Puolivuosikatsaus 17.7.2023

Gofore Oyj:n puolivuosikatsaus 1.1.–30.6.2023: Goforen orgaaninen kasvu jatkui vahvana, +27 %

Gofore Oyj
Puolivuosikatsaus
17.7.2023 klo 9.00

Gofore Oyj:n puolivuosikatsaus 1.1.–30.6.2023: Goforen orgaaninen kasvu jatkui vahvana, +27 % 

Huhti-kesäkuu 2023 

 • Liikevaihdon kasvu jatkui toisella neljänneksellä ja orgaaninen kasvu pysyi hyvällä tasolla.
 • Liikevaihto kasvoi 28 % ja oli 47,6 (37,1) miljoonaa euroa. Orgaaninen kasvu jatkui vahvana, +22 %. 
 • Oikaistu EBITA 5,4 (5,6) miljoonaa euroa, 11,3 % liikevaihdosta.
 • Strategian toteutus jatkui: yksityisen sektorin liikevaihto kasvoi 33 %, julkisen sektorin liikevaihto +25 %, ulkomailta tuleva liikevaihto +108 %.
 • Gofore rekrytoi kasvuhakuisesti, mikä vaikutti laskutusasteeseen. Työpäiviä oli vähemmän kuin vertailujaksossa, vaikutus kannattavuuteen arviolta 0,7 miljoonaa euroa.
 • Asiakashinnat ja palkkakehitys tasapainossa, hinnat +4,5 %, keskimääräinen palkka +5,3 %.
 • Henkilöstömäärä kasvoi yhteensä 1 396 (1 074) henkilöön. Uusia aloittajia oli 70 ja vaihtuvuus jatkoi laskussa.
 • Tilikauden jälkeisenä tapahtumana Gofore osti Creanex Oy:n koko osakekannan, yritysarvo 5,0 miljoonaa euroa. Kauppa vahvistaa liikkuvien koneiden digitalisaation tarjontaa.

Tammi-kesäkuu 2023

 • Liikevaihto kasvoi 33 % ja oli 96,7 (72,5) miljoonaa euroa. Orgaaninen kasvu jatkui vahvana, +27 %. 
 • Oikaistu EBITA 13,7 (10,7) miljoonaa euroa, 14,2 % liikevaihdosta.
 • Strategian toteutus jatkui: yksityisen sektorin liikevaihto kasvoi 42 %, julkisen sektorin liikevaihto +27 %, ulkomailta tuleva liikevaihto +136 %.
 • Asiakashintojen ja palkkojen kehityksen suhde oli hyvä, hinnat nousivat 4,1 %, keskimääräisen palkan kehitys +3,9 %.
 • Henkilöstömäärä kasvoi yhteensä 1 396 (1 074) henkilöön ja kokonaiskapasiteetti oli 1 489 (1 177). Henkilöstötyytyväisyys parani edelliseen mittaukseen nähden ja vaihtuvuus laski 10,1 %:iin.

Puolivuosikatsaus on kokonaisuudessaan tämän tiedotteen liitteenä ja löytyy myös Goforen IR-sivuilta osoitteesta https://gofore.com/sijoita/. Katsaus sisältää mm. merkittävimmät sopimukset, laajan avainlukutaulukon, tuloslaskelman ja taseen sekä Goforen markkinanäkymät ja lähiajan riskit. Tämä katsaus on IAS34:n mukainen osavuosikatsaus. Luvut ovat tilintarkastamattomia. 

Avainluvut 

Konsernin avainlukuyhteenveto,
miljoonaa euroa

4-6/2023

4-6/2022

1-6/2023

1-6/2022

2022

Liikevaihto

47,6

37,1

96,7

72,5

149,9

Liikevaihdon orgaaninen kasvu, %

22,0%

27,0%

27,1%

25,0%

32,2%

Oikaistu EBITA

5,4

5,6

13,7

10,7

22,0

Oikaistu EBITA, %

11,3%

15,1%

14,2%

14,8%

14,7%

EBITA

5,4

5,6

13,5

10,2

20,4

Liiketulos (EBIT)

