Sisäpiiritieto 10.5.2022

Korjaus: Gofore Oyj:n liiketoimintakatsaus 1.–30.4.2022: Gofore hyvässä kasvuvireessä – Uusia sopimuksia mm. Verohallinnon ja Helsingin kaupungin kanssa

GOFORE OYJ
PÖRSSITIEDOTE
SISÄPIIRITIETO
10.5.2022 KLO 12.30

Gofore Oyj:n liiketoimintakatsaus 1.–30.4.2022: Gofore hyvässä kasvuvireessä– Uusia sopimuksia mm. Verohallinnon ja Helsingin kaupungin kanssa

Yhtiö korjaa liiketoimintakatsaustiedotettaan 9.5.2022 kl 14.15: 2M-IT:n projektinjohtosopimuksen kesto on neljä vuotta, ei kaksi vuotta kuten alkuperäisessä tiedotteessa mainittiin.

Goforen liikevaihto huhtikuussa 2022 oli 11,5 miljoonaa euroa (8,5 miljoonaa euroa huhtikuussa 2021). Konsernin viimeisen 12 kuukauden (LTM) pro forma -liikevaihto oli huhtikuussa 125,0 miljoonaa euroa. Kauden lopussa konsernin palveluksessa oli yhteensä 1 056 henkilöä (791 henkilöä).

Toimitusjohtaja Mikael Nylund kommentoi:

”Alkuvuoden vahva kasvuvire jatkui myös huhtikuussa. Myyntitiimimme oli kiireinen ja sai onnistumisia ja merkittäviä voitettuja hankkeita digitalisaation parissa. Teimme Verohallinnon kanssa uuden 2,5 miljoonan euron arvoisen sopimuksen asiantuntijapalveluista vuosille 2022-2024 osana Yrityksen Digitalous -hanketta. Hankkeen visiona vuodelle 2030 on kansallinen, muiden pohjoismaiden kanssa yhteentoimiva talouden toimijoiden ekosysteemi. Siinä tilaukset, verkkolaskut, sähköiset kuitit ja yrityksen taloustiedot liikkuvat eri osapuolten välillä saumattomasti, reaaliaikaisesti ja turvallisesti. Olemme vahvasti mukana Yrityksen Digitalous -hankkeessa vuosina 2022-2024.

Myös sote-uudistuksen parissa tekemämme työ laajeni huhtikuussa, kun voitimme 2M-IT:n kilpailutuksen sote-toiminnan kehittämiseen ja hyvinvointialueiden ICT-muutosohjelmiin suunnatun, 0,9 miljoonan euron arvoisen, neljän vuoden projektijohtokokonaisuuden.

Jatkoimme niin ikään tiivistä yhteistyötämme Helsingin kaupungin kanssa arviolta 2,6 miljoonan euron arvoisen, kahden vuoden sopimuksen työmaiden haittojen arviointiin kehitetyn Haitaton-sovelluksen jatkokehityksessä sekä kasvatuksen ja koulutuksen toimialan asiointitietojärjestelmän ASTI-kehityshankkeessa. ASTI-hankkeen arvo meille on enintään 4,9 miljoonaa euroa vuosina 2022-2024.

Laskutusasteemme jatkoi alkuvuoden nousujohteista trendiä hyvän asiakaskysynnän ansiosta ja oli hieman maaliskuuta korkeammalla tasolla. Huhtikuun työpäivien määrä oli vain 19. Henkilöstössämme oli tässäkin kuussa asiakastyön määrään vaikuttavia koronapoissaoloja, vaikkakin vähemmän kuin maaliskuussa.

Rekrytointitahtimme on alalle tyypillisesti hidastumassa kesää kohti, mutta huhtikuussa saimme jopa 22 uutta kollegaa. Koska mahdollistamme monia tapoja kuulua Gofore-yhteisöön, kasvavat henkilöstömäärän lisäksi myös alihankinnan osuus, verkosto ja kumppaneiden määrä jatkuvasti.

Venäjän hyökkäyssodalla Ukrainaan ei ole suoria vaikutuksia Goforeen, sillä meillä ei ole asiakkaita, alihankkijoita eikä työntekijöitä Ukrainassa, Venäjällä tai Valko-Venäjällä. Seuraamme myötätunnolla vaikeaa tilannetta ja arvioimme aktiivisesti tilanteen meille aiheuttamia välillisiä riskejä, jotka ovat toistaiseksi vähäisiä.”

Luvut ovat tilintarkastamattomia.

