Sisäpiiritieto 3.7.2023

Sisäpiiritieto: Gofore ostaa liikkuvien työkoneiden simulaattoreita kehittävän ja valmistavan Creanex Oy:n – Yritysarvo 5,0 MEUR, suunnattu anti osana kauppahinnan maksua

Gofore Oyj
Sisäpiiritieto
3.7.2023 klo 12.00 

Sisäpiiritieto: Gofore ostaa liikkuvien työkoneiden simulaattoreita kehittävän ja valmistavan Creanex Oy:n – Yritysarvo 5,0 MEUR, suunnattu anti osana kauppahinnan maksua 

Järjestelyn pääkohdat

  • Gofore ostaa simulaattorivalmistaja Creanex Oy:n koko osakekannan, yritysarvo 5,0 miljoonaa euroa, kokonaiskauppahinta arviolta 6,6 miljoonaa euroa, ei lisäkauppahintaa.
  • Osakekauppakirja on allekirjoitettu ja yrityskauppa on toteutettu tänään 3.7.2023.
  • Kauppahinnasta suoritetaan 30 % osakkeina suunnatulla annilla myyjille ja 70 % käteisvastikkeena.
  • Creanex suunnittelee ja valmistaa räätälöityjä simulaattoreita ohjelmistoineen ja tarjoaa asiantuntijapalveluita tuotekehitykseen.
  • Osapuolilla on Goforen strategisella Intelligent Industry -toimialalla vahvoja synergioita asiakkuuksissa ja palveluissa.
  • Creanexin asiakkaita ovat mm. Ponsse, Sandvik, Bronto Skylift ja Palfinger. 

Goforen toimitusjohtaja Mikael Nylund: 

Creanexin osaaminen ja ratkaisut täydentävät Goforen älykkäiden koneiden digitaalisen elinkaaren palvelutarjontaa erinomaisesti. Digitaalisten ratkaisujen ja ohjelmistojen merkitys kasvaa, kun asiakaskokemuksen merkitys sekä vastuullisuuden ja turvallisuuden vaatimukset lisääntyvät. Integroidulla palvelulla pystymme tuottamaan liikkuvien työkoneiden ja muiden älykkäiden laitteiden valmistajille arvoa, jollaista ei markkinoilla aikaisemmin ole. Odotan innolla, että pääsemme yhdessä tarjoamaan asiakkaillemme tulevaisuuden ratkaisuja ja toivotan kaikki Creanexin osaajat lämpimästi tervetulleeksi osaksi Gofore-yhteisöä.”

Creanexin toimitusjohtaja Markku Pusenius: 

”Gofore on liiketoiminnallemme ihanteellinen uusi koti, jossa sillä on aiempaa enemmän potentiaalia kasvaa, etenkin kansainvälisesti. Gofore tarjoaa myös hyvän perheen osaajillemme erinomaisena työnantajana, jolla on samanlaiset arvot ja kulttuuri kuin meillä. Kansainvälistyvä konserni tarjoaa sekä kehittymismahdollisuuksia asiantuntijoillemme että lisävoimaa osaajakilvassa menestymiseen. Uskon, että tästä yhdistelmästä tulee erittäin onnistunut niin asiakkaille kuin henkilöstöllekin.” 

Yritysoston toteutustapa 

Gofore ja Creanex Oy:n omistajat ovat allekirjoittaneet osakekauppakirjan tänään 3.7.2023, ja kauppa on toimeenpantu välittömästi. Creanex Oy:n koko osakekannan kauppahinta on arviolta 6,6 miljoonaa euroa. Se muodostuu liiketoiminnan velattomasta hinnasta 5,0 miljoonaa euroa, nettokassasta sekä käyttöpääomaoikaisusta maksettavasta korvauksesta. Kauppahinnasta maksetaan 30 prosenttia osakkeina suunnatulla annilla kuudelle myyjälle ja 70 prosenttia käteisvastikkeena.   

Creanexin koko osakekanta on siirtynyt Goforen omistukseen 3.7.2023 ja kaikki Creanexin osakkaat ovat siirtyneet kaupassa Goforen omistajiksi. Varsinaisen yhtiökokouksen 24.3.2023 osakeantivaltuutuksen nojalla Goforen hallitus on 27.6.2023 päättänyt toteuttaa suunnatun osakeannin osana kauppahinnan maksua Creanexin osakkeiden myyjille sillä ehdolla, että osakkeiden kauppaa koskeva kauppakirja allekirjoitetaan. Osakeannissa merkittiin yhteensä 77 646 kappaletta Goforen uusia osakkeita 25,51 euron osakekohtaisella merkintähinnalla. Merkintähinta perustuu osakkeen vaihdolla painotettuun keskikurssiin ajalta 24.5.-22.6.2023.

Uudet Goforen osakkeet merkitään kaupparekisteriin arviolta 5.7.2023. Gofore on hakenut osakkeiden listaamista Nasdaq Helsinki Oy:n päämarkkinapaikalle ja kaupankäynti uusilla osakkeilla alkaa arviolta 7.7.2023. Osakeannissa merkittyjen osakkeiden rekisteröinnin jälkeen Goforen osakkeiden kokonaismäärä on 15 616 780. Uudet osakkeet vastaavat noin 0,5 prosenttia yhtiön osakekannasta uusien osakkeiden rekisteröinnin jälkeen.

Myyjiin lukeutuvista henkilöistä operatiivisessa toiminnassa mukana olevat jatkavat samoissa tehtävissä: Markku Pusenius toimitusjohtajana, Harri Niemi mekaniikkasuunnittelupäällikkönä ja Timo Mustonen tuotekehityspäällikkönä. Creanex jatkaa itsenäisenä yhtiönä, integroituen vahvasti Goforen Intelligent Industry -toimialaan. 

Strategiset perustelut 

Goforen Intelligent Industry –strategian toteuttaminen on tuottanut viimeisten vuosien aikana merkittävää kasvua. Tänään toteutettu yritysosto täydentää palvelukokonaisuutta, jossa Goforen liiketoimintajärjestelmäosaaminen ja liikkuvien työkoneiden ohjausohjelmisto-osaaminen yhdistyvät Creanexin simulaatio-ohjelmistojen ja -laitteiden kanssa. Vastaavaa kokonaisuutta ei Goforen arvion mukaan ole markkinoilla. 

Älykkäiden koneiden monimutkaisuus kasvaa kiihtyvällä tahdilla. Muutosajureita ovat koneiden lisääntyvä autonomia, turvallisuus- ja ympäristövaatimukset sekä elinkaarenaikaisten päästöjen hallinta. Samalla valmistajien liiketoimintavaatimukset kuten tuotteiden markkinoillemenoaika ja asiakaskohtainen räätälöinti kasvavat. Käytännössä koneita pitää pystyä testaamaan ja kehittämään kevyellä simulaattorilaitteistolla ilman fyysisiä koneita.

Creanexin simulaattorit tarjoavat monipuolisesti ratkaisuja valmistajien haasteisiin. Simulaattorit mahdollistavat koneiden ja ohjausjärjestelmien testauksen, työkoneiden tuotekehityksen sekä operaattoreiden koulutuksen. Creanexin luomien virtuaalisten prototyyppien avulla mekaniikkaa, hydrauliikkaa, sähköjä, elektroniikkaa ja ohjelmistoa suunnitellaan samassa kehitysympäristössä. Valmistajat hyötyvät siitä, että simulointi lyhentää merkittävästi tuotekehitysaikaa sekä säästää prototyyppikustannuksia ja vähentää päästöjä. Toimialalla tehtävissä suurissa kaupoissa koulutussimulointiratkaisun on tänä päivänä sisällyttävä konevalmistajan toimitukseen asiakkaalleen. 

Creanexin simulaattoreita käyttävät mm. Bronto Skylift, Palfinger sekä Goforen ja Creanexin yhteiset asiakkaat Ponsse ja Sandvik. Yrityskauppa vahvistaa myös Goforen kasvumahdollisuuksia saksankielisessä Euroopassa eli DACH-alueella, jossa on merkittävä markkina älykkäiden koneiden teollisuudessa.

Lisätietoa Creanexista

Creanex suunnittelee ja valmistaa simulaattoriratkaisuja, sekä tarjoaa asiantuntijapalveluja tuotekehitykseen. Yhtiön erikoisalaa ovat simulaattorit, joissa on mukana koneen tai laitteen aito ohjausjärjestelmä. Ratkaisut perustuvat Creanex-ohjelmistoalustaan, jolle asiakaskohtaiset toteutukset tehdään. 

Creanex suunnittelee simulaattorit ja tekee niiden loppukokoonpanon itse Tampereella. Creanexin simulaattoreita käytetään kotimaassa laajalti myös koulutustarkoituksiin, esimerkiksi maanrakennus- ja logistiikka-alan ammattitutkintoja tarjoavissa oppilaitoksissa. Koulutus vastaa suoraan konevalmistajien asiakkaiden tarpeisiin, kun yritykset saavat osaavia operaattoreita ja kuljettajia. 

Creanex työllistää 28 asiantuntijaa. Noin 90 % Creanexin liikevaihdosta tulee Suomesta, ja yhtiöllä on asiakkaita myös mm. DACH-alueella. 

Creanexin liikevaihto oli kesäkuussa 2022 päättyneellä tilikaudella 4,7 miljoonaa euroa ja käyttökate (EBITDA) noin 0,6 miljoonaa euroa. Yhtiön 30.6.2023 päättyneen tilikauden arvioidaan päätyvän liikevaihdoltaan samalle tasolle edellisen tilikauden kanssa. Gofore arvioi Creanexin liiketoiminnan kehittyvän osana Goforen tarjoamaa ja edesauttavan Intelligent Industry -toimialan kasvua tulevina vuosina.

Creanex jatkaa itsenäisenä yhtiönä, ja yhtiön luvut raportoidaan 3.7.2023 alkaen osana Gofore-konsernia. 

Creanex Oy:n avainluvut 2022 ja 2021 (tilikausi heinäkuu-kesäkuu) 

MEUR 

7/2021-6/2022 

7/2020-6/2021

Tuloslaskelma 

 

 

Liikevaihto 

4,69

3,60

Käyttökate 

0,57

0,44

Liikevoitto 

0,55

0,42

 

 

 

Tase 

30.6.2022 

30.6.2021

Pysyvät vastaavat 

0,01

0,02

Pitkäaikaiset saamiset 

0,00

0,00

Lyhytaikaiset saamiset 

1,11

1,03

Rahat ja pankkisaamiset 

1,57

1,05

Vastaavaa yhteensä 

2,91

2,22

 

 

 

Vastattavaa 

 

 

Oma pääoma 

1,66

1,30

Pitkäaikainen vieras pääoma 

0,00

0,00

Lyhytaikainen vieras pääoma

1,25

0,92

Vastattavaa yhteensä 

2,91

2,22

Lisätietoja: 

Mikael Nylund, toimitusjohtaja, Gofore Oyj 
p. 040 540 2280
mikael.nylund@gofore.com

Markku Pusenius, toimitusjohtaja, Creanex Oy
p. 050 311 0303
Markku.pusenius@creanex.fi 

Gofore Oyj

Gofore on kansainvälinen digitaalisen muutoksen konsulttiyhtiö. Meillä on 1 400 asiantuntijaa kaikkiaan 19 toimipisteessä Suomessa, Saksassa, Itävallassa, Virossa, Espanjassa ja Italiassa. Teknologian ja liiketoiminnan asiantuntijamme rakentavat yhdenvertaista digitaalista yhteiskuntaa ja kestäviä älykkään teollisuuden ratkaisuja. Monimuotoista osaajajoukkoamme yhdistää pioneerihenkisyys sekä halu luoda inhimillisempää, vastuullisempaa ja eettisempää digimaailmaa. Toimintaamme ohjaavat vahvat arvomme: olemme jokaiselle hyvä työpaikka, ja elämme asiakkaidemme onnistumisista. Liikevaihtomme vuonna 2022 oli 149,9 miljoonaa euroa. Gofore Oyj:n osake on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä. Visiomme on olla merkittävin eurooppalainen digitaalisen muutoksen asiantuntijayritys. Tutustu meihin paremmin osoitteessa www.gofore.com

Creanex Oy

Creanex on 2003 perustettu tamperelainen teknologiayhtiö. Työllistämme yli 20 vakituista työntekijää, joista suurimman ryhmän muodostavat ohjelmisto- ja automaatioalan ammattilaiset. Creanex kehittää ja valmistaa työkoneiden, -laitteiden ja ajoneuvojen koulutus- ja tuotekehityssimulaattoreita. Creanexin simulaattorit ovat avaimet käteen -kokonaisratkaisuja sisältäen tarvittavan mekaniikan, elektroniikan ja ohjelmiston. Erikoisalaamme ovat simulaattorit, joissa on mukana simuloitavan koneen tai laitteen aito ohjausjärjestelmä. Creanexin simulaattoriteknologia nopeuttaa ja tuo säästöjä työkonekuljettajien koulutuksessa ja tehostaa tuotekehitysprosessia mahdollistamalla integraatiotestauksen automatisoinnin. Pääasiakkaitamme ovat Ponsse Oyj ja Sandvik Mining and Construction Oy. Tähän mennessä Creanex on valmistanut yli 600 simulaattorijärjestelmää, joista suurin osa on toimitettu vientiin lukuisiin eri maihin. Creanex Oy:n liikevaihto oli kesäkuussa 2022 päättyneellä tilikaudella 4,7 miljoonaa euroa.

 

Liitteet

Tilaa tiedotteemme!

Haluatko kuulla uutisemme ensimmäisenä? Tilaa pörssitiedotteet ja lehdistötiedotteet suoraan sähköpostiisi!

Tilaa tiedotteet

Takaisin ylös