Blogi 14.9.2022

Energiainnovaatiot ovat investointi tulevaisuuteen

Älykäs teollisuus

Kiva kun löysit tämän artikkelin! Se sisältää varmasti hyvää tietoa, mutta pidäthän mielessä, että se on kirjoitettu 2 vuotta sitten.

Energiakriisi on nyt käsillä niin koko Euroopassa kuin Suomessa. Ilmastomuutoskysymykset ovat olleet tapetilla jo vuosia, ja nyt tilannetta on pahentanut entisestään myös Venäjän sotatoimet Ukrainassa. Meidän on irtauduttava fossiilisen energian käytöstä, keksittävä uusia ratkaisuja Venäjältä aiemmin tuodun energian korvaamiseksi ja yksinkertaisesti kehitettävä innovaatioita myös energian säästämiseksi. Menneeseen ei ole paluuta.

Teknologian ja digitalisaation avulla voimme löytää ratkaisuja, joilla säästetään paitsi rahaa ja tuotetaan kilpailuetua, vastataan myös ilmastokysymyksiin ja energiakriisiin. Valtion kestävän kehityksen yhtiön, Motivan, Astetta alemmas-kampanja tavoittelee suurta energiansäästöä valtakunnallisesti, millä varmistettaisiin energian huoltovarmuus ja riittäminen kaikille. Kyse on myös rahasta – Venäjän tuontienergiasta irtautumisen myötä hintojen nousu on ollut merkittävää ja hintojen vaihteluun on varauduttava pitkäksi aikaa.

Jokainen meistä voi osallistua arjen toimillaan energiatalkoisiin: laskemalla huoneiden lämpötilaa, käyttämällä vähemmän viihde-elektroniikkaa, ottamalla lyhyempiä kuumia suihkuja. Myös yrityksiä pyydetään mukaan tekemään konkreettisia tekoja energian säästämiseksi. Jo yhden asteen lämpötilan laskeminen voi antaa 5% energiansäästön.

Tukea uusien ratkaisujen kehitykseen

Tarvitsemme kuitenkin suurempia konkreettisia muutoksia. Tarvitsemme uusia ideoita, innovaatioita ja investointeja. Suomi ja EU tukevat puhtaan energian investointeja nyt enemmän kuin koskaan ja kotimaisen energian ratkaisut ovat nyt arvonsa huipussa. Yritysten energiainvestointukea energiateknologian hankkeisiin on nyt haettavissa 150 miljoonan edestä. Euroopan komissio tukee energiainvestointeja miljardeilla euroilla ja tukea voi hakea teollisuuden sähköistymiseen, vetyhankkeisiin, uusien energiateknologioiden valmistukseen ja erilaisiin energiapilottihankkeisiin. Näillä tuilla pyritään edistämään uuteen teknologiaan perustuvia ratkaisuja, joten nyt on paras aika kääriä hihat energiamarkkinoilla.

Esimerkiksi datan ja tekoälyn avulla voidaan ennustaa ja analysoida erilaisia tilanteita, luoda uusia toimintatapoja, automatisoida vakiintuneita malleja sekä löytää uusia ratkaisuja. On uskallettava kokeilla erilaisia ratkaisuja. Potentiaalin löytäminen on avainasemassa, ja potentiaali löytyy organisaation tuottamasta datasta ja sen analysoinnista. Pilvipalveluiden kehitys mahdollistaa esimerkiksi datan hallinnan ja liiketoiminnan jatkokehittämisen palveluiden parantamiseksi.

Konkreettisina esimerkkeinä meillä tehdyistä projekteista mainittakoon dataan pohjautuvan sähkönkäytön ennustetyökalun luominen, sähköjärjestelmän automaattinen testaaminen ja kehitysympäristön automatisointi, sähkönhallinnan etäluenta- ja älyverkkojärjestelmien pilvipalvelumalli sekä kokonaan uusi sovellusinfrastruktuuri. Voit lukea näistä asiakastarinoissamme.

Meillä on osaamista vaikeiden ja monimutkaisten kehityshankkeiden läpiviennistä, projektijohtamisesta järjestelmäkehitykseen ja muutosten menestyksekkäästä hallinnasta palvelumuotoiluun. Ketterien menetelmien avulla säästetään myös aikaa ja rahaa. Meillä on asiantuntijuutta myös testaukseen ja laadunvarmistukseen sekä automaatioiden rakentamiseen. Nyt tarvitaan uusia ratkaisuja ja edistyksellisyyttä luomaan ja turvaamaan tulevaisuutta.

Katso miten autamme rakentamaan innovatiivisia palveluita ja aitoa asiakaslähtöisyyttä

TÄSTÄ KOHTI INNOVATIIVISIA ENERGIARATKAISUJA

Energia

Tuuli Ashurst-Pitkänen

Tuuli työskentelee Goforella Test Managerina. Työssään hän innostuu erityisesti mielikuvituksen käytöstä ja luovien ratkaisujen löytämisestä vaikeidenkin ongelmien ratkaisemiseksi. Tuuli on kiinnostunut lisäksi arjen robotiikasta, ympäristöteknologiasta sekä älytekstiileistä. Ammatillinen tausta hänellä on bioanalytiikassa ja plakkarissa lisäksi maisterin paperit kirjallisuustieteestä. Vapaa-ajan puolivakavana harrastuksena hän valmistaa luonnonkosmetiikkaa omassa kotilaboratoriossaan ja upottaa kädet saveen keramiikkakurssilla.

Takaisin ylös