Kuukausi
(2022)
Liikevaihto,
milj. euroa (liikevaihto 2021) 1
Pro forma LTM liike-vaihto 2 Henkilöstömäärä
kauden lopussa 3
Työpäivien
lukumäärä
Suomessa (työpäivien määrä 2021)
Kokonais-
kapasiteetti,
FTE4
Alihankinta, FTE5
Tammikuu 10,8 (7,5) 118,5 993 (727) 20 (19) 917 (697) 147 (109)
Helmikuu 11,3 (8,1) 120,3 1015 (736) 20 (20) 942 (698) 153 (111)
Maaliskuu 13,3 (9,7) 122,9 1043 (792) 23 (23) 959 (735) 155 (118)
Huhtikuu 11,5 (8,5) 125,0 1056 (791) 19 (20) 980 (743) 156 (112)

Vertailuluvut suluissa viittaavat edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon, ellei toisin ilmoiteta. Devecto Oy:n luvut on yhdistetty Gofore-konsernin lukuihin 3.1.2022 lähtien.

1) Liikevaihto, miljoonaa euroa (liikevaihto vuonna 2021) kertoo kyseisen kuukauden tilintarkastamattoman liikevaihdon.
2) Yhtiön liiketoimintakatsauksissaan käyttämä viimeisen kahdentoista kuukauden (LTM) pro forma -liikevaihto kertoo katsaushetken konsernirakenteen mukaisen liikevaihdon. Pro-forma liikevaihtoluvussa on mukana yritysostojen ja mahdollisten divestointien vaikutus. Pro-forma liikevaihtoluku on tilintarkastamaton
3) Henkilöstömäärä katsauskauden päättyessä.
4) Full Time Equivalent (FTE) -luku kertoo konsernin henkilöstön kokonaiskapasiteetin määrän täysipäiväisten työntekijöiden lukumäärää vastaavaksi arvoksi muutettuna. Lukuun lasketaan mukaan koko henkilökunta roolista riippumatta. Vuosilomat, ylityövapaat, sairauslomat tai muut lyhyemmät poissaolot eivät vaikuta lukuun. Osa-aikaisuus ja muut pitkäaikaiset normaalityöajan poikkeamat vähentävät kokonaiskapasiteetin määrää verrattuna työsuhteessa olevan henkilöstön kokonaismäärään. Goforen hankkimien yhtiöiden henkilöstön kapasiteetti on huomioitu yhtiöiden hankintahetkestä alkaen.
5) Alihankinta, Full Time Equivalent (FTE) -luku kertoo laskutettavassa työssä käytetyn alihankinnan määrän täysipäiväisten työntekijöiden lukumäärää vastaavaksi arvoksi muutettuna. Goforen hankkimien yhtiöiden käyttämä alihankinta on huomioitu yhtiöiden hankintahetkestä alkaen.

Goforen taloudellinen raportointi

Gofore julkaisee kuukausittaisessa liiketoimintakatsauksessaan kuukausitason liikevaihdon, konsernin pro forma -liikevaihdon viimeisen 12 kuukauden ajanjaksolta (LTM), henkilöstömäärän vertailutietoineen, johdon arvion liiketoiminnan kehittymisestä katsauskauden aikana sekä muita yhtiön kasvustrategian toteutumisen seuraamista helpottavia tunnuslukuja kuten kokonaiskapasiteettia ja alihankinnan osuutta kuvaavat Full Time Equivalent (FTE) -luvut.

Neljänneksittäin julkaistavien liiketoimintakatsausten yhteydessä raportoidaan lisäksi EBITA, oikaistu EBITA ja EBITA-% päättyneeltä vuosineljännekseltä vertailutietoineen, tieto yhtiön orgaanisesta kasvusta tarkasteluajanjaksolla sekä mm. tuloslaskelma ja tase.

Kuukausikatsaukset julkaistaan mahdollisimman pian lukujen valmistuttua seuraavan kuukauden alussa. Poikkeuksen tekevät osana tilinpäätöstiedotetta julkistettavat tammikuun luvut, osana neljännesvuosikatsausta julkistettavat maaliskuun luvut sekä osana puolivuosikatsausta julkistettavat heinäkuun luvut.

Lisätietoja:
Mikael Nylund, toimitusjohtaja, Gofore Oyj
p. 040 540 2280
mikael.nylund@gofore.com

Gofore Oyj on digitaalisen muutoksen asiantuntija. Meitä on Suomessa, Saksassa, Espanjassa ja Virossa yli 1 000 alan johtavaa asiantuntijaa, jotka ovat yrityksemme sydän, aivot ja kädet. Kaikella tekemisellämme on positiivinen vaikutus – oli kyse sitten johdon konsultoinnista, muotoilusta, koodauksesta tai testauksesta. Meillä tehdään töitä ihmisistä, yhteisöistä ja organisaatioista välittäen. Toimintaamme ohjaavat vahvat arvomme: olemme jokaiselle hyvä työpaikka, ja elämme asiakkaidemme onnistumisista. Liikevaihtomme vuonna 2021 oli 104,5 miljoonaa euroa. Gofore Oyj:n osake on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä. Tutustu meihin paremmin osoitteessa www.gofore.fi.

Tilaa tiedotteemme!

Haluatko kuulla uutisemme ensimmäisenä? Tilaa pörssitiedotteet ja lehdistötiedotteet suoraan sähköpostiisi!

Tilaa tiedotteet

Takaisin ylös