Blogi 20.10.2020

Miksi kannattaa omistaa työnantajan osakkeita?

Kiva kun löysit tämän artikkelin! Se sisältää varmasti hyvää tietoa, mutta pidäthän mielessä, että se on kirjoitettu 4 vuotta sitten.

Goforen perusarvoihin on alusta asti kuulunut se, että haluamme olla työntekijöillemme mahdollisimman hyvä työpaikka. Yrityksellämme on vahva henkilöstön osallistamisen kulttuuri, jonka näkyy myös omistamisessa. Olemmekin ottaneet ihmiset hyvin konkreettisesti osaksi taloudellista menestystämme.

Näin ollen Goforella henkilöstö on merkittävä omistajaryhmä: todella moni goforelaisista omistaa yhtiön osakkeita. Osakkeita omistavat goforelaiset pääsevät nauttimaan yhtiön menestyksestä, kun omistamisen hyödyt konkretisoituvat osinkoina ja osakkeen arvon kehityksenä, vaikka tuottoon liittyykin aina myös riski.

Goforella myös henkilöstön palkitseminen on aina ollut yhtiön näköistä ja sitä kehitetään jatkuvasti. Yritysostojen jäljiltä palkitsemiskäytäntöjen ja työsuhde-etujen kirjo on laaja, mutta näitä ollaan nyt osin yhtenäistämässä ja toisaalta kehittämässä palvelemaan kunkin organisaation osan erityisiä tarpeita. Lähtökohtana kehittämistyössä on se, minkälaiset palkkiot vahvistavat toivottua kulttuuria. Meidän alallamme kilpailu parhaista osaajista on kovaa, ja todennäköisesti houkuttelevalla palkitsemisella voimme lisätä Goforen vetovoimaisuutta työnantajana.

Työntekijöiden palkitseminen on Goforella myös johtamisen keino, ja osakeomistus kannustaa henkilöstöä kehittämään yrityksen toimintaa oman työnsä kautta. Omistajina olemme kaikki samassa veneessä soutamassa kohti mahdollisimman inhimillistä, digitaalista ja kestävällä pohjalla olevaa tulevaisuutta.

Suurin sysäys henkilöstöannista

Kiinnostus omistajuuteen on Goforella ollut alusta lähtien suurta. Ensimmäisiä goforelaisia liittyi omistajiksi jo yhtiön historian alkutaipaleella. Suurempi sysäys tapahtui kuitenkin pörssilistautumisen yhteydessä vuonna 2017, missä henkilöstöanti ylimerkittiin 1,2-kertaisesti. Houkuttimena oli osakkeiden edullisempi hinta. Lisäksi osallistujat pääsivät mukaan lisäosakeohjelmaan.

Uskomme osakkeiden omistamiseen sitouttamiskeinona myös uusien työntekijöiden kohdalla. Vuonna 2018 järjestimme poikkeuksellisen rekrytointikampanjan, joka teki uusista työntekijöistä osakkeenomistajiamme. He saivat 1 500 euron arvosta osakkeita työsopimuksen allekirjoituspalkkiona. Kampanja houkutteli markkinoiden parhaita osaajia ja oli epäilemättä vaikuttava ensipuraisu uusille goforelaisille.

Samana vuonna käynnistimme CrewShare-osakesäästöohjelman henkilöstöllemme. Goforelaiset voivat säästää osan palkastaan ja hankkia sillä Goforen osakkeita alennettuun hintaan. Osallistujat saavat myös lisäosakkeita, kun sekä omistus että työsuhde ovat jatkuneet tarpeeksi pitkään. Ohjelmassa on tällä hetkellä kolmea eri ansaintajaksoa ja osallistujia lähes 260.

Omistajuus palkitsee ja opettaa

Itseään varten ahkeroimisen fiilis motivoi monia henkilöstöomistajiamme päivittäisessä työssään. Kun omistaa palan työpaikkaansa, on uudella tavalla sitoutunut sen osakkeiden arvon kehittymiseen, ja työ tuntuu entistä merkityksellisemmältä. Totta kai työnantajaan sitoutumiseen vaikuttavat muutkin tärkeät seikat, kuten vaikkapa mahdollisuus kehittymiseen, monipuoliset työtehtävät, palkkaus sekä kansainvälinen työyhteisö. Nuo ovat ainakin omalla listallani.

Goforeen sijoittaminen on saanut monet goforelaiset innostumaan sijoittamisesta myös yleisemmällä tasolla. Oman työnantajayrityksen omistaminen on voinut olla turvallinen ensiaskel sijoittamisen maailmaan esimerkiksi niille, joille sijoittamisen riskit, niiden hallinta ja erilaiset sijoitustuotteet eivät ole olleet tuttuja. Goforen henkilöstön osakesäästöohjelmaan osallistuminen on opettanut ensikertalaisille kaikenlaista säästämisen ja sijoittamisen perusteista. Samalla on toivottavasti hälvennyt sijoittamiseen välillä liittyvä epävarmuus.

Sijoittaminen onkin mitä mainioin tapa kehittää itseään. Ilahtuneena olen kuunnellut työkavereiden kertomuksia siitä, miten he haluavat laajentaa reviiriään esimerkiksi indeksirahastoihin tai asuntosijoittamiseen. Kynnys aloittaa sijoittaminen olisi varmasti ollut korkeampi ilman työpaikan osakkeiden hankintaa – moni tämän myötä on rohkaistunut opettelemaan kokeilemalla.

Omistatko sinä työnantajasi osakkeita?

Goforelaiset sijoittajina -blogisarjassa työntekijämme pohtivat sijoittamista ja sitä, mitä Goforen osakkeiden omistaminen ja yrityksessä työskentely on heille mahdollistanut ja opettanut. Lisäksi goforelaiset kertovat, miten osakkeiden omistaminen on vahvistanut heidän sitoutumistaan työpaikkaansa.

sijoittaminen

Takaisin ylös