Blogi 28.2.2022

Kasvua ja onnistumisia – Toimitusjohtajan katsaus vuoteen 2021

Kiva kun löysit tämän artikkelin! Se sisältää varmasti hyvää tietoa, mutta pidäthän mielessä, että se on kirjoitettu 2 vuotta sitten.

Vuosi 2021 jää mieleen vahvasti jatkuneesta kasvusta ja huikeista onnistumisista. Strategiamme toimi ja onnistuimme sen toteuttamisessa kaikkien keskeisten tavoitteiden osalta. Tuloksemme kasvoi vuoden aikana peräti 36 prosenttia, kun tarkastelussa on tärkein tulosmittarimme oikaistu EBITA. Liikevaihto kasvoi puolestaan 34 prosenttia vuodentakaiseen nähden, 104,5 miljoonaan euroon. 

Strategiamme mukaisesti kasvoimme vahvasti orgaanisesti. Vuosi oli työmarkkinoiden näkökulmasta haastava, muun muassa toimialamme henkilöstön vaihtuvuuden takia. Tästä huolimatta onnistuimme saavuttamaan hyvän 13 prosentin orgaanisen kasvun, johon vaikuttivat onnistunut rekrytointi, organisaation uudelleenmuotoilu ja parannukset operatiivisessa tehokkuudessa. Erityisesti jälkimmäisen vuosipuoliskon 18 prosentin kasvu oli huippusuoritus. 

Jatkoimme myös kasvuamme yritysostojen avulla. Alkuvuodesta 2021 CCEA liittyi konserniin, tuoden mukanaan Suomen vahvinta muutosjohtamisen osaamista. Vuoden 2021 aikana valmistelimme Devecto-kauppaa ja vuoden 2022 saimme käynnistää yrityskauppauutisella, jossa kerroimme Devecton vahvistavan Goforen älykkään teollisuuden tarjoamaa ja asiakasportfoliota. Yritysostot tukevat Goforen strategista suuntaa ja pitkällä aikavälillä kestävää kasvuamme. Vuoden aikana vahvistimme myös kykyämme jatkaa epäorgaanista kasvua tulevaisuudessa, kun toteutimme suunnatun osakeannin huhtikuussa sekä vahvistimme edelleen organisaatiotamme yritysjärjestelyihin liittyvällä osaamisella. 

Keskeinen elementti kasvussamme on ollut laajentuminen julkisen sektorin asiakkuuksista yksityiselle sektorille. Tarjoamamme kehittäminen ja kumppanuuden tarjoaminen on osoittanut toimivuutensa ja yksityisen sektorin liikevaihtomme kasvoi vuoden aikana 82 prosenttia. Julkisen sektorin osuus kokonaisliikevaihdostamme on 65 prosenttia, yksityisen sektorin 35 prosenttia. Olemme iloisia, että asiakkaamme luottavat Goforeen strategisena kumppanina digitaalisessa muutoksessa.

Liiketoimintamme Suomessa on kehittynyt erityisen hyvin, mutta olemme menneet eteenpäin myös Suomen ulkopuolella, missä keskeiset asiakkuudet ovat kehittyneet odotetusti, painottuen kansainvälisesti toimiviin yksityisen sektorin asiakkaisiimme. Julkisen sektorin osaamistamme on enenevässä määrin onnistuttu viemään maailmalle, etenkin Eurooppaan, ja olemme kehittäneet tähän tarvittavaa myyntiosaamistamme. Kansainvälinen liiketoiminta oli vuoden aikana 8,7 prosenttia liikevaihdostamme. Kysyntä suomalaiselle digitaalisen muutoksen osaamiselle näyttäisi kasvavan tulevaisuudessa

Goforen kulttuuri on vahvuutemme, ja sen vaaliminen yrityksemme kasvaessa vaatii huomiota. Pyrimme siihen, että kaikki toiminnassamme tukee avoimuutta, läpinäkyvyyttä ja ketteryyttä. Kykymme kehittää ja vaalia ainutlaatuista ja palkittua yrityskulttuuriamme on meille sydämen asia. 

Siirryimme Helsingin pörssin päälistalle ja vahvistimme kansainvälistä omistajapohjaamme 

Maaliskuussa 2021 otimme tärkeän askeleen ja siirryimme First North Growth -markkinapaikalta Helsingin pörssin päälistalle. Huhtikuussa keräsimme 19 miljoonaa euroa institutionaalisille sijoittajille suunnatulla uusien 1 000 000 osakkeen annilla. Tällä halusimme tukea yhtiön kasvustrategiaa yritysostoin ja orgaanisesti sekä tehdä hallittua muutosta yhtiön omistuspohjaan. Ulkomainen omistuksemme on kasvanut kaksinumeroiseksi päälistasiirtymän jälkeen. 

