Blogi 12.1.2023

Mitä Agile Coach tekee?

Gofore Crew

Kun minulta kysytään mitä Agile Coach tekee, kerron, että Agile Coach on ketterien menetelmien ja ihmiskeskeisen muutoksen asiantuntija, joka auttaa yritystä muuttamaan toimintaansa ketteräksi. Tämä tapahtuu sovittamalla ketteriä toimintatapoja yrityksen toimintakulttuuriin sekä toisaalta valmentaen tiimejä toteuttamaan niitä käytännön työssä. Lisäksi on olennaista ymmärtää, että tehtävän painotukset riippuvat oleellisesti siitä, missä ympäristössä toimitaan ja minkälaista toimintaa halutaan ketteröittää.

Lähde mukaan päivääni Agile Coachina nykyisessä asiakasprojektissa.   

Työhöni kuuluu paljon kanssakäymistä asiantuntijoiden ja tiimien kanssa. Parhaillaan tuen kolmea tiimiä, jotka ovat hieman eri vaiheessa ketterään toimintatapaan siirtymisessä. Yhdessä tiimissä olen Scrum Masterin roolissa ja kahdessa muussa Agile Coachin roolissa. Scrum Masterina vedän ketteriä seremonioita ja teen tiivistä yhteistyötä tuoteomistajan kanssa. Agile Coachina autan Scrum Mastereita onnistumaan työssään ja tuen osaltani tiimien toimintatapojen yhtenäistämistä, sekä tiimien välistä yhteistyötä.  Voit perehtyä tarkemmin siihen mitä Scrum on ja mitä Scrum Master tekee Scrum pähkinänkuoressa -blogissa.

Olen myös mukana työryhmässä, jonka tehtävänä on parantaa ketterän toiminnan edellytyksiä yritystasolla. Olemme mm. kehittäneet budjetointiprosessia ja johtamismallia niin, että se antaa tiimille paremmat mahdollisuudet toimia ketterästi.

Päiväni alkaa ajatusten kasaamisella ja siihen sopii mainiosti rauhallinen kävelylenkki tai esimerkiksi jonkin työhön liittyvän podcastin kuuntelu työmatkalla. Päivän töiden suunnitteluun käytän asiakkaalle luomaani kahta Kanban-taulua. Toisessa on asiakkaalle luvatut työt ja toisessa Goforelle luvatut ja henkilökohtaiset tehtävät. Olen kokenut tämän tavan itselleni toimivaksi itseni johtamisessa ja fokuksen ylläpitämisessä, toisaalta pyrin jättämään suunnitelmaani huokoisuutta päivän aikana ilmaantuville “yllätyksille”.

Päivän ensimmäisenä palaverina on Tiimi 3:n sprintin suunnittelu, jossa toimin Agile Coachin roolissa. Tehtäväni on tukea tiimiä ketterien toimintatapojen käyttöönotossa ja ketteryyden soveltamisessa. Tällä kerralla ohjaan tiimiä realistisen suunnitelman tekemisessä ja sprintille valittavien tarinoiden ja tehtävien suuruusluokan arvioinnissa. Tiimillä on ollut taipumusta liian ylimalkaiseen suunnitteluun, joka kostautuu sitten sprintin aikaisina yllätyksinä.

Seuraavaksi vuorossa on Tiimi 1:n daily eli päivittäinen palaveri, jossa toimin Scrum Masterin roolissa. Vedän keskustelun Jiran Scrum Boardia hyödyntäen ja varmistan, että keskustelu keskittyy tilannekuvan muodostamiseen ja että ongelmiksi nousseille asioille sovitaan jatkokäsittelyt dailyn ulkopuolella.

Päiväni jatkuu valmistautumisella työpajaan, joka pidetään iltapäivällä sen suunnittelemiseksi, miten työryhmä edistää ketterää toimintatapaa yritystasolla tulevan vuosipuoliskona aikana.

Ennen työpajaa ehdin piipahtamaan Goforen Agile-yhteisön virtuaalilounaalla vaihtamassa kuulumisia ja nauttimassa samalla päivän lounaan. Virtuaalitapaaminen on tärkeä henkireikä kiireisen asiakastyön lomassa vapaalle keskustelulle ilman agendaa. Keskustellaan siitä mikä on tärkeää, joko töistä tai töiden vierestä.

Seuraavaksi vuorossa on em. työpaja. Työpajasta saan tehtäväkseni edistää ketterien tiimien OKR-mittarien käyttöönottoa ja minut nimetään myös pienryhmään, jonka tehtävänä on edistää ketterän toimintatavan käyttöönottoa ketterien kehitystiimien ulkopuolella.

Iltapäivälle on vielä sovittu rekrytointihaastattelu potentiaalisen Agile Coach -kandidaatin kanssa ja päätänkin seuraavaksi syventyä hänen hakemukseensa ja ansioluetteloonsa, sekä valmistella muutaman täsmentävän haastattelukysymyksen.

Päivän päätteeksi tarkistan, että olen kirjannut muistiin ja suunnittelutyökaluuni ne asiat, jotka olen päivän aikana asiakkaalle tai Goforelle luvannut. Työpäivän jälkeen kotimatkalle valitsen joko äänikirjan tai rentouttavan musiikin kuuntelun ja annan ajatusteni virrata vapaasti ja valtoimenaan tai suuntaan ne illan lentopallotreenin suunnitteluun.

Mikäli kiinnostuit Agile Coachin tehtävästä, niin laita viestiä esimerkiksi LinkedInissä ja kerron mielelläni lisää. Olisi hienoa saada sinut kollegaksi! 

Avoimet työpaikat: Agile Coach

agile

agile coach

ketteryys

Vesa Kangasperko

Autan Agile Coachina yrityksiä muuttamaan toimintaansa ketteräksi. Koen työni hyvin merkitykselliseksi tässä epävarmassa ajassa, jossa yrityksiltä ja niiden henkilöstöltä vaaditaan erityistä muuntautumis- ja sietokykyä. Minusta on sanottu että olen “kokovartalovalmentaja”, mikä selittynee sillä että valmennustyö ulottuu myös työn ulkopuolelle, lentopallojoukkueen valmentamiseen.

Takaisin ylös