Blogi 25.11.2021

Analyysi lapsiperheiden hyvinvoinnista tuo kunnille konkreettista tietoa perheiden tarpeista

Kiva kun löysit tämän artikkelin! Se sisältää varmasti hyvää tietoa, mutta pidäthän mielessä, että se on kirjoitettu 3 vuotta sitten.

Mediatiedote 25.11.2021

Edistyksellinen hanke tuo tärkeää tietoa lasten, nuorten ja lapsiperheiden hyvinvoinnista Tampereella, Ylöjärvellä, Vaasassa, Laihialla, Vantaalla ja Porissa. Kuusi kuntaa ja digitalisaation asiantuntijayritys Gofore ovat rakentaneet Lapsiperheiden edistynyt analytiikka -hankkeessa (LEA) hyvinvoinnin tilannekuvan kunnissa asuvista lähes 80 000 lapsiperheestä ja perheiden 132 000:sta alle 19-vuotiaasta lapsesta. Keskeinen havainto on, että perheiden hyvinvointi on erittäin monimuotoista, mikä haastaa kuntien nykyiset palvelujärjestelmät ja tavat tarjota ja kohdentaa tukea oikealla tavalla ja oikeaan aikaan. Analyysin tulokset auttavat kuntia johtamisessa, päätöksenteossa sekä alueellisesti kohdennettujen ja perhelähtöisten palveluiden tarjoamisessa. Tieto lapsiperheistä on haettu kymmenestä valtakunnallisesta rekisterilähteestä ja analyysi on tehty yhdistämällä edistyksellisin menetelmin asiantuntijatietoa, tekoälyä ja eettistä arviointia. Näin konkreettista ja laajaa, ilmiöiden taakse pureutuvaa analyysia lapsiperheiden hyvinvoinnista ei ole aiemmin tehty.

Analyysissa määriteltiin 100 erilaista perhetyyppiä ja katsottiin, miten hyvinvointia kuvaavat 11 ilmiötä, kuten toimeentulo, koulutus, terveys ja sosioekonominen asema, korostuvat erilaisissa lapsiperheiden tilanteissa ja millainen vaikutus ilmiöillä on hyvinvointieroihin. Tämän perusteella lapsiperheet jaettiin kymmeneen ryhmään* niiden hyvinvoinnin kokonaiskuvan mukaan.

Perheistä suurin osa, seitsemän kymmenestä, voi hyvin ja pärjännee yhteiskunnan peruspalveluilla, mutta kolmasosa perheistä tarvitsee edelleen paremmin perheiden tarpeista lähtevää palveluajattelua. Analyysista selvisi, että isoimmissa kunnissa itsenäisesti asuvia alaikäisiä on jopa lähes 5 prosenttia. Lisäksi yli kolmannes perheistä on sellaisia, joissa tukiverkostojen puute vaikuttaa vanhempien jaksamiseen. Kaikkein haasteellisimmassa tilanteessa olevien lapsiperheiden tilanteet ovat moninaisia, ja useat ilmiöt näyttävät kasaantuvan samoille perheille. Reilu 10 prosenttia perheistä tarvitsee moniammatillista kannattelevaa tukea erillisten palvelujen sijaan.

”Palveluiden rakentamisessa olennaista ei ole perheiden määrä, perheiden monimuotoistumisen takia kuntien pitää ymmärtää palveluiden ja tuen tarpeen moninaisuus. Perhetyyppi tai perheen tausta eivät määrittele, millaisia palveluita perhe tarvitsee. Kunnasta riippuen perhe voi tarvita sosiaalisen verkoston tukea, apua perheiden työmarkkinatilanteen kehittämiseen tai tukea monihaasteellisen perheen tilanteeseen”, Goforen johtava konsultti Petri Takala kertoo.

Tieto lapsiperheistä auttaa kuntia myös esimerkiksi oikeanlaisten palvelujen kehittämisessä, palvelujärjestelmän ja -verkon suunnittelussa sekä henkilöstöresurssien kohdentamisessa palvelutarpeiden ja alueiden mukaan.

”Julkisessa hallinnossa päätöksenteko on usein organisaatiolähtöistä, koska hallinnossa ei ole tietoa, osaamista tai mahdollisuutta selvittää kuntalaisten tarpeiden kokonaisvaltaista tilannekuvaa. Hankkeen tulokset auttavat kuntia kääntämään ajattelun ihmislähtöiseksi: Tavoitteenamme on luoda edellytykset perhekeskeiselle päätöksenteolle ja palvelujen johtamiselle”, sanoo LEA-hankkeen ohjausryhmässä mukana ollut Vantaan apulaiskaupunginjohtaja Katri Kalske.

