Tulevaisuuden toiminnot liikkuviin koneisiin

Tehokkuutta, tuottoa ja turvallisuutta vastuullisesti

Liikkuvan kaluston autonomia ja liitettävyys toisiin koneisiin sekä ympäristöön lisää toiminnan tehokkuutta ja helpottaa käyttäjän työtä. Koneiden älykkyyden kasvaessa dataa voidaan hyödyntää paremmin ja tämä avaa uusia liiketoimintamahdollisuuksia mm. maa- ja metsätalouden kaluston, kaivos- ja rakennustyömaakoneiden, satamakoneiden, laivojen ja ajoneuvojen valmistajille.

Tulevaisuuden koneet ovat entistä älykkäämpiä ja itsenäisesti toimivia kokonaisuuksia, joissa

 • tehokkuus ja energiankulutus on optimoitu ympäristöystävällisyyden ja tuoton varmistamiseksi
 • helppokäyttöisyys mahdollistaa parhaan työntekijä- ja asiakaskokemuksen
 • sekä käyttö- että tietoturvallisuus ovat huippuluokkaa

PALVELUILLA SYVEMPÄÄ ASIAKASARVOA

Kohti palveluliiketoimintaa

Koneet ovat entistä älykkäämpiä ja autonomisempia minkä lisäksi ne keräävät valtavia määriä dataa toiminnastaan ja käyttäjistään. Data mahdollistaa monenlaisia uusia liiketoimintamahdollisuuksia eikä muutos laitevalmistajasta palveluorganisaatioksi välttämättä ole helppoa.

Me autamme:

 • Löytämään uudet palveluihin perustuvat liiketoimintamahdollisuudet
 • Tunnistamaan asiakkaanne arvoketjuja
 • Luomaan strategian toiminnan uudistamiseen ja muutoksen johtamiseen
 • Kehittämään ohjelmistoja, integroimaan järjestelmiä
 • Hyödyntämään datan ja tekoälyn mahdollisuuksia
 • Kehittämään ympäristöystävällisiä tuotteita

Asiakkaitamme kiinnostaa juuri nyt: Datan palvelullistaminen, tekoäly (AI), tiedolla johtaminen, muutosjohtaminen, kestävä kehitys

PAREMPAA LAATUA PIENEMMÄLLÄ TYÖMÄÄRÄLLÄ

Testaaminen ja elinkaarenhallinta

Testaus ja laadunvarmistus ovat välttämätön osa laadukasta kehitystä ja niiden avulla voidaan vältetään kalliit toimintahäiriöt. Automaatio tuo testaukseen tehokkuutta ja johdonmukaisuutta mikä nopeuttaa digitaalisten palveluiden kehitystä ja helpottaa ylläpitoa. Se vähentää manuaalisen työn määrää ja parantaa palvelun laadun lisäksi työntekijäkokemusta.

Autamme sinua:

 • Rakentamaan simuloidun ympäristön elektronisen ohjausyksikön testaamiseen
 • Varmistamaan koneiden suorituskyvyn
 • Valitsemaan työkalut tarpeesi mukaan
 • Automaatiokäytäntöjen kehityksessä ja testauksen automaatioasteen nostamisessa

Asiakkaitamme kiinnostaa juuri nyt: Testiautomaatio, Hardware-in-the-loop (HIL), penetraatiotestaus

Tutustu testauspalveluihimme tarkemmin täällä: Laatu ja turva

VAKAA POHJA LUOTTAMUKSELLE

Tieto- ja kyberturvallisuus

Laadukas tietoturvan suunnittelu säästää tuotantovaiheessa huomattavan määrän aikaa, rahaa ja resursseja sekä madaltaa merkittävästi tietomurtojen ja -vuotojen riskiä. Tietoturvasta 80% on toimintatapoja ja ihmisten turvallisuustietoisuutta. Nykypäivän liiketoiminnan ehdoton edellytys on sietää, ennakoida ja estää erilaisia uhkia sekä toipua poikkeamista nopeasti. Hyvin toteutettu tietoturva luo pohjan asiakassuhteiden luottamukselle.

Autamme sinua:

 • Määrittämään tieto- ja kyberturvan nykytason, tavoitteet ja tulevaisuuden tarpeet
 • Tunnistamaan omalle toiminnalle olennaiset uhat sekä sisäisesti että ulkoisesti
 • Noudattamaan ja ennakoimaan EU:n tietoturvadirektiivejä ja niistä aiheutuvia muutoksia
 • Rakentamaan tarvittavat prosessit ja roolit sekä valitsemaan sinun yrityksellesi sopivat työkalut
 • Suunnittelemaan ja toteuttamaan tieto- ja kyberturvakokonaisuuden koko laitteen elinkaaren ajalle

Asiakkaitamme kiinnostaa juuri nyt: Ohjelmistojen toimitusketjujen turvallisuus, pilven tietoturva, tietoturvan hallintajärjestelmät, NIS2-direktiivi, DevSecOps, Secure development lifecycle, laitetason tietoturvatestaus, IEC 62443 -standardi

Tutustu tietoturvapalveluihimme tarkemmin täällä: Laatu ja turva

MIELENRAUHAA TURVALLISUUDEN MAKSIMOINNISTA

Autonomia ja toiminnallinen turvallisuus

Kun koneiden autonomisuus kasvaa, turvallisuuskriteerit kiristyvät. Toiminnallisella turvallisuudella varmistetaan, etteivät automaattiset laitteet ja koneet ole vaaraksi ihmiselle, muille laitteille tai ympäristölle. Standardien ja säännösten asettamat turvallisuusvaatimukset on otettava huomioon jo ohjelmistosuunnittelussa.

Autamme sinua:

 • Mallintamaan toiminnallisuuksia kokonaisuuksina (sisältäen dokumentaation ja koodin)
 • Vastaamaan turvallisuuden jäljitettävyyden vaatimukseen
 • Tehostamaan työkoneiden suorittamia prosesseja analytiikan avulla
 • Kehittämään koneita kokonaisuutena hydrauliikan komponenteista ohjelmistosuunnitteluun
 • Siirtymään kuljettajaa avustavista järjestelmistä kohti entistä automaattisempia laitteita

Asiakkaitamme kiinnostaa juuri nyt: Mallipohjainen suunnittelu (MBD), Robot Operating System (ROS), vehicle-to-vehicle (V2V), vehicle-to-everything (V2X), 5G, väyläratkaisut, infotainment, sensor fusion, tekoäly (AI), koneoppiminen (ML), data-analytiikka

Osaamisemme on käytettävissäsi

Palvelumme kattavat liikkuvan kaluston ohjelmistotarpeet koko elinkaaren osalta tuotekehityksestä tuotannon ja huollon työkaluihin sekä operaativisen toiminnan järjestelmiin.

Asiantuntijoidemme näkemyksiä teollisuuden digitalisaation edistämisestä

Ota yhteyttä!

Ari Hirvonen

Älykäs teollisuus

ari.hirvonen@gofore.com

040 5662133

Takaisin ylös