Sisäpiiritieto 27.10.2022

Sisäpiiritieto: Gofore jatkaa kasvuaan yritysostoin – Ostaa eMundo GmbH:n osakekannan vahvistaakseen läsnäoloaan Saksan markkinoilla, maksaa osan kauppahinnasta suunnatulla annilla, kohdeyhtiön johdolle kannustinohjelma

Gofore Oyj
27.10.2022 klo 17.20
Sisäpiiritieto

Sisäpiiritieto: Gofore jatkaa kasvuaan yritysostoin – Ostaa eMundo GmbH:n osakekannan vahvistaakseen läsnäoloaan Saksan markkinoilla, maksaa osan kauppahinnasta suunnatulla annilla, kohdeyhtiön johdolle kannustinohjelma

Gofore Oyj on tänään allekirjoittanut sopimuksen digitalisaation asiantuntija- ja ohjelmistoyhtiö eMundo GmbH:n koko osakekannan ostamisesta 8,0 miljoonalla eurolla. Yrityskauppa vahvistaa Goforen asemaa, tarjontaa, asiakasportfoliota ja kasvuedellytyksiä Saksassa ja saksankielisessä Euroopassa eli DACH-alueella. Yritysosto toteuttaa Goforen strategiaa kasvaa sekä orgaanisesti että yritysostoin. Kauppa toteutetaan arviolta 1.11.2022, jolloin eMundon koko osakekanta siirtyy Goforen omistukseen ja kaikki eMundon osakkaat siirtyvät Goforen osakkeenomistajiksi.

Gofore maksaa kahdeksan miljoonan euron kauppahinnasta 30 prosenttia osakkeina ja 70 prosenttia käteisvastikkeena. Kauppahinta muodostuu liiketoiminnan velattomasta hinnasta 8,0 miljoonaa euroa sekä nettokassasta ja käyttöpääomaoikaisusta, joista muodostuu nettona arviolta nolla euroa.

Myyjillä on lisäksi kolmen vuoden lisäkauppahintaoptio, jossa Gofore maksaa kasvu- ja kannattavuustavoitteiden (25 % vuosittaista liikevaihdon kasvua ja kannattavuusparannusta) toteutuessa korkeintaan 2,8 miljoonaa euroa käteisvastikkeena.

Vuonna 2000 Münchenissä perustettu eMundo on 96 asiantuntijaa työllistävä digitalisaation asiantuntija- ja ohjelmistoyhtiö, jolla on seitsemän toimipistettä Saksassa, Itävallassa ja Pohjois-Italiassa. eMundo suunnittelee ja toteuttaa digitalisaatiohankkeita ja kehittää räätälöityjä ohjelmistoja strategisiin toimintoihin kuten kyberturvallisuuteen, palveluprosesseihin, julkiseen liikenteeseen ja autoteollisuuteen. Sen suurimpia asiakkaita ovat mm. Saksan rautatieyhtiö Deutsche Bahn, BMW ja Skidata, sekä merkittävä valtion viranomainen. eMundon tietoturvalla on TISAX-sertifiointi, joka on Euroopan autoteollisuuden määrittelemä tietoturvastandardi. eMundo on arvioitu erittäin hyväksi työnantajaksi Saksan merkittävimmässä työnantajien arviointipalvelu Kununussa pistein 4,9/5.

Viime vuosina n. 20 prosentin orgaanista, kannattavaa kasvua osoittaneen eMundon liikevaihto vuonna 2021 oli 6,1 miljoonaa euroa ja käyttökate (EBITDA) 0,4 miljoonaa euroa (7 %). eMundo tavoittelee vuodelle 2022 yli 30 % liikevaihdon kasvua ja kannattavuuden parantumista.

Tämä yrityskauppa tukee Goforen strategian mukaista kasvua eMundon isojen, pitkäaikaisten asiakassuhteiden myötä. eMundo täydentää sekä Goforen julkisen että yksityisen sektorin palvelutarjontaa ja asiakasportfoliota.

”eMundo on hieno askel suunnitelmallisessa etenemisessämme Saksan markkinalla, jolla haluamme sijoittaa paikalliseen osaamiseen ja mittaviin asiakkuuksiin. eMundon arvot ovat samat kuin meillä koko 20-vuotisella taipaleellamme: olla paras mahdollinen työpaikka ja menestyä asiakkaidemme menestyksen kautta. eMundo erottautui edukseen erinomaisella asiakasportfoliollaan. Yhtiöllä on pitkäaikaisia suhteita suurten, alansa johtavien, asiakkaiden kuten BMW:n ja Deutsche Bahnin, kanssa. Meillä on selvää synergiaa ja kasvupotentiaalia liiketoiminnassa, sekä julkis- että yksityissektorin asiakkuuksissa ja ihmislähtöisessä kulttuurissa. Näemme eMundon muodostavan meille vahvan kasvualustan Saksassa. Toivotan eMundon lämpimästi tervetulleeksi Gofore-perheeseen”, toteaa Goforen toimitusjohtaja Mikael Nylund.

”Olemme etsineet seuraavaa tasoa eMundon kehityksessä, esimerkiksi lisää urapolkuja ja kehittymismahdollisuuksia osaajillemme. Goforen kaltaisen pohjoismaisen, kulttuuriltaan yhteensopivan kumppanin löytyminen oli ihanteellista, eikä siinä ole kyse vain kasvusta. Meille se tarkoittaa esimerkiksi henkilöstön pääsyä osaksi yrityksen menestystä kannustinohjelman kautta, mikä on täydellistä. Goforen hyvä työnantajakuva tukee myös rekrytointiamme. Meillä on Goforen kanssa hieno mahdollisuus kasvaa tällä valtavalla markkinalla, jolla digitaalisen murroksen palvelujen tarve on erittäin vahva, ei vain julkissektorilla vaan esimerkiksi auto- ja muussa teollisuudessa”, kommentoi Günther Palfinger, yksi eMundon kolmesta perustajasta ja eMundo GmbH:n toimitusjohtaja.

Myyjiin lukeutuva Palfinger jatkaa tehtävässään vuoden 2024 loppuun saakka. Yhtiön toinen perustaja ja teknologiajohtaja Christian Eibl, yhtiön toinen toimitusjohtaja Lukas Lisowski ja Itävallan tytäryhtiön toimitusjohtaja Wolfgang Brauneis jatkavat yhtiön palveluksessa. Myyjiin lukeutuvalle Eiblille sekä avainhenkilöille Lisowski ja Brauneis tehdään vuosille 2022-2024 suoritusperäinen kannustinohjelma, joka on arvoltaan enintään 1,2 miljoonaa euroa. Lisowski ja Brauneis ovat sitoutuneet merkitsemään osalla saamastaan kannustinpalkkiosta Goforen osakkeita erikseen päätettävissä osakeanneissa.

Goforella on kaupan myötä DACH-alueella yhteensä 122 työntekijää ja toimipisteitä kahdeksalla paikkakunnalla. Gofore-konsernilla on yritysoston myötä yli 1 200 työntekijää ja 18 toimipistettä Suomessa, Saksassa, Espanjassa, Virossa, Itävallassa ja Italiassa. eMundo jatkaa itsenäisenä yhtiönä, ja sen luvut raportoidaan osana Gofore-konsernia 1.11.2022 alkaen.

Varsinaisen yhtiökokouksen 25.3.2022 osakeantivaltuutuksen nojalla Goforen hallitus on tänään, 27.10.2022, päättänyt toteuttaa Goforelle itselleen suunnatun maksuttoman osakeannin, jossa lasketaan liikkeelle yhteensä 107 240 yhtiön osaketta. Samalla Goforen hallitus on päättänyt myyjille suunnatusta osakeannista osana kauppahinnan maksua, antaen yhtiölle suunnatussa osakeannissa liikkeeseen laskettuja Goforen osakkeita. Osakeannissa eMundon myyjät merkitsevät Goforen osakkeet 22,38 euron osakekohtaisella merkintähinnalla. Merkintähinta perustuu Goforen osakkeen vaihdolla painotettuun keskikurssiin edeltävän kolmen kuukauden ajalta, välillä 26.7.-25.10.2022.

Uudet Goforen osakkeet merkitään kaupparekisteriin arviolta 28.10.2022. Gofore on hakenut osakkeiden listaamista Nasdaq Helsinki Oy:n päämarkkinapaikalle ja kaupankäynti Goforen uusilla osakkeilla alkaa arviolta 31.10.2022. Osakeannissa merkittyjen osakkeiden rekisteröinnin jälkeen Goforen osakkeiden kokonaismäärä on 15 506 132. Uudet osakkeet vastaavat noin 0,7 prosenttia yhtiön osakekannasta uusien osakkeiden rekisteröinnin jälkeen.

eMundo-konsernin avainluvut

(tuhatta euroa) 2021 2020
Tuloslaskelma
Liikevaihto 6 069 4 875
Käyttökate 423 149
Liikevoitto 331 45
Tase 31.12.2021 31.12.2020
Pysyvät vastaavat 171 202
Pitkäaikaiset saamiset 0 0
Lyhytaikaiset saamiset 2 170 1 622
Rahat ja pankkisaamiset 1 008 675
Vastaavaa yhteensä 3 349 2 499
Vastattavaa
Oma pääoma 1 687 1 405
Pitkäaikainen vieras pääoma 30 36
Lyhytaikainen vieras pääoma 1 631 1 059
Vastattavaa yhteensä 3 349 2 499


Lisätietoja:


Mikael Nylund, toimitusjohtaja, Gofore Oyj
p. 040 540 2280
mikael.nylund@gofore.com

Gofore Oyj on digitaalisen muutoksen asiantuntija. Meitä on Suomessa, Saksassa, Espanjassa, Virossa, Itävallassa ja Italiassa yli 1200 alan johtavaa asiantuntijaa, jotka ovat yrityksemme sydän, aivot ja kädet. Kaikella tekemisellämme on positiivinen vaikutus – oli kyse sitten johdon konsultoinnista, muotoilusta, koodauksesta tai testauksesta. Meillä tehdään töitä ihmisistä, yhteisöistä ja organisaatioista välittäen. Toimintaamme ohjaavat vahvat arvomme: olemme jokaiselle hyvä työpaikka, ja elämme asiakkaidemme onnistumisista. Liikevaihtomme vuonna 2021 oli 104,5 milj. euroa. Vuonna 2022 vietämme Goforen 20-vuotisjuhlavuotta. Gofore Oyj:n osake on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä. Tutustu meihin paremmin osoitteessa www.gofore.fi.

Liitteet

Tilaa tiedotteemme!

Haluatko kuulla uutisemme ensimmäisenä? Tilaa pörssitiedotteet ja lehdistötiedotteet suoraan sähköpostiisi!

Tilaa tiedotteet

Takaisin ylös