4,5

4,7

11,6

8,3

16,6

Osakekohtainen tulos (EPS), laimentamaton

0,21

0,22

0,56

0,38

0,78

Osakekohtainen tulos (EPS), laimennettu

0,21

0,22

0,56

0,38

0,78

Työntekijöiden lukumäärä kauden lopussa

1 396

1 074

1 396

1 074

1 297

Kokonaiskapasiteetti; oma ja alihankittu
henkilöstö (FTE) kauden lopussa

1 489

1 177

1 489

1 177

1 383

Vertailuluvut suluissa viittaavat edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon, ellei toisin ilmoiteta. Devecto Oy:n luvut on yhdistetty Gofore-konsernin lukuihin 3.1.2022 lähtien ja eMundo GmbH:n luvut 1.11.2022 lähtien.   

Orgaaninen kasvu määräytyy vertaamalla vuosineljänneksen konsernituloslaskelman mukaista liikevaihtoa edellisen tilikauden vastaavan vuosineljänneksen liikevaihtoon. Kasvu lasketaan vertailukelpoisella konsernirakenteella siten, että lasketaan raportointihetken konsernirakenteella ns. pro forma -liikevaihto vertailukaudelle. Pro forma -liikevaihto sisältää yritysostojen ja mahdollisten divestointien vaikutuksen takautuvasti ja se on tilintarkastamaton. 

Toimitusjohtaja Mikael Nylund: 

“Alkuvuosi oli Goforelta hyvä suoritus vaikeassa markkinatilanteessa. Toisella vuosineljänneksellä kasvu jatkui hyvänä, vaikka kannattavuutemme jäikin hieman tavoitetasosta. Kaikkiaan koemme tämän kuitenkin onnistumisena, jonka voi sanoa olevan kahden asian ansiota. 

Ensinnäkin goforelaiset tekivät joka päivä hyvää työtä onnistumisemme eteen. Olemme operatiivisesti hyvässä iskussa ja kilpailukykyisiä. Hyvän tuloksen lisäksi tämä kertoo, että olemme valmiita myös tulevaisuuden kasvuun. Kiitos hyvästä suorituksesta goforelaisille.

Toiseksi strategiamme on osoittanut olevansa oikeanlainen. Olemme panostaneet siihen, että Gofore on asiakkailleen hyvä kumppani. Luomme strategisia, pitkäaikaisia asiakassuhteita. Valitsemme asiakkaita ja toimialoja, joissa pystymme luomaan erityistä lisäarvoa osaamisemme ja aikaisemman kokemuksemme perusteella. Asiakkaamme ovat myös pärjänneet hyvin vaikeammassa taloudellisessa syklissä. Kiitos asiakkaillemme, että olette luottaneet meihin.

Jatkoimme strategiamme toteuttamista myös uudella yritysostolla. Julkistimme simulaattoriyhtiö Creanex Oy:n oston 3.7.2023. Tulevaisuuden koneet ja muut investointihyödykkeet ovat merkittävästä nykyistä digitaalisempia. Niissä on enemmän ja parempia ominaisuuksia, ne ovat jatkuvasti yhteydessä pilveen, ne ovat käyttäjilleen räätälöityjä, ne ovat ympäristöystävällisempiä. Samalla kun koneet ovat jatkuvasti monimutkaisempia, valmistajien on välttämätöntä saada uudet tuotteet aikaisempaa nopeammin markkinoille. Yritysoston myötä parantuva osaamisemme virtuaalisista prototyypeistä tukee tätä erinomaisesti ja olemmekin luomassa sellaista koneen digitaalisen elinkaaren palveluvalikoimaa, jota markkinoilla ei vielä ole.

Kansainvälisen liiketoimintamme kasvu on jatkunut. Marraskuussa Gofore-perheeseen liittynyt eMundo ja sen liiketoiminta DACH-alueella on kehittynyt odotetusti. Jatkossa tätä kehitystä tukee myös Creanex, jonka kanssa synnytämme myös teollisuuden saksalaisasiakkaita kiinnostavan modernin palvelukokonaisuuden. 

