Tilinpäätöstiedote 28.2.2022

Korjaus: Gofore Oyj: Gofore Oyj:n tilinpäätöstiedote 1.1.–31.12.2021: Goforen kasvu jatkui ja kannattavuus parani – erityisen vahva 18 prosentin orgaaninen kasvu jälkimmäisellä vuosipuoliskolla

GOFORE OYJ PÖRSSITIEDOTE 28.2.2022 KLO 10.45

Gofore Oyj:n tilinpäätöstiedote 1.1.–31.12.2021

Goforen kasvu jatkui ja kannattavuus parani – erityisen vahva 18 prosentin orgaaninen kasvu jälkimmäisellä vuosipuoliskolla

Yhtiö korjaa 28.2.2022 klo 9.10 julkistettua tilinpäätöstiedotetta
Hallituksen esitys voitonjaosta: Esitetty osinko on 45,9 prosenttia osakekohtaisesta tuloksesta. Aiemmassa tiedotteessa oli 1,2 prosenttia.

Tammijoulukuu 2021 lyhyesti

 • Liikevaihto kasvoi 34,1 prosenttia ja oli 104,5 (78,0) miljoonaa euroa.
 • Oikaistu EBITA1 oli 14,6 (10,8) miljoonaa euroa eli 14,0 (13,8) prosenttia liikevaihdosta ja kasvoi 35,9 prosenttia.
 • Liiketulos (EBIT) oli 12,2 (8,8) miljoonaa euroa eli 11,7 (11,2) prosenttia liikevaihdosta ja kasvoi 39,4 prosenttia.
 • Osakekohtainen tulos (EPS) oli 0,61 (0,49) euroa.
 • Henkilöstömäärä kasvoi 17,7 prosenttia yhteensä 852 (724) henkilöön.
 • Gofore tiedotti 18.2.2021 hankkivansa 95 prosenttia muutoksen läpiviennin asiantuntijayritys CCEA Oy:n osakekannasta. Kauppa saatettiin päätökseen 1.3.2021.
 • Gofore Oyj siirtyi Nasdaq Helsinki Oy:n First North Growth Finland -markkinapaikalta Nasdaq Helsinki Oy:n pörssilistalle 23.3.2021.
 • Gofore tiedotti 22.4.2021 toteuttaneensa 1 000 000 uuden osakkeen suunnatun osakeannin ja keränneensä sen tuloksena 19 miljoonaa euroa kasvustrategian toteuttamista varten.

Heinäjoulukuu 2021 lyhyesti

 • Liikevaihto kasvoi 30,2 prosenttia ja oli 52,8 (40,6) miljoonaa euroa.
 • Oikaistu EBITA1 oli 7,7 (5,1) miljoonaa euroa eli 14,6 (12,7) prosenttia liikevaihdosta ja kasvoi 49,6 prosenttia.
 • Liiketulos (EBIT) oli 6,5 (4,3) miljoonaa euroa eli 12,3 (10,5) prosenttia liikevaihdosta ja kasvoi 53,3 prosenttia.

Katsauksessa koko vuotta 2021 koskevat luvut perustuvat tilintarkastettuun IFRS-standardien (International Financial Reporting Standards) mukaisesti laadittuun vuositilinpäätökseen 2021. Vuosineljännesten lukuja ja lukuja puolivuosilta ei ole tilintarkastettu. Tässä katsauksessa sulkeissa esitetyt luvut viittaavat vertailukauteen eli samaan ajanjaksoon vuonna 2020, ellei toisin ilmoiteta.
1 Yhtiö käyttää operatiivisen kannattavuuden mittarina oikaistua EBITA:a. Oikaistu EBITA on määritelty taulukko-osion tunnuslukutaulukossa. Osion lopussa on esitetty myös täsmäytyslaskelma.

Hallituksen esitys osingoksi
Hallitus esittää varsinaiselle yhtiökokoukselle 2022, että tilikaudelta 1.1.–31.12.2021 maksetaan osinkoa 0,28 (0,24) euroa osakkeelta.

Taloudellinen ohjeistus vuodelle 2022

Gofore on päivittänyt omaa tiedonantopolitiikkaansa siten, että politiikan mukaisesti yhtiö ei jatkossa anna tilikausikohtaisia taloudellisia ennusteita. Sen sijaan yhtiö kehittää kuukausi- sekä neljännesvuosikohtaisten liiketoimintakatsauksiensa sisältöä, pyrkimyksenään entisestään parantaa yhtiön läpinäkyvyyttä ja siten reaaliaikaista talouden kehittymisen seurantaa.

Aiempien liiketoimintakatsauksien sisältämien tietojen lisäksi yhtiö julkaisee jatkossa kuukausittain viimeisen 12 kuukauden ajanjaksolta (LTM) konsernin pro forma -liikevaihdon1. Neljännesvuosia koskevissa liiketoimintakatsauksissa aiempien tietojen sekä kuukausittaisten tietojen lisäksi yhtiö tulee julkaisemaan tiedon Goforen orgaanisesta kasvusta tarkasteluajanjaksolla2.

Pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet (julkaistu 16.12.2020)
Gofore tavoittelee yli 20 prosentin vuotuista liikevaihdon kasvua, josta orgaanisen kasvun osuus on noin puolet. Kannattavuuden osalta Goforen tavoite on 15 prosentin oikaistu EBITA-marginaali.

Pitkän aikavälin taloudellisilla tavoitteilla Gofore pyrkii kuvaamaan strategiassamme määriteltyjä jatkuvaluontoisia ja jokavuotisia taloudellisia tavoitteita.

1) Yhtiön liiketoimintakatsauksissaan käyttämä viimeisen kahdentoista kuukauden (LTM) pro-forma liikevaihto kertoo katsaushetken konsernirakenteen mukaisen liikevaihdon. Pro-forma liikevaihtoluvussa on mukana yritysostojen ja divestointien vaikutus. Pro-forma liikevaihtoluku on tilintarkastamaton.
2) Liikevaihdon orgaaninen kasvu on laskettu viimeisen kahdentoista kuukauden (LTM) pro-forma liikevaihdosta katsaushetken konsernirakenteen mukaisena. Pro-forma liikevaihtoluku on tilintarkastamaton.

Avainluvut

1 000 euroa, ellei toisin ilmoiteta 7–12/2021 7–12/2020 1–12/20211 1–12/20202
Liikevaihto 52 830 40 577 104 509 77 953
Liikevaihdon kasvu, % 30,2 % 32,5 % 34,1 % 21,7 %
Käyttökate (EBITDA) 8 947 6 227 17 062 12 329
Käyttökate-% (EBITDA) 16,9 % 15,3 % 16,3 % 15,8 %
EBITA, oikaistu 7 703 5 149 14 646 10 778
EBITA-%, oikaistu 14,6 % 12,7 % 14,0 % 13,8 %
EBITA 7 694 4 998 14 451 9 908
EBITA-% 14,6 % 12,3 % 13,8 % 12,7 %
Liiketulos (EBIT) 6 522 4 255 12 197 8 750
Liiketulos -% (EBIT) 12,3 % 10,5 % 11,7 % 11,2 %
Raportointikauden tulos 5 129 3 669 9 073 6 903
Osakekohtainen tulos (EPS), laimennettu, euroa 3 0,34 0,26 0,61 0,49
Oman pääoman tuotto (ROE), % 17,5 % 21,4 % 18,6 % 20,2 %
Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), % 17,6 % 17,9 % 19,1 % 18,3 %
Omavaraisuusaste, % 61,5 % 47,1 % 61,5 % 47,1 %
Nettovelkaantumisaste, % -41,1 % -15,4 % -41,1 % -15,4 %
Kokonaiskapasiteetti keskimäärin, FTE 764 636­ 745 597
Alihankinta keskimäärin, FTE 114 94 113 83
Henkilöstömäärä katsauskauden lopussa 852 724 852 724

1 CCEA Oy:n luvut on yhdistetty Gofore-konsernin lukuihin 1.3.2021 lähtien.
2 Qentinel Finland Oy:n luvut on yhdistetty Gofore-konsernin lukuihin 1.9.2020 lähtien.
3 Laimennettu osakekohtainen tulos (EPS) vastaa laimentamatonta osakekohtaista tulosta.

Kehitys neljännesvuosittain

Konserni Q1/20211 Q2/2021 Q3/2021 Q4/2021
Liikevaihto, milj. euroa 25,2 26,4 21,6 31,2
EBITA, milj. euroa, oikaistu 3,5 3,4 2,7 5,0
EBITA, %, oikaistu 13,9 % 13,0 % 12,5 % 16,0 %
Konserni Q1/2020 Q2/2020 Q3/20202 Q4/2020
Liikevaihto, milj. euroa 18,8 18,6 16,3 24,3 
EBITA, milj. euroa, oikaistu 3,2 2,5 1,9 3,3
EBITA, %, oikaistu 16,8 % 13,3 % 11,5 % 13,5 %
Kasvu, % Q1/2021 Q2/2021 Q3/2021 Q4/2021
Liikevaihto, kasvu, % 34,1 % 42,5 % 32,7 % 28,5
EBITA, oikaistu, kasvu, % 10,7 % 39,5 % 44,3 % 52,6
Liikevaihdon orgaaninen kasvu-%3 8,2 % 9,2 % 13,3 % 20,8 %

1 CCEA Oy:n luvut on yhdistetty Gofore-konsernin lukuihin 1.3.2021 lähtien.
2 Qentinel Finland Oy:n luvut on yhdistetty Gofore-konsernin lukuihin 1.9.2020 lähtien.
3 Liikevaihdon orgaaninen kasvu on laskettu viimeisen kahdentoista kuukauden (LTM) pro-forma liikevaihdosta katsaushetken konsernirakenteen mukaisena. Pro-forma liikevaihtoluvussa on mukana yritysostojen ja divestointien vaikutus. Pro-forma liikevaihtoluku on tilintarkastamaton.

Toimitusjohtaja Mikael Nylund kommentoi vuotta 2021:
Vuosi 2021 jää mieleen vahvasti jatkuneesta kasvusta ja huikeista onnistumisista. Strategiamme toimi ja onnistuimme sen toteuttamisessa kaikkien keskeisten tavoitteiden osalta. Tuloksemme kasvoi vuoden aikana peräti 36 prosenttia, kun tarkastelussa on tärkein tulosmittarimme oikaistu EBITA. Liikevaihto kasvoi puolestaan 34 prosenttia vuodentakaiseen nähden, 104,5 miljoonaan euroon.

Strategiamme mukaisesti kasvoimme vahvasti orgaanisesti. Vuosi oli työmarkkinoiden näkökulmasta haastava, muun muassa toimialamme henkilöstön vaihtuvuuden takia. Tästä huolimatta onnistuimme saavuttamaan hyvän 13 prosentin orgaanisen kasvun, johon vaikuttivat onnistunut rekrytointi, organisaation uudelleenmuotoilu ja parannukset operatiivisessa tehokkuudessa. Erityisesti jälkimmäisen vuosipuoliskon 18 prosentin kasvu oli huippusuoritus.

Jatkoimme myös kasvuamme yritysostojen avulla. Alkuvuodesta 2021 CCEA liittyi konserniin, tuoden mukanaan Suomen vahvinta muutosjohtamisen osaamista. Vuoden 2021 aikana valmistelimme Devecto-kauppaa ja vuoden 2022 saimme käynnistää yrityskauppauutisella, jossa kerroimme Devecton vahvistan Goforen älykkään teollisuuden tarjoamaa ja asiakasport­foliota. Yritysostot tukevat Goforen strategista suuntaa ja pitkällä aikavälillä kestävää kasvuamme. Vuoden aikana vahvistimme myös kykyämme jatkaa epäorgaanista kasvua tulevaisuudessa, kun toteutimme suunnatun osakeannin huhtikuussa sekä vahvistimme edelleen organisaatiotamme yritysjärjestelyihin liittyvällä osaamisella.

