Blogi 29.6.2023

Mitä on testaus? Ohjelmistotestaus työnä

Osaaminen

Olemme kaikki testaajia jossain vaiheessa. Joku testaa uutta jäätelömakua ensimmäisenä kaveriryhmästään, toinen osallistuu kuluttajille suunnattuun uusien juomien tuotetestaukseen ja it-alalla ammattitestaaja testaa, vastaako ohjelmisto ennalta tehtyjä määrittelyjä.

Jos testaukseen osallistuu tietämättään, on tällöin osallistunut Canary-testaukseen. Tätä metodia käytetään kuluttajille suunnatuissa testeissä ja ohjelmistokehityksessä, jossa ohjelmistomuutoksia julkaistaan pienelle ryhmälle ilman ilmoitusta. Canary -testauksen nimi tulee kanarianlinnuista, joita hiilikaivosmiehet päästivät kaivoksiin. Jos lintu kuoli kaivoksessa, oli kaivoksen myrkkykaasut vaarallisen korkeita. Ohjelmistotestauksessa pieniä koodimuutoksia voidaan Canary -testauksella monitoroida käytössä ja tarvittaessa bugien ilmaantuessa poistaa nopeasti.

Testaus työnä on erittäin antoisaa ja monipuolista. Testaaja pääsee usein mukaan monipuolisiin projekteihin eri osa-aluilla ja täten testaajat ovatkin yleensä multiosaajia, jotka taitavat potilasjärjestelmistä ERP-järjestelmiin ja teollisuuskoneiden ohjelmistoihin. Testaajan työn laajuus riippuu täysin projektista. Pienissä projekteissa yksi testaaja voi hoitaa kaikki testaukseen liittyvät toimenpiteet, mutta isommissa projekteissa usein työtä johtaa testipäällikkö, ja testaajat voivat keskittyä testien suorittamiseen.

Testauksen parissa työskentelevät eri roolit

Testaaja, manuaalitestaaja, automaatiotestaaja, testipäällikkö, laatupäällikkö ja monet muut roolit työskentelevät testauksen parissa. Roolien nimitykset vaihtelevat yrityksien ja niiden käyttämien kielten mukaan. Perinteisesti testaaja, manuaalitestaaja ja automaatiotestaaja ovat niitä, jotka luovat etukäteen tehtyjen määrittelyjen ja testisteppien mukaan testit ja suorittavat ne. Testipäällikkö ja laatupäällikkö yleensä suunnittelevat testausta, resursseja, johtavat testausta ja raportoivat niiden tuloksista. Näiden roolien työnkuva määräytyy kuitenkin aina työn laajuuden mukaan, eikä roolin nimi aina kerro suoraan työtehtävistä. Usein projekteissa käytetään hybridirooleja, joissa esimerkiksi testaaja suorittaa manuaalitestauksen ja automaatiotestien kehittämisen tai jopa kaikki testaukseen liittyvät toimenpiteet, jos testauksen rooli projektissa on pieni.

Sovinko testaajaksi ja miten pääsen testaajaksi?

Testaus sopii ihmisille, jotka ovat uteliaita, systemaattisia, innokkaita oppimaan ja kärsivällisiä. Testauksessa pitää pääsääntöisesti työskennellä johdonmukaisesti testitapauksien mukaan ja kirjata jokainen havainto ja bugi, mitä testauksessa tulee vastaan. Testattavia ohjelmistoja pääsee oppimaan hyvin monipuolisesti ja testauksen omia työkaluja on laajalti tarjolla. Testiautomaatiossa testien rakentamisessa ajetaan usein samoja steppejä moneen kertaan ja pienen painikkeen painamista voidaan joutua rakentamaan ja korjaamaan moneen otteeseen. Työ on kuitenkin palkitsevaa, kun näkee oman käden jälkensä testeissä. Testipäällikön työ vaatii ihmissuhdetaitoja, suunnitelmallisuutta ja projektin kokonaiskuvan hahmottamista.

