Caruna

Datapohjainen ennustaminen osaksi strategista suunnittelua

Sähköverkkoyhtiö Caruna etsi ketterässä pilotissa Goforen kanssa rajoja tekoäly- ja datapohjaiselle ennustamiselle. Tuloksena syntynyt sähkönkäytön ennustetyökalu yhdistää dataa poikkeuksellisen laajasti ja tarjoaa skenaarion yhteiskunnan sähköistymisestä kymmenien vuosien päähän.

Datapohjainen ennustaminen osaksi strategista suunnittelua

Sähköverkkoyhtiö Caruna etsi ketterässä pilotissa Goforen kanssa rajoja tekoäly- ja datapohjaiselle ennustamiselle. Tuloksena syntynyt sähkönkäytön ennustetyökalu yhdistää dataa poikkeuksellisen laajasti ja tarjoaa skenaarion yhteiskunnan sähköistymisestä kymmenien vuosien päähän.

– Liiketoimintamme kehittämisen ja asiakastarpeen muutoksen väliin voi vetää yhtä suuri kuin -merkin. Sähköverkoilla on 40-50 vuoden elinkaari ja energiamurroksen myötä entistä suurempi merkitys jatkuvasti sähköistyvän yhteiskunnan toimivuuden varmistamisessa, aloittaa Carunan innovaatiopäällikkö Mika Suomi.

Carunan innovaatiotiimillä onkin yhtä aikaa haastava ja innostava tehtävä: katsoa pitkälle tulevaisuuteen ja miettiä, miten sähköverkot parhaiten vastaavat yhteiskunnalliseen muutokseen.

– Meidän on pysyttävä aallon harjalla ja löydettävä keinot, joilla valjastaa muutokset mahdollisuuksiksi. Tätä varten olemme käynnistäneet hankkeen, jossa kasvatamme ymmärrystä tekoälyratkaisujen liiketoimintapotentiaalista.

Goforen kanssa ketterässä pilotissa luotu sähkönkäytön ennustetyökalu on yksi neljästä hankkeessa löydetyistä 125 ideasta, joita lähdettiin viemään mvp-tasolle.

– Halusimme selvittää, onko datan avulla mahdollista ennustaa sähkön käytön muutoksia ja niiden vaikutuksia sähköverkkoon pidemmällä tähtäimellä.

Ennustaminen yhteiskunnallisesti kriittistä

Työhön lähdettiin ennakkoluulottomalla asenteella, kokeilemaan mahdollisuuksien rajoja. Ajatuksena on luoda karkeaa skenaariota jopa 50 vuoden päähän.

– Valitsimme peruslähtökohdiksi olennaisimmat sähkön kulutukseen vaikuttavat tekijät, joista ylipäätään on dataa saatavilla sopivalla panostuksella ja riittävän pitkällä aikajänteellä. Pitkäntähtäimen ymmärrys on välttämättömyys sähköverkon investointipäätösten tekemisessä. Sähköverkosta ei saa tulla yhteiskunnan kehittymisen pullonkaula.

Carunan pilotissa asiakasvastaavana toimineen Goforen Pauli Toivosen mukaan ennustetyökalu kerääkin tietoa poikkeuksellisen laajasti ja tuottaa mallinnuksia jopa 30 vuoden päähän.

– Se yhdistää esimerkiksi vuoteen saakka 2040 tehdyn julkisen väestön kehitysennusteen Carunan omaan verkko- ja asiakastietoon. Tältä pohjalta se luo alueellisesti jäsennettyä tietoa esimerkiksi väestön kehityksestä, energialähteistä, rakentamissuunnitelmista tai sähkölaitteiden, kuten kadunvarsilamppujen tai sähköautojen määristä.

”Tällaista ymmärrystä saa vain kokeilemalla”

Suomen mukaan pilotin tavoitteet saavutettiin erinomaisesti.

– Olennaisin tavoitteemme oli kerryttää ymmärrystä siitä, mihin ennustemallinnus soveltuu, millaista dataa on hyödynnettävissä omista ja julkisista lähteistä sekä siitä, kuinka tarkkaa ennustetta alueellisella tasolla tarvitaan.

Pilottia pidetään Carunalla erittäin tarpeellisena. Se toi mukanaan uutta osaamista ja loi pohjan, josta jatkaa mallinnus- ja ennustetarpeiden määrittelyä.

– Tällaista ymmärrystä saa vain kokeilemalla! Lisäksi yhteistyö Goforen kanssa oli sujuvaa ja goforelaiset saivat ideasta hyvin kiinni, vaikka liikkeelle lähtiessä kenelläkään ei ollut valmiita speksejä.

Projektin tavoitteet määriteltiinkin yhdessä iteroiden.

– Ihan ykkösjuttu oli se, että goforelaiset uskalsivat kertoa, kun pitivät meidän ideaamme huonona. Ja lisäksi he ehdottivat itse, mitä kannattaisi tehdä. Emme vielä ole tehneet päätöksiä jatkon osalta, mutta jos otamme mukaan ulkopuolista osaamista, Gofore on mukana keskusteluissa.

Ihan ykkösjuttu oli, että goforelaiset miettivät ja ehdottivat aktiivisesti, mitä kannattaa tai ei kannata tehdä.

Mika Suomi, Innovation Manager, Caruna

Pilotti auttoi meitä ymmärtämään, mihin ennustemallinnus soveltuu, millaista dataa on hyödynnettävissä omista ja julkisista lähteistä sekä siitä, kuinka tarkkaa ennustetta alueellisella tasolla tarvitaan

Mika Suomi, Innovation Manager, Caruna

Tällaista ymmärrystä saa vain kokeilemalla!

Mika Suomi, Innovation Manager, Caruna

Projektin kohokohdat

Perusta dataohjautuvalle ennustamiselle

Pilotin myötä mallinnus- ja ennustetarpeiden määrittelyä on ollut hyvä jatkaa.

Ennakkoluuloton kokeilu

Yhdessä etsittiin rajoja, joihin tekoäly ja data-analytiikka päätöksenteon tukena voivat yltää.

Perusta dataohjautuvalle ennustamiselle

Pilotin myötä mallinnus- ja ennustetarpeiden määrittelyä on ollut hyvä jatkaa.

Kyvykkyydet

Näillä taidoilla ja osaamisella työ toteutettiin

  • Data ja AI
  • Agile Transformation & Lean
  • Web-kehitys

Ota yhteyttä!

Ari Hirvonen

Älykäs teollisuus

ari.hirvonen@gofore.com

040 5662133

Takaisin ylös