Keskeinen elementti kasvussamme on ollut laajentuminen julkisen sektorin asiakkuuksista yksityiselle sektorille. Tarjoamamme kehittäminen ja kumppanuuden tarjoaminen on osoittanut toimivuutensa ja yksityisen sektorin liikevaihtomme kasvoi vuoden aikana 82 prosenttia. Julkisen sektorin osuus kokonaisliikevaihdostamme on 65 prosenttia, yksityisen sektorin 35 prosenttia. Olemme iloisia, että asiakkaamme luottavat Goforeen strategisena kumppanina digitaalisessa muutoksessa.

Liiketoimintamme Suomessa on kehittynyt erityisen hyvin, mutta olemme menneet eteenpäin myös Suomen ulkopuolella, missä keskeiset asiakkuudet ovat kehittyneet odotetusti, painottuen kansainvälisesti toimiviin yksityisen sektorin asiakkaisiimme. Julkisen sektorin osaamistamme on enenevässä määrin onnistuttu viemään maailmalle, etenkin Eurooppaan, ja olemme kehittäneet tähän tarvittavaa myyntiosaamistamme. Kansainvälinen liiketoiminta oli vuoden aikana 8,7 prosenttia liikevaihdostamme. Kysyntä suomalaiselle digitaalisen muutoksen osaamiselle näyttäisi kasvavan tulevaisuudessa.

Goforen kulttuuri on vahvuutemme, ja sen vaaliminen yrityksemme kasvaessa vaatii huomiota. Pyrimme siihen, että kaikki toiminnassamme tukee avoimuutta, läpinäkyvyyttä ja ketteryyttä. Kykymme kehittää ja vaalia ainutlaatuista ja palkittua yrityskulttuuriamme on meille sydämen asia.

Siirryimme Helsingin pörssin päälistalle ja vahvistimme kansainvälistä omistajapohjaamme
Maaliskuussa 2021 otimme tärkeän askeleen ja siirryimme First North Growth -markkinapaikalta Helsingin pörssin päälistalle. Huhtikuussa keräsimme 19 miljoonaa euroa institutionaalisille sijoittajille suunnatulla uusien 1 000 000 osakkeen annilla. Tällä halusimme tukea yhtiön kasvustrategian yritysostoin ja orgaanisesti sekä tehdä hallittua muutosta yhtiön omistuspohjaan. Ulkomainen omistuksemme on kasvanut kaksinumeroiseksi päälistasiirtymän jälkeen.

Vahvistimme eettistä kestävyyttämme
Tavoittelemme digitalisaation eettistä edelläkävijyyttä, erityisesti tekojen kautta. Käynnistimme vuoden aikana yhteistyöhankkeen, jonka tuloksena luomme mallin työyhteisömme eettisesti kestävän toiminnan edelleen kehittämiseen. Malli on laajuudessaan ja vaikuttavuudessaan ensimmäinen teknologia-alalla Suomessa. Eettisen toiminnan kehittäminen antaa asiantuntijoillemme keinoja myös etiikan näkökulmien huomioimiseen asiakastyössä ja auttaa yhteiskunnallisten kestävyyshaasteiden ratkaisemisessa.

CCEA toi ihmislähtöisen muutoksen osaamista
Onnistuneet yritysostot ovat keskeinen osa kasvustrategiaamme. Vuoden 2021 aikana tiimimme vahvistui ihmislähtöisen muutoksen osaamisella, kun CCEA Oy:n 50 henkilön asiantuntijajoukko liittyi osaksi Gofore-perhettä. Helmikuussa toteutunut yrityskauppa laajensi kykyämme yhdistää teknologisen ja ihmislähtöisen muutoksen johtaminen. Integraatio on onnistunut hyvin. CCEA vahvistaa kykyämme auttaa asiakkaita onnistumaan kaikkein vaativimmissakin muutoshankkeissa.

Tunnustusta työnantajana
Ihmiset ovat digitalisaation ytimessä, ja myös Goforen onnistuminen on kiinni parhaista osaajista. Teemme joka hetki parhaamme, jotta vetovoimamme ja työntekijäkokemuksemme ovat kunnossa. Haluamme pitää kiinni huippuasiantuntijoistamme ja houkutella joukkoomme uusia kykyjä.

Onnistuimme rekrytoinneissa kiitettävästi. Yhteisössämme on tätä kirjoitettaessa jo yli 1000 goforelaista. Yhdessä edustamme digitalisaation kärkiosaamista niin teknologiassa kuin ihmislähtöisessä johtamisessa – niissä asioissa, joissa kaikkien organisaatioiden digitaalinen muutos kaipaa osaamista ja tukea.

Vahva yrityskulttuurimme rakentuu kuudelle voimatekijälle: läpinäkyvyys, luottamus, omistajuus, kehittyminen, yhteisöllisyys ja välittäminen. Rakensimme muun muassa oman yrityskohtaisen työehtosopimuksemme yhtenä ensimmäisenä teknologia-alan yhtiönä Suomessa.

Teemme aktiivisesti töitä työntekijäkokemuksen ja työnantajamielikuvan kehittämiseksi. Panostukset näkyvät johdonmukaisesti siinä, että työnantajamaineemme huomioidaan eri tavoin. Gofore valittiin vuoden työnantajabrändiksi rekrytointialan parhaita tekijöitä ja tekoja palkitsevassa Rekrygaalassa. Lisäksi sijoitumme seitsemänneksi Suomen houkuttelevimpia työnantajia listaavassa Young Professional Attraction Index (YPAI) 2021 -tutkimuksessa.

Elämme asiakkaidemme onnistumisista
Tyytyväinen asiakas on meille tärkeä kasvun ja työn ilon lähde. Toteutimme vuoden aikana kaksi asiakastyytyväisyysmittausta, jotka osoittivat kokonaistyytyväisyyden säilyneen läpi vuoden korkealla tasolla. Syksyllä toteutetussa mittauksessa kokonaistyytyväisyys sai arvosanan 4,3 (asteikolla 1–5), kun se keväällä oli 4,2. Palautteissaan asiakkaamme arvostivat Goforen kanssa työskentelyssä etenkin asiakaslähtöisyyttä, luotettavuutta ja yhteistyökykyä. Syksyn tutkimuksen suositteluindeksi (NPS) oli 54 (asteikko -100 / +100), kun se kevään tutkimuksessa oli 61. Tutkimuksen tehneen yhtiön mukaan verrokkiyritysten NPS oli 37, eli Gofore on sijoittunut vertailuissa parhaimpien yhtiöiden joukkoon.

Kiitokset – ja matka jatkuu vahvempana kuin koskaan aiemmin
Vuonna 2022 vietämme Goforen 20-vuotisjuhlavuotta, sillä vuonna 2001 perustetun yhtiön liiketoiminta käynnistyi syksyllä 2002. Neljän kaverin perustamasta yhtiöstä on vuosien varrella kasvanut noin tuhannen työntekijän kansainvälinen konserni.

Haluan vielä kiittää kaikkia sidosryhmiämme ja aivan erityisesti goforelaisia ja asiakkaitamme vuodesta 2021. Vuosi oli työntäyteinen, mutta me menestyimme jälleen yhdessä töitä tehden. Kiitos!

Markkinanäkymät ja toimintaympäristö
Digitalisaation arvioidaan jatkuvan vahvana trendinä tulevaisuudessa, mikä vahvistaa Goforen tarjoaman huippuasiantuntijuuden kysyntää pitkällä aikavälillä.

Koronaviruspandemia on kiihdyttänyt julkisen ja yksityisen sektorin digitalisaatiota ja siihen liittyviä panostuksia. Nämä panostukset ovat kautta linjan edelleen kehittymässä yksittäisten digitaalisten palvelujen toteuttamisesta kohti organisaationlaajuista digitaalista muutosta ja digitaalisten kyvykkyyksien kehittämistä. Yhtiö arvioi tämän kehityksen jatkuvan edelleen ja sen heijastuvan lyhyen ja pitkän aikavälin kysyntään. Asiakkaiden kyky ja halukkuus investoida digitaaliseen muutokseen on kuitenkin yhtiön arvion mukaan edelleen riippuvainen talouden kehityksestä sekä julkisella että yksityisellä sektorilla.

Yhtiö arvioi edelleen Suomen julkisen sektorin digitalisaatioinvestointien jatkavan aikaisempaa kasvuaan. Julkisen sektorin IT-investoinneille ominainen pitkä aikajänne ja pitkät yhteistyösopimukset toimittajien kanssa tekevät kysynnästä verrattain ennustettavaa. Julkisen sektorin tulevat rakenneuudistukset synnyttävät uusia mahdollisuuksia investoida digitaalisiin palveluihin. Suomessa eduskunnan kesäkuussa 2021 hyväksymä lakipaketti käynnisti sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen Suomessa. Uudistus itsessään on valtava projekti, ja pidemmällä aikavälillä myös terveydenhuollon digitalisoinnin nopea kehitystarve nousee vahvemmin agendalle. Suomessa julkisen sektorin asiakkaista kilpailevat pääasiassa perinteiset suuret kotimaiset IT-palvelutuottajat sekä toimintatavoiltaan ketterät, uusien digitaalisten palvelujen kotimaiset toimittajat. Kilpailutilanne on pysynyt vakaana ja Goforen aseman markkinoilla arvioidaan pysyvän vahvana.

Suomen yksityisellä sektorilla digitalisaatio on edelleen yksi tärkeimmistä strategisista prioriteeteista. IT-kehitys on edelleen osittain asiakasyritysten sisäistä toimintaa, ja toiminnan edistämiseen palkataan alan erityisosaajia erilaisiin IT-tehtäviin. Ulkoista huippuasiantuntijuutta Suomen yksityisen sektorin toimijoille tarjoavat edelleen sekä kotimaiset että kansainväliset IT-palvelutuottajat. Erityisesti Goforelle tärkeän vientiteollisuuden näkymät ovat varsin hyvät, ja yhtiö arvioi tämän parantavan vientiyritysten investointeja myös digitalisaation saralla. Investoinnit kohdistuvat uusiin digitaalisiin palveluihin, datan hallintaan ja sen hyödyntämiseen sekä digitalisaatioon liittyvien kyvykkyyksien kehittämiseen. Goforen kattavan digitaalisten asiantuntijapalvelujen tarjoaman arvioidaan vastaavan yksityisen sektorin kysyntään hyvin.

Vuosille 2021–2023 kohdistuva EU:n elvytysvälineen mahdollistama panostus (Suomen kestävän kasvun ohjelma) vihreään siirtymään ja digitalisaatioon synnyttää yhtiön arvion mukaan lisää kysyntää Goforen palveluille julkisten ja julkisen tukemien yksityisten investointien muodossa.

Huippuosaamiseen perustuvassa asiantuntijaliiketoiminnassa kilpailu parhaista osaajista on edelleen kireä. Asiantuntijoiden, erityisesti teknisten osaajien ja ohjelmistosuunnittelijoiden, halukkuus vaihtaa työpaikkaa on kasvanut koronaviruspandemian jatkuessa. Lisäksi freelance-työ, paikkariippumaton työ ja näitä vastaavat mallit ovat yleistyneet. Osin muutokset ovat suoraa seurausta koronaviruspandemiasta ja etätyöstä, osin pandemian alkuun panemaa uudenlaista työelämän ja prioriteettien tarkastelua. Kysyntä osaavasta työvoimasta jatkuu vahvana ja koskee jatkossa kasvavissa määrin myös muitakin digitalisaation osaajia kuin kokeneita teknisiä ja ohjelmisto-osaajia. Korkean kysynnän vuoksi riski palkkainflaatiolle on kasvanut.

