Sisäpiiritieto 10.5.2023

Sisäpiiritieto: Gofore Oyj:n liiketoimintakatsaus 1.–30.4.2023: Huhtikuun liikevaihto 14,5 miljoonaa euroa – Asiakaskysyntä jatkui hyvänä, rekrytointi kasvoi

Gofore Oyj
Sisäpiiritieto
10.5.2023 klo 15.30 

Sisäpiiritieto: Gofore Oyj:n liiketoimintakatsaus 1.–30.4.2023: Huhtikuun liikevaihto 14,5 miljoonaa euroa – Asiakaskysyntä jatkui hyvänä, rekrytointi kasvoi 

Goforen liikevaihto huhtikuussa 2023 oli 14,5 (11,5) miljoonaa euroa. Konsernin viimeisen 12 kuukauden (LTM) pro forma -liikevaihto oli huhtikuussa 170,6 miljoonaa euroa. Kauden lopussa konsernin palveluksessa oli yhteensä 1 385 (1 056) henkilöä. 

Toimitusjohtaja Mikael Nylund: 

”Goforen huhtikuu jatkoi alkuvuoden hyvää trendiä, joskin liikevaihdon määrään vaikutti huhtikuun työpäivien määrä, 18. Asiakaskysyntä jatkui hyvänä, ja olemme varovaisen optimistisia myös loppuvuoden osalta. Suomessa hallitusneuvottelut ovat käynnistyneet, ja seuraamme mielenkiinnolla millaisia kirjauksia ohjelmaan tehdään digitalisaation osalta, vaikka näillä ei lyhyen aikavälin vaikutuksia olekaan. 

Asiakasrintamalta voidaan mainita hiljattain voittamamme sopimus Valtiokonttorin kanssa, valtion talousarvion tilijaotteluun tarkoitetun tietojärjestelmän korvaamisesta uudella. Kesällä käynnistyvän projektin työmäärä painottuu kehittämisvaiheen ensimmäiseen vuoteen, minkä jälkeen siirrymme ylläpito- ja pienkehittämisvaiheeseen. Hankintalain mukaisen valitusajan päättymistä odottava sopimuskausi jatkuisi aina vuoteen 2031 saakka.

Pääsimme myös huhtikuussa mukaan Tampereen kaupungin ja sen ICT-yhteistyössä mukana olevien lähikuntien laajaan puitejärjestelyyn. Jätimme tarjouksen yhdeksälle osa-alueelle, joista pääsimme mukaan seitsemään. Tämä mahdollistaa hienosti Goforen eri kyvykkyyksien hyödyntämisen kaupungin tietohallintotoimintojen merkittävässä kehittämisessä. Puitesopimukset tehdään kahdeksi vuodeksi, kahden vuoden lisäoptiolla. Myös tämän hankinnan valitusaika on vielä käynnissä. 

Henkilöstömäärämme lisääntyi huhtikuussa 31 osaajalla. Tämä positiivinen merkki kertoo siitä, että myös tunnistettuja asiakastarpeita on ollut odotettua enemmän.” 

Avainluvut  

Kuukausi
2023

Liikevaihto,
milj. euroa1

Pro forma LTM liikevaihto 2

Henkilöstömäärä

kauden lopussa 3

Työpäivien
lukumäärä
Suomessa

Kokonais-
kapasiteetti,
FTE4

Alihankinta, FTE5

Tammikuu

 15,8 (10,8)

160,6

1 318 (993)

 21 (20)

    1 225 (917)

  186 (147)

Helmikuu

15,3 (11.3)

164,2

1 342 (1 015)

 20 (20)

1 256 (942)

 184 (153)

Maaliskuu

18,1 (13,3)

168,0

1 354 (1 043)

23 (23)

1 271 (968)

189 (155)

Huhtikuu

14,5 (11,5)

170,6

1 385 (1 056)

18 (19)

1 293 (988)

187 (156)

Luvut ovat tilintarkastamattomia. Vertailuluvut suluissa viittaavat edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon, ellei toisin ilmoiteta. 

 eMundo GmbH:n luvut on yhdistetty Gofore-konsernin lukuihin 1.11.2022 lähtien.