Ohjelmistojen testaajaksi pääsee monella eri tavalla. Voit opiskella tietotekniikkaa yliopistossa tai tietojenkäsittelyä ammattikorkeakoulussa. Niistä saat hyvät perustaidot ohjelmistokehityksessä sekä mahdollisesti koulu tarjoaa kursseja ohjelmistotestauksesta. Moni it-alan yritys tarjoaa testauksesta parin kuukauden intensiivikoulutuksia, joilla yritetään houkutella alan vaihtajia alalle. Usein testaaja hyötyy aiemmista työkokemuksistaan ja tätä kannattaa tuoda esille hakeutuessaan testauksen pariin. Testaajaksi voi myös itse opiskella verkkokurssien ja YouTuben avulla. Testiautomaatiota opiskellessa kannattaa luoda itselleen pientä portfoliota, jotta voi osoittaa osaamisensa tämän avulla. Työpaikkahaastatteluissa on kuitenkin yleistä, että testiautomaatio-osaaminen osoitetaan annetun tehtävän avulla.

Sertifikaateilla osoitetaan ammattitaitoa

Testauksesta voi suorittaa monia eri sertifikaatteja. Tunnetuin ja yleisin on ISTQB:n Certified Tester Foundation Level (CTFL) -sertifikaatti, jolla osoitetaan osaaminen testaamisen perusasioista. Tämä löytyy usein ammattitestaajilta ja tätä suositellaan kaikkien testaajille, sillä usein toimeksiannoissa tämä on vaatimuksena. Sertifikaatti takaa sen, että testaaja tuntee yleisimmät testauksen periaatteet ja sanaston. Tämän jälkeen ISTQB tarjoaa laajasti sertifikaatteja eri aihe alueittain tai vaatimustasojen mukaan kuten testiautomaation testaajan, pelitestaajan ja testipäällikön sertifikaatit. Yleisaiheisten sertifikaattien lisäksi moni ohjelmistotalo tarjotaan omille testausohjelmistoilleen sertifikaatteja kuten Copado Fundementals tai Tricentis Tosca Automation Specialist. Osa toimeksiannoista voi näitä vaatia, mutta yleisimmin näitä kannattaa suorittaa, jotta ohjelmiston käytön oppii oikein. Testauksessa hyötyy myös monesta muusta sertifikaatista kuten AWS – ja Azure Fundamentals, joilla voidaan pyörittää testiautomaatio ketjuja ajastetusti sekä SCRUM Master-sertit tai SAFe sertifikaatit, joilla työntekijä osoittaa osaavansa työskennellä näillä ketterillä menetelmillä.

Tule Goforelle testaajaksi, testiautomaatiokehittäjäksi, testipäälliköksi tai QA Engineeriksi

Meillä Goforella työskentelee jo iso joukko testauksen ammattilaisia, mutta tarvetta testaajille on silti aina. Gofore tarjoaa kilpailukykyisen palkan, hyvät työsuhde-edut ja ehdottomasti parhaat työkaverit. Jos sydän sykkii testaukselle, hyppää katsomaan Goforen avoimet työpaikat ja laita hakemusta tulemaan.


Mitä on testaus? on osa blogisarjaa, jossa sukelletaan testauksen maailmaan ja opitaan, miksi ohjelmistotestaus on tärkeä osa ohjelmistokehitystä, millaista on testaajan työ ja mitä kaikkea testaukseen liittyy.

Lue blogisarjan muut osat:


Laadunvarmistus

osaaminen

testaus

testiautomaatio

Essi Rehn

Testiautomaatiosta Test Manageriksi siirtynyt Essi on työskennellyt Goforella parin vuoden ajan. Työssään hän innostuu asiakkaiden kanssa työskentelystä, testauksen vetämisestä ja analytiikasta. Essillä on kokemusta testiautomaatiotyöskentelystä palveluna ja perinteisistä asiakaskasprojekteista. Taustaltaa Essi on ylempi tradenomi, joka on erikoistunut digitaaliseen palvelumuotoiluun. Vapaa-ajallaan Essi mielellään sukeltaa sarjojen maailmaan ja kutoo villasukkia.

Takaisin ylös