Suomen ulkopuolisten markkinoiden kehitys erityisesti Saksassa noudattaa pääpiirteissään Suomen markkinoiden kehitystä. Suomen ulkopuolella Goforen asiakkaat ovat pääasiassa yksityisellä sektorilla. Maailmanlaajuinen osaajapula näkyy markkinoilla siten, että kansainväliset yritykset etsivät aktiivisemmin kumppaneita mm. Suomesta. Pitkällä aikavälillä yhtiö arvioi edelleen palvelujensa kysynnän kasvavan niiden suuren markkinapotentiaalin vuoksi.

Covid-19koronaviruspandemian vaikutukset
Vaikka pandemia jatkuessaan aiheuttaa yleistä epävarmuutta, Goforen päämarkkina-alueella Suomessa koronaviruspandemian vaikutukset Goforelle tärkeässä julkisen ja yksityisen sektorin asiakassegmenteissä on olleet vähäisiä. Pandemian myötä investoinnit digitalisaatioon ovat nousseet tärkeysjärjestyksessä korkeammalle. Asiakkaat investoivat myös omien kyvykkyyksiensä parantamiseen.

Akuutisti omikron-muunnoksen aiheuttama tautipiikki lisää sairaspoissaoloja sekä Goforen henkilöstössä että asiakkaillamme. Arvioimme kuitenkin vaikutuksen liiketoimintaan jäävän vähäiseksi.

Goforelle relevanttien Suomen ulkopuolisten markkinoiden osalta erityisesti Saksassa koronapandemialla on ollut suurempi välitön vaikutus, mikä on näkynyt uusasiakashankinnan lievänä laskuna. Saksassa kuitenkin tilanteesta on toivuttu.

Taloudellinen katsaus 1.1.–31.12.2021

Liikevaihdon kehitys

Tammi–joulukuu 2021
Vuoden 2021 tammi–joulukuun liikevaihto kasvoi 34,1 prosenttia vuodesta 2020 ja oli 104,5 (78,0) miljoonaa euroa. Katsauskauden liikevaihto kasvoi pääosin yrityskauppojen sekä orgaanisen kasvun seurauksena. Volyymikasvua tuki myytyjen palveluiden keskimääräisen tuntihinnan suotuisa kehitys.

Julkisen sektorin asiakkuuksien liikevaihto kasvoi 67,9 (57,8) miljoonaan euroon ja yksityisen sektorin asiakkuuksien liikevaihto kasvoi 36,6 (20,1) miljoonaan euroon. Julkisen sektorin osuus konsernin liikevaihdosta oli 65,0 (74,2) prosenttia ja yksityisen sektorin 35,0 (25,8) prosenttia.

Maantieteellisesti yhdisteltynä liikevaihdon kasvu painottui Suomeen. Suomesta tuleva liikevaihto oli 95,5 (69,9) miljoonaa euroa ja sen osuus konsernin liikevaihdosta oli 91,3 (90,0) prosenttia. Muiden maiden osuus konsernin liikevaihdosta oli 8,7 (10,0) prosenttia ollen 9,0 (8,1) miljoonaa euroa.

Alihankinnan osuus konsernin liikevaihdosta oli 19,4 (18,8) prosenttia ollen 20,3 (14,6) miljoonaa euroa.

Liikevaihdon kuukausittainen kehitys tammi–joulukuussa 2021

Kuukausi
(2021)
Liikevaihto,
miljoonaa euroa
(liikevaihto 2020)1
Henkilöstö-
määrä2
Työpäivien
lukumäärä
Suomessa (työpäivien lukumäärä 2020)
Kokonais-
kapasiteetti,
FTE3
Alihankinta,
FTE4
Tammikuu 7,5 (6,1) 727 19 (21) 679 109
Helmikuu 8,1 (5,9) 736 20 (20) 698 111
Maaliskuu 9,7 (6,8) 790 23 (22) 735 118
Huhtikuu 8,5 (6,4) 791 20 (20) 743 112
Toukokuu 8,8 (6,0) 799 20 (19) 755 109
Kesäkuu 9,1 (6,1) 803 21 (21) 755 108
Heinäkuu 2,7 (2,4) 797 22 (23) 746 38
Elokuu 8,5 (5,6) 803 22 (21) 746 105
Syyskuu 10,4 (8,3) 814 22 (22) 757 119
Lokakuu 10,2 (8,7) 827 21 (22) 763 133
Marraskuu 11,3 (8,5) 846 22 (21) 784 152
Joulukuu 9,7 (7,1) 852 21 (21) 789 137

Vertailuluvut suluissa viittaavat edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon, ellei toisin ilmoiteta.

1 Liikevaihto, miljoonaa euroa (liikevaihto vuonna 2020) kertoo kyseisen kuukauden tilintarkastamattoman liikevaihdon.
2 Henkilöstömäärä katsauskauden päättyessä.
3 Kokonaiskapasiteetti, Full Time Equivalent (FTE) -luku kertoo konsernin henkilöstön kokonaiskapasiteetin määrän täysipäiväisten työntekijöiden lukumäärää vastaavaksi arvoksi muutettuna. Lukuun lasketaan mukaan koko henkilökunta roolista riippumatta. Vuosilomat, ylityövapaat, sairauslomat tai muut lyhyemmät poissaolot eivät vaikuta lukuun. Osa-aikaisuus ja muut pitkäaikaiset normaalityöajan poikkeamat vähentävät kokonaiskapasiteetin määrää verrattuna työsuhteessa olevan henkilöstön kokonaismäärään. Goforen hankkimien yhtiöiden henkilöstön kapasiteetti on huomioitu yhtiöiden hankintahetkestä alkaen.
4 Alihankinta, Full Time Equivalent (FTE) -luku kertoo laskutettavassa työssä käytetyn alihankinnan määrän täysipäiväisten työntekijöiden lukumäärää vastaavaksi arvoksi muutettuna. Goforen hankkimien yhtiöiden käyttämä alihankinta on huomioitu yhtiöiden hankintapäivästä alkaen.

Heinä–joulukuu 2021
Vuoden 2021 heinä–joulukuun liikevaihto kasvoi vuoden 2020 vastaavasta ajanjaksosta 30,2 prosenttia ja oli 52,8 (40,6) miljoonaa euroa. Liikevaihto kasvoi pääosin yrityskauppojen ja orgaanisen kasvun seurauksena. Volyymikasvua tuki myytyjen palveluiden keskimääräisen tuntihinnan suotuisa kehitys.

Kannattavuus

Tammi–joulukuu 2021

Vuoden 2021 tammi–joulukuun 2021 oikaistu EBITA kasvoi vuodesta 2020 35,9 prosenttia 14,6 (10,8) miljoonaan euroon, joka oli 14,0 (13,8) prosenttia liikevaihdosta.

EBITA tammi–joulukuussa 2021 oli 14,5 (9,9) miljoonaa euroa eli 13,8 (12,7) prosenttia liikevaihdosta. Katsauskauden oikaistuun EBITA:an vaikutti CCEA Oy:n yrityskaupan transaktiokustannusten oikaisu 0,2 miljoonaa euroa.

Liiketulos (EBIT) tammi-joulukuussa 2021 oli 12,2 (8,8) miljoonaa euroa eli 11,7 (11,2) prosenttia liikevaihdosta.

Katsauskauden tulos oli 9,1 (6,9) miljoonaa euroa.

Henkilöstökulujen osuus liikevaihdosta laski hienoisesti edellisen vuoden tasosta ollen 56,4 (57,0) prosenttia. Henkilöstökulut tammi–joulukuussa 2021 olivat 58,9 (44,4) miljoonaa euroa.

Liiketoiminnan muut kulut olivat yhteensä 11,2 (9,8) miljoonaa euroa eli 10,7 (12,6) prosenttia liikevaihdosta. Suurimmat kuluerät olivat vapaaehtoiset henkilöstökulut, ICT-kulut sekä ulkopuoliset palvelut.

Poistot ilman yrityshankintoihin liittyviä aineettomien hyödykkeiden poistoja olivat 2,6 (2,4) miljoonaa euroa ollen 2,5 (3,1) prosenttia liikevaihdosta.

Poistot ja arvonalentumiset olivat 4,9 (3,6) miljoonaa euroa eli 4,7 (4,6) prosenttia liikevaihdosta.

Rahoituskulut ja tuotot olivat -0,9 miljoonaa euroa. Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämälle pörssilistalle listautumiseen liittyvät kulut olivat -0,5 miljoonaa euroa.

Heinäjoulukuu 2021
Vuoden 2021 heinä-joulukuun oikaistu EBITA oli 7,7 (5,1) miljoonaa euroa eli 14,6 (12,7) prosenttia liikevaihdosta.

Tase, rahavirta ja rahoitus
Konsernin maksuvalmius oli hyvä ja rahoitusasema vahva. Omavaraisuusaste oli 61,5 (47,0) prosenttia ja nettovelkaantumisaste -41,1 (-15,4) prosenttia.

Gofore-konsernin taseen loppusumma joulukuun 2021 lopussa oli 101,9 (78,4) miljoonaa euroa, josta omaa pääomaa oli 61,3 (36,1) miljoonaa euroa. Korollinen nettovelka oli katsauskauden päättyessä -25,2 (-5,6) miljoonaa euroa.

Liiketoiminnan rahavirta tammi–joulukuussa 2021 parani 14,2 (9,0) miljoonaan euroon. Investointien rahavirta katsauskaudella oli -10,0 (-7,1) miljoonaa euroa. Investoinnit tytäryhtiöosakkeisiin olivat katsauskaudella 9,9 (6,5) miljoonaa euroa.

Rahoituksen rahavirta katsauskaudella oli 13,6 (-1,8) miljoonaa euroa sisältäen maksetut osingot -3,4 miljoonaa euroa, vuokrasopimusvelkojen takaisinmaksut -2,2 miljoonaa euroa, uusien lainojen nostot 3,0 miljoonaa euroa ja lainojen lyhennykset -2,5 miljoonaa euroa sekä maksullisen osakeannin, yhteensä 18,6 miljoonaa euroa. Katsauskauden lopussa kassavarat olivat 39,1 (21,4) miljoonaa euroa.

Gofore Oyj:llä oli katsauskauden päättyessä vakuudetonta rahalaitoslainaa 10,1 (9,5) miljoonaa euroa. Gofore nosti uutta vakuudetonta lainaa 3,0 miljoonaa euroa katsauskauden aikana. Lainoihin on liitetty tavanomaiset omavaraisuusasteeseen ja korollisiin nettovelkoihin sidotut kovenantit. Kovenanttiehdot täyttyivät 31.12.2021.

Gofore Oyj sopi katsauskauden aikana 5 miljoonan euron sitovasta, vakuudettomasta luottolimiitistä konsernin lyhytaikaisiin yleisiin rahoitustarpeisiin kuten yrityskauppoihin. Limiitti ei ollut käytössä katsauskauden aikana.

Merkittävät asiakassopimukset tammi–joulukuussa 2021
Katsauskauden aikana Gofore on solminut uusia asiakassopimuksia ja sopimusten jatkoja. Yhtiö on julkistanut merkittävät sopimukset yhtiö- ja pörssitiedotteilla:

Tammikuussa (21.1.2021) Verohallinto valitsi Gofore-konserniin kuuluvan Qentinel Finlandin tietojärjestelmien kehittämistä ja ylläpitoa tukevien teknisten projektipäällikköpalvelujen ensisijaiseksi toimittajaksi. Puitesopimuksen kesto on kuusi vuotta ja puitesopimuskautena tehdyt toimeksiannot voivat jatkua neljä vuotta puitesopimuksen päättymisen jälkeen. Sopimuksen arvioitu kokonaisarvo on noin 10–12 miljoonaa euroa. Sopimus on jatkoa aiemmalle sopimukselle Verohallinnon ja Goforen välillä.

