Sisäpiiritieto 11.1.2023

Sisäpiiritieto: Gofore Oyj:n liiketoimintakatsaus 1.–31.12.2022: Liikevaihto 13,9 miljoonaa euroa, koko vuoden liikevaihdon kasvu 43 %

Gofore Oyj
11.1.2023 klo 12.50
Sisäpiiritieto
 

Sisäpiiritieto: Gofore Oyj:n liiketoimintakatsaus 1.–31.12.2022: Liikevaihto 13,9 miljoonaa euroa, koko vuoden liikevaihdon kasvu 43 %

Sisäpiiritieto: Goforen liikevaihto joulukuussa 2022 oli 13,9 miljoonaa euroa (9,7 miljoonaa euroa joulukuussa 2021). Konsernin vuoden 2022 liikevaihto oli 149,9 miljoonaa euroa (104,5 miljoonaa euroa 2021). Viimeisen 12 kuukauden (LTM) pro forma -liikevaihto oli joulukuussa 155,9 miljoonaa euroa. Kuun lopussa konsernin palveluksessa oli yhteensä 1 297 (852) henkilöä. Konserniin 1.11.2022 liitetty eMundo GmbH sisältyy lukuihin. 

Toimitusjohtaja Mikael Nylund kommentoi: 

”Joulukuu oli hieno päätös vuodellemme. Joulukuun myötä koko vuoden liikevaihtomme nousi lähes 150 miljoonaan euroon, ja kasvua tuli kaikkiaan jopa 43 %. Kiitokset erinomaisesta vuodesta 2022 kuuluvat kaikille goforelaisille ja asiakkaillemme.

Vuoden loppuun ajoittuu tyypillisesti asiakkaiden kilpailutuksia. Yksi näistä joulukuun myynnin kohokohdista oli kaupunkitoimialan kehittyminen, kun saimme kaksi merkittävää uutta sopimusta nykyisten asiakkaidemme Helsingin ja Tampereen kaupunkien kanssa.

Yhteistyö Helsingin kaupungin kanssa syvenee kattamaan laajasti digitaalisten kaupunkipalveluiden ja kaupunkisuunnittelun ratkaisujen kehittämisen. Kahden vuoden mittaisen sopimuksen arvo on meille yhteensä arviolta viisi miljoonaa euroa, ja se jatkuu vuoden 2024 jälkeenkin toistaiseksi voimassa olevana.

Jatkamme pitkää yhteistyötämme myös Tampereen kaupungin kanssa. Uusin puitesopimus mahdollistaa yhteistyön, jossa digitaalisten työkalujen ja kaupunkilaisten asioinnin kehittäminen laajenee käyttäjälähtöisyyteen liittyvien asiantuntijapalveluiden tarjoamiseen. Tämä sopimus on kaksivuotinen ja sillä on kahden vuoden lisäkauden mahdollisuus.

Muita merkittäviä joulukuun uusia sopimuksia olivat voittamamme kilpailutukset Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimean ja Digi- ja väestötietoviraston kanssa. Fimea valitsi Goforen sopimustoimittajakseen Microsoft-asiantuntijaresursseja koskevassa, dynaamisen hankintajärjestelmän 2021-2025 sisäisessä kilpailutuksessa. Tässä projektissa yhdistyvät Goforen data- ja tekoäly- sekä suunnitteluosaaminen, kun rakennamme Microsoft-tuotteisiin perustuvan tietovarastoinnin kokonaisuuden alusta loppuun. Tehtävänämme on myös jatkokehitys ja ylläpito.

Pitkäaikainen asiakkaamme Digi- ja väestötietovirasto valitsi meidät muutos- ja palvelujohtamisen asiantuntijatehtäviin kehittämään DVV:n toimintaa ja toimintamalleja uuden palveluohjausmallin jalkauttamisessa 3+2 vuoden ajaksi.

Henkilöstömäärämme jatkaa kasvuaan, ja rekrytointimenestyksemme oli joulukuussakin odotusten mukaista. Olemme pystyneet luomaan vuoden aikana hienosti orgaanista kasvua sekä veto- että pitovoimamme parantumisella. Henkilöstömme kasvoi vuonna 2022 ilman yritysostojakin 28 % kun vastaava kasvu vuonna 2021 oli 11 %. Rekrytoimme vuoden aikana ennätysmäärän osaajia, 377 henkilöä, joka puolestaan on 76 % enemmän kuin edellisvuonna. Pitovoimasta taas kertoo laskeva lähtövaihtuvuusasteemme, joka oli vuoden päättyessä 12 % (17 %). Meille on erittäin tärkeää, että taitavat osaajamme viihtyvät meillä ja saavat jatkuvasti tehdä merkityksellistä työtä!

