Osavuosikatsaus (Q1 and Q3) 19.10.2023

Gofore Oyj:n osavuosikatsaus 1.1.–30.9.2023: Goforen kasvu jatkui kolmannella neljänneksellä – liikevaihto +29 %, oikaistu EBITA +26 %

Gofore Oyj
Osavuosikatsaus
19.10.2023 klo 9.00

Gofore Oyj:n osavuosikatsaus 1.1.–30.9.2023: Goforen kasvu jatkui kolmannella neljänneksellä – liikevaihto +29 %, oikaistu EBITA +26 %

Heinä-syyskuu 2023

 • Liikevaihto kasvoi 29 % ja oli 40,8 (31,7) miljoonaa euroa. Orgaaninen kasvu jatkui vahvana, +20 %.
 • Oikaistu EBITA 4,7 (3,7) miljoonaa euroa, 11,6 % liikevaihdosta.
 • Strategian toteutus jatkui: yksityisen sektorin liikevaihto kasvoi 36 %, julkisen sektorin liikevaihto +23 %, ulkomailta tuleva liikevaihto +95 %.
 • Laskutusastetta parannettiin toiseen neljännekseen nähden. Työpäiviä oli vähemmän kuin vertailujaksossa, vaikutus kannattavuuteen arviolta 0,7 miljoonaa euroa.
 • Asiakashintojen ja palkkojen suhde tuki kannattavuutta, hinnat +4,5 %, keskimääräinen palkka +3,4 %.
 • Henkilöstömäärä kasvoi yhteensä 1 460 (1 126) henkilöön. Uusia aloittajia oli 78.
 • 3.7.2023 Gofore osti Creanex Oy:n koko osakekannan, yritysarvo 5,0 miljoonaa euroa. Kauppa vahvisti Intelligent Industry -sektorin liikkuvien koneiden digitalisaation tarjontaa. 

Tammi-syyskuu 2023

 • Liikevaihto kasvoi 32 % ja oli 137,5 (104,2) miljoonaa euroa. Orgaaninen kasvu jatkui vahvana, +28 %.
 • Oikaistu EBITA 18,4 (14,5) miljoonaa euroa, 13,4 % liikevaihdosta.
 • Strategian toteutus jatkui: yksityisen sektorin liikevaihto kasvoi 40 %, julkisen sektorin liikevaihto +26 %, ulkomailta tuleva liikevaihto +122 %.
 • Asiakashintojen ja palkkojen kehityksen suhde oli hyvä, hinnat nousivat 3,5 %, keskimääräisen palkan kehitys +3,1 %.
 • Henkilöstömäärä kasvoi yhteensä 1 460 (1 126) henkilöön ja kokonaiskapasiteetti oli
  1 560 (1 243).

Katsauskauden jälkeen ei ollut merkittäviä tapahtumia. 

Osavuosikatsaus on kokonaisuudessaan tämän tiedotteen liitteenä ja löytyy myös Goforen IR-sivuilta osoitteesta https://gofore.com/sijoita/. Katsaus sisältää mm. merkittävimmät sopimukset, laajan avainlukutaulukon, tuloslaskelman ja taseen sekä Goforen näkymät ja lähiajan riskit. Tämä katsaus on IAS34:n mukainen osavuosikatsaus. Luvut ovat tilintarkastamattomia. 

Avainluvut 

Konsernin avainlukuyhteenveto,
miljoonaa euroa

07-09/2023

07-09/2022

2022

Liikevaihto

40,8

31,7

149,9

Liikevaihdon orgaaninen kasvu, %

19,8%

32,0%

32,2%

Oikaistu EBITA

4,7

3,7

22,0

Oikaistu EBITA, %

11,6%

11,8%

14,7%

EBITA

4,5

3,8

20,4

Liiketulos (EBIT)

3,4

2,8

16,6

Osakekohtainen tulos (EPS), laimentamaton

0,16

0,13

0,78

Osakekohtainen tulos (EPS), laimennettu

0,16

0,13

0,78

Työntekijöiden lukumäärä kauden lopussa

1 460

1 126

1 297

Kokonaiskapasiteetti; oma ja alihankittu henkilöstö
(FTE), kauden lopussa

1 560

1 243

1 383

Vertailuluvut suluissa viittaavat edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon, ellei toisin ilmoiteta. Devecto Oy:n luvut on yhdistetty Gofore-konsernin lukuihin 3.1.2022 lähtien, eMundo GmbH:n luvut 1.11.2022 lähtien ja Creanex Oy:n 3.7.2023 lähtien.    

Orgaaninen kasvu määräytyy vertaamalla vuosineljänneksen konsernituloslaskelman mukaista liikevaihtoa edellisen tilikauden vastaavan vuosineljänneksen liikevaihtoon. Kasvu lasketaan vertailukelpoisella konsernirakenteella siten, että lasketaan raportointihetken konsernirakenteella ns. pro forma -liikevaihto vertailukaudelle. Pro forma -liikevaihto sisältää yritysostojen ja mahdollisten divestointien vaikutuksen takautuvasti ja se on tilintarkastamaton. 

Toimitusjohtaja Mikael Nylund: 

“Goforen liiketoiminta kehittyi taas vuoden 2023 kolmannella neljänneksellä harppauksin, kasvun ollessa 29 %. Onnistuimme siis jälleen erinomaisesti strategiamme toteuttamisessa ja saavutimme menestystä molemmissa kohdeasiakasryhmissämme, eli strategisilla Digital Society ja Intelligent Industry -toimialoillamme.

Myös kansainvälinen liiketoimintamme kasvoi jälleen vahvasti ja oli 95 % suurempi kuin vuosi sitten. Hyvä onnistuminen koko Goforen tiimiltä ja osoittaa, että strategiamme on toimiva ja asiantuntijamme rakentavat joka päivä hyvää luottamusta asiakkaidemme suuntaan. 

Myös kannattavuuden osalta onnistumme hyvin ja kannattavuus säilyi suunnilleen vertailukauden tasolla, vaikka työpäiviä oli yksi vähemmän vuoden takaiseen nähden. Oikaistu EBITA nousi 4,7 miljoonaan euroon, kasvua 26 % edellisvuotisesta.

Kolmannen neljänneksen aikana olemme kiinnittäneet erityistä huomiota kannattavuuteemme mm. “rekrytointiruokahalun”, laskutusasteen ja kustannusten hallinnan kautta. Näin varmistamme liiketoiminnan terveen perustan ja varaudumme heikomman asiakaskysynnän mahdollisuuteen.  

Lisäksi koko vuoden jatkunut asiakashintojen ja palkkojen suhteen suotuisa kehitys tuki kannattavuutta kolmannella neljänneksellä.

Markkinatilanteen kehitys on edelleen makrovetoista. Vaikka vielä ei ole nähty vahvoja signaaleja suhdanteen kääntymisestä positiiviseksi, on suurin osa Goforen asiakkaista jatkanut rohkeasti investoimista digitalisaatioonsa. Lähiajan näkymiämme tukee sekin, ettei mikään merkittävä julkisen sektorin sopimuksemme ole tulossa kilpailutettavaksi loppuvuonna tai ensi vuoden ensimmäisellä puoliskolla.

Olemme kuitenkin laskeneet hieman loppuvuoden odotuksiamme rekrytointimäärien suhteen. Osalla osaamisalueitamme asiakaskysyntä tukee kasvun jatkumista, kun taas toisilla osaamisalueilla joudumme edelleen jarruttelemaan, vaikka markkinoilla olisikin hyviä osaajia saatavilla.

Toimialamme yritykset ovat pärjänneet vaihtelevasti vallitsevassa markkinatilanteessa. Näemme kuitenkin myös paljon rohkaisevia merkkejä, kuten Suomen päätös siirtyä digitaalisen asioinnin ensisijaisuuteen perinteisen paperipohjaisen asioinnin sijaan. EU:n julistama, 2030 alkava digitaalinen vuosikymmen edistää tärkeitä aloitteita mm. yritysten ja julkisten palvelujen digitalisointiin liittyen. 

Yritykset näkevät IT- ja digi-investoinnit kilpailuetua kehittävinä, eivät ainoastaan tukitoimintoihin panostamisena. Keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä odotuksemme markkinan kehityksen suhteen ovat erittäin positiivisia. 

Henkilöstö on Goforen kaiken toiminnan sydän, ja siksi panostamme nyt ja jatkossa goforelaisten hyvinvointiin. Henkilöstömme lähtövaihtuvuus on jatkanut laskuaan ja alitti nyt tavoitteemme 10 %. Viimeisimmässä henkilöstötyytyväisyysmittauksessa eNPS-lukumme valitettavasti kuitenkin laski edelliseen mittaukseen nähden. Ajattelemme sen johtuvan suurelta osin koko toimialaa koskevasta liiketoiminnan alakuloisuudesta ja myös siihen liittyvistä Goforen varautumistoimenpiteistä.

Toimialamme on siirtynyt koronapandemian jälkeisestä poikkeuksellisen vahvan asiakaskysynnän vaiheesta eteenpäin. Aika näyttää onko tämä poikkeuksellinen välivaihe vai uusi normaali. Oli niin tai näin, meillä on vahva usko omaan strategiaamme ja tiimiimme. Suuntamme on yhdessä koko Gofore-yhteisön kanssa tästä ylös- ja eteenpäin!”

Liiketoiminnan kehitys kuukausittain 2023

Luvut ovat tilintarkastamattomia. 

Kuukausi
2023

Liikevaihto,
milj. euroa1

Pro forma LTM liikevaihto 2

Henkilöstömäärä

kauden lopussa 3

Työpäivien
lukumäärä
Suomessa

Kokonais-
kapasiteetti,
FTE4

Alihankinta, FTE5

Tammikuu

 15,8 (10,8)

160,6

1 318 (993)

 21 (20)

    1 225 (917)

  186 (147)

Helmikuu

15,3 (11,3)

164,2

1 342 (1 015)

 20 (20)

1 256 (942)

 184 (153)

Maaliskuu

18,1 (13,3)

168,0

1 354 (1 043)

23 (23)

1 271 (968)

189 (155)

Huhtikuu

14,5 (11,5)

170,6

1 385 (1 056)

18 (19)

1 293 (988)

187 (156)

Toukokuu

17,2 (13,1)

174,2

1 400 (1 068)

21 (21)

1 311 (1 004)

192 (163)

Kesäkuu

15,9 (12,5)

176,5

1 396 (1 074)

21 (21)

1 319 (1 015)

170 (162)

Heinäkuu

5,9 (4,1)

182,5

1 423 (1 062)

21 (21)

1 341 (1 004)

83 (78)

Elokuu

16,9 (12,9)

186,1

1 448 (1 086)

23 (23)

1 353 (1 016)

166 (156)

Syyskuu

18,0 (14,8)

187,9

1 460 (1 126)

21 (22)

1 374 (1 060)

186 (183)

Devecto Oy:n luvut on yhdistetty Gofore-konsernin lukuihin 3.1.2022 lähtien, eMundo GmbH:n luvut 1.11.2022 lähtien ja Creanex Oy:n 3.7.2023 lähtien.  

1) Liikevaihto, miljoonaa euroa, kertoo kyseisen kuukauden tilintarkastamattoman liikevaihdon.  
2) Yhtiön katsauksissaan käyttämä viimeisen kahdentoista kuukauden (LTM) pro forma -liikevaihto kertoo katsaushetken konsernirakenteen mukaisen liikevaihdon. Pro forma -liikevaihtoluvussa on mukana yritysostojen ja mahdollisten divestointien vaikutus takautuvasti. Pro forma -liikevaihtoluku on tilintarkastamaton. 
3) Henkilöstömäärä katsauskauden päättyessä. 
4) Kokonaiskapasiteetti, Full Time Equivalent (FTE) -luku kertoo konsernin henkilöstön kokonaiskapasiteetin määrän täysipäiväisten työntekijöiden lukumäärää vastaavaksi arvoksi muutettuna. Lukuun lasketaan mukaan koko henkilökunta roolista riippumatta. Vuosilomat, ylityövapaat, sairauslomat tai muut lyhyemmät poissaolot eivät vaikuta lukuun. Osa-aikaisuus ja muut pitkäaikaiset normaalityöajan poikkeamat vähentävät kokonaiskapasiteetin määrää verrattuna työsuhteessa olevan henkilöstön kokonaismäärään. Goforen hankkimien yhtiöiden henkilöstön kapasiteetti on huomioitu yhtiöiden hankintahetkestä alkaen. 
5) Alihankinta, Full Time Equivalent (FTE) -luku kertoo laskutettavassa työssä käytetyn alihankinnan määrän täysipäiväisten työntekijöiden lukumäärää vastaavaksi arvoksi muutettuna. Goforen hankkimien yhtiöiden käyttämä alihankinta on huomioitu yhtiöiden hankintapäivästä alkaen. 

Taloudellinen tiedottaminen

Goforen seuraava taloudellinen tiedotus on tilinpäätös vuodelta 2023 helmikuussa 2024. Taloudellisen tiedotuksen aikataulut vuodelle 2024 julkaistaan ennen vuoden 2023 päättymistä.

Yhteyshenkilöt

Tietoja julkaisijasta Gofore Oyj

Gofore on kansainvälinen digitaalisen muutoksen konsulttiyhtiö. Meillä on yli 1400 asiantuntijaa kaikkiaan 19 toimipisteessä Suomessa, Saksassa, Itävallassa, Virossa, Espanjassa ja Italiassa. Teknologian ja liiketoiminnan asiantuntijamme rakentavat yhdenvertaista digitaalista yhteiskuntaa ja kestäviä älykkään teollisuuden ratkaisuja. Monimuotoista osaajajoukkoamme yhdistää pioneerihenkisyys sekä halu luoda inhimillisempää, vastuullisempaa ja eettisempää digimaailmaa. Toimintaamme ohjaavat vahvat arvomme: olemme jokaiselle hyvä työpaikka, ja elämme asiakkaidemme onnistumisista. Liikevaihtomme vuonna 2022 oli 149,9 miljoonaa euroa. Gofore Oyj:n osake on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä. Visiomme on olla merkittävin eurooppalainen digitaalisen muutoksen asiantuntijayritys. Tutustu meihin paremmin osoitteessa www.gofore.com.

Liitteet

Tilaa tiedotteemme!

Haluatko kuulla uutisemme ensimmäisenä? Tilaa pörssitiedotteet ja lehdistötiedotteet suoraan sähköpostiisi!

Tilaa tiedotteet

Takaisin ylös