Maaliskuussa (10.3.3021) Verohallinto valitsi Gofore-konserniin kuuluvan Gofore Lead Oy:n johdon konsultointipalvelujen toimittajaksi. Hankinnan kohteena oli johdon konsultointipalvelut kolmelle osa-alueelle: tutkimuspalveluihin pohjautuva johtamisen tuki, toiminnan kehittämisen tuki sekä toimintamallien jalkauttamisen ja hankejohtamisen tuki. Näistä jokaiseen valittiin yksi toimittaja. Gofore valikoitui toimittajaksi osa-alueelle toiminnan kehittämisen tuki. Puitesopimuksen arvioitu kokonaisarvo on noin 8 miljoonaa euroa. Arvioitu kokonaisarvo määrittää sopimuskauden tilausten maksimimäärän. Sopimus on jatkoa aiemmalle sopimukselle Verohallinnon ja Goforen välillä.

Maaliskuussa (29.3.2021) Helsingin kaupunki valitsi Goforen toimittajaksi kasvatuksen ja koulutuksen toimialan tietojärjestelmäkokonaisuuden kehittämiseen. Hankinnan arvo on enintään noin 3 miljoonaa euroa ja se ajoittuu vuosille 2021–2022. Sopimus on jatkoa aiemmalle sopimukselle Helsingin kaupungin ja Goforen välillä.

Maaliskuussa (30.3.2021) Espoon kaupunki valitsi Gofore-konserniin kuuluvan Gofore Lead Oy:n ensisijaiseksi ICT-konsultointiasiantuntijapalvelujen toimittajaksi. Puitesopimuksen kesto on seitsemän vuotta. Sopimuksen arvioitu kokonaisarvo on noin 25 miljoonaa euroa.

Heinäkuussa (8.7.2021) Työterveyslaitos valitsi Goforen IT-asiantuntija- ja ylläpitopalvelujen toimittajaksi. Asiantuntijatyö kohdistuu digitaalisten palvelujen ja järjestelmien kehittämiseen ja ylläpitoon sekä näihin liittyvään konsultointiin ja koulutukseen. Työterveyslaitos on hankinnan yhteydessä arvioinut vuosittaisen työmäärän olevan 1200–2000 henkilötyöpäivää, jonka perusteella sopimuksen arvioitu arvo on noin 0,9–1,5 miljoonaa euroa vuodessa. Sopimus on voimassa toistaiseksi. Sopimus on jatkoa aiemmalle sopimukselle Työterveyslaitoksen ja Goforen välillä.

Konsernirakenne
Joulukuun 2021 lopussa Gofore-konserniin kuului emoyhtiö Gofore Oyj ja 100 %:sti omistetut tytäryhtiöt Gofore Germany GmbH, Gofore Spain SL, Gofore Estonia Oü, Gofore Lead Oy, Gofore Vantaa Oy ja Qentinel Finland Oy. Lisäksi konserniin kuului 95%:sti omistettu CCEA Oy ja 68 %:sti omistettu Rebase Consulting Oy. Silver Planet Oy:n nimi muuttui 1.1.2021 lähtien Gofore Lead Oy:ksi. CCEA Oy liittyi osaksi konsernia 1.3.2021. CCEA Oy:llä on 100 %:sti omistama tytäryhtiö Celkee Oy.

Yrityskaupat
Gofore tiedotti 18.2.2021 allekirjoittaneensa sopimuksen, jolla se hankki 95 prosenttia muutoksen läpiviennin asiantuntijayritys CCEA Oy:n osakekannasta. Ostettavan osakekannan kauppahinta 6,5 miljoonaa euroa muodostui liiketoiminnan velattomasta hinnasta 6,2 miljoonaa euroa ja nettokassasta maksettavasta korvauksesta, 0,3 miljoonaa euroa. Kauppahinta maksettiin käteisvastikkeena. Kauppa saatettiin päätökseen 1.3.2021.

Henkilöstö ja toimipaikat
Konsernin palveluksessa oli joulukuun 2021 lopussa 852 (724) henkilöä. Henkilöstömäärä kasvoi vuoden 2020 vastaavasta ajankohdasta 18 prosentilla. Kasvua tapahtui orgaanisesti, ja erityisesti Suomessa CCEA Oy:n yrityskaupan myötä. Suomessa työskenteli yhteensä 814 (692) ja muissa toimintamaissa yhteensä 38 (32) henkilöä.

Suomessa yhtiöllä on toimistot Helsingissä, Espoossa, Jyväskylässä, Tampereella ja Turussa. Ulkomailla sijaitsevat toimistot ovat Saksassa Braunschweigissa ja Münchenissä, Espanjassa Madridissa ja Virossa Tallinnassa.

Muutokset johtoryhmässä
Riikka Vilminko-Heikkinen nimitettiin myynnistä ja asiakasarvosta vastaavaksi johtajaksi ja konsernin johtoryhmän jäseneksi 14.10.2021. Hän aloitti tehtävässään ja johtoryhmän jäsenenä 14.10.2021.

Samassa yhteydessä aiemmin myynnistä ja asiakasarvosta vastannut johtaja Juha Virtanen siirtyi johtamaan Goforen digitaalisten palveluiden liiketoimintaa ja jatkaa konsernin johtoryhmän jäsenenä. Digitaalisten palveluiden liiketoiminnasta aiemmin vastannut Aki Koikkalainen jätti konsernin johtoryhmän 14.10.2021.

Ville Hurnonen nimitettiin yritysjärjestelyistä vastaavaksi johtajaksi ja konsernin johtoryhmän jäseneksi 2.11.2021. Hän aloitti tehtävässään ja johtoryhmän jäsenenä 4.12.2021.

Tutkimus ja kehitys
Katsauskaudella Goforella oli käynnissä Business Finlandin rahoittama tutkimushanke Robins. Hankekonsortioon kuului Tampereen korkeakouluyhteisön ja Goforen lisäksi viisi muuta asiantuntijayritystä Suomessa. Goforen Robins-hanke koostui strategisista kehittämisprojekteista Capability Accelerator ja Digital Gofore. Capability Accelerator -projektissa tutkittiin keinoja yhtiön kyvykkyyksien ja sitä kautta palvelutarjonnan jatkuvalle uudistamiselle. Digital Gofore -projektissa tutkittiin yhtiön muuntautumista kansainvälisesti toimivaksi alustamaisemmaksi toimijaksi. Hankkeen kustannukset olivat ajalla 1.1.–30.4.2021 noin 0,2 miljoonaa euroa. Business Finlandin avustus on enintään 40 prosenttia hankkeen hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista, jotka olivat projektiaikana 1.4.2019–30.4.2021 noin 1,6 miljoonaa euroa. Robins-hanke päättyi katsauskauden aikana.

Lisäksi käynnissä oli Business Finlandin rahoittama hanke, jonka tarkoituksena oli tukea liiketoiminnan jatkuvuutta koronaviruspandemian yli ja löytää uusia asiakasarvon tuottamisen keinoja muuttuneessa tilanteessa. Hankkeessa on kehitetty muun muassa uusia etätyön menetelmiä. Business Finlandin avustus on enintään 80 prosenttia hankkeen hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista, jotka olivat projektiaikana 24.3.2020–30.4.2021 noin 0,13 miljoonaa euroa.

Investoinnit
Katsauskaudella yhtiön suurimmat investointierät olivat ostetut tytäryhtiöosakkeet sekä investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin. Investoinnit olivat päättyneellä tilikaudella 10,0 (7,1) miljoonaa euroa eli 9,6 (9,1) prosenttia liikevaihdosta.

Varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

Gofore Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 26.3.2021. Yhtiökokous järjestettiin eduskunnan koronaviruspandemian leviämisen rajoittamiseksi hyväksymän väliaikaisen lain nojalla ilman osakkeenomistajien ja heidän edustajiensa fyysistä läsnäoloa kokouspaikalla.

Yhtiökokous vahvisti vuoden 2020 tilinpäätöksen sekä myönsi hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapauden tilikaudelta 2020. Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotukset koskien hallituksen valtuuttamista päättämään omien osakkeiden hankkimisesta sekä osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta.

Yhtiökokous hyväksyi yhtiön toimielinten palkitsemisraportin vuodelta 2020.

Yhtiökokous päätti yhtiön nimitysvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti, että hallituksen jäsenille maksetaan kuukausipalkkiona 2 000 euroa ja hallituksen puheenjohtajalle 3 500 euroa. Lisäksi yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenille maksetaan valiokuntatyöstä kokouspalkkioita kustakin valiokunnan kokouksesta siten, että valiokunnan puheenjohtajalle maksetaan 800 euroa kustakin kokouksesta, ja muille valiokunnan jäsenille 400 euroa kokouksesta.

Yhtiökokous vahvisti hallituksen jäsenten lukumääräksi viisi ja hallituksen jäseniksi valittiin seuraavat henkilöt: Timur Kärki, Sami Somero, Mammu Kaario ja Juha Eteläniemi valittiin uudelleen hallituksen jäseniksi ja uudeksi jäseneksi valittiin Piia-Noora Kauppi. Hallituksen järjestäytymiskokouksessa hallitus valitsi keskuudestaan hallituksen puheenjohtajan ja puheenjohtajana jatkaa Timur Kärki. Hallituksen jäsenten toimikausi jatkuu seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka.

Tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab valittiin Goforen tilintarkastajaksi, jonka toimikausi jatkuu seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka. KPMG Oy Ab:n nimeämänä päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Lotta Nurminen.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti jakaa 31.12.2020 päättyneeltä tilikaudelta vahvistettavan taseen perusteella osinkoa 3 372 535,44 euroa eli 0,24 euroa osaketta kohden, joka maksettiin 8.4.2021.

Hallituksen valtuutukset koskien omien osakkeiden hankintaa ja/tai pantiksi ottamista, osakeantia, optioita ja muita erityisiä oikeuksia
Gofore Oyj:n yhtiökokous 26.3.2021 päätti valtuuttaa hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta yhdessä tai useammassa erässä. Valtuutuksen nojalla hankittavien ja/tai pantiksi otettavien omien osakkeiden määrä voi olla enintään 1 403 692, joka vastaa noin 10 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista yhtiökokouksen kokouskutsupäivän tilanteen mukaan.

Lisäksi Gofore Oyj:n yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään osakeannista sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n tarkoittamien optioiden ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta yhdessä tai useammassa erässä, joko maksua vastaan tai maksutta. Annettavien osakkeiden määrä, mukaan lukien optioiden ja muiden erityisten oikeuksien perusteella saatavat osakkeet, voi olla yhteensä enintään 2 105 540 osaketta, mikä vastaa noin 15 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista yhtiökokouksen kokouskutsupäivän tilanteen mukaan.

Molemmat valtuutukset ovat voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2022 saakka, ja ne kumosivat aikaisemmat vastaavat yhtiökokouksen antamat valtuutukset.

Varsinaisen yhtiökokouksen päätökset kokonaisuudessaan löytyvät yhtiön yhtiökokoussivulta gofore.com/yhtiokokous2021/

Osakkeet ja osakkeenomistajat
Joulukuun 2021 lopussa Gofore Oyj:n rekisteröity osakepääoma oli 80 000,00 (80 000,00) euroa, jota vastaava yhtiön osakkeiden kokonaismäärä oli 15 072 085 (14 036 927). Yhtiöllä tai sen tytäryhtiöillä ei ollut hallussa yhtiön omia osakkeita katsauskauden päättyessä (31.12.2020: 0 osaketta).

