja, Gofore Oyj
p. 040 540 2280
mikael.nylund@gofore.com

Gofore Oyj on digitaalisen muutoksen asiantuntija. Meitä on Suomessa, Saksassa, Espanjassa ja Virossa yli 1000 alan johtavaa asiantuntijaa, jotka ovat yrityksemme sydän, aivot ja kädet. Kaikella tekemisellämme on positiivinen vaikutus – oli kyse sitten johdon konsultoinnista, muotoilusta, koodauksesta tai testauksesta. Meillä tehdään töitä ihmisistä, yhteisöistä ja organisaatioista välittäen. Toimintaamme ohjaavat vahvat arvomme: olemme jokaiselle hyvä työpaikka, ja elämme asiakkaidemme onnistumisista. Liikevaihtomme vuonna 2021 oli 104,5 milj. euroa. Vuonna 2022 vietämme Goforen 20-vuotisjuhlavuotta. Gofore Oyj:n osake on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä. Tutustu meihin paremmin osoitteessa www.gofore.fi.

Tilaa tiedotteemme!

Haluatko kuulla uutisemme ensimmäisenä? Tilaa pörssitiedotteet ja lehdistötiedotteet suoraan sähköpostiisi!

Tilaa tiedotteet

Takaisin ylös