Juuri voimaan astunut, päivitetty yrityskohtainen työehtosopimuksemme lujittaa asemaamme tulevaisuuden työelämän rakentamisessa. Päivitykset paransivat perhevapaitamme entisestään. Lisäksi Devecton henkilöstö tuli mukaan sopimuksen piiriin, joten se koskee jo yli tuhatta henkilöä. Koko TES:n piirissä olevan Suomen henkilöstömme palkkaratkaisu pysyi ennallaan. Palkkojemme kehitys perustuu inflaation vaikeuttamassa toimintaympäristössä edelleen Goforen kasvuun ja kannattavuuteen, toisin sanoen yhteiseen onnistumiseemme. 

Sairaspoissaolot lisääntyivät jälleen joulukuussa, ja voimakas flunssa-aalto näyttää tämänhetkisen tiedon valossa jatkuvan myös tammikuussa. 

Arviomme lyhyen aikavälin riskeistä ja epävarmuustekijöistä​ ja niiden suorista vaikutuksista Goforeen eivät ole muuttuneet syksyllä antamistamme. Odotamme innolla tästä erinomaista uutta vuotta!”

Lue lisää TES-päivityksestä: https://gofore.com/julkaisut/gofore-paivitti-tyoehtosopimustaan-palkkaratkaisu-pysyy-ennallaan-perhevapaisiin-parannuksia/

Avainluvut 

Luvut ovat tilintarkastamattomia. 

Kuukausi
(2022)

Liikevaihto,
milj. euroa  1

Pro forma LTM liike-vaihto 2

Henkilöstömäärä

kauden lopussa 3

Työpäivien
lukumäärä
Suomessa

Kokonais-
kapasiteetti,
FTE4

Alihankinta, FTE5

Tammikuu

10,8 (7,5)

118,5

993 (727)

20 (19)

     917 (697)

147 (109)

Helmikuu

11,3 (8,1)

120,3

1 015 (736)

20 (20)

942 (698)

153 (111)

Maaliskuu

13,3 (9,7)

122,9

1 043 (792)

23 (23)

968 (735)

155 (118)

Huhtikuu

11,5 (8,5)

125,0

1 056 (791)

19 (20)

988 (743)

156 (112)

Toukokuu

13,1 (8,8)

128,3

1 068 (799)  

 21 (20)

1 004 (755)

163 (109)

Kesäkuu

12,5 (9,1)

130,8

1 074 (803)

21 (21)

1 015 (755)

162 (108)

Heinäkuu

4,1 (2,7)

131,8

1 062 (797)

21 (22)

1 004 (746)

78 (38)

Elokuu

12,9 (8,5)

135,2

1 086 (803)

23 (22)

1 016 (746)

156 (105)

Syyskuu

14,8 (10,4)

138,5

1 126 (814)

22 (22)

1 016 (757)

183 (119)

Lokakuu

14,6 (10,2)

141,9

1 159 (827)

21 (21)

1 092 (763)

186 (133)

Marraskuu

17,2 (11,3)

153,3

1 292 (846)

22 (22)

1 198 (784)

199 (152)

Joulukuu

13,9 (9,7)

155,9

1 297(852)

20 (21)

1 210 (789)

173 (137)

Vertailuluvut suluissa viittaavat edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon, ellei toisin ilmoiteta. Devecto Oy:n luvut on yhdistetty Gofore-konsernin lukuihin 3.1.2022 lähtien. eMundo GmbH:n luvut on yhdistetty Gofore-konsernin lukuihin 1.11.2022 lähtien.

1) Liikevaihto, miljoonaa euroa (liikevaihto vuonna 2021) kertoo kyseisen kuukauden tilintarkastamattoman liikevaihdon. 
2) Yhtiön liiketoimintakatsauksissaan käyttämä viimeisen kahdentoista kuukauden (LTM) pro forma -liikevaihto kertoo katsaushetken konsernirakenteen mukaisen liikevaihdon. Pro-forma liikevaihtoluvussa on mukana yritysostojen ja mahdollisten divestointien vaikutus. Pro-forma liikevaihtoluku on tilintarkastamaton
3) Henkilöstömäärä katsauskauden päättyessä.