Yhtiöllä oli joulukuun 2021 lopussa yhteensä 5 599 (5 101) rekisteröityä osakkeenomistajaa. Hallintarekisteröityjä osakkeita oli 12 394 754 (298 497), ja niiden osuus osakekannasta oli noin 17,8 (2,1) prosenttia. Kotitaloudet omistivat osakkeista 57,6 (74,1) prosenttia, yritykset 5,4 (5,2) prosenttia, rahoitus- ja vakuutuslaitokset 9,4 (7,7) prosenttia, voittoa tavoittelemattomat yhteisöt 0,3 (0,3) prosenttia ja julkisyhteisöt 9,4 (10,5) prosenttia.

Lisää tietoa Goforen osakkeenomistajista löytyy gofore.com/sijoita.

Kurssikehitys ja kaupankäynti osakkeella
Yhtiön osakkeita vaihdettiin vuoden 2021 aikana 4,70 (2,95) miljoonaa kappaletta, mikä on noin 32 (21) prosenttia ulkona olevien osakkeiden keskimääräisestä lukumäärästä.

Vaihdon arvo oli 92,8 (30,0) miljoonaa euroa. Joulukuun 2021 lopussa yhtiön markkina-arvo oli 361,7 (240,7) miljoonaa euroa. Goforen osakkeen päätöskurssi katsauskauden viimeisenä kaupankäyntipäivänä (31.12.2021) oli 24,00 (17,15) euroa. Yhtiön osakkeen kaupankäyntivolyymilla painotettu keskihinta katsauskaudella oli 20,19 (10,16) euroa. Korkein kaupantekokurssi oli 25,10 (17,80) euroa ja alin 16,00 (4,80) euroa.

Gofore Oyj:n osake on noteerattu maaliskuusta 2021 lähtien Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämällä pörssilistalla kaupankäyntitunnuksella GOFORE.

Lisää tietoa Goforen osakkeesta löytyy gofore.com/sijoita.

Ilmoitukset osakkeenomistajien muutoksista
Gofore tiedotti 23.4.2021 vastaanottaneensa 23.4.2021 arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 pykälän mukaisen ilmoituksen yhdeltä Goforen perustajaosakkaalta Jani Lammelta, jonka mukaan Jani Lammen osakeomistus ja äänivalta on alittanut 10 prosentin rajan 23.4.2021. Ilmoituksen jälkeen Jani Lammi omistaa 1 260 000 Goforen osaketta, joka vastaa 8,37 prosenttia Gofore Oyj:n osakkeista ja äänimäärästä.

Yhtiö tiedotti 23.4.2021 vastaanottaneensa 23.4.2021 arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 pykälän mukaisen ilmoituksen yhdeltä Goforen perustajaosakkaalta Petteri Venolalta, jonka mukaan Petteri Venolan osakeomistus ja äänivalta on alittanut 10 prosentin rajan 23.4.2021. Ilmoituksen jälkeen Petteri Venola omistaa 1 470 000 Goforen osaketta, joka vastaa 9,77 prosenttia Gofore Oyj:n osakkeista ja äänimäärästä.

Yhtiö tiedotti 23.4.2021 vastaanottaneensa 23.4.2021 arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 pykälän mukaisen ilmoituksen yhdeltä Goforen perustajaosakkaalta Mika Varjukselta, jonka mukaan Mika Varjuksen osakeomistus ja äänivalta on alittanut 10 prosentin rajan 23.4.2021. Ilmoituksen jälkeen Mika Varjus omistaa 1 470 000 Goforen osaketta, joka vastaa 9,77 prosenttia Gofore Oyj:n osakkeista ja äänimäärästä.

Yhtiö tiedotti 23.4.2021 yhden Goforen perustajaosakkaan Timur Kärjen omistuksen muutoksesta johdon liiketoimi-ilmoituksella, jonka mukaan Timur Kärki on myynyt 300 000 Goforen osaketta. Ilmoituksen jälkeen Timur Kärki omistaa 1 575 000 Goforen osaketta, joka vastaa 10,46 prosenttia Gofore Oyj:n osakkeista.

Suunnattu osakeanti
Yhtiö tiedotti 22.4.2021 toteuttaneensa 1 000 000 uuden osakkeen suunnatun osakeannin ja keränneensä sen tuloksena 19 miljoonaa euroa. Uudet osakkeet merkittiin kaupparekisteriin 23.4.2021. Osakeannin yhteydessä neljä suurinta Goforen osakkeenomistajaa Jani Lammi, Petteri Venola, Mika Varjus ja Timur Kärki, jotka ovat myös Goforen perustajaosakkaat, myivät osan osakeomistuksistaan Goforessa.

Osakepohjaiset sitouttamis- ja kannustinjärjestelmät
Goforen hallitus päätti syksyllä 2018 konsernin koko henkilöstön osakesäästöohjelman (”CrewShare”) käyttöönottamisesta. Hallitus päättää vuosittain ohjelman nojalla käynnistettävistä säästökausista.

Ohjelma on tarjolla kaikille Gofore-konsernin työntekijöille, joille tarjotaan mahdollisuus säästää osa säännöllisestä palkasta ja käyttää säästöt yhtiön osakkeiden hankintaan 10 prosentin alennuksella yhtiön hallituksen niin päättäessä. Kertyneillä säästöillä ostetaan Goforen osakkeita tyypillisesti puolivuosittain. Säästökausia on ollut 31.12.2021 mennessä neljä. Ensimmäinen säästökausi alkoi 1.11.2018 ja päättyi 28.2.2019. Toinen säästökausi alkoi 1.3.2019 ja päättyi 29.2.2020. Kolmas säästökausi alkoi 1.3.2020 ja päättyi 28.2.2021. Neljäs säästökausi alkoi 1.3.2021 ja päättyy 28.2.2022.

Kahden vuoden mittaisen osakkeiden omistusjakson jälkeen Gofore antaa ohjelmaan osallistuneille työntekijöille bruttopalkkiona yhden lisäosakkeen kutakin kolmea säästöillä hankittua osaketta kohden. Lisäosakkeiden saamisen ehtona on, että osallistuja omistaa hankkimansa osakkeet koko omistusjakson ajan ja että hänen työsuhteensa Goforessa ei ole päättynyt ennen omistusjakson loppua.

Ensimmäisen säästökauden omistusjakso päättyi 28.2.2021 ja tähän liittyvät lisäosakkeet luovutettiin 25.3.2021. Toisessa säästökaudessa oli 31.12.2021 tilanteen mukaan 131 henkilöä, joilla oli oikeus 12 650 lisäosakkeeseen. Kolmannessa säästökaudessa oli 31.12.2021 tilanteen mukaan 165 henkilöä, joilla oli oikeus 10 159 lisäosakkeeseen. Neljännessä säästökaudessa oli 31.12.2021 tilanteen mukaan 289 henkilöä, joilla oli oikeus 6 373 lisäosakkeeseen. Ohjelman toinen ostokierros tapahtuu keväällä 2022.

Katsauskauden jälkeiset merkittävät tapahtumat
Gofore tiedotti 3.1.2022 allekirjoittaneensa sopimuksen, jolla se hankki älykkäiden laitteiden ja koneiden ohjelmistokehitykseen ja -testaukseen sekä testausjärjestelmiin erikoistuneen Devecto Oy:n koko osakekannan. Devecto Oy:n koko osakekannan kauppahinta oli 21,0 miljoonaa euroa. Se jakautui 20 miljoonan euron liiketoiminnan velattomaan hintaan sekä arviolta 1 miljoonan euron korvaukseen käyttöpääomaoikaistusta nettokassasta. Kauppahinnasta maksettiin 70 prosenttia käteisvastikkeena ja 30 prosenttia osakevastikkeena. Lisäksi sovittiin lisäkauppahinnasta, joka perustuu Devecton vuoden 2022 taloudelliseen tulokseen. Lisäkauppahinta on enintään 5 miljoonaa euroa, ja toteutuessaan se maksetaan käteisvastikkeena vuoden 2023 ensimmäisen puoliskon aikana. Kauppa saatettiin päätökseen 3.1.2022. Johto on arvioinut vuoden 2022 taloudelliseen tulokseen perustuvan lisäkauppahinnan voivan olla 3,2 miljoonaa euroa. Lopullinen päätös hankintamenolaskelmasta tehdään 12 kuukauden kuluessa hankinnasta.

Varsinaisen yhtiökokouksen 26.3.2021 osakeantivaltuutuksen nojalla Goforen hallitus päätti 3.1.2022 toteuttaa suunnatun osakeannin osana kauppahinnan maksua Devecton osakkeiden myyjille. Osakeannissa merkittiin yhteensä 271 958 kappaletta Goforen uusia osakkeita 23,22 euron osakekohtaisella merkintähinnalla. Merkintähinta perustuu osakkeen vaihdolla painotettuun keskikurssiin ajalla 1.–30.12.2021.

Uudet Goforen osakkeet merkittiin kaupparekisteriin 4.1.2022 ja kaupankäynti uusilla osakkeilla alkoi 7.1.2022. Osakeannissa merkittyjen osakkeiden rekisteröinnin jälkeen Goforen osakkeiden kokonaismäärä on 15 344 043. Uudet osakkeet vastaavat noin 1,8 prosenttia yhtiön osakekannasta uusien osakkeiden rekisteröinnin jälkeen.

Gofore tiedotti 24.1.2022, että Goforen hallitus on päättänyt konsernin henkilöstön ja avainhenkilöiden kannustinjärjestelmistä. Hallitus päätti käynnistää henkilöstölle suunnatun CrewShare-osakesäästöohjelman viidennen säästökauden 2022–2023. Uuden säästökauden yksityiskohdat ovat pääosin edellisen säästökauden mukaiset. Säästökausi alkaa 1.3.2022 ja päättyy 28.2.2023. Hallitus päätti lisäksi perustaa uuden konsernin avainhenkilöiden osakepohjaisen kannustinjärjestelmän. Sen tarkoituksena on yhdistää omistajien ja avainhenkilöiden tavoitteet yhtiön arvon kehittämiseksi pitkällä aikavälillä sekä sitouttaa avainhenkilöt yhtiöön ja tarjota heille kilpailukykyinen yhtiön osakkeiden ansaintaan ja kertymiseen perustuva palkkiojärjestelmä. Järjestelmässä on yksi kolmen vuoden mittainen ansaintajakso, tilikaudet 2022–2024.

Tammikuussa valtionvarainministeriö valitsi Goforen digitalisaation edistämisen ohjelman (digiohjelma) toteuttamiseen liittyvien asiantuntijapalveluiden toimittajaksi. Sopimuskausi alkoi 7.2.2022 ja päättyy 31.3.2023. Hankinnan arvioitu kokonaisarvo on enintään 0,2 miljoonaa euroa. Digiohjelman tavoitteena on tukea ja kannustaa viranomaisia tuomaan palvelunsa kansalaisten ja yritysten saataville digitaalisina vuoteen 2023 mennessä. Goforen asiantuntijapalvelut voivat kohdistua alkaneella sopimuskaudella mm. seuraaviin digiohjelman osa-alueisiin: YritysDigi, digitalisaation vaikuttavuuden tilannekuva, digituen vakiinnuttaminen, asiantuntijatuki kunnille, virastoille ja laitoksille sekä lainsäädäntötyöryhmän ja digitalisaation edistäjien verkoston tukeminen. Gofore on toiminut valtiovarainministeriön digitalisaation edistämisen ohjelman yhteistyökumppanina lokakuusta 2020 alkaen. Goforen asiantuntijat ovat tukeneet ohjelmassa aikaisemmin valtakunnan tason digikehittämistä YritysDigi-hankkeessa, digituen kehittämisessä sekä digitalisaation vaikuttavuuden tilannekuvan ja mittariston kehittämisessä.