Kasvun moottorina on toiminut myös menestyksemme osaajamarkkinassa. Toimialalla on tapahtunut muutosta, jonka takia emme ole voineet kuitenkaan rekrytoida aivan aikaisempaa tahtiin.  Osaajamarkkinalla onnistumisen katsottiin aikaisemmin olevan avaintekijä yrityksen menestyksessä. Me uskomme, että kilpailu osaajamarkkinassa on jatkossakin kovaa, mutta kilpailutekijäksi nousee yrityksen kyky menestyä liiketoiminnassaan. Juuri tämä on Goforen vahvuus. Meille on tärkeää menestyä yhdessä ja yhteisönä. Menestyksen myötä luomme uusia mahdollisuuksia ja turvallisuutta goforelaisille asiantuntijoille. Henkilöstön osakeomistus ja palkkamallimme takaavat, että kasvusta ja kannattavuudesta nautitaan yhdessä.

Gofore on jatkanut nopeaa kasvuaan. Kasvua kertyi toisella vuosineljänneksellä 28 %, josta orgaanisen kasvun osuus oli vahva 22 %. Suhteessa ensimmäiseen vuosineljännekseen kasvuluvut tulivat alaspäin paitsi vahvan vertailukauden ja vaikeamman markkinatilanteen, myös yhtä työpäivää lyhyemmän neljänneksen takia.

Kannattavuus oli toisella neljänneksellä hieman odotuksiamme heikompi oikaistun EBITA:n ollessa 11,3 %. Osaltaan siihen vaikutti työpäivien vähäisempi määrä (-1). Toisaalta rekrytoimme kasvuhakuisesti, mikä heijastui alempana laskutusasteena kannattavuuteen. 

Katsomme tältä pohjalta luottavaisesti myös loppuvuoteen ja pidemmälle tulevaisuuteen. Digitalisaatiokehitys jatkuu nopeana ja kysyntä Goforen asiantuntemukselle säilyy arviomme mukaan erinomaisena keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä. Nähdäksemme Suomen uusi hallitusohjelma omalta osaltaan tukee tätä. Niin julkisen sektorin ripeänä jatkuva digitalisaatio kuin laajemmin datatalouden merkityksen korostuminen ja T&K-panostusten lisääminen vahvistavat suuntaa. Kaikkialla käytävä AI-keskustelu kertoo myös omalta osaltaan siitä, että digitaalisen teknologian hyödyntämisessä on vielä valtava matka kuljettavana niin liiketoiminnassa kuin yhteiskunnallisesti katsottuna. Uskomme myös, että hyvät yritykset selviävät myös markkinoiden nykyisestä, heikommasta, syklistä. 

Me haluamme, että Gofore on hyvä yhtiö niin henkilöstölle, asiakkaille kuin omistajillekin, ja alkuvuoden tuloksemme osoittaa, että olemme jälleen onnistuneet siinä.”

Liiketoiminnan kehitys kuukausittain 2023

Luvut ovat tilintarkastamattomia.

Kuukausi

Liikevaihto,
milj. euroa 1

Liikevaihto,
viim. 12 kk 

pro forma (LTM) 2

Henkilöstöä
kauden lopussa 3

Työpäivien
lukumäärä
Suomessa

Kokonais-
kapasiteetti,
FTE4

Alihankinta,
FTE5

Tammikuu

 15,8 (10,8)

160,6

1 318 (993)

 21 (20)

    1 225 (917)

  186 (147)

Helmikuu

15,3 (11,3)

164,2

1 342 (1 015)

 20 (20)

1 256 (942)

 184 (153)

Maaliskuu

18,1 (13,3)

168,0

1 354 (1 043)

23 (23)

1 271 (968)

189 (155)

Huhtikuu

14,5 (11,5)

170,6

1 385 (1 056)

18 (19)

1 293 (988)

187 (156)

Toukokuu

17,2 (13,1)

174,2

1 400 (1 068)

21 (21)

1 311 (1 004)

192 (163)

Kesäkuu

15,9 (12,5)

176,5

1 396 (1 074)

21 (21)

1 319 (1 015)

170 (162)

 Vertailuluvut suluissa viittaavat edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon, ellei toisin ilmoiteta. Devecto Oy:n luvut on yhdistetty Gofore-konsernin lukuihin 3.1.2022 lähtien ja eMundo GmbH:n luvut 1.11.2022 lähtien.  

