CCEA on nyt osa Goforea

Goforen muutoksen asiantuntijat muodostavat yhden johtavista ihmislähtöisen muutoksen yhteisöistä Suomessa.

Kokeneet muutoksen asiantuntijat apunasi

Vuonna 2007 perustettu muutosyritys Communicea kasvoi vaikuttavaksi muutosten läpiviejäksi ja sai myöhemmin nimen CCEA. Kokeneet muutosjohtamisen asiantuntijat, asiakaslähtöinen toimintamalli ja palvelut siivittivät CCEAn kasvuun Suomen suurimmaksi muutosjohtamisen asiantuntijayritykseksi.

CCEA siirtyi osaksi Gofore-konsernia maaliskuussa 2021 ja sulautuu osaksi Goforea vuoden 2024 alussa. Muutososaajiensa voimin Gofore on yksi johtavista ihmislähtöisen muutoksen konsulttiyhtiöistä Suomessa.

Tukenasi ihmislähtöisessä muutoksessa

Digitaalisesta transformaatiosta organisaatiokulttuurin muutoksiin

Yksikään toimintamalli tai prosessi ei muutu eikä uusi teknologia tai sovellus ​tule kunnolla käyttöön ennen kuin ihmiset muuttavat ajatteluaan ja toimintaansa ​– ja samalla muuttavat organisaatioitaan.

Muutos vaatii aina hartiavoimin tehtävää työtä, jotta ihmiset haluavat luopua vanhasta ja tekevät asiat pysyvästi uudella tavalla. Kaikkein tärkein muutoksen onnistumiseen vaikuttava tekijä on aina ihminen, sillä vain pysyvä käyttäytymisen muutos tekee tavoitteista totta. Sinä tiedät, mitä pitää saada muuttumaan, ja me autamme toteuttamaan muutoksen käytännössä ja todennamme sen onnistumisen.

Esimerkkejä muutoksista, joissa tuemme asiakkaitamme:

 • Strategian uudistaminen
 • Digi-, data- ja tekoälykeskeiset transformaatiot
 • ERP ja muiden järjestelmien käyttöönotot
 • Organisaation ketteröityminen
 • Vastuullisuuden johtamisen ja kulttuurin muutokset
 • Prosessien ja toimintatapojen määrittelyt ja käyttöönotot
 • Fuusiot ja yrityskaupat
 • Organisaatiomuutokset ja muutosneuvottelut
 • Kyberturvallisuuskulttuurin rakentaminen

Ota yhteyttä

Muutosjohtamisen palvelumme

Muutoksen läpivienti

Teemme käytännön tekoja pysyvän muutoksen juurruttamiseksi organisaatioon, emmekä vain kerro mitä pitää tehdä. Tunnistamme, millaisia muutoksia hanke, projekti tai kehittämisputki tuo eri rooleissa työskenteleville ja suunnittelemme, millaisilla keinoilla ja toimenpiteillä uuden ajattelun, toiminnan ja rutiinien omaksuminen tehdään heille mahdollisimman helpoksi.​

Esimerkkejä palvelustamme:​

 • Muutoksen läpiviennin 2 kuukauden aloituspalvelu​
 • Muutoksen läpiviennin tuki skaalautuvana jatkuvana palveluna​
 • Organisaation muutoshankkeiden läpivientiä tukeva resurssipooli​

Muutoskyvykkyyden kehittäminen

Kun ihmisten osaamista, toimintatapoja ja työkaluja kehitetään, organisaation toimintakyky muutoksissa paranee, työn kuormittavuus vähenee, liiketoiminta pyörii samanaikaisesti ja muutokset menevät läpi kitkattomammin. Ihmiset oppivat siihen, että muutoksia viedään läpi onnistuneesti systemaattisella tavalla, eikä pyörää keksitä jokaisessa muutoksessa uudelleen.

Esimerkkejä palvelustamme:​

 • Organisaation muutoskyvykkyyden analyysi​
 • Roolikohtaiset kehittymispolut ja valmennukset osaksi organisaation osaamisen kehittämisen tarjontaa​
 • Muutoksen läpiviennin työkalupakit​
 • Johtamismallien ja -käytäntöjen rakennus

Muutosportfolion johtaminen

Jokainen muutos vie kapasiteettia, joka on aina rajallinen – niin organisaatiolla, muutoksen tekijöillä kuin heillä, joiden tulee muuttaa toimintaansa.​​ Yksittäisen muutoksen läpiviennissä ei yleensä huomioida muiden hankkeiden samanaikaista ja alati muuttuvaa vaikutusta päivittäiseen työhön.​​

Analysoitu, jäsennelty ja ajantasainen kokonaiskuva muutosportfoliosta toimii johdon päätöksenteon tukena ja auttaa koordinoimaan yksittäisiä muutoksia​ ja johtamaan muutoksia kokonaisvaikutukset huomioiden.