4) Full Time Equivalent (FTE) -luku kertoo konsernin henkilöstön kokonaiskapasiteetin määrän täysipäiväisten työntekijöiden lukumäärää vastaavaksi arvoksi muutettuna. Lukuun lasketaan mukaan koko henkilökunta roolista riippumatta. Vuosilomat, ylityövapaat, sairauslomat tai muut lyhyemmät poissaolot eivät vaikuta lukuun. Osa-aikaisuus ja muut pitkäaikaiset normaalityöajan poikkeamat vähentävät kokonaiskapasiteetin määrää verrattuna työsuhteessa olevan henkilöstön kokonaismäärään. Goforen hankkimien yhtiöiden henkilöstön kapasiteetti on huomioitu yhtiöiden hankintahetkestä alkaen.

5) Alihankinta, Full Time Equivalent (FTE) -luku kertoo laskutettavassa työssä käytetyn alihankinnan määrän täysipäiväisten työntekijöiden lukumäärää vastaavaksi arvoksi muutettuna. Goforen hankkimien yhtiöiden käyttämä alihankinta on huomioitu yhtiöiden hankintahetkestä alkaen. 

Goforen taloudellinen raportointi 

Gofore julkaisee kuukausittaisessa liiketoimintakatsauksessaan kuukausitason liikevaihdon, konsernin pro forma -liikevaihdon viimeisen 12 kuukauden ajanjaksolta (LTM), henkilöstömäärän vertailutietoineen, johdon arvion liiketoiminnan kehittymisestä katsauskauden aikana sekä muita yhtiön kasvustrategian toteutumisen seuraamista helpottavia tunnuslukuja, kuten kokonaiskapasiteettia ja alihankinnan osuutta kuvaavat Full Time Equivalent (FTE) -luvut. 

Neljänneksittäisten osavuosikatsausten yhteydessä raportoidaan lisäksi EBITA, oikaistu EBITA ja EBITA-% päättyneeltä vuosineljännekseltä vertailutietoineen, tieto yhtiön orgaanisesta kasvusta tarkasteluajanjaksolla sekä mm. tuloslaskelma ja tase. 

Kuukausikatsaukset julkaistaan mahdollisimman pian lukujen valmistuttua seuraavan kuukauden alussa helmikuulta, huhtikuulta, toukokuulta, heinäkuulta, elokuulta, lokakuulta,

marraskuulta sekä joulukuulta. Poikkeuksen tekevät osana tilinpäätöstiedotetta julkistettavat tammikuun luvut, osana osavuosikatsausta julkistettavat maaliskuun luvut sekä osana puolivuosikatsausta julkistettavat kesäkuun luvut.

Vuoden 2023 taloudellisen tiedotuksen aikataulu ja yhtiökokouspäivä on julkaistu ja nähtävissä IR-sivuilla osoitteessa https://gofore.com/sijoita/sijoittajakalenteri/.

Tietoja julkaisijasta Gofore Oyj

Gofore Oyj on digitaalisen muutoksen asiantuntija. Meitä on Suomessa, Saksassa, Espanjassa, Virossa, Itävallassa ja Italiassa noin 1300 alan johtavaa asiantuntijaa, jotka ovat yrityksemme sydän, aivot ja kädet. Kaikella tekemisellämme on positiivinen vaikutus – oli kyse sitten johdon konsultoinnista, muotoilusta, koodauksesta tai testauksesta. Meillä tehdään töitä ihmisistä, yhteisöistä ja organisaatioista välittäen. Toimintaamme ohjaavat vahvat arvomme: olemme jokaiselle hyvä työpaikka, ja elämme asiakkaidemme onnistumisista. Liikevaihtomme vuonna 2022 oli 149,9 miljoonaa euroa. Gofore Oyj:n osake on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä. Tutustu meihin osoitteessa www.gofore.fi.

Tilaa tiedotteemme!

Haluatko kuulla uutisemme ensimmäisenä? Tilaa pörssitiedotteet ja lehdistötiedotteet suoraan sähköpostiisi!

Tilaa tiedotteet

Takaisin ylös