Blogi 14.12.2022

Helpota asiantuntijoiden vaihtuvuudesta aiheutuvaa tuskaa

Osaaminen

Kiva kun löysit tämän artikkelin! Se sisältää varmasti hyvää tietoa, mutta pidäthän mielessä, että se on kirjoitettu 2 vuotta sitten.

Vaihtuvuus ja sen mukanaan tuomat haasteet ovat perinteisesti olleet yksi asiantuntijaorganisaation jatkuvista päänsäryistä. Kun asiantuntija lähtee organisaatiosta, joudutaan uuden henkilön etsimiseen ja perehdyttämiseen käyttämään paljon resursseja, jotka ovat pahimmillaan pois kehitystyöstä. Varsinkin hiljaisen tiedon jakaminen uusille henkilöille on hidasta ja vaikeasti mitattavaa.

Yksi ratkaisu vaihtuvuuden haasteisiin on osaamisen hajauttaminen. Kun tiimi tuntee koko käsillä olevan projektin ja on tietoinen sen tarpeista, voidaan eri henkilöiden osaamista hyödyntää laajemmin eikä yhden henkilön lähtö hidasta toimintaa. Asiantuntijan vaihto on hallittua, kun asiakkaan tarpeiden laaja tunteminen nopeuttaa tiimiin sopivan henkilön löytymistä ja pääsemistä kiinni työhön. Uuden henkilön perehdytys ei juuri vie projektijohdon resursseja tai lisää johtamiseen käytettävää aikaa, kun tiimi voi hoitaa perehdytyksen sisäisesti.

Kutsumme Goforella tätä osaamisen hajauttamisen mallia asiakkuustiimimalliksi. Asiakkuustiimi tarkoittaa yksittäisten asiantuntijoiden sijasta kokonaisen tiimin osaamisen ymmärtämistä ja käyttöönottoa. Tiimin monipuolinen kokemus esimerkiksi erilaisista asiakkaista ja toimialoista tuo luonnollisesti uusia ajatuksia ja parhaita käytäntöjä arkeen. Asiakkuustiimimallissa eri henkilöiden asiantuntijuutta voidaan käyttää tarpeen mukaan.

Asiakkuustiimimallin tärkeimpiä tekijöitä on psykologinen turvallisuus, jolloin tulevat vaihdot tiedetään varhain, niihin pystytään varautumaan ajoissa ja ne pystytään hoitamaan hallitusti.

Teimme yhdessä Elisan kanssa asiakastiimimallin hyödyistä kertovan referenssitarinan.

asiakaskokemus

customer team

työhyvinvointi

Markku Kankaala

Markku rakentaa kumppanuuksia asiakkaiden kanssa. Rakennuspalikoina on prosesseja, työkaluja ja käytäntöjä, joilla yhdessä parannetaan asiakasymmärrystä, työntekijätyytyväisyyttä ja asiakastyytyväisyyttä. Jokaisen kohtaamispisteen tulisi hoivata ja vahvistaa kumppanuutta. Markun intohimo on saada ihmiset tekemään asioita yhdessä ja hyvällä mielellä. Hän pyrkii tietoisesti lisäämään turvallisuutta työympäristössä. Kun jokainen saa olla oma itsensä ja puhua asiansa, homma pelittää. "Jokainen työpäivä, joka opettaa jotain uutta, on hyvä työpäivä."

Takaisin ylös