Estämme muutosähkyn ja varmistamme riittävät resurssit. Koordinoimme, optimoimme ja priorisoimme käynnissä olevien muutoshankkeiden kokonaisuutta, jotta strategiset tavoitteet saavutetaan.

Esimerkkejä palvelustamme:

 • Muutosportfolion johtamisen 2 kuukauden käynnistyspalvelu
 • Johtoryhmän sparraus muutosportfolion johtamisessa
 • Muutosportfolion johtamisen pyöritys jatkuvana palveluna

Muutoksen mittaaminen

Tiedätkö luotettavasti, miten muutos etenee? Muuttuuko sen kohteena olevien ihmisten toiminta oikeasti? Missä ollaan matkalla kohti tavoiteltuja hyötyjä?

Muutosmittaus turvaa muutoksen onnistumista, ja sen avulla johto pystyy tekemään ennakoivia toimenpiteitä ja päätöksiä. Luotettava ja reaaliaikainen näkyvyys organisaation tilaan, muutoksen esteisiin ja toimenpiteiden vaikuttavuuteen varmistaa muutoksen tavoitteiden saavuttamisen.

Mittaamme ihmisten kokemaa muutosta, ihmisten toiminnan muuttumista sekä muutoksella saavutettuja vaikutuksia ja hyötyjä. Ainutlaatuinen Celkee Insight -kokemusmittarimme nojaa käyttäytymistieteelliseen tutkimukseen.

Esimerkkejä palvelustamme:

 • Valmennus/sparraus muutoksen johtamiseen tiedolla
 • Muutoksen mittauksen käynnistys ja pyöritys 6+ kuukauden ajan
 • Muutoksen tavoitteiden ja mittariston määrittely
Ihmislähtöinen muutos: - Strateginen perusta on tahto ja merkitys; Kiteyttää muutos, sen tavoitteet ja tarve niin, että se puhuttelee. - Strategiset mahdollistajat ovat kapasiteetti ja kuormitus; löytää tasapaino muutoskuormituksen ja ihmisten kapasiteetin välillä. - Operatiivinen perusta on konkretia ja arki; Muutosjargonin tulkkaaminen ymmärrettäviksi viesteiksi ja käytännön työn muutoksen kuvaaminen. - Operatiiviset mahdollistajat ovat sitoutuminen ja osaaminen; Rakentaa ja helpottaa muutosmatkaa yhdessä koko henkilöstön kanssa, varmistaen että ihmiset osaavat saada muutosta aikaan

Lähestymistapamme

Ihmislähtöinen muutos

People-driven change eli ihmislähtöinen muutos kiteyttää tapamme ajatella ja tehdä työtä joka ikisessä muutoksessa, jota olemme läpiviemässä, kuten myös muutosportfolion johtamisessa ja organisaatioiden muutoskyvykkyyden kehittämisessä. Se kiteyttää laajan ja syvällisen käytännön kokemuksemme siitä, mikä muutosten onnistumisessa on olennaista.

a woman and two men in front of a greenwall discussing

Liity joukkoon

Ura muutoksen asiantuntijana

Yhdessä Goforen kanssa tarjoamme entistä monipuolisempia uramahdollisuuksia. Haluamme tarjota osaajillemme parhaat mahdollisuudet kehittyä ja kukoistaa, sekä työssä, että sen ulkopuolella. Teemme töitä inhimillisen ja kestävän tulevaisuuden puolesta. Voit tutustua Goforeen työpaikkana täällä.

Etsimme joukkoomme jatkuvasti ihmisiä, joilla on intohimoa ihmislähtöistä muutosta kohtaan sekä muutoksen läpiviennin osaamista. Arvostamme empaattisuutta, rohkeutta, tiimityötaitoja ja soveltamiskykyä – unohtamatta halua olla osa hyvää porukkaa.

Lähetä meille avoin hakemus

Ota yhteyttä – Aloitetaan yhteistyö jo tänään.

Juha Lindfors

Muutosjohtamisen palvelut

juha.lindfors@gofore.com

+358505257575

Takaisin ylös