IR-media 27.6.2024

Kaksinkertaisen olennaisuuden arviointi Goforen CSRD-raportoinnin pohjana

Goforen ensimmäisen kestävyysraportointidirektiivin (CSRD) mukaisen raportin tekeminen on jo käynnistynyt, ja laaja raportti julkaistaan osana vuosikertomuksen ei-taloudellisen tiedon osiota tältä vuodelta keväällä 2025. Laajentuvaan ja syventyvään raportointiin valmistauduttiin viime vuonna tekemällä kaksinkertaisen olennaisuuden arviointi, joka rakentaa selkeän perustan CSRD-tekemiselle.

Kaksinkertaisen olennaisuuden selvittäminen on tärkeä menetelmä siihen, että yritykset voivat vastuullisuudesta raportoidessaan keskittyä itselleen olennaisiin asioihin, ja edellytys CSRD-raportoinnille. Ei ole esimerkiksi olennaista, että IT-yritys raportoi tuottamiaan jätteitä samalla pedanttisuudella, kuin vaikkapa kemian teollisuuden yhtiö. Olennaisuus märitellään siten, että asia on olennainen, jos yhtiö vaikuttaa siihen positiivisella tai negatiivisella tavalla tai se aiheuttaa yhtiölle taloudellisia riskejä tai mahdollisuuksia.

Syksyllä 2023 aloitettu kaksinkertaisen olennaisuuden arvioinnin projekti valmistui 2024 alkuvuodesta. Määrittelimme kumppanimme AFRYn avulla ensin Goforen arvoketjun, tunnistimme meille merkittävimmät sidosryhmät – työntekijät, asiakkaat, sijoittajat, partnerit ja toimittajat – ja haastattelimme heitä. Haastattelut olivat antoisia ja mielenkiintoisia ja vahvistivat omaa hypoteesiamme siitä, mitkä seikat ovat meille olennaisia.

Valitsimme näiden kuulemisien perusteella Goforelle olennaiset kestävyysteemat CSRD:n määrittelemien kestävyysteemojen joukosta. Näistä kiertotalous ja resurssien käyttö valikoituivat mukaan positiivisten vaikutusten ja liiketoiminnallisten mahdollisuuksien kautta. Sama pätee pitkälti ilmastonmuutokseen.

Suurimmat taloudelliset riskit puolestaan liittyivät teemaan ”kuluttajat ja loppukäyttäjät”, sillä tässä korostuvat toimialalle tyypillisesti tietoturvaan ja -suojaan liittyvät seikat. Sekä muiden sidosryhmien että goforelaisten vastaukset olivat hyvin linjassa muiden sidosryhmien ja Goforen johdon näkemysten kanssa.

Arvioinnin mukaan Goforelle kaksoisolennaisia raportoitavia osa-alueita ovat tästedes: 

  • Oma työvoima
  • Arvoketjun työntekijät
  • Ilmastonmuutos
  • Kiertotalous ja resurssien käyttö
  • Kuluttajat ja loppukäyttäjät
  • Liiketoiminnan harjoittaminen

Tällä hetkellä CSRD-raportointiin valmistautuminen käsittää kaksinkertaisen olennaisuuden arviointiin perustuvan metriikan ja datapisteiden määrittelyä sekä itse datan keräämistä. Työ raportoinnin parissa on jatkunut intensiivisenä koko alkuvuoden ja tiivistyy syksyllä, kun tilintarkastajat aloittavat jo vastuullisuusraportin auditoinnin.

Lue myös:

”400 datapistettä ja armollisuutta itselle” – Haastattelu Goforen vastuullisuusjohtaja Kristiina Härkösen kanssa

Emmi Berlin
IR & Sustainability Communications Lead
Gofore

Tilaa tiedotteemme!

Haluatko kuulla uutisemme ensimmäisenä? Tilaa pörssitiedotteet ja lehdistötiedotteet suoraan sähköpostiisi!

Tilaa tiedotteet

Takaisin ylös