Gofore-konsernin liikevaihto oli tammikuussa 2022 10,8 (7,5) miljoonaa euroa. Henkilöstömäärä oli katsauskauden lopussa 993. Työpäiviä Suomessa oli kaudella 20. Kokonaiskapasiteetti Full Time Equivalent (FTE) oli 917 ja alihankinnan FTE 147.

Kuukausi
(2022)
Liikevaihto,
miljoonaa euroa
(liikevaihto 2021)1
Pro forma LTM liikevaihto2 Henkilöstö-
määrä3
Työpäivien
lukumäärä
Suomessa (työpäivien määrä 2021)
Kokonais-
kapasiteetti,
FTE4
Alihankinta, FTE5
Tammikuu 10,8 (7,5) 118,5 993 20 (19) 917 147

Vertailuluvut suluissa viittaavat edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon, ellei toisin ilmoiteta. Devecto Oy:n luvut on yhdistetty Gofore-konsernin lukuihin 3.1.2022 lähtien.

1 Liikevaihto, miljoonaa euroa (liikevaihto vuonna 2021) kertoo kyseisen kuukauden tilintarkastamattoman liikevaihdon.

2 Yhtiön liiketoimintakatsauksissaan käyttämä viimeisen kahdentoista kuukauden (LTM) pro forma -liikevaihto kertoo katsaushetken konsernirakenteen mukaisen liikevaihdon. Pro-forma liikevaihtoluvussa on mukana yritysostojen ja mahdollisten divestointien vaikutus. Pro-forma liikevaihtoluku on tilintarkastamaton
3 Henkilöstömäärä katsauskauden päättyessä.
4 Kokonaiskapasiteetti, Full Time Equivalent (FTE) -luku kertoo konsernin henkilöstön kokonaiskapasiteetin määrän täysipäiväisten työntekijöiden lukumäärää vastaavaksi arvoksi muutettuna. Lukuun lasketaan mukaan koko henkilökunta roolista riippumatta. Vuosilomat, ylityövapaat, sairauslomat tai muut lyhyemmät poissaolot eivät vaikuta lukuun. Osa-aikaisuus ja muut pitkäaikaiset normaalityöajan poikkeamat vähentävät kokonaiskapasiteetin määrää verrattuna työsuhteessa olevan henkilöstön kokonaismäärään. Goforen hankkimien yhtiöiden henkilöstön kapasiteetti on huomioitu yhtiöiden hankintahetkestä alkaen.

5 Alihankinta, Full Time Equivalent (FTE) -luku kertoo laskutettavassa työssä käytetyn alihankinnan määrän täysipäiväisten työntekijöiden lukumäärää vastaavaksi arvoksi muutettuna. Goforen hankkimien yhtiöiden käyttämä alihankinta on huomioitu yhtiöiden hankintapäivästä alkaen.

Lähiajan riskit ja liiketoiminnan epävarmuustekijät
Geopoliittinen tilanne on alkuvuoden aikana muuttunut epävakaammaksi, eskaloituen helmikuun 24. päivä Venäjän sotilaalliseen hyökkäykseen Ukrainaan. Syttyneen sodan vaikutukset maailmantalouteen sekä Goforen asiakaskysynnän kehittymiseen ovat toistaiseksi epäselviä. Goforella ei ole suoria asiakkuuksia tai alihankintaa Ukrainassa tai Venäjällä.

Yhtiö arvioi edelleen, että koronaviruspandemian jatkuminen saattaa edelleen aiheuttaa muutoksia yhtiön toimintaympäristössä. Pitkittynyt pandemiatilanne luo epävarmuutta asiakaskysynnän kehittymiseen, henkilöstön hyvinvointiin sekä henkilökunnan pysyvyyteen. Pandemiatilanteeseen tai geopolitiikkaan liittymättömät yhtiön lähiajan riskit ovat pääosin samankaltaisia kuin aiempina vuosina.

Yhtiö näkee, että negatiiviset muutokset julkisen sektorin IT-kehityksen panostuksissa aiheuttaisivat haasteita yhtiön kasvustrategian toteuttamiselle. Vastaavasti kilpailutilanteen kiristyminen yhtiön liiketoiminta-alueilla saattaisi vaikuttaa yhtiön kannattavuuteen ja kasvuun.

Osaavan henkilöstön rekrytoinnin onnistuminen ja henkilöstötyytyväisyydestä huolehtiminen ovat ensiarvoisen tärkeitä asioita, joissa epäonnistuminen vaikuttaisi negatiivisesti yhtiön taloudellisten tavoitteiden saavuttamiseen.

Yhtiön strategian tärkeänä osana ovat yritysostot sekä kansainvälisen liiketoiminnan kasvattaminen. Nämä molemmat kasvuun tähtäävät toimet pitävät sisällään riskejä, jotka realisoituessaan aiheuttaisivat haasteita henkilöstö- ja asiakastyytyväisyyden ylläpitämisessä sekä luonnollisesti yhtiön taloudellisiin tavoitteisiin pääsemisessä.

Yhtiö julkaisee kuukausittain liiketoimintakatsauksen, joka sisältää myös johdon arvion liiketoiminnan kehittymisestä katsauskauden aikana. Tämä tarkoittaa riskien mahdollisen realisoitumisen kuukausittaista seurantaa.

Hallituksen esitys voitonjaosta
Emoyhtiön jakokelpoiset varat 31.12.2021 olivat 58,7 miljoonaa euroa, johon sisältyy tilikauden tulos 6,3 miljoonaa euroa.

Hallitus esittää 25.3.2022 kokoontuvalle varsinaiselle yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 1.1.–31.12.2021 vahvistettavan taseen perusteella jaetaan osinkoa 0,28 euroa osakkeelta. Esityksen mukaisesti osinkoina jaetaan yhteensä 4,3 miljoonaa euroa ja omaan pääomaan jätetään loput tilikauden tuloksesta 2,0 miljoonaa euroa. Esitetty osinko on 45,9 prosenttia osakekohtaisesta tuloksesta.

Yhtiön taloudellisessa asemassa ei tilikauden päättymisen jälkeen ole tapahtunut olennaisia muutoksia eikä myöskään OYL 13:2 §:ssä tarkoitettu maksukykyisyystesti vaikuta jakokelpoisten varojen määrään.

Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka on maksun täsmäytyspäivänä 29.3.2022 merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Maksun täsmäytyspäivänä yhtiön hallussa oleville omille osakkeille ei makseta osinkoa. Ehdotuksen mukaan osingot maksetaan 5.4.2022.

Vuosikertomuksen julkaiseminen ja varsinainen yhtiökokous
Vuoden 2021 vuosikertomus julkaistaan viikolla 9, ja se sisältää hallituksen toimintakertomuksen, tilintarkastuskertomuksen ja tilinpäätöksen. Lisäksi julkaistaan erillinen palkitsemisraportti ja selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä. Yhtiö julkaisee myös erillisen vastuullisuusraportin.

Gofore Oyj:n varsinainen yhtiökokous on suunniteltu pidettäväksi perjantaina 25.3.2022.

Taloudelliset katsaukset vuonna 2022
Gofore julkaisee taloudelliset katsauksensa vuonna 2022 seuraavasti:

 • Liiketoimintakatsaus Q1/2022: ke 20.4.2022
 • Puolivuosikatsaus H1/2022: ma 15.8.2022
 • Liiketoimintakatsaus Q3/2022: ti 18.10.2022

Lisäksi Gofore julkaisee kuukausittain liiketoimintakatsauksen, joka sisältää henkilöstömäärän ja kuukausiliikevaihdon vertailutietoineen, johdon arvion liiketoiminnan kehittymisestä katsauskauden aikana sekä muita yhtiön kasvustrategian toteutumisen seuraamista helpottavia tunnuslukuja, kuten kuukausittaisen viimeisen 12 kuukauden ajanjaksolta konsernin pro forma -liikevaihdon.

Verkkolähetys 1.1.–31.12.2021 tilinpäätöstiedotteen tulosesityksestä
Kaikille avoin suora verkkolähetys tulosesityksestä järjestetään maanantaina 28.2.2022 kello 13 alkaen. Tuloksen esittelevät toimitusjohtaja Mikael Nylund ja talousjohtaja Teppo Talvinko. Lähetys pidetään englannin kielellä ja sitä voi seurata osoitteessa https://gofore.videosync.fi/q4-2021. Tulosesityksen aikana on mahdollista esittää kysymyksiä, joihin vastataan tilaisuuden lopussa kysymys- ja vastausosiossa. Esitykset ja verkkolähetyksen tallenne ovat saatavilla tilaisuuden jälkeen verkko-osoitteessa gofore.com/sijoita.

Taulukko-osa

Tämä tilinpäätöstiedote on laadittu noudattaen samoja laatimisperiaatteita ja laskentamenetelmiä kuin vuoden 2021 tilintarkastetussa tilinpäätöksessä. Tilinpäätös on laadittu IFRS-standardien (International Financial Reporting Standards) mukaisesti. Esitetyt luvut vuosipuoliskolta eivät ole tilintarkastettuja.

