Puolivuosikatsaus 15.8.2022

Korjaus: Gofore Oyj:n puolivuosikatsaus 1.1.–30.6.2022: Strategian toteutus jatkuu erittäin tuloksellisena – liikevaihto +40 % ja oikaistu EBITA +54 %

GOFORE OYJ
PUOLIVUOSIKATSAUS
15.8.2022 KLO 11.45
SISÄPIIRITIETOA

Korjaus: Gofore Oyj:n puolivuosikatsaus 1.1.–30.6.2022: Strategian toteutus jatkuu erittäin tuloksellisena – liikevaihto +40 % ja oikaistu EBITA +54 %

Gofore korjaa puolivuosikatsaustaan seuraavasti: Tuloslaskelmasta sivulta 31 puuttuivat taulukon viimeiset rivit, kohta ”Osakekohtainen tulos”, sekä sivun 41 Yrityshankinnat-laskelman osa ”Ehdolliset vastikkeet hankintahetkellä”. Molemmat tiedot on lisätty tämän tiedotteen liitteenä olevaan katsaukseen.

Tammi-kesäkuu 2022

  • Liikevaihto kasvoi 40 % ja oli 72,5 (51,7) miljoonaa euroa. Yli puolet liikevaihdon kasvusta oli orgaanista (25 %).
  • Oikaistu EBITA kasvoi 54 % ja oli 10,7 (6,9) miljoonaa euroa. Oikaistu EBITA, 14,8 %, oli vertailukautta parempi (13,4 %).
  • Henkilöstömäärä kasvanut 34 %; yhteensä 1 074 (803) henkilöön.
  • Yksityisen sektorin asiakkaiden liikevaihto kasvoi 58 % ja julkisen sektorin asiakkaiden 31 %.
  • Asiakashintojen nousu vuoden takaiseen oli keskimäärin +4,2 % ja vastaavasti palkkojen muutos keskimäärin +5,6 % (molemmat pl. Devecto), eli asiakashintojen nousulla katettiin palkkojen nousun vaikutus.
  • Suomen ulkopuolelta tuleva liikevaihto kasvoi, osuus koko liikevaihdosta pysyi ennallaan (9 %) – kasvua sekä Saksan liiketoiminnassa että Suomesta toimitetuissa projekteissa ulkomaisille asiakkaille.
  • Tammikuussa hankitun Devecton liiketoiminta on kehittynyt odotetusti.

Huhti-kesäkuu 2022

  • Liikevaihto kasvoi 40 %; 37,1 (26,4) miljoonaa euroa. Liikevaihdon orgaaninen kasvu kiihtyi ensimmäisestä neljänneksestä 27 %:iin.
  • Oikaistun EBITA:n kasvu 63 %; 5,6 (3,4) miljoonaa euroa, kannattavuus 15,1 % (13,0 %).
  • Myynti oli poikkeuksellisen aktiivista koko vuosineljänneksen ajan, ja Gofore menestyi mm. CSC – Tieteen tietotekniikan keskuksen, Maa- ja metsätalousministeriön, Verohallinnon, Helsingin Kaupungin, Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ja Valtiovarainministeriön kilpailutuksissa.

Tästä raportista


Puolivuosikatsaus on kokonaisuudessaan tämän tiedotteen liitteenä ja löytyy myös Goforen IR-palvelusta osoitteessa https://gofore.com/sijoita/. Katsaus sisältää mm. markkinakatsauksen, pitkän avainlukutaulukon, tuloslaskelman, taseen ja liiketoiminnan avainluvut heinäkuulta. Tämä on IAS 34:n mukainen osavuosikatsaus, ja luvut ovat tilintarkastamattomia.

Avainluvut

Miljoonaa euroa 1-6/2022 1-6/2021 2021
Liikevaihto 72,5 51,7 104,5
Oikaistu EBITA 10,7 6,9 14,6
Oikaistu EBITA, % 14,8% 13,4% 14,0%
EBITA 10,2 6,8 14,5
Liiketulos (EBIT) 8,4 5,7 12,2
Osakekohtainen tulos (EPS)* 0,40 0,27 0,61
Työntekijöiden lukumäärä kauden lopussa 1 074 803 852
Kokonaiskapasiteetti kauden lopussa (FTE) 1 177 863 926
* Laimennettu osakekohtainen tulos (EPS) vastaa laimentamatonta osakekohtaista tulosta

Devecto Oy:n luvut on yhdistetty Gofore-konsernin lukuihin 3.1.2022 lähtien. 
CCEA Oy:n luvut on yhdistetty Gofore-konsernin lukuihin 1.3.2021 lähtien.  
Orgaaninen kasvu määräytyy vertaamalla vuosineljänneksen konsernituloslaskelman mukaista liikevaihtoa edellisen tilikauden vastaavan vuosineljänneksen liikevaihtoon. Kasvu lasketaan vertailukelpoisella konsernirakenteella siten, että lasketaan raportointihetken konsernirakenteella ns. pro forma -liikevaihto vertailukaudelle. Pro forma -liikevaihdossa on mukana yritysostojen ja divestointien vaikutus ja se on tilintarkastamaton.

