Case Keskisuomalainen

Perustuksien uudistaminen paransi palvelua – samalla karttui asiakkaan osaaminen

Case Keskisuomalainen

Perustuksien uudistaminen paransi palvelua – samalla karttui asiakkaan osaaminen

Mediatalo Keskisuomalainen on kasvanut nopeasti yrityskaupoilla. Kasvun hintana konsernissa oli päällekkäisiä järjestelmiä: neljä verkkojulkaisujärjestelmää, viisi sovellusalustaa ja seitsemän toimitusjärjestelmän tietokantaa. Niinpä, kun konserni teki uudistuksia digitarjontaansa, sen piti tyypillisesti tehdä sama muutos useampaan kertaan, eri järjestelmiä varten.

Ei siis ihme, että Keskisuomalainen aloitti vuodenvaihteessa 2018–2019 verkkoympäristönsä yhtenäistämisprojektin. Sen tavoitteena oli luoda konsernin noin 70 lehdelle yhteiset digitaaliset perustukset, joiden päällä kehitystyö olisi nopeaa ja notkeaa.

”Mietimme projektin alussa, kuka voisi sparrata meitä yleisesti kokonaisratkaisun kanssa. Määrittää hankkeelle suuntaviivoja kanssamme ja tarkistaa, ollaanko menossa oikeaan suuntaan”, Keskisuomalaisen tekninen projektipäällikkö Jutta Iistamo-Javanainen kertoo.

Valituksi tuli Gofore, joka oli aiemmissa tarjouskilpailuissa antanut hyvän kuvan itsestään alan ammattilaisena. Gofore konsultoi Keskisuomalaista yleisestä arkkitehtuurista, pilvipalveluista sekä kirjautumisratkaisuista. Näistä viimeksi mainitussa Goforen rooli oli merkittävin – ja konkreettisin.

”Goforelaiset osallistuivat kirjautumisratkaisun suunnittelun lisäksi myös sen toteutukseen, aivan kädet savessa”, Iistamo-Javanainen sanoo.

Tietotaidon jakaminen avainasemassa

”Ulkoisen kumppanin käyttäminen apuna tarjoaa asiakkaan oman henkilökunnan osaamisen kehittämiseen nopeutetun startin. Kumppanin tuki ja osaaminen mahdollistavat sen, että itselle vieraammallekin alueelle pääsee käsiksi tehokkaasti”, kertoo Goforen ohjelmistoarkkitehti Jaakko Salonen.

Keskisuomalaisen omien ammattilaisten osaaminen karttuikin Iistamo-Javanaisen mukaan projektin aikana. Osaamisen avokätinen jakaminen auttaa asiakasta vastaamaan toimintaympäristön muutoksiin jatkossa yhä ketterämmin.

”Goforen tekijät jakoivat tietotaitoaan avoimesti, eivätkä sulkeutuneet mihinkään omaan koppiinsa suunnittelemaan ja toteuttamaan”, Iistamo-Javanainen sanoo. Yhteistyö goforelaisten kanssa on ollut hänen mukaansa sujuvaa ja vaivatonta kaikilla tasoilla.

”Kommunikaatio niin myynnin kuin kehittäjienkin kanssa on ollut toimivaa. Asioista on voinut puhua monipuolisesti, matalalla kynnyksellä ja suoraan. Meitä on erityisesti miellyttänyt, että minkäänlaista aggressiivista pakkomyyntiä ei ole esiintynyt. Gofore luottaa osaamiseensa ja antaa asiakkaan rauhassa päättää, syntyykö yhteistyötä.”

Yhtenäinen pilvialusta takaa paremman asiakaskokemuksen

Uusi, yhtenäinen ratkaisu on tullut keväästä alkaen vaiheittain tuotantokäyttöön. Lehdet neljällä konsernin viidestä toiminta-alueesta käyttävät samaa alustaa. Viides on liittymässä joukkoon vuodenvaihteen jälkeen.
Konsernin palvelut hyrräävät nyt samassa Amazonin pilvipalvelussa ja toimivat aiempaa nopeammin. Juttujen julkaisu on entistä helpompaa, ja uusi alusta mahdollistaa hyvinkin monipuolisten sisältöjen esittämisen.
Yhteistyö Keskisuomalaisen kanssa nivoutuu hyvin Goforen brändilupaukseen eettisemmän digimaailman rakentamisesta.

”Paikallinen mediatalo voi nostaa esiin pienen paikkakunnan kansalaisen ääntä globaaleiden verkkojättien rinnalle ja näin tasa-arvoistaa digitaalista ympäristöä”, Salonen sanoo.

Projektin kohokohdat

Check icon

Parempaa palvelua ja asiakaskokemusta

Sisällöntuotanto entistä vauhdikkaampiin verkkopalveluihin on nyt aiempaa helpompaa ja monipuolisempaa.
Check icon

Asiakkaan osaamisen kehittäminen

Tietotaidon avoin jakaminen ja sparraus auttavat kehittämään liiketoimintaa.
Check icon

Yhtenäiset perustukset ja kokonaisratkaisun huomiointi

Asiakkaamme verkkopalveluiden kehitystyö nopeutui ja yksinkertaistui. Projektin suuntaviivat määritimme asiakkaamme apuna.

"Goforen tekijät jakoivat tietotaitoaan avoimesti, eivätkä sulkeutuneet mihinkään omaan koppiinsa suunnittelemaan ja toteuttamaan"

Jutta Iistamo-Javanainen

Tekninen projektipäällikkö

Keskisuomalainen

Vakuutuitko? Ole yhteydessä ja jutellaan lisää.

Jussi Puustinen

Pilvi- ja jatkuvat palvelut