Blogi 14.11.2023

Ketterä testauksen hallinta: Ketteryyden ja laadun tasapainottaminen

Osaaminen

Miten saada mahdollisimman laadukkaita tuotoksia aikaiseksi mahdollisimman nopeasti? Miten hallita testausta, kun kehitys etenee satanen lasissa? Miten saada kaikki mukaan rakentamaan laadukkaita lopputuotoksia? Tässä tekstissä kerrotaan tiivistetysti pääkohtia ketterän testauksen hallinnan prosessin laatimisesta.

Maailman jatkuvasti nopeutuessa, meidän testauksen ja laadun puolestapuhujien pitää sopeuttaa työtapojamme muuttuvien tarpeiden mukaiseksi. Näin voimme päästä eroon perinteisistä toteamuksista, joissa testaus nähdään pullonkaulana, joka hidastaa julkaisuja, koska testattavat asiat kasaantuvat juuri ennen julkaisua testauksen pöydälle.

Miten testauksen nopeutta tulisi sitten lisätä?

Meidän täytyy keskittyä laadun rakentamiseen alusta asti, hyödyntää parhaita käytäntöjä DevOpsista ja perinteisistä testauksen hallinnan standardeista sekä luoda kestävä testausstrategia. Testausstrategian toteutumisen yhteydessä meidän täytyy tarkistaa suunnitelmia usein, muokata testauksen sisältöä suunnittelusta aina operatiiviseen toimintaan ja viestiä, fasilitoida ja koordinoida työtä tiimien välillä.

DevOps haluaa maksimoida tehokkuuden, ja laadun ja toisaalta minimoida viiveet palautteen saannissa ja käytetyn ajan ennen kuin ominaisuudet julkaistaan. Kaikki edellä mainitut asiat liittyvät enemmän tai vähemmän nopeuteen, mutta toisaalta arvon luominen loppuasiakkaille keskittyy pääasiassa laatuun. Tämä siksi, koska jos asiakas ei saa haluamaansa lopputulosta, ei toiminnallisuuksien määrällä ja nopeudella ole merkitystä, kun asiakas mahdollisesti valitsee jaloillaan ja siirtyy toisen palvelun käyttäjäksi.

Julkaisemassamme oppaassa laadun ja turvan yhdistämiseen listataan vaiheita ja tehtäviä jatkuvan DevSecOps-silmukan sisällä. Nämä vaiheet ja tehtävät muodostavat laadunvarmistuksen näkökulmasta laatuportteja osaksi julkaisuprosessia. Ja jotta laatuportit täytetään, tarvitsee jonkun huolehtia näistä laatuporteista. Tämä tulee erityisesti kyseeseen, kun ajatellaan organisaatioita, joissa useat tiimit työskentelevät yhdessä omien tuotteidensa kanssa ja koko ekosysteemin laatua katsotaan kokonaisuutena. Tästä esimerkkinä verkkokaupat ja erilaiset liiketoiminnan ydinjärjestelmien muodostavat kokonaisuudet. Näistä ketterien tiimien muodostamista kokonaisuuksista nousee esiin ketterän testauksen hallinnan tarve, joka pystyy katsomaan laadun kokonaisuutta pienistä toimitettavista osakokonaisuuksista kokonaisiin liiketoiminnan prosesseihin saakka.


Tutustu maksuttomaan Ketterää laatua ja turvaa -oppaaseemme!


Ihminen ketterän testauksen keskiössä

Ketterä testauksen hallinta keskittyy pääasiassa ihmisiin. Meidän täytyy lähtökohtaisesti tunnistaa ne ihmiset, jotka voivat toimia laadun puolestapuhujina erilaisissa laatuun liittyvissä tehtävissä ja voivat tehdä yhteistyötä. Yhteistyö onkin myös erinomaisen ketterän testauksen hallinnan osaajan vaatimus. Ketterän testauksen hallinnan rooleissa meillä on yleensä vain murto-osa testaajista käytettävissä verrattuna perinteiseen projektimaailmaan. Meidän on silti saatava kehittäjät testaamaan, osallistuttava varsinaiseen testaukseen myös itse ja oltava tietoisia myös tuotannossa ilmenevistä ongelmista. Joten meidän laadun ammattilaisina täytyy olla perillä kaikista laatuun liittyvistä asioista ja raportoitava, missä olemme ja minne olemme menossa seuraavaksi.

Ketterän testauksen vetäjänä meidän täytyy luoda testausstrategia, joka kuvaa laadunvarmistuksen vision testauksen pääpainoalueineen. Näin testausstrategian ei tarvitse täyttää virallisia laadunvarmistuksen standardeja kymmenine sivuineen tekstiä, mutta sen tulisi esimerkiksi näyttää, miten sovellamme testiautomaatiota, kuka tekee testausta, ja miten toiminnallista testausta tehdään. Seuraavana askeleena testausstrategiaan liittyen on tiekartan luonti laatuvision saavuttamiseksi. Tämän tiekartan tulisi toimia myös testisuunnitelman pohjana, sillä testisuunnitelmien tulee olla mukautuvia, sekä antaa vaihtoehtoja siihen, mitä polkua lähteä kulkemaan.

Tiekartan rakentamisen jälkeen meidän tulee luoda testausprosessit tuettuna käytettävissä olevilla testauksen työkaluilla. Testausprosessit tulee rakentaa niin, että voimme muuttaa niitä tarvittaessa. Koska ketteryyden periaatetta ’epäonnistu nopeasti’ tulee soveltaa myös testauksen hallinnassa. Meidän tulee aina olla valmiina kokeilemaan erilaisia työtapoja, sillä vain käytännön kokemus osoittaa uusien toimintatapojen toimivuuden tai toimimattomuuden.

Miten sitten johdamme testausta ketterässä maailmassa? Meidän täytyy opetella erilaisia tapoja fasilitoiden osallistaa kehitystiimien jäseniä. Erilaiset ketterien toimintamallien seremoniat, kahvihetket ja käytäväkeskustelut ovat hyviä mahdollisuuksia oivalluttaa ihmisiä laadunvarmistuksen saloista. Ennen kaikkea meidän täytyy tehdä yhteistyötä, viestiä ja omaksua jatkuvan oppimisen ja parantamisen filosofia.


Lue lisää laadunvarmistus- ja testiautomaatiopalveluistamme

testaus

testiautomaatio

Jutta Hakola

Jutta on testauksen ja laadunhallinnan ammattilainen, joka on lukuisten projektien ja asiakkuuksien kautta löytänyt tiensä testauksen ja testauksen hallinnan palvelunomistajaksi Goforessa. Ihmisten ja järjestelmien väliset kosketuspinnat ja ketterät toimintatavat ovat olleet hänen kiinnostuksen kohteitaan aina, ja sertifioituna business coachina hän pyrkiikin yhdistämään tavoitteellisen tekemisen nykytilanteeseen peilaten ja jatkuvasti muutosta seuraten.

Takaisin ylös