Blogi 6.9.2017

Mitä on MyData -ajattelu?

Kiva kun löysit tämän artikkelin! Se sisältää varmasti hyvää tietoa, mutta pidäthän mielessä, että se on kirjoitettu 7 vuotta sitten.


 
Osallistuin 30.8-1.9.2017 Tallinnassa ja Helsingissä järjestettyyn MyData 2017 -tapahtumaan. Myönnettäköön, että käsitteenä MyData oli minulle jokseenkin tuntematon ja oletan että monille muille myös, joten avaan tässä hieman mitä MyData oikeastaan on.

Mikä Data?

Ihmisen digitaalinen jalanjälki on tätä nykyä erittäin suuri. Viimeisen kymmenen vuoden aikana kun sosiaalisen median palvelut ja älypuhelimet ovat yleistyneet ovat myös tuottamamme datamäärät monikertaistuneet. Esityksissä tuli toistuvasti esiin, että kaikesta 90 % maailman datasta on tuotettu viimeisen 2-3 vuoden aikana. Jatkossa tuotetun datan määrä vain jatkaa kasvuaan, kun yhtälöön lisätään automaattinen tiedonkeruu erilaisten laitteiden ja sensorien toimesta. Monet tahot ovat heränneet siihen, että tämä ihmisiin liittyvä data on erittäin arvokasta. Ydinkysymyksenä onkin kuka hallitsee kaikkea tätä dataa nyt ja jatkossa? Tiedätkö sinä missä ja miten sinun henkilötietojasi tällä hetkellä käytetään? Tiedetäänkö organisaatioissa missä kaikissa järjestelmissä henkilötietoja säilytetään ja kenen saatavilla ne ovat?
MyData voidaan määritellä henkilötietoina, jotka ovat henkilön itsensä täysin saatavissa ja hallittavissa. MyData liikkeen tavoitteena onkin mahdollistaa yksilöille oman datansa käyttö omiin tarkoituksiinsa mahdollisimman jouhevasti ja turvallisesti. Lisäksi tietojen pitää olla poistettavissa ja siirrettävissä yksilön haluamaan paikkaan. Esimerkkejä MyDatasta ovat ihmisen terveystiedot, pankkitiedot, ostokset ja liikkumistiedot. Hyvä esimerkki MyData-periaatteen mukaisesta konseptista on Islannin keskitetty terveystietokanta, jossa kansalainen voi hallita omaa terveystietoansa mm. voiden ladata kaikki omat tietonsa omalle laitteellensa.

EU:n tietosuoja-asetus (GDPR) ajurina muutoksessa

Kuten arvata saattaa, oli GRPR tapahtumassa isossa roolissa. GDPR:ää voidaan pitää isona sysäyksenä MyDatalle ja se asettaa uusia vaatimuksia henkilötietojen käsittelylle eri organisaatioissa. Henkilötietojen käsittelyn pelisäännöt muuttuvat mm. niin, että asiakkailla tulee jatkossa olemaan mahdollisuus tarkistaa tietonsa sähköisesti sekä vaatia omia tietojaan siirrettäväksi toiselle taholle. Uskaltaisin väittää, että tällaiset muutokset voivat olla monelle yritykselle teknisesti, mutta myös prosessimielessä erittäin haastavia. Organisaation sisäiset vastuut näihin liittyvissä kysymyksissä voivat olla monilta osin epäselviä.
Toisaalta GDPR pitää myös nähdä suurena mahdollisuutena. Se antaa organisaatiolle hyvän ja pakottavan syyn tarkastella kriittisesti omaa datastrategiaansa. Lisäksi hyvin asiansa hoitaville tahoille on luvassa uusia liiketoimintamahdollisuuksia, koska odotettavissa on suuria kuiluja hyvin ja huonosti hoitavien yritysten välille.

Asiakkaan hallitsema järjestelmä

Olen käytännössä koko 15 vuoden työurani aikana toiminut asiakasdatan parissa – asiakastietoa sisältävien järjestelmien konsulttina sekä käyttäjänä. Monille meistä, jotka ovat tehneet myynnin parissa töitä ovat erilaiset asiakkuudenhallintajärjestelmät (CRM) tuttuja. Järjestelmiin kerätään suuret määrät asiakastietoa, mutta niiden ylläpito ja hyödyntäminen jäävät monesti puheen tasolle. MyData kääntää tätä perinteistä CRM-ajattelua päälaelleen. Käsitteellisesti yhdessä esityksessä puhuttiin ”asiakkaan hallitsemasta järjestelmästä” (Customer managed relationships, CMR). Mitä tämä käytännössä tarkoittaa? Ensinnäkin on hyvä tiedostaa että kaikista laadukkain data on saatavilla suoraan asiakkaalta. Toiseksi, jos asiakkaalta saadaan suostumus datan hyödyntämiseen, on se yritykselle selvä indikaatio siitä, että asiakas haluaa jotain sen vastineeksi.
Otetaanpa esimerkiksi polkupyörän hankinta. Jos hankkii vähänkin kalliimman polkupyörän, niin sen tulee olla ominaisuuksiltaan ja kooltaan sellainen mikä soveltuu asiakkaan tarpeisiin. Pyörävalikoimat ovat nykyään valtavia ja siten asiakkailla on paljon ja monesti jopa liikaa vaihtoehtoja. Nykymallissa asiakas kiertää eri kaupoissa (kivijalassa ja netissä) ilmaisten tarpeensa joka kerta uudelleen ja uudelleen. MyData-konseptilla tehdyssä mallissa asiakas voisi itse antaa toimittajille ne henkilötiedot, jotka liittyvät polkupyörän hankintaan esim. kehon ja kehon osien pituudet, tiedot tyypillisistä pyöräilyreiteistä ja määristä sekä budjetti polkupyörän hankintaan. Näiden tietojen pohjalta polkupyöräkauppiaat voisivat ehdottaa asiakkaalle juuri hänelle sopivia tuotteita. Vastaavia onkin sovelluksia on jo nähty vaatekaupan puolella mm. Stylescript.

Mitä seuraavaksi?

Ihmisillä on tapana yliarvioida lyhyen aikavälinen kehitys ja samalla aliarvioida pitkän aikavälin kehitystä. Näin on varmasti myös MyDatan osalta. Tässä kolme konkreettista askelta siihen, miten aloittaa paremmin hahmottamaan henkilödatan ihmeellistä maailmaa.

  1. Luo tai päivitä datastrategiasi MyData-periaatteiden mukaisiksi
  2. Ota GDPR haltuun näiden 12 askeleen avulla tai pyytämällä kumppani avuksi
  3. Lähde pohtimaan minkälaista tietoa oikeasti tarvitset asiakkaistasi esim. design-ajattelun avulla

Lue lisää MyDatasta: www.mydata.org

Karl Nyman

Head of People Operations Germany

Takaisin ylös