Blogi 19.8.2019

Miksi investoida MyDataan?

Kiva kun löysit tämän artikkelin! Se sisältää varmasti hyvää tietoa, mutta pidäthän mielessä, että se on kirjoitettu 5 vuotta sitten.

Arvoa ja hyvinvointia luodaan koko ajan entistä henkilökohtaisemmilla palvelukokemuksilla. Näiden luomiseksi tarvitaan tietoa yksilön elämästä paljon laajemmin kuin nykyiset, toisistaan irralliset rekisterit mahdollistavat. Tarvitaan luotettavia ja turvallisia keinoja tuoda yhteen dataa, joka on pirstoutunut lukuisille julkisille ja yksityisille toimijoille sekä myös ihmisille itselleen.

Uudet tavat hyödyntää henkilökohtaista dataa ovat kriittisiä palvelumarkkinoiden kehittämisen ja organisaatioiden strategisen johtamisen näkövinkkelistä etenkin organisaatioille, jotka tuottavat palveluita tai tuotteita yksityishenkilöille.
Moni olettaa, että tiukat yksilönsuojan vaatimukset estävät tällaisen tietojen hyödyntämisen. Henkilökohtaiset tiedot muuttuvat kuitenkin yksilön kannalta ei-sensitiiviseksi, kun ne anonymisoidaan ja liitetään osaksi tilannekuvaa.
Teknologiat pirstalaisen tiedon yhdistämiseen ovat olemassa. Nyt tarvitaan vain määrätietoista strategista johtamista, rohkeutta ja kekseliäisyyttä. Ensimmäisenä ehtivät erottuvat ja hankkivat itselleen kilpailuetua.

Ratkaisuja on jo

Suomessakin kehitetään keinoja parantaa ihmisten näkyvyyttä omiin digitaalisiin tietoihinsa, joihin heillä on itsemääräämisoikeus. Puhutaan MyDatasta, joka konkretisoituu henkilötiedon hallinta- ja hyödyntämismalleiksi: henkilöllä itsellään on oikeus ja keinot saada omat tietonsa, käyttää niitä ja siirtää ne halutessaan eteenpäin.
Ratkaisuksi laajemman mittakaavan henkilötiedon luvalliseen siirtoon ja uudelleenhyödyntämiseen on määritelty operaattorimalli, jossa ihmiset voivat hallinnoida yksityisyysasetuksiaan, sopimussuhteitaan ja tiedon käyttölupia etänä ns. MyData-operaattorin kautta.
Operaattorimallissa data voi virrata datalähteiden ja dataa käyttävien palvelujen välillä suoraan, kunhan lupa datan luovuttamiseen ja hyödyntämiseen on saatu. Sitä on osittain sovellettu muun muassa Opetushallituksen Koski-palvelussa ja Suomen Settlementtiliiton NäytönPaikka-palvelussa.
Koski kerää yhteen tiedot suomalaisten koulutuksesta. Se sisältää myös muun muassa tiedot opinto-oikeuksista, ja tietoa on kokeiltu hyödyntää Helsingin seudun liikenteessä opiskelija-alennusoikeuksien varmentamisessa. NäytönPaikka puolestaan on työväline oman elämän kokonaisvaltaiseen tarkasteluun ja omien tietojen jakamiseen tukiverkostolle.

Kannattaako MyDatan kanssa hötkyillä?

MyData ei ole mikään ohimenevä ilmiö, vaan todellinen strateginen mahdollisuus luoda entistä parempia palveluita ja saada organisaatioon entistä täydellisempiä tilannekuvia niin palvelumarkkinoiden kuin strategisen johtamisenkin käyttöön.
Sen avulla on mahdollista saada haltuunsa helikopterinäkymä, jollaista ei ole ennen nähty. Tieto siitä, mitä erilaiset ihmiset todella painottavat kulutusvalintoja tehdessään. Kyvykkyys tarjota ihmisille keinoja hahmottaa oma tilanteensa ja punnita eri vaihtoehtoja niiden valintojen joukosta, jotka ovat toimineet vastaavilla verrokkiryhmillä.
Jokaisen kuluttajapalveluita tuottavan organisaation kannattaa viimeistään nyt pysähtyä miettimään, millaisia muutoksia MyDatan mahdollisuudet ja periaatteet tuovat jo perinteisempiin datan hyödyntämisen tapoihin ja nostaa MyData osaksi datastrategiaansa.
 
Uskotko sinä muutokseen? Siihen, että voit muuttaa maailmaa paremmaksi ihmisille ja ympäristölle?
Tutustu uuteen julkaisuumme ja asiantuntijoidemme näkemyksiin: Recoding change

Kaija Puranen

Kaija is an ICT professional with a wealth of experience and is passionate about the development of operations and data. She finds the best tools from traditional as well as agile methods for projects and applies them in organizations of all sizes. Currently, Kaija is involved customer-oriented change projects, with a particular interest in the change of leadership culture, the potential for enriched data, and MyData.

Takaisin ylös