Blogi 10.1.2022

Goforen työehtosopimus julki – ”Sisällössä korostuvat joustavuus ja luottamus”

Kiva kun löysit tämän artikkelin! Se sisältää varmasti hyvää tietoa, mutta pidäthän mielessä, että se on kirjoitettu 2 vuotta sitten.

Mediatiedote 10.1.2022

Hyvää huomista täältä Goforelta! Näillä sanoilla alkaa digitaalisen muutoksen asiantuntijayhtiön ensimmäinen oma yrityskohtainen työehtosopimus (TES), joka on julkaistu ja allekirjoitettu maanantaina 10.1.2022. Sopimusta on rakennettu tiiviissä yhteistyössä luottamushenkilöiden, työntekijöiden ja ammattiliittojen edustajien kanssa, ja se kuvastaa laajasti Goforen arvoja, yrityskulttuuria ja ajattelu- ja toimintatapoja. Sopimus sisältää lisäksi yhtiön kasvuun ja kannattavuuteen perustuvan palkkaratkaisun. Oma TES sisältää useita kirjauksia, joista Goforella on jo aiemmin sovittu paikallisesti. Gofore julkaisee työehtosopimuksensa toimialallaan ensimmäisten joukossa, ja se on alallaan ensimmäinen yhtiö, joka julkaisee sopimuksen myös verkkosivuillaan.

Goforen TES löytyy tästä linkistä

Kuudelle periaatteelle rakentuva TES linjaa työaikoihin ja työn tekemisen tapoihin, työn ja vapaa-ajan yhteensovittamiseen ja sairaustapauksiin liittyviä kysymyksiä. Sopimus korvaa Goforella aiemmin noudatetun alakohtaisen sopimuksen. Sopimuksen piirissä on tällä hetkellä noin 700 konsernin työntekijää Suomessa. Kaikkiaan yhtiöllä on yli 900 työntekijää Suomessa, Saksassa, Virossa ja Espanjassa. Sopimus on lähtökohtaisesti voimassa kalenterivuoden kerrallaan, ja se on myös monilta osin valtakunnallista työehtosopimusta parempi. Esimerkiksi isät saavat Goforella kolme viikkoa palkallista perhevapaata, mikä on kaksi viikkoa enemmän kuin valtakunnallisessa sopimuksessa.

”Gofore on aina ollut ihmislähtöinen ja kulttuuria kaikessa tekemisessään korostava yhtiö. Työehtosopimuksemme perusperiaate on, että työehdot heijastelevat mahdollisimman hyvin kulttuuriamme. Sisällössä korostuvat joustavuus ja luottamus, jotka kertovat ihmiskäsityksestämme. Sopimuksemme ei ole tällä valmis, vaan se on ajassa kiinni oleva, ja kehitämme sitä yhdessä luottamushenkilöiden ja työntekijöiden kanssa edelleen”, sanoo toimitusjohtaja Mikael Nylund.

Avoimuus ja läpinäkyvyys ovat Goforen yrityskulttuurin kulmakiviä. Työntekijät ovat mukana yrityksen kehittämisessä monilla tavoin, ja myös työehtosopimuksen sisältöön on voinut vaikuttaa ja sen etenemistä seurata ja kommentoida kaikille avoimissa kanavissa ja keskustelutilaisuuksissa. Avoimuuden periaate ulottuu myös siihen, että sopimus julkaistaan yhtiön verkkosivuilla. Sopimus poikkeaa sisällöltään ja ulkoasultaan siitä, miltä työehtosopimukset tyypillisesti näyttävät.

”Iloitsen siitä, että onnistuimme tekemään sopimuksesta goforelaisten näköisen. Se tarjoaa hyvän käyttäjäkokemuksen ja henkii goforelaisia arvoja sekä toimintakulttuuria. Työssämme meitä auttoi innostunut ja sitoutunut joukko goforelaisia, jolta saimme palautetta sopimuksen laatimisen eri vaiheissa”, kertoo Juho Salmi, joka toimi yhtiön pääluottamushenkilönä sopimuksen laatimisen ja neuvotteluprosessin aikana.

Työehtosopimus sisältää Goforen kasvuun ja kannattavuuteen perustuvan palkkaratkaisun vuodelle 2022.

”Perusajatuksemme on se, että palkankorotukset peilaavat Goforen taloudellista menestystä. Kun yhtiöllämme menee hyvin, palkanmaksukykymme on parempi ja korotukset suurempia. Liiketoiminnassamme ainoastaan ihmiset luovat ja lisäävät asiakasarvoa. Koska työ tehdään yhdessä henkilöstön kanssa, on mielestäni loogista, että jaamme myös työn tulokset yhdessä. Haluamme lisäksi edistää palkkatasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta, ja palkitsemme pitkäjänteisestä hyvästä suoriutumisesta ja entistä vaativampien tehtävien hoitamisesta”, Mikael Nylund kuvailee.

Goforen työntekijät vaalivat ja kehittävät yrityskulttuuriaan aktiivisesti. Goforella kulttuuri on tiivistetty kulttuurikirjaksi, joka on toiminut pohjana myös työehtosopimuksen laatimisessa. Kulttuurikirjaa ja työehtosopimusta voi lukea rinta rinnan.