1) Liikevaihto, miljoonaa euroa (vertailuliikevaihto vuonna 2022) kertoo kyseisen kuukauden tilintarkastamattoman liikevaihdon. 
2) Yhtiön liiketoimintakatsauksissaan käyttämä viimeisen kahdentoista kuukauden (LTM) pro forma -liikevaihto kertoo katsaushetken konsernirakenteen mukaisen liikevaihdon. Pro-forma liikevaihtoluvussa on mukana yritysostojen ja mahdollisten divestointien vaikutus. Pro-forma liikevaihtoluku on tilintarkastamaton
3) Henkilöstömäärä katsauskauden päättyessä.
4) Full Time Equivalent (FTE) -luku kertoo konsernin henkilöstön kokonaiskapasiteetin määrän täysipäiväisten työntekijöiden lukumäärää vastaavaksi arvoksi muutettuna. Lukuun lasketaan mukaan koko henkilökunta roolista riippumatta. Vuosilomat, ylityövapaat, sairauslomat tai muut lyhyemmät poissaolot eivät vaikuta lukuun. Osa-aikaisuus ja muut pitkäaikaiset normaalityöajan poikkeamat vähentävät kokonaiskapasiteetin määrää verrattuna työsuhteessa olevan henkilöstön kokonaismäärään. Goforen hankkimien yhtiöiden henkilöstön kapasiteetti on huomioitu yhtiöiden hankintahetkestä alkaen.
5) Alihankinta, Full Time Equivalent (FTE) -luku kertoo laskutettavassa työssä käytetyn alihankinnan määrän täysipäiväisten työntekijöiden lukumäärää vastaavaksi arvoksi muutettuna. Goforen hankkimien yhtiöiden käyttämä alihankinta on huomioitu yhtiöiden hankintahetkestä alkaen.

Goforen taloudellinen raportointi 

Gofore julkaisee kuukausittaisessa liiketoimintakatsauksessaan kuukausitason liikevaihdon, konsernin pro forma -liikevaihdon viimeisen 12 kuukauden ajanjaksolta (LTM), henkilöstömäärän vertailutietoineen, johdon arvion liiketoiminnan kehittymisestä katsauskauden aikana sekä muita yhtiön kasvustrategian toteutumisen seuraamista helpottavia tunnuslukuja, kuten kokonaiskapasiteettia ja alihankinnan osuutta kuvaavat Full Time Equivalent (FTE) -luvut.

Kuukausikatsaukset julkaistaan mahdollisimman pian lukujen valmistuttua seuraavan kuukauden alussa vuonna 2023 helmikuulta, huhtikuulta, toukokuulta, heinäkuulta, elokuulta, lokakuulta, marraskuulta sekä joulukuulta. Poikkeuksen tekevät osana tilinpäätöstiedotetta julkistettavat tammikuun luvut, osana osavuosikatsausta julkistettavat maaliskuun luvut sekä osana puolivuosikatsausta julkistettavat kesäkuun luvut. Gofore julkaisee IAS 34:n mukaiset osavuosikatsaukset vuosineljänneksittäin.

Yhteyshenkilöt

Tietoja julkaisijasta Gofore Oyj

Gofore on kansainvälinen digitaalisen muutoksen konsulttiyhtiö. Meillä on yli 1 300 asiantuntijaa kaikkiaan 19 toimipisteessä Suomessa, Saksassa, Itävallassa, Virossa, Espanjassa ja Italiassa. Teknologian ja liiketoiminnan asiantuntijamme rakentavat yhdenvertaista digitaalista yhteiskuntaa ja kestäviä älykkään teollisuuden ratkaisuja. Monimuotoista osaajajoukkoamme yhdistää pioneerihenkisyys sekä halu luoda inhimillisempää, vastuullisempaa ja eettisempää digimaailmaa. Toimintaamme ohjaavat vahvat arvomme: olemme jokaiselle hyvä työpaikka, ja elämme asiakkaidemme onnistumisista. Liikevaihtomme vuonna 2022 oli 149,9 miljoonaa euroa. Gofore Oyj:n osake on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä. Visiomme on olla merkittävin eurooppalainen digitaalisen muutoksen asiantuntijayritys. Tutustu meihin paremmin osoitteessa www.gofore.com.

Tilaa tiedotteemme!

Haluatko kuulla uutisemme ensimmäisenä? Tilaa pörssitiedotteet ja lehdistötiedotteet suoraan sähköpostiisi!

Tilaa tiedotteet

Takaisin ylös