Blogi 30.6.2022

Miten yhdenvertaisuudesta tulee arkipäivää?

Gofore Crew

Kiva kun löysit tämän artikkelin! Se sisältää varmasti hyvää tietoa, mutta pidäthän mielessä, että se on kirjoitettu 2 vuotta sitten.

Digitalisaation asiantuntijayrityksessä ei enää nykypäivänä tarvitse perustella ihmisten moninaisuuden ja inkluusion merkitystä liiketoiminnalle. Asiasta on lukuisia tutkimuksia, ja on kiistatta osoitettu, että moninaisuus lisää luovuutta, innovaatioiden määrää ja tuottavuutta, kun erilaiset ihmiset löytävät erilaisia näkökulmia ratkaistaviin ongelmiin. Moninaisuus myös vaatii valmistelemaan paremmin, avaamaan tarkemmin omaa lähestymistapaa ja ottamaan huomioon muut ryhmässä mukana olevat ihmiset. Ihmiset sitoutuvat paremmin työhönsä, kun he tuntevat olonsa hyväksytyksi, tervetulleiksi ja arvostetuiksi.

IT-alalle aiemmin tyypillisestä homogeenisesta maailmasta on otettu jo iso harppaus kohti kulttuuria, jossa erilaisuutta ei pelkästään hyväksytä, vaan siihen kannustetaan. Olemme kuitenkin alalla, joka elää innovaatioista, lahjakkuudesta ja osaamisesta – siitä, että ihmiset uskaltavat ajatella rohkeasti totutun raamin ulkopuolelta ja ehdottaa jotain täysin ennenkuulumatonta. Sen vuoksi Gofore ja lukuisat verrokit ovat vahvasti sitoutuneet moninaisuuden ja yhdenvertaisuuden kulttuuriin ja periaatteisiin.

Siinä, missä siitä on helppo kirjoittaa strategiaan, toimintatapaohjeeseen ja perehdyttämismateriaaliin, sen saaminen osaksi organisaation kulttuuria ja jokaista työpäivää on kuitenkin haastavaa. Isoin ongelma on, miten saadaan sadat tai tuhannet erilaiset ihmiset jakamaan samat eettiset periaatteet, joiden mukaan toimia.

Nykypäivän asiantuntijaorganisaatio on itseohjautuva ja matalahierarkinen. Se haluaa antaa yksittäiselle työntekijälle sekä valtaa että vastuuta omaa työtä koskeviin päätöksiin. Yrityksen toiminnan eettisyys on jokaisen työntekijän jokapäiväisten päätösten summa, jolla ei välttämättä ole aina paljon tekemistä yhdessä valitun arvoperustan kanssa. Kun yhteistä arvopohjaa rikotaan, kyse on useimmiten ymmärtämättömyydestä tai yrityksen rakenteista, jotka eivät kannusta ja tue toimimaan oikein. Siksi oikein toimimista tulee opetella kuten mitä tahansa muutakin taitoa.

En väitä, että me Goforessