Sisäpiiritieto 11.3.2024

Sisäpiiritieto: Gofore Oyj:n liiketoimintakatsaus 1.–29.2.2024: Helmikuun liikevaihto 16,3 miljoonaa euroa, kapasiteetti pysyi paikoillaan

Gofore Oyj
Sisäpiiritieto
11.3.2024 klo 10.15 

Sisäpiiritieto: Gofore Oyj:n liiketoimintakatsaus 1.–29.2.2024: Helmikuun liikevaihto 16,3 miljoonaa euroa, kapasiteetti pysyi paikoillaan 

Sisäpiiritieto: Goforen liikevaihto oli 16,3 (15,3) miljoonaa euroa helmikuussa 2024. Konsernin viimeisen 12 kuukauden (LTM) pro forma -liikevaihto oli helmikuussa 193,7 miljoonaa euroa. Kuukauden lopussa konsernin palveluksessa oli yhteensä 1 461 (1 342) henkilöä. 

Toimitusjohtaja Mikael Nylund: 

”Liikevaihtomme oli helmikuussa 16,3 miljoonaa euroa. Henkilöstömäärä ja kapasiteetti pysyi tammikuun tasolla. Kuten koko viime vuoden toisen puoliskon ajan, jatkamme rekrytointia varovasti vain suoraan asiakastarpeisiin. Suomen talvilomat vähensivät osaltaan tehtyjä asiakastunteja. Vapaana oleva kapasiteetti pysyi edelleen liian korkeana, ja laskutusaste vastaavasti matalana. 

Gofore valittiin viime elokuussa mukaan jatkuvan oppimisen digitaalisen palvelukokonaisuuden kansalliseen kehittämiseen. Teimme tähän liittyen hiljattain opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa sopimuksen koneoppimis- ja analytiikkaratkaisujen kehittämisestä ja toteutuksesta, johon sisältyy mm. ennakoivien mallien kehittämistä ja datan visualisointia tietopohjaisen päätöksenteon edistämiseksi. Noin meille 1,3 miljoonan euron arvoisen hankkeen pituus on kaksi vuotta yhden lisävuoden optiolla. Tämän opintojen ja työelämän välisen sillanrakentamisen parissa työskenteleekin jo 13 goforelaista asiantuntijaa. 

Teimme helmikuussa myös merkittävän uuden sopimuksen Kelan kanssa OmaKanta-palvelun mobiiliversion kehittämisestä. Tämä on sekä Kelan että meidän suomalaisten kannalta vaikuttava kokonaisuus. Goforen kuuden hengen tiimi on merkittävä osa sovelluksen toteutusta tällä kahden vuoden ja kahden optiovuoden sopimuksella, jonka arvo meille on arviolta 1,3 miljoonaa euroa. 

Myös Intelligent Industry -toimialallamme erään suuren teollisen toimijan kanssa jatkuva yhteistyö laajeni helmikuussa tuotekehitykseen liittyvän IoT-ratkaisun ohjelmistokehityksen vauhdittamiseen tehdyllä merkittävällä sopimuksella useaksi vuodeksi eteenpäin. Tämän meille strategisen asiakkuuden parissa työskentelee jo 25 goforelaista asiantuntijaa.”

Avainluvut 

Numerot ovat tilintarkastamattomia. 

Kuukausi
2024

Liikevaihto,
milj. euroa1

Pro forma LTM liike-vaihto 2

Henkilöstö-määrä

kauden lopussa 3

Työpäivien
lukumäärä
Suomessa

Kokonais-
kapasiteetti,
FTE4

Alihankin-ta, FTE5

Tammikuu

16,9 (15,8)

193,3

1 463 (1 318)

 22 (21)

1 372 (1 225)

147 (186)

Helmikuu

16,3 (15,3)

193,7

1 461 (1 342)

 21 (20)

1 372 (1 256)

149 (153)

Vertailuluvut suluissa viittaavat edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon, ellei toisin ilmoiteta. Creanex Oy:n luvut on yhdistetty Gofore-konsernin lukuihin 3.7.2023 lähtien.