Vahvistimme eettistä kestävyyttämme 

Tavoittelemme digitalisaation eettistä edelläkävijyyttä, erityisesti tekojen kautta. Käynnistimme vuoden aikana yhteistyöhankkeen, jonka tuloksena luomme mallin työyhteisömme eettisesti kestävän toiminnan edelleen kehittämiseen. Malli on laajuudessaan ja vaikuttavuudessaan ensimmäinen teknologia-alalla Suomessa. Eettisen toiminnan kehittäminen antaa asiantuntijoillemme keinoja myös etiikan näkökulmien huomioimiseen asiakastyössä ja auttaa yhteiskunnallisten kestävyyshaasteiden ratkaisemisessa.

CCEA toi ihmislähtöisen muutoksen osaamista 

Onnistuneet yritysostot ovat keskeinen osa kasvustrategiaamme. Vuoden 2021 aikana tiimimme vahvistui ihmislähtöisen muutoksen osaamisella, kun CCEA Oy:n 50 henkilön asiantuntijajoukko liittyi osaksi Gofore-perhettä. Helmikuussa toteutunut yrityskauppa laajensi kykyämme yhdistää teknologisen ja ihmislähtöisen muutoksen johtaminen. Integraatio on onnistunut hyvin. CCEA vahvistaa kykyämme auttaa asiakkaita onnistumaan kaikkein vaativimmissakin muutoshankkeissa. 

Tunnustusta työnantajana 

Ihmiset ovat digitalisaation ytimessä, ja myös Goforen onnistuminen on kiinni parhaista osaajista. Teemme joka hetki parhaamme, jotta vetovoimamme ja työntekijäkokemuksemme ovat kunnossa. Haluamme pitää kiinni huippuasiantuntijoistamme ja houkutella joukkoomme uusia kykyjä. 

Onnistuimme rekrytoinneissa kiitettävästi. Yhteisössämme on tätä kirjoitettaessa jo yli 1000 goforelaista. Yhdessä edustamme digitalisaation kärkiosaamista niin teknologiassa kuin ihmislähtöisessä johtamisessa – niissä asioissa, joissa kaikkien organisaatioiden digitaalinen muutos kaipaa osaamista ja tukea. 

Vahva yrityskulttuurimme rakentuu kuudelle voimatekijälle: läpinäkyvyys, luottamus, omistajuus, kehittyminen, yhteisöllisyys ja välittäminen. Rakensimme muun muassa oman yrityskohtaisen työehtosopimuksemme yhtenä ensimmäisenä teknologia-alan yhtiönä Suomessa. 

Teemme aktiivisesti töitä työntekijäkokemuksen ja työnantajamielikuvan kehittämiseksi. Panostukset näkyvät johdonmukaisesti siinä, että työnantajamaineemme huomioidaan eri tavoin. Gofore valittiin vuoden työnantajabrändiksi rekrytointialan parhaita tekijöitä ja tekoja palkitsevassa Rekrygaalassa. Lisäksi sijoitumme seitsemänneksi Suomen houkuttelevimpia työnantajia listaavassa Young Professional Attraction Index (YPAI) 2021 -tutkimuksessa. 

Elämme asiakkaidemme onnistumisista 

Tyytyväinen asiakas on meille tärkeä kasvun ja työn ilon lähde. Toteutimme vuoden aikana kaksi asiakastyytyväisyysmittausta, jotka osoittivat kokonaistyytyväisyyden säilyneen läpi vuoden korkealla tasolla. Syksyllä toteutetussa mittauksessa kokonaistyytyväisyys sai arvosanan 4,3 (asteikolla 1–5), kun se keväällä oli 4,2. Palautteissaan asiakkaamme arvostivat Goforen kanssa työskentelyssä etenkin asiakaslähtöisyyttä, luotettavuutta ja yhteistyökykyä. Syksyn tutkimuksen suositteluindeksi (NPS) oli 54 (asteikko -100 / +100), kun se kevään tutkimuksessa oli 61. Tutkimuksen tehneen yhtiön mukaan verrokkiyritysten NPS oli 37, eli Gofore on sijoittunut vertailuissa parhaimpien yhtiöiden joukkoon.

Kiitokset – ja matka jatkuu vahvempana kuin koskaan aiemmin 

Vuonna 2022 vietämme Goforen 20-vuotisjuhlavuotta, sillä vuonna 2001 perustetun yhtiön liiketoiminta käynnistyi syksyllä 2002. Neljän kaverin perustamasta yhtiöstä on vuosien varrella kasvanut nyt jo yli tuhannen työntekijän kansainvälinen konserni. Haluan vielä kiittää kaikkia sidosryhmiämme ja aivan erityisesti goforelaisia ja asiakkaitamme vuodesta 2021. Vuosi oli työntäyteinen, mutta me menestyimme jälleen yhdessä töitä tehden. Kiitos!

 

Goforen toimitusjohtaja Mikael Nylundin katsaus on julkaistu Goforen vuosikertomuksessa 2021.

Lue vuosikertomus tästä

Mikael Nylund

Toimitusjohtaja

Mikael on Goforen toimitusjohtaja. Hän on työskennellyt Goforessa vuodesta 2010 lähtien ja auttanut sinä aikana lukuisia organisaatioita polulla kohti digitaalista liiketoimintaa. Mikael ajattelee, että parempi tulevaisuus tehdään teknologian avulla ihmisten ehdoilla.

Takaisin ylös