”Arvojemme mukaisesti haluamme panostaa työntekijöidemme hyvinvointiin ja työkulttuurimme toimivuuteen. Tämän sopimuksen kautta olemme ensimmäisten joukossa kehittämässä tasa-arvoisempaa ja yhteistä etua korostavaa työkulttuuria, jossa niin johtaminen, yhdessä tekeminen kuin itseohjautuvuus ovat kiinni tulevaisuudessa”, sanoo henkilöstöjohtaja Sanna Hildén.

Esimerkkejä Goforen työehtosopimuksen kuuden periaatteen sisällöistä

  • Sopimuksessa on runsaasti kirjauksia ja joustoja työajasta ja -paikasta. Goforella voi työskennellä paikkariippumattomasti ja sovittaa työn tekemistä yhteen perheen ja vapaa-ajan kanssa. Lyhennettyä työaikaa Goforella on mahdollista hyödyntää joustavasti.
  • Gofore antaa kolmen kuukauden palkallisen vapaan työntekijälle, joka adoptoi alle 10-vuotiaan lapsen tai alle 18-vuotiaan vammaisen lapsen. Tavallisesti TES-sopimusten nojalla adoptiovapaan ajalta ei makseta palkkaa, vaan korvaus tulee Kelalta.
  • Lähtökohtaisesti Goforella työntekijä saa palkan normaalisti muun muassa siltä ajalta, jos käy joko itse tai puolisonsa kanssa lapsettomuushoidossa. Lapsettomuushoitojen aiheuttamasta työkyvyttömyydestä johtuen työtekijä saa sairausajan palkkaa.
  • Sopimus huomioi erilaiset perhemuodot ja perhetilanteet esimerkiksi sairaan lapsen hoidossa. Yhtiön käytännön mukaisesti sairaan lapsen hoitoa voi kirjata jokainen goforelainen, jonka taloudessa asuvaa lasta hän hoitaa. Henkilö voi siis hoitaa puolisonsa lasta, tai vaikkapa sisarensa lasta, mikäli asuu yhdessä sisarensa kanssa. Gofore tarjoaa työntekijöilleen myös hoitopalvelua: jos lapsi on sairaana, goforelainen voi tilata yrityksen maksaman hoitajan kotiinsa hoitamaan lasta, jotta pääsee itse töihin.
  • Jos työntekijän vanhempi sairastuu äkillisesti, goforelaisella on mahdollisuus ottaa enintään kaksi päivää palkallista vapaata auttaakseen vanhempaansa.
  • Ennen lomakauden alkua työsuhteeseen tulleen uuden työntekijän on halutessaan mahdollista pitää vapaata lomakauden aikana siten, että palkallinen ja palkaton vapaa ovat yhteensä vähintään neljä viikkoa.

”On hienoa, että työehtosopimus ei ole Goforella pelkkä määräysluettelo, vaan se heijastaa yrityksen koko kulttuuria. Myös neuvottelujen aikana oli aistittavissa Goforen työntekijöitään kohtaan osoittama arvostus”, sanoo Insinööriliiton työehtoasiantuntija Minna Anttonen, joka toimi YTN:n ja Tietoala ry:n nimeämänä pääneuvottelijana.

Gofore valmisteli omaa yrityskohtaista työehtosopimustaan syksyn 2021 ajan. Aiemmin yritys on noudattanut valtakunnallista alakohtaista sopimusta, jonka ohella paikallisen sopimisen mahdollisuuksia on käytetty erilaisten työsuhde-etujen kirjaamiseen. Teknologiateollisuuden päätös irtautua yleisistä työehtosopimuksista toi Goforelle kimmokkeen alkaa rakentaa omannäköistä sopimusta. Yrityskohtaisen sopimuksen laatimisesta Goforella alettiin keskustella ensimmäisen kerran jo vuoden 2021 alussa.

gofore.com/tyoehtosopimus

Lisätietoja

Mikael Nylund, toimitusjohtaja, Gofore Oyj
p. 040 540 2280
mikael.nylund@gofore.com

Muut haastattelupyynnöt ja mediatiedustelut
Goforen viestintä: Anne Sivula, 040 717 4873, anne.sivula@gofore.com

Kuvapankki:
Toimitusjohtaja Mikael Nylund http://goforeoyj.kuvat.fi/kuvat/FOR+MEDIA/Management+team/CEO+Mikael+Nylund/
Kuvia Goforesta http://goforeoyj.kuvat.fi/kuvat/FOR+MEDIA/

Gofore Oyj on digitaalisen muutoksen asiantuntija. Meitä on Suomessa, Saksassa, Espanjassa ja Virossa yli 900 alan johtavaa asiantuntijaa, jotka ovat yrityksemme sydän, aivot ja kädet. Kaikella tekemisellämme on positiivinen vaikutus – oli kyse sitten johdon konsultoinnista, muotoilusta, koodauksesta tai testauksesta. Meillä tehdään töitä ihmisistä, yhteisöistä ja organisaatioista välittäen. Toimintaamme ohjaavat vahvat arvomme: olemme jokaiselle hyvä työpaikka, ja elämme asiakkaidemme onnistumisista. Liikevaihtomme vuonna 2020 oli 78 miljoonaa euroa. Gofore Oyj:n osake on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä. Tutustu meihin paremmin osoitteessa www.gofore.fi.

gofore tes

Gofore Oyj

Takaisin ylös