Konsernin laaja tuloslaskelma
Tuhatta euroa 1.7.–31.12.2021 1.7.–31.12.2020 1.1. –31.12.2021 1.1. –31.12.2020
Liikevaihto 52 830 40 577 104 509 77 953
Valmistus omaan käyttöön 36 407 140 738
Liiketoiminnan muut tuotot 48 353 128 599
Materiaalit ja palvelut
Ostot -104 -170 -180 -225
Ulkopuoliset palvelut -9 029 -7 241 -17 367 -12 519
Materiaalit ja palvelut yhteensä -9 133 -7 411 -17 547 -12 744
Henkilöstökulut
Palkat ja palkkiot -24 119 -19 144 -48 863 -37 344
Eläkemenot -3 932 -2 914 -8 045 -5 587
Muut henkilösivukulut -1 004 -748 -2 035 -1 502
Henkilöstökulut yhteensä -29 055 -22 806 -58 943 -44 433
Poistot ja arvonalentumiset -2 425 -1 971 -4 865 -3 579
Liiketoiminnan muut kulut -5 779 -4 894 -11 226 -9 785
Liikevoitto (EBIT) 6 522 4 255 12 197 8 750
Rahoituskulut -146 -76 -902 -202
Rahoitustuotot 17 33 40 67
Tulos ennen veroja 6 393 4 212 11 335 8 615
Tuloverot -1 263 -543 -2 261 -1 712
Tilikauden tulos 5 129 3 669 9 073 6 903
Muut laajan tuloksen erät
Erät verojen jälkeen, jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteisiksi
Muuntoerot 9 -3 12 -33
Tilikauden muut laajan tuloksen erät verojen jälkeen 9 -3 12 -33
Tilikauden laaja tulos 5 138 3 666 9 086 6 870
Tuhatta euroa 1.7.–31.12.2021 1.7.–31.12.2020 1.1. –31.12.2021 1.1.-31.12.2020
Tilikauden tuloksen jakautuminen:
Emoyhtiön omistajille 5 049 3 659 8 953 6 895
Määräysvallattomille omistajille 81 10 120 8
5 129 3 669 9 073 6 903
Tilikauden laajan tuloksen jakautuminen:
Emoyhtiön omistajille 5 058 3 656 8 966 6 862
Määräysvallattomille omistajille 81 10 120 8
5 138 3 666 9 086 6 870
Osakekohtainen tulos
Osakekohtainen tulos, laimentamaton 0,34 0,26 0,61 0,49
Osakekohtainen tulos, laimennettu 0,34 0,26 0,61 0,49
Konsernitase
Tuhatta euroa 31.12.2021 31.12.2020
Varat
Pitkäaikaiset varat
Liikearvo 26 897 23 311
Muut aineettomat hyödykkeet 11 257 10 506
Aineelliset hyödykkeet 427 461
Käyttöoikeusomaisuuserät 4 409 6 835
Muut saamiset 1 772
Laskennalliset verosaamiset 37 14
Pitkäaikaiset varat yhteensä 43 029 41 899
Lyhytaikaiset varat
Myyntisaamiset 15 980 11 478
Sopimuksiin perustuvat omaisuuserät 709 434
Muut lyhytaikaiset varat 2 346 2 441
Tuloverosaamiset 144 174
Rahoitusarvopaperit 575 544
Rahat ja pankkisaamiset 39 114 21 394
Lyhytaikaiset varat yhteensä 58 869 36 465
Varat yhteensä 101 898 78 363
Oma pääoma ja velat
Oma pääoma
Osakepääoma 80 80
Muuntoerot 0 -12
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 40 103 20 515
Kertyneet voittovarat 20 822 15 476
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma yhteensä 61 005 36 059
Määräysvallattomien omistajien osuus 304 23
Oma pääoma yhteensä 61 309 36 082
Pitkäaikaiset velat
Korolliset rahoitusvelat 7 450 7 500
Muut velat 0 767
Vuokrasopimusvelat 2 644 4 495
Laskennalliset verovelat 2 111 1 971
Pitkäaikaiset velat yhteensä 12 205 14 733
Lyhytaikaiset velat
Ostovelat ja muut velat 11 199 12 113
Sopimuksiin perustuvat velat 2 217 1 685
Korolliset rahoitusvelat 2 600 2 000
Vuokrasopimusvelat 1 807 2 375
Siirtovelat 10 028 9 137
Tuloverovelat 533 239
Lyhytaikaiset velat yhteensä 28 384 27 549
Velat yhteensä 40 589 42 282
Oma pääoma ja velat yhteensä 101 898 78 363
Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista
2021 Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma
Tuhatta euroa Osakepääoma Sijoitetun vapaan omanpääoman rahasto Muuntoerot Kertyneet voittovarat Yhteensä Määräysvallattomien omistajien osuus Oma pääoma yhteensä
Oma pääoma 1.1.2021 80 20 515 -12 15 476 36 059 23 36 082
Tilikauden tulos 8 953 8 953 120 9 073
Muut laajan tuloslaskelman erät 12 12 0 12
Tilikauden laaja tulos 0 0 12 8 953 8 966 120 9 086
Osakeperusteiset maksut 571 192 763 763
Osingot -3 373 -3 373 -3 373
Osakeanti 19 017 -426 18 592 8 18 600
Omien osakkeiden hankinta -1 -1 -1
Määräysvallattomat omistajat -1 0 -1 152 151
Muut erät 0 0 0
Oma pääoma 31.12.2021 80 40 103 0 20 822 61 005 304 61 309

2020 Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma
Tuhatta euroa Osakepääoma Sijoitetun vapaan omanpääoman rahasto Muuntoerot Kertyneet voittovarat Yhteensä Määräysvallattomien omistajien osuus Oma pääoma yhteensä
Oma pääoma 1.1.2021 80 20 323 21 12 008 32 432 0 32 432
Tilikauden tulos 6 895 6 895 8 6 903
Muut laajan tuloslaskelman erät -33 -33 0 -33
Tilikauden laaja tulos 0 0 -33 6 895 6 862 8 6 870
Osakeperusteiset maksut 192 -189 2 2
Osingot -2 801 -2 801 -2 801
Osakeanti 0 0
Omien osakkeiden hankinta -468 -468 -468
Määräysvallattomat omistajat 0 15 15
Muut erät 31 31 31
Oma pääoma 31.12.2020 80 20 515 -12 15 476 36 059 23 36 082

Konsernin rahavirtalaskelma

Tuhatta euroa 1.1.-31.12.2021 1.1.-31.12.2020
Liiketoiminnan nettorahavirta
Tulos ennen veroja 11 335 8 615
Tulos ennen veroja, rahavirtaoikaisut:
Poistot ja arvonalentumiset 4 865 3 579
Rahoitustuotot ja -kulut 862 149
Muut oikaisut 762 -21
Käyttöpääoman muutokset -334 -1 203
Saadut ja maksetut korot -226 -161
Muut rahoituserät -666 0
Maksetut tuloverot -2 410 -2 003
Liiketoiminnan nettorahavirta 14 187 8 955
Investointien nettorahavirta
Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden myynnit 5 31
Investoinnit aineettomiin hyödykkeisiin -140 -698
Investoinnit aineellisiin hyödykkeisiin -60 -75
Rahoitusinstrumenttien myynnit 0 139
Yrityshankinnat vähennettynä ostohetken rahavaroilla -9 853 -6 492
Investointien nettorahavirta -10 047 -7 095
Rahoituksen nettorahavirta
Omien osakkeiden hankinta -1 -468
Vuokrasopimusvelkojen takaisinmaksut -2 189 -2 192
Lainojen nostot 3 000 10 000
Lainojen takaisinmaksut -2 450 -6 362
Osakeanti 19 017 0
Osakkeiden liikkeeseenlaskukulut -426 0
Emoyhtiön osakkeenomistajille maksetut osingot -3 373 -2 801
Rahoituksen nettorahavirta 13 580 -1 823
Rahavarojen muutos 17 719 36
Rahavarat 1.1. 21 394 21 358
Rahavarat 31.12. 39 114 21 394

1.1.–31.12.2021 tilinpäätöstiedotteen liitetiedot

Liikevaihdon jakauma

Liikevaihto asiakassektoreittain
Tuhatta euroa 1.7.–31.12.2021 1.7.–31.12.2020 2021 2020
Yksityinen sektori 18 120 10 514 36 570 20 116
Julkinen sektori 34 709 30 064 67 939 57 837
Konsernin liikevaihto yhteensä 52 830 40 577 104 509 77 953
Liikevaihto myyntimaan mukaan
Tuhatta euroa 1.7.–31.12.2021 1.7.–31.12.2020 2021 2020
Suomi 48 276 36 595 95 463 69 880
Muut maat 4 555 3 982 9 046 8 073
Konsernin liikevaihto yhteensä 52 830 40 577 104 509 77 953
Tuloutusajankohta
Tuhatta euroa 1.7.–31.12.2021 1.7.–31.12.2020 2021 2020
Palvelut luovutettu yhtenä ajankohtana 306 158 572 273
Palvelut luovutettu ajan kuluessa 52 524 40 419 103 937 77 680
Konsernin liikevaihto yhteensä 52 830 40 577 104 509 77 953
Liikevaihto sopimustyypin mukaan
Tuhatta euroa 1.7.–31.12.2021 1.7.–31.12.2020 2021 2020
Aikaperusteiset projektit 47 490 37 594 94 199 70 797
Kiinteähintaiset projektit 3 982 2 067 7 544 5 940
Ylläpitopalvelut 1 133 759 2 351 944
Kolmannen osapuolen välityspalkkiot 226 158 416 273
Konsernin liikevaihto yhteensä 52 830 40 577 104 509 77 953

Aineettomat hyödykkeet

Tuhatta euroa Tavaramerkit Asiakassuhteet Kilpailukielto-sopimukset Teknologiat Liiketoimintamallit Kehittämismenot Muut
aineettomat omaisuuserät
Muut
aineettomat hyödykkeet yhteensä
Liikearvo Aineettomat hyödykkeet
yhteensä
Hankintameno
1.1.2021 414 8 472 2 577 0 0 0 895 12 359 23 311 35 670
Lisäykset 0 0 0 0 0 0 150 150 0 150
Liiketoimintojen yhdistäminen 258 1 559 861 66 200 101 0 3 045 3 586 6 630
Uudelleenluokittelu 0 0 0 0 0 0 -10 -10 0 -10
31.12.2021 672 10 031 3 438 66 200 101 1 035 15 543 26 897 42 440
Poistot ja arvonalentumiset
1.1.2021 -69 -1 360 -406 0 0 0 -17 -1 853 0 -1 853
Poistot -279 -1 360 -549 -11 -56 -36 -143 -2 290 0 -2 290
31.12.2021 -348 -2 720 -955 -11 -56 -36 -160 -4 286 0 -4 286
Tasearvo
1.1.2021 345 7 112 2 171 0 0 0 878 10 506 23 311 33 817
31.12.2021 324 7 311 2 483 55 144 64 875 11 257 26 897 38 154
Tuhatta euroa Tavaramerkit Asiakassuhteet Kilpailukielto-sopimukset Teknologiat Liiketoimintamallit Kehittämismenot Muut aineettomat omaisuuserät Muut aineettomat hyödykkeet yhteensä Liikearvo Aineettomat
hyödykkeet
yhteensä
Hankintameno
1.1.2020 0 3 272 1 067 0 0 0 157 4 496 16 180 20 676
Lisäykset 0 0 0 0 0 0 738 738 0 738
Liiketoimintojen yhdistäminen 414 5 200 1 510 0 0 0 0 7 124 7 132 14 256
Uudelleenluokittelu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31.12.2020 414 8 472 2 577 0 0 0 895 12 359 23 311 35 670
Poistot ja arvonalentumiset
1.1.2020 0 -532 -144 0 0 0 -7 -684 0 -684
Poistot -69 -828 -262 0 0 0 -10 -1 169 0 -1 169
31.12.2020 -69 -1 360 -406 0 0 0 -17 -1 853 0 -1 853
Tasearvo
1.1.2020 0 2 740 923 0 0 0 150 3 812 16 180 19 992
31.12.2020 345 7 112 2 171 0 0 0 878 10 506 23 311 33 817

Aineelliset hyödykkeet

Tuhatta euroa Koneet ja kalusto Muut aineelliset omaisuuserät Yhteensä
Hankintameno
1.1.2021 879 396 1 275
Lisäykset 9 83 93
Liiketoimintojen yhdistäminen 114 0 114
Vähennykset -5 0 -5
31.12.2021 997 480 1 477
Poistot ja arvonalentumiset
1.1.2021 -631 -184 -815
Tilikauden poistot -184 -51 -235
Vähennykset 0 0 0
31.12.2021 -815 -235 -1 049
Tasearvo
1.1.2021 248 212 461
31.12.2021 182 245 427
Tuhatta euroa Koneet ja kalusto Muut aineelliset omaisuuserät Yhteensä
Hankintameno
1.1.2020 856 323 1 179
Lisäykset 7 73 80
Liiketoimintojen yhdistäminen 39 0 39
Vähennykset -22 0 -22
31.12.2020 879 396 1 275
Poistot ja arvonalentumiset
1.1.2020 -458 -136 -594
Tilikauden poistot -155 -48 -203
Vähennykset -18 0 -18
31.12.2020 -631 -184 -815
Tasearvo
1.1.2020 397 187 585
31.12.2020 248 212 461

Vuokrasopimukset

Tuhatta euroa Käyttöoikeusomaisuus, rakennukset Käyttöoikeusomaisuus, ajoneuvot Yhteensä
1.1.2021 6 730 105 6 835
Lisäykset 49 50 100
Vähennykset -311 -17 -329
Poistot -2 145 -52 -2 197
31.12.2021 4 323 86 4 409
1.1.2020 5 227 83 5 309
Lisäykset 3 690 76 3 766
Vähennykset -29 -4 -33
Poistot -2 158 -50 -2 207
31.12.2020 6 730 105 6 835

