Blogi • 19.08.2019

Miksi investoida MyDataan?

Miksi investoida MyDataan?

Arvoa ja hyvinvointia luodaan koko ajan entistä henkilökohtaisemmilla palvelukokemuksilla. Näiden luomiseksi tarvitaan tietoa yksilön elämästä paljon laajemmin kuin nykyiset, toisistaan irralliset rekisterit mahdollistavat. Tarvitaan luotettavia ja turvallisia keinoja tuoda yhteen dataa, joka on pirstoutunut lukuisille julkisille ja yksityisille toimijoille sekä myös ihmisille itselleen.

Uudet tavat hyödyntää henkilökohtaista dataa ovat kriittisiä palvelumarkkinoiden kehittämisen ja organisaatioiden strategisen johtamisen näkövinkkelistä etenkin organisaatioille, jotka tuottavat palveluita tai tuotteita yksityishenkilöille.
Moni olettaa, että tiukat yksilönsuojan vaatimukset estävät tällaisen tietojen hyödyntämisen. Henkilökohtaiset tiedot muuttuvat kuitenkin yksilön kannalta ei-sensitiiviseksi, kun ne anonymisoidaan ja liitetään osaksi tilannekuvaa.
Teknologiat pirstalaisen tiedon yhdistämiseen ovat olemassa. Nyt tarvitaan vain määrätietoista strategista johtamista, rohkeutta ja kekseliäisyyttä. Ensimmäisenä ehtivät erottuvat ja hankkivat itselleen kilpailuetua.

Ratkaisuja on jo

Suomessakin kehitetään keinoja parantaa ihmisten näkyvyyttä omiin digitaalisiin tietoihinsa, joihin heillä on itsemääräämisoikeus. Puhutaan MyDatasta, joka konkretisoituu henkilötiedon hallinta- ja hyödyntämismalleiksi: henkilöllä itsellään on oikeus ja keinot saada omat tietonsa, käyttää niitä ja siirtää ne halutessaan eteenpäin.
Ratkaisuksi laajemman mittakaavan henkilötiedon luvalliseen siirtoon ja uudelleenhyödyntämiseen on määritelty operaattorimalli, jossa ihmiset voivat hallinnoida yksityisyysasetuksiaan, sopimussuhteitaan ja tiedon käyttölupia etänä ns. MyData-operaattorin kautta.
Operaattorimallissa data voi virrata datalähteiden ja dataa käyttävien palvelujen välillä suoraan, kunhan lupa datan luovuttamiseen ja hyödyntämiseen on saatu. Sitä on osittain sovellettu muun muassa Opetushallituksen Koski-palvelussa ja Suomen Settlementtiliiton NäytönPaikka-palvelussa.
Koski kerää yhteen tiedot suomalaisten koulutuksesta. Se sisältää myös muun muassa tiedot opinto-oikeuksista, ja tietoa on kokeiltu hyödyntää Helsingin seudun liikenteessä opiskelija-alennusoikeuksien varmentamisessa. NäytönPaikka puolestaan on työväline oman elämän kokonaisvaltaiseen tarkasteluun ja omien tietojen jakamiseen tukiverkostolle.

Kannattaako MyDatan kanssa hötkyillä?

MyData ei ole mikään ohimenevä ilmiö, vaan todellinen strateginen mahdollisuus luoda entistä parempia palveluita ja saada organisaatioon entistä täydellisempiä tilannekuvia niin palvelumarkkinoiden kuin strategisen johtamisenkin käyttöön.
Sen avulla on mahdollista saada haltuunsa helikopterinäkymä, jollaista ei ole ennen nähty. Tieto siitä, mitä erilaiset ihmiset todella painottavat kulutusvalintoja tehdessään. Kyvykkyys tarjota ihmisille keinoja hahmottaa oma tilanteensa ja punnita eri vaihtoehtoja niiden valintojen joukosta, jotka ovat toimineet vastaavilla verrokkiryhmillä.
Jokaisen kuluttajapalveluita tuottavan organisaation kannattaa viimeistään nyt pysähtyä miettimään, millaisia muutoksia MyDatan mahdollisuudet ja periaatteet tuovat jo perinteisempiin datan hyödyntämisen tapoihin ja nostaa MyData osaksi datastrategiaansa.
 
Uskotko sinä muutokseen? Siihen, että voit muuttaa maailmaa paremmaksi ihmisille ja ympäristölle?
Tutustu uuteen julkaisuumme ja asiantuntijoidemme näkemyksiin: Recoding change

Kaija Puranen

Kaija toimii Goforella johdon konsulttina. Kaijan työkalupakista löytyy niin perinteisten projektimenetelmien parhaat palat kuin myös ketterät menetelmät sekä niiden isoille projekteille ja organisaatioille skaalatut versiot. Ennen Goforea Kaija teki pitkän uran Microsoftilla ja Nokialla.Juuri nyt Kaijaa eniten työllistävät asiakaslähtöisyyteen liittyvät muutosprojektit, niissä erityisenä kiinnostuksen kohteena ovat johtamiskulttuurin muutos, rikastetun datan tuomat mahdollisuudet sekä GDPR vipuvoimana.

Linkedin profile

Matti Saastamoinen

Matti toimii Goforella vanhempana palveluarkkitehtina. Hänellä on pitkä kokemus julkishallinnon muutosprojekteista muun muassa sosiaali- ja terveysministeriön, Tampereen kaupungin ja Business Tampereen kanssa. Matin sydäntä lähellä ovat datan ja dataohjautuvuuden tarjoamat mahdollisuudet koko yhteiskunnalle ja hän on auttanut useita kaupunkeja ja organisaatioita Suomessa avaamaan dataansa kaikkien käyttöön.

Linkedin profile

Piditkö lukemastasi? Jaa se myös muille.