Työterveyslaitos

Avointa tietoa työelämän ilmiöistä

Työterveyslaitos on työhyvinvoinnin asiantuntija, joka tutkii, palvelee ja vaikuttaa. Suomalaista työelämää koskeva tieto on ollut hajallaan eri tietolähteissä ja tämä on vaikeuttanut ajantasaisen tilannekuvan luomista työelämän ilmiöistä. Gofore valittiin innovoimaan ja toteuttamaan alusta, joka kokoaisi suomalaista työelämää koskevan merkityksellisen datan, mittarit ja niiden tulkinnat yhteen paikkaan avoimesti kaikkien saataville.

Avointa tietoa työelämän ilmiöistä

Työterveyslaitos on työhyvinvoinnin asiantuntija, joka tutkii, palvelee ja vaikuttaa. Suomalaista työelämää koskeva tieto on ollut hajallaan eri tietolähteissä ja tämä on vaikeuttanut ajantasaisen tilannekuvan luomista työelämän ilmiöistä. Gofore valittiin innovoimaan ja toteuttamaan alusta, joka kokoaisi suomalaista työelämää koskevan merkityksellisen datan, mittarit ja niiden tulkinnat yhteen paikkaan avoimesti kaikkien saataville.

Aidoista tarpeista ja idea-aihioista tuotantoon

Gofore oli mukana kehityksen kaikissa vaiheissa: luomassa ymmärrystä ekosysteemistä ja sen tärkeimmistä sidosryhmistä, vetämässä konseptikehitystä, rakentamassa alustan teknistä toteutusta ja testaamassa sitä oikeilla käyttäjillä. Osallistujien sitouttaminen yhteiskehittämiseen alusta alkaen tuki yhteisen ymmärryksen ja suunnan luomista. Työ alkoi asiakkaan tiimin valmentamisesta muotoiluajatteluun.

Vahvistunut innovaatiokyvykkyys

Asiakkaan tiimi osallistui aktiivisesti innovaatioprosessin kaikkiin vaiheisiin. Uusien työskentelytapojen, ajattelumallien, menetelmien ja työkalujen oppiminen edellytti asiantuntijakeskeisestä ajattelutavasta luopumista. Yhteiskehittäminen ja empatian vahvistaminen olivat keskeisiä tekijöitä organisaatiorajat ylittävän innovaatiokulttuurin kasvattamisessa. Tämä loi pohjan verkostoihin ja tietoon pohjautuvalle jatkuvalle kehitystoiminnalle. Se myös auttoi siilojen purkamisessa ja vahvisti asiakkaan innovaatiokyvykkyyttä.

Vaikutus yhteiskuntaan

Työelämätieto-palvelu tuo suomalaista työelämää kuvaavan tiedon yksityisten ja julkisten toimijoiden, asiantuntijoiden, tutkijoiden ja median vapaaseen käyttöön. Helppo pääsy luotettavaan tietoon tukee strategista päätöksentekoa ja tutkimusta, lisää tiedon vaikuttavuutta ympäröivään yhteiskuntaan ja auttaa yhteisen kuvan luomisessa suomalaisesta työelämästä.

Tutustu palveluun: https://www.työelämätieto.fi

A more comprehensive version (in english) of this reference is available for download by clicking the picture below.

 

Projektin kohokohdat

Tunnistetut aidot tarpeet ja kyvyt alustan perustana

Sisäisten ja ulkoisten sidosryhmien sitouttaminen yhteiskehittämiseen alusta alkaen tuki yhteisen ymmärryksen ja suunnan luomista

Arvon luonti yhdessä keskeistä

Arvon luominen yhdessä verkostojen kanssa mahdollisti kaikille osapuolille arvoa tuottavien ratkaisujen löytymisen

Tuki innovaatiokulttuurille

Uudenlainen tekemisen tapa vahvisti asiakkaan innovaatiokyvykkyyttä

Kyvykkyydet

Näillä taidoilla ja osaamisella työ toteutettiin

  • Liiketoimintamuotoilu
  • Käyttökokemussuunnittelu
  • Palvelumuotoilu
  • Uudistumiskyky

Ota yhteyttä!

Ville Suvanto

Digitaalinen yhteiskunta

ville.suvanto@gofore.com

040 765 6158

Takaisin ylös