Toimitusjohtaja Mikael Nylund:

“ Goforen täyttäessä 20 vuotta elokuussa, voimme olla hyvin ylpeitä siitä, millaisen yrityksen olemme rakentaneet: positiivisesti vaikuttavan, uskomattoman vakaasti kasvavan ja kannattavan, henkilöstöään ja asiakkaitaan vaalivan yhtiön, jota on johdettu samalla arvopohjalla 20 vuotta. Vuoden 2022 ensimmäinen puolisko osoitti, että olemme johdonmukaisesti juuri sellainen. Uudistumme myös jatkuvasti vastataksemme muuttuvan maailman ja asiakkaidemme jatkuvan digitalisaatiotaipaleen tarpeisiin.

Olemme erittäin tyytyväisiä mainioon, 40 % liikevaihdon kasvuun ja 54 % oikaistun EBITA:n parannukseen vuoden 2022 ensimmäisellä puoliskolla. Missiomme edistää eettistä digitalisaatiota otti tammi-kesäkuussa monia askelia eteenpäin hienoilla uusilla sopimuksilla, joissa on kaikissa sitä vaikuttavuutta, jota haluamme työllämme olevan. Jopa kesäkuu, joka on perinteisesti muita kuukausia hiljaisempi Suomessa, oli myynnissä poikkeuksellisen kiireinen, mikä lupaa hyvää loppuvuodelle ja siitä eteenpäin.

Kasvu yksityisen sektorin asiakkaiden kanssa on tärkeä osa strategiaamme, ja toteutimme sitä tälläkin katsauskaudella. Tammikuussa ostamamme Devecto teki tarjonnastamme entistä houkuttelevamman suurille älykkään teollisuuden yrityksille, joiden kumppaniksi haluamme. Olemme pystyneet syventämään suhdettamme tärkeisiin asiakkaisiimme, ja yksityissektorin myynnin kasvu onkin ollut taas lähes 60%. Odotamme kaikki innolla sen huimia tulevaisuuden mahdollisuuksia.

Pitkäaikainen fokusalueemme, julkinen sektori, on aivan yhtä merkittävä. Olemme mukana monissa yhteiskunnallisesti tärkeissä projekteissa, jotka rakentavat kaikki älykästä, inklusiivista ja toimivaa yhteiskuntaa. Helpotamme, suunnittelemme ja toteutamme positiivista digitaalista muutosta. Suomi sijoittui hiljattain ykköseksi EU:n digitalisaatiovertailussa, joten meillä on paljon annettavaa muille eurooppalaisille.

Markkinanäkymämme pysyvät suotuisina, mutta epävarmuuttakin on enenevässä määrin. Geopoliittinen tilanne on edelleen vaikeasti ennustettava, koronavirusendemia sitkeä, ja nouseva inflaatio vaikuttaa sekä meihin että asiakkaisiimme. Palkkamme ja asiakashinnoittelumme kehittyivät katsauskaudella samansuuntaisesti, ja teemme jatkossakin työtä pitääksemme tämän tasapainon hyvänä. Myös asiakkaamme kokevat nyt epävarmuutta, ja pidämme mahdollisia muutoksia tarkasti silmällä.

Maailma muuttuu nopeammin kuin koskaan, mutta digitalisaatio on pysyvä tila. Viettäessämme juhlavuotta uudistamme myös strategiaamme, jonka päivityksestä aiomme kertoa vuoden loppuun mennessä. Goforelaiset ovat osoittaneet suurta innokkuutta päästä tavoitteisiimme, ja olen varma, että tuo kunnianhimo kantaa meitä myös tulevaisuudessa.”

Kuukausittainen kehitys

Kuukausi
(2022)
Liikevaihto,
milj. euroa (liikevaihto 2021) 1
Henkilöstömäärä
kauden lopussa 2
Työpäivien
lukumäärä
Suomessa
Kokonais-
kapasiteetti,
FTE3
Alihankinta, FTE4
Tammikuu 10,8 (7,5) 993 (727) 20 (19) 917 (679) 147 (109)
Helmikuu 11,3 (8,1) 1 015 (736) 20 (20) 942 (689) 153 (111)
Maaliskuu 13,3 (9,7) 1 043 (792) 23 (23) 968 (735) 155 (118)
Huhtikuu 11,5 (8,5) 1 056 (791) 19 (20) 988 (743) 156 (112)
Toukokuu 13,1 (8,8) 1 068 (799) 21 (20) 1 004 (755) 163 (109)
Kesäkuu 12,5 (9,1) 1 074 (803) 21 (21) 1 015 (755) 162 (108)

Yllä olevassa taulukossa on korjattu maalis- ja huhtikuun liiketoimintakatsauksissa 2022 virheellisesti ilmoittamamme kokonaiskapasiteettia (FTE) kuvaavat luvut; 959 maaliskuulta ja 980 huhtikuulta. Vertailuluvut suluissa viittaavat edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon, ellei toisin ilmoiteta. Devecto Oy:n luvut on yhdistetty Gofore-konsernin lukuihin 3.1.2022 lähtien.  Liikevaihdon LTM-luvut eli viimeisen 12 kuukauden liikevaihtoluku julkaistaan vain liiketoimintakatsauksissa.

1) Liikevaihto, miljoonaa euroa (liikevaihto vuonna 2021) kertoo kyseisen kuukauden tilintarkastamattoman liikevaihdon. 
2) Henkilöstömäärä katsauskauden päättyessä.
3) Kokonaiskapasiteetti, Full Time Equivalent (FTE) -luku kertoo konsernin henkilöstön kokonaiskapasiteetin määrän täysipäiväisten työntekijöiden lukumäärää vastaavaksi arvoksi muutettuna. Lukuun lasketaan mukaan koko henkilökunta roolista riippumatta. Vuosilomat, ylityövapaat, sairauslomat tai muut lyhyemmät poissaolot eivät vaikuta lukuun. Osa-aikaisuus ja muut pitkäaikaiset normaalityöajan poikkeamat vähentävät kokonaiskapasiteetin määrää verrattuna työsuhteessa olevan henkilöstön kokonaismäärään. Goforen hankkimien yhtiöiden henkilöstön kapasiteetti on huomioitu yhtiöiden hankintahetkestä alkaen.
4) Alihankinta, Full Time Equivalent (FTE) -luku kertoo laskutettavassa työssä käytetyn alihankinnan määrän täysipäiväisten työntekijöiden lukumäärää vastaavaksi arvoksi muutettuna. Goforen hankkimien yhtiöiden käyttämä alihankinta on huomioitu yhtiöiden hankintapäivästä alkaen.

Verkkolähetys 15.8. kl 13.00

Toimitusjohtaja Mikael Nylund ja talousjohtaja Teppo Talvinko esittelevät puolivuosikatsauksen suorassa verkkolähetyksessä tänään 15.8.2022 klo 13.00 alkaen. Lähetys pidetään englanniksi, ja sitä voi seurata osoitteessa https://gofore.videosync.fi/2022-h1-results. Osallistujat voivat lähettää lähetyksen aikana kysymyksiä, joihin vastataan sen lopussa. Tilaisuuteen ei tarvitse ilmoittautua. Esitykset ja verkkolähetyksen tallenne ovat saatavilla tilaisuuden jälkeen Goforen sijoittajasivuilta.

Taloudellinen tiedottaminen

Goforen seuraava taloudellinen tiedotus on neljänneskatsaus kaudelta tammi-syyskuu 2022 tiistaina 18.10.2022. Gofore julkaisee myös kuukausittaisia liiketoimintakatsauksia seuraavan kuukauden alussa, mahdollisimman pian lukujen valmistuttua.

Lisätietoja:
Mikael Nylund, toimitusjohtaja, Gofore Oyj
p. 040 540 2280
mikael.nylund@gofore.com

Gofore Oyj on digitaalisen muutoksen asiantuntija. Meitä on Suomessa, Saksassa, Espanjassa ja Virossa yli 1000 alan johtavaa asiantuntijaa, jotka ovat yrityksemme sydän, aivot ja kädet. Kaikella tekemisellämme on positiivinen vaikutus – oli kyse sitten johdon konsultoinnista, muotoilusta, koodauksesta tai testauksesta. Meillä tehdään töitä ihmisistä, yhteisöistä ja organisaatioista välittäen. Toimintaamme ohjaavat vahvat arvomme: olemme jokaiselle hyvä työpaikka, ja elämme asiakkaidemme onnistumisista. Liikevaihtomme vuonna 2021 oli 104,5 milj. euroa. Vuonna 2022 vietämme Goforen 20-vuotisjuhlavuotta. Gofore Oyj:n osake on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä. Tutustu meihin paremmin osoitteessa www.gofore.fi.

Liitteet

Tilaa tiedotteemme!

Haluatko kuulla uutisemme ensimmäisenä? Tilaa pörssitiedotteet ja lehdistötiedotteet suoraan sähköpostiisi!

Tilaa tiedotteet

Takaisin ylös