Yrityshankinnat

Katsauskauden aikana Gofore osti 95 prosenttia CCEA Oy:n osakekannasta. Alustava hankintamenolaskelma on esitetty alla olevassa taulukossa. Kauppahinta 6,5 miljoonaa euroa maksettiin rahana. Hankittujen varojen käyvät arvot olivat seuraavat hankintahetkellä:

Tuhatta euroa CCEA Oy
Hankintahinta
Kauppahinta rahana 6 456

Hankittujen varojen ja vastattavaksi otettujen
velkojen käyvät arvot hankintahetkellä

Vastaavaa
Aineettomat omaisuuserät
Asiakassuhteet 1 559
Tuotemerkit 258
Kilpailukieltosopimukset 861
Teknologiat 66
Liiketoimintamallit 200
Kehittämismenot 101
Aineettomat omaisuuserät yhteensä 3 045
Aineelliset omaisuuserät 114
Muut varat 1 142
Rahavarat 561
Vastaavaa yhteensä 4 862
Vastattavaa
Korolliset ja korottomat velat 1 252
Laskennallinen verovelka 589
Vastattavaa yhteensä 1 841
Käypään arvoon arvostettu nettovarallisuus yhteensä 3 021
Määräysvallattomien omistajien osuus -151
Liikearvo 3 586
Hankintojen kassavirtavaikutus
Rahana maksettava kauppahinta 6 456
Rahavarat -561
Transaktiokulut 195
Hankinnan nettokassavirta 6 090

Rahoitus
Rahoitusvarojen ja -velkojen käyvät arvot vastaavat olennaisilta osin kirjanpitoarvoja. Näin ollen näitä ei ole tässä tilinpäätöstiedotteessa esitetty erikseen taulukkomuodossa. Goforella oli vakuudetonta rahalaitoslainaa 10,1 (9,5) miljoonaa euroa katsauskauden päättyessä ja yhtiö nosti uutta vakuudetonta lainaa 3,0 miljoonaa euroa katsauskauden aikana. Lainoihin on liitetty tavanomaiset omavaraisuusasteeseen ja korollisiin nettovelkoihin sidotut kovenantit. Kovenanttiehdot täyttyivät 31.12.2021.

Gofore Oyj sopi katsauskauden aikana 5 miljoonan euron sitovasta, vakuudettomasta luottolimiitistä konsernin lyhytaikaisiin yleisiin rahoitustarpeisiin kuten yrityskauppoihin. Limiitti ei ollut käytössä katsauskauden aikana.

Lähipiiritapahtumat
Katsauskauden aikana Goforella ei ole ollut myyntiä, ostoja, saatavia tai velkoja lähipiiriltä. Konsernin hallitukselle, toimitusjohtajalle ja johtoryhmälle maksetut palkat ja palkkiot julkistetaan vuosittain vuositilinpäätöksen yhteydessä.

Vastuut
Goforella on käytössään 600 tuhannen euron vuokravakuuslimiitti, josta 388 tuhatta oli käytössä 31.12.2021.

Yhtiö on tehnyt vuoden 2020 lopulla 10 vuoden vuokrasitoumuksen uusista toimitiloista, joiden arvioidaan valmistuvan käyttöön tilikauden 2023 loppupuolella.

Gofore on antanut panttaamattomuussitoumuksen rahoituslainoilleen.

Yhtiöllä on arvonlisäverolain 33 §:n tarkoittama vähennetyn veron palautusvastuu liittyen vuokrakiinteistöjen muutostöihin (tuhatta euroa):

Palautusvastuu päättyy 31.12.2026 ja on kokonaissuuruudeltaan 5
Palautusvastuu päättyy 31.12.2027 ja on kokonaissuuruudeltaan 10
Palautusvastuu päättyy 31.12.2028 ja on kokonaissuuruudeltaan 3
Palautusvastuu päättyy 31.12.2029 ja on kokonaissuuruudeltaan 8
Palautusvastuu päättyy 31.12.2030 ja on kokonaissuuruudeltaan 21

Laadintaperiaatteet
Tämä tilinpäätöstiedote on laadittu noudattaen samoja laadintaperiaatteita ja laskentamenetelmiä kuin 1.1.–31.12.2021 tilinpäätöksessä. Esitetyt luvut vuosipuoliskoilta eivät ole tilintarkastettuja. Koko vuotta 2021 koskevat luvut perustuvat tilintarkastettuun vuositilinpäätökseen 2021. Vuonna 2021 voimaan tulleilla standardimuutoksilla ei ole ollut vaikutusta konserniin.

IFRS tulkintakomitea antoi huhtikuussa 2021 lopullisen agendapäätöksen pilvipalvelujärjestelyiden konfigurointi- ja räätälöintimenojen kirjanpitokäsittelystä (IAS 38 Aineettomat hyödykkeet). Tässä agendapäätöksessä tulkintakomitea tarkasteli, kirjaako asiakas IAS 38-standardia soveltaen sovelluksen konfiguroinnista ja räätälöinnistä aineettoman hyödykkeen, ja mikäli aineetonta hyödykettä ei kirjata, kuinka asiakas kirjaa kyseiset konfigurointi- ja räätälöintimenot. IFRIC:n agendapäätöksillä ei ole voimaantuloaikaa, joten niitä odotetaan sovellettavan niin pian kuin mahdollista. Koska Konsernilla on käytössään pilvipalvelujärjestelyitä, se suoritti analyysin järjestelyistä. Analyysin perusteella Gofore muutti aineettomien oikeuksien aktivointikäytäntöä alkaen 1.1.2020. Laatimisperiaatteen muutoksella ei ollut olennaista vaikutusta vertailuvuoden avaavaan taseeseen tai vertailuvuoden tietoihin.

Tunnuslukujen laskentakaavat

Käyttökate (EBITDA) = Liikevoitto + poistot ja arvonalentumiset
Käyttökate-% (EBITDA), % = Liikevoitto + poistot ja arvonalentumiset x 100
Liikevaihto
Liikevoitto ennen yrityshankintoihin liittyvien aineettomien hyödykkeiden poistoja ja liikearvon arvonalentumisia (EBITA) = Liikevoitto + yrityshankintoihin liittyvien aineettomien hyödykkeiden poistot + liikearvon arvonalentumiset
Liikevoitto-% ennen yrityshankintoihin liittyvien aineettomien hyödykkeiden poistoja ja liikearvon arvonalentumisia (EBITA) = Liikevoitto + yrityshankintoihin liittyvien aineettomien hyödykkeiden poistot + liikearvon arvonalentumiset x 100
Liikevaihto
Liikevoitto-% (EBIT) = Liikevoitto x 100
Liikevaihto
Osakekohtainen tulos (EPS), laimennettu, euroa = Yhtiön osakkeenomistajille kuuluva tilikauden voitto x 100
Painotettu keskimääräinen ulkona olevien osakkeiden osakeantikorjattu lukumäärä tilikauden aikana
Oman pääoman tuotto (ROE), % = Tilikauden voitto (annualisoitu) x 100
Oma pääoma yhteensä keskimäärin
Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), % = Voitto ennen veroja (annualisoitu) + rahoituskulut (annualisoitu) x 100
Oma pääoma yhteensä keskimäärin + korolliset rahoitusvelat keskimäärin
Omavaraisuusaste, % = Oma pääoma yhteensä x 100
Taseen loppusumma – saadut ennakot
Nettovelkaantumisaste, % = x 100
Pitkäaikaiset korolliset velat + Pitkäaikaiset vuokrasopimusvelat + Lyhytaikaiset korolliset velat + Lyhytaikaiset vuokrasopimusvelat – Rahat ja pankkisaamiset – Rahoitusarvopaperit – Pitkä- ja lyhytaikaisten varojen sijoitukset
Oma pääoma yhteensä
Keskimääräinen kokonaiskapasiteetti, FTE = Keskimääräinen kokonaiskapasiteetti, Full Time Equivalent (FTE) -luku kertoo konsernin henkilöstön kokonaiskapasiteetin määrän täysipäiväisten työntekijöiden lukumäärää vastaavaksi arvoksi muutettuna. Lukuun lasketaan mukaan koko henkilökunta roolista riippumatta. Vuosilomat, ylityövapaat, sairauslomat tai muut lyhyemmät poissaolot eivät vaikuta lukuun. Osa-aikaisuus ja muut pitkäaikaiset normaalityöajan poikkeamat vähentävät kokonaiskapasiteetin määrää verrattuna työsuhteessa olevan henkilöstön kokonaismäärään. Yrityshankintojen henkilöstön kapasiteetti on huomioitu hankintahetkestä alkaen.
Keskimääräinen alihankinta, FTE = Keskimääräinen alihankinta, Full Time Equivalent (FTE) -luku kertoo laskutettavassa työssä käytetyn alihankinnan määrän täysipäiväisten työntekijöiden lukumäärää vastaavaksi arvoksi muutettuna. Goforen hankkimien yhtiöiden käyttämä alihankinta on laskettu mukaan hankintapäivästä alkaen.
Työntekijöiden lukumäärä tilikauden lopussa = Henkilöstömäärä tilikauden päättyessä.

Vaihtoehtoiset tunnusluvut (APM)

Oikaistu EBITA = Raportoitu EBITA + (+ arvonalentumiset liikearvosta +/- liiketoimintojen yhdistämisestä aiheutuvat hankintaan liittyvät välittömät kulut/ tuotot + liiketoiminnan uudelleenjärjestelykulut – käyttöomaisuuden luovutusvoitot + käyttöomaisuuden luovutustappiot).
Oikaistu EBITA ja EBITDA
Tuhatta euroa
1.1.–31.12.2021 1.1. –31.12.2020
EBIT 12 197 8 750
Yrityshankintoihin liittyvien aineettomien hyödykkeiden poistot 2 254 1 158
EBITA 14 451 9 908
Yrityshankintojen transaktiokulut 195 321
Uudelleenjärjestelykulut -1 562
Käyttöomaisuuden myyntivoitot/-tappiot 0 -13
Oikaistu EBITA 14 646 10 778
EBIT 12 197 8 750
Poistot 2 610 2 421
Yrityshankintoihin liittyvien aineettomien hyödykkeiden poistot 2 254 1 158
EBITDA 17 062 12 329

Lisätietoja:

Mikael Nylund, toimitusjohtaja, Gofore Oyj
p. 040 540 2280
mikael.nylund@gofore.com

Teppo Talvinko, talousjohtaja, Gofore Oyj
p. 040 715 3660
teppo.talvinko@gofore.com

Gofore Oyj on digitaalisen muutoksen asiantuntija. Meitä on Suomessa, Saksassa, Espanjassa ja Virossa yli 1000 alan johtavaa asiantuntijaa, jotka ovat yrityksemme sydän, aivot ja kädet. Kaikella tekemisellämme on positiivinen vaikutus – oli kyse sitten johdon konsultoinnista, muotoilusta, koodauksesta tai testauksesta. Meillä tehdään töitä ihmisistä, yhteisöistä ja organisaatioista välittäen. Toimintaamme ohjaavat vahvat arvomme: olemme jokaiselle hyvä työpaikka, ja elämme asiakkaidemme onnistumisista. Liikevaihtomme vuonna 2021 oli 104,5 miljoonaa euroa. Gofore Oyj:n osake on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä. Tutustu meihin paremmin osoitteessa www.gofore.fi.

Liitteet

Tilaa tiedotteemme!

Haluatko kuulla uutisemme ensimmäisenä? Tilaa pörssitiedotteet ja lehdistötiedotteet suoraan sähköpostiisi!

Tilaa tiedotteet

Takaisin ylös