Hankkeessa luotu edistyksellinen menetelmä

Hankkeessa uraauurtavaa on tapa ja menetelmät, miten tutkittu tieto, asiantuntijatieto ja tekoäly on saatu yhdistettyä konkreettisten tulosten saamiseksi ja tilannekuvan muodostamiseksi.

”Olemme onnistuneet mallintamaan rekisteritietoa tekoälyllä ja opettamaan algoritmia toimimaan asiantuntijoilta saadun tutkitun tiedon ja kokemustiedon kanssa yhdessä. Olennaista eettisestä näkökulmasta on ollut myös se, että ihminen on johtanut prosessia koko ajan. Samanlaista mallintamisen tapaa voidaan käyttää suomalaisten hyvinvoinnin tilannekuvan analysointiin muissakin väestöryhmissä”, Goforen Petri Takala kertoo.

Eettinen reflektio tärkeä osa analytiikkaprosessia

Eettinen arviointi on ollut keskeinen osa koko hanketta. Goforen analyytikot ovat ohjanneet tiedon käsittelyä ja varmistaneet, että dataa käsitellään vastuullisesti, eettisesti ja että yksityisyydensuoja säilyy. Tiedoista ei ole voinut tunnistaa yksittäisiä perheitä.

”Eettinen arviointi varmisti, että tuloksia tulkitaan oikein ja pystyimme reagoimaan nopeasti esille nouseviin eettisiin pohdintoihin. Tietoturvan lisäksi olemmekin kiinnittäneet huomiota esimerkiksi omien ennakkoasenteiden tiedostamiseen tuloksia tulkittaessa sekä siihen, että emme tuloksista viestiessä tule vahingossa vahvistaneeksi yhteiskunnallisia jakolinjoja. Olemme yhdessä luoneet toimintatapoja eettiseen arviointiin myös muiden toimijoiden hyödynnettäväksi”, toteaa selvityksen eettistä prosessia tukeva CoHumans Oy:n toimitusjohtaja, eetikko Anna Seppänen.

* Perhetyypit: Hyvinvoivat kahden vanhemman perheet, etävanhemman hyvinvointivarannot tukena perheessä, monimuotoiset kohtalaiset hyvinvoivat perheet, turvalliset pienten lasten perheet, paljon muuttavat yhden vanhemman perheet, työttömyys haasteena perheessä, yhden vanhemman matalan sosioekonomisen aseman perheet, työkyvyttömyys haasteena perheessä, kahden vanhemman matalan sosioekonomisen aseman perheet sekä yhden vanhemman monihaasteiset perheet.

Lisätiedot (päivitetty 12.4.2023):

Aino-Maija Vaskelainen
Liiketoimintajohtaja, Data ja AI
040 577 3261
aino-maija.vaskelainen@gofore.com

Porin tiedote

Tampereen tiedote

Vaasan tiedote

Vantaan tiedote

Edistynyt analytiikka kuntaorganisaatioiden lapsiperheiden palveluiden tiedolla johtamisessa -hanke sai kehitystyölle valtionavustusta valtiovarainministeriön kuntien digitalisaation kannustinjärjestelmästä vuosille 2020-2021. Valtakunnallinen LEA-hanke toteutettiin neljässä osahankkeessa: Vaasa-Laihia, Tampere–Ylöjärvi, Vantaa ja Pori. Tampere toimii yhteishankkeen hallinnoijana ja vastaa sen taloudesta. Gofore Oyj vastasi hankkeen toteutusprosessin ja sisällön ohjauksesta.

Gofore Oyj on digitaalisen muutoksen asiantuntija. Meitä on Suomessa, Saksassa, Espanjassa ja Virossa yli 800 alan johtavaa asiantuntijaa, jotka ovat yrityksemme sydän, aivot ja kädet. Kaikella tekemisellämme on positiivinen vaikutus – oli kyse sitten johdon konsultoinnista, muotoilusta, koodauksesta tai testauksesta. Meillä tehdään töitä ihmisistä, yhteisöistä ja organisaatioista välittäen. Toimintaamme ohjaavat vahvat arvomme: olemme jokaiselle hyvä työpaikka, ja elämme asiakkaidemme onnistumisista. Liikevaihtomme vuonna 2020 oli 78 miljoonaa euroa. Gofore Oyj:n osake on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä. Tutustu meihin paremmin osoitteessa www.gofore.fi. 

Takaisin ylös