1) Liikevaihto, miljoonaa euroa (vertailuliikevaihto vuonna 2022) kertoo kyseisen kuukauden tilintarkastamattoman liikevaihdon. 
2) Yhtiön liiketoimintakatsauksissaan käyttämä viimeisen kahdentoista kuukauden (LTM) pro forma -liikevaihto kertoo katsaushetken konsernirakenteen mukaisen liikevaihdon. Pro-forma -liikevaihtoluvussa on mukana yritysostojen ja mahdollisten divestointien vaikutus. Pro-forma -liikevaihtoluku on tilintarkastamaton
3) Henkilöstömäärä katsauskauden päättyessä.
4) Full Time Equivalent (FTE) -luku kertoo konsernin henkilöstön kokonaiskapasiteetin määrän täysipäiväisten työntekijöiden lukumäärää vastaavaksi arvoksi muutettuna. Lukuun lasketaan mukaan koko henkilökunta roolista riippumatta. Vuosilomat, ylityövapaat, sairauslomat tai muut lyhyemmät poissaolot eivät vaikuta lukuun. Osa-aikaisuus ja muut pitkäaikaiset normaalityöajan poikkeamat vähentävät kokonaiskapasiteetin määrää verrattuna työsuhteessa olevan henkilöstön kokonaismäärään. Goforen hankkimien yhtiöiden henkilöstön kapasiteetti on huomioitu yhtiöiden hankintahetkestä alkaen.
5) Alihankinta, Full Time Equivalent (FTE) -luku kertoo laskutettavassa työssä käytetyn alihankinnan määrän täysipäiväisten työntekijöiden lukumäärää vastaavaksi arvoksi muutettuna. Goforen hankkimien yhtiöiden käyttämä alihankinta on huomioitu yhtiöiden hankintahetkestä alkaen.

Goforen taloudellinen raportointi 

Gofore julkaisee kuukausittaisessa liiketoimintakatsauksessaan kuukausitason liikevaihdon, konsernin pro forma -liikevaihdon viimeisen 12 kuukauden ajanjaksolta (LTM), henkilöstömäärän, johdon arvion liiketoiminnan kehittymisestä katsauskauden aikana sekä muita yhtiön kasvustrategian toteutumisen seuraamista helpottavia tunnuslukuja vertailutietoineen. Gofore julkaisee IAS 34:n mukaiset osavuosikatsaukset vuosineljänneksittäin.

Vuoden 2024 taloudellisen tiedotuksen aikataulu on nähtävillä Goforen IR-sivuilla: https://gofore.com/sijoita/sijoittajakalenteri/.

Yhteyshenkilöt

Tietoja julkaisijasta Gofore Oyj

Gofore on kansainvälinen digitaalisen muutoksen konsulttiyhtiö. Meillä on yli 1400 asiantuntijaa kaikkiaan 19 toimipisteessä Suomessa, Saksassa, Itävallassa, Virossa, Espanjassa ja Italiassa. Teknologian ja liiketoiminnan asiantuntijamme rakentavat yhdenvertaista digitaalista yhteiskuntaa ja kestäviä älykkään teollisuuden ratkaisuja. Monimuotoista osaajajoukkoamme yhdistää pioneerihenkisyys sekä halu luoda inhimillisempää, vastuullisempaa ja eettisempää digimaailmaa. Toimintaamme ohjaavat vahvat arvomme: olemme jokaiselle hyvä työpaikka, ja elämme asiakkaidemme onnistumisista. Liikevaihtomme vuonna 2023 oli 189,2 miljoonaa euroa. Gofore Oyj:n osake on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä. Visiomme on olla merkittävin eurooppalainen digitaalisen muutoksen asiantuntijayritys. Tutustu meihin paremmin osoitteessa www.gofore.com.

Tilaa tiedotteemme!

Haluatko kuulla uutisemme ensimmäisenä? Tilaa pörssitiedotteet ja lehdistötiedotteet suoraan sähköpostiisi!

Tilaa tiedotteet

Takaisin ylös