1) Liikevaihto, miljoonaa euroa kertoo kyseisen kuukauden tilintarkastamattoman liikevaihdon.  
2) Yhtiön katsauksissaan käyttämä viimeisen kahdentoista kuukauden (LTM) pro forma -liikevaihto kertoo katsaushetken konsernirakenteen mukaisen liikevaihdon. Pro-forma -liikevaihtoluvussa on mukana yritysostojen ja mahdollisten divestointien vaikutus takautuvasti. Pro-forma -liikevaihtoluku on tilintarkastamaton. 
3) Henkilöstömäärä katsauskauden päättyessä. 
4) Kokonaiskapasiteetti, Full Time Equivalent (FTE) -luku kertoo konsernin henkilöstön kokonaiskapasiteetin määrän täysipäiväisten työntekijöiden lukumäärää vastaavaksi arvoksi muutettuna. Lukuun lasketaan mukaan koko henkilökunta roolista riippumatta. Vuosilomat, ylityövapaat, sairauslomat tai muut lyhyemmät poissaolot eivät vaikuta lukuun. Osa-aikaisuus ja muut pitkäaikaiset normaalityöajan poikkeamat vähentävät kokonaiskapasiteetin määrää verrattuna työsuhteessa olevan henkilöstön kokonaismäärään. Goforen hankkimien yhtiöiden henkilöstön kapasiteetti on huomioitu yhtiöiden hankintahetkestä alkaen. 
5) Alihankinta, Full Time Equivalent (FTE) -luku kertoo laskutettavassa työssä käytetyn alihankinnan määrän täysipäiväisten työntekijöiden lukumäärää vastaavaksi arvoksi muutettuna. Goforen hankkimien yhtiöiden käyttämä alihankinta on huomioitu yhtiöiden hankintapäivästä alkaen.  

Taloudellinen tiedottaminen 

Goforen seuraava taloudellinen tiedotus on tammi-syyskuun osavuosikatsaus 19.10.2023. Gofore julkaisee myös liiketoimintakatsauksia niiltä kuukausilta, jotka eivät sisälly osavuosi- tai puolivuosikatsauksiin, katsauskuukautta seuraavan kuun alussa.

Mikael Nylund, toimitusjohtaja, Gofore Oyj 
p. 040 540 2280 
mikael.nylund@gofore.com 

 

Yhteyshenkilöt

Tietoja julkaisijasta Gofore Oyj

Gofore on kansainvälinen digitaalisen muutoksen konsulttiyhtiö. Meillä on 1400 asiantuntijaa kaikkiaan 19 toimipisteessä Suomessa, Saksassa, Itävallassa, Virossa, Espanjassa ja Italiassa. Teknologian ja liiketoiminnan asiantuntijamme rakentavat yhdenvertaista digitaalista yhteiskuntaa ja kestäviä älykkään teollisuuden ratkaisuja. Monimuotoista osaajajoukkoamme yhdistää pioneerihenkisyys sekä halu luoda inhimillisempää, vastuullisempaa ja eettisempää digimaailmaa. Toimintaamme ohjaavat vahvat arvomme: olemme jokaiselle hyvä työpaikka, ja elämme asiakkaidemme onnistumisista. Liikevaihtomme vuonna 2022 oli 149,9 miljoonaa euroa. Gofore Oyj:n osake on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä. Visiomme on olla merkittävin eurooppalainen digitaalisen muutoksen asiantuntijayritys. Tutustu meihin paremmin osoitteessa www.gofore.com.

Liitteet

Tilaa tiedotteemme!

Haluatko kuulla uutisemme ensimmäisenä? Tilaa pörssitiedotteet ja lehdistötiedotteet suoraan sähköpostiisi!

Tilaa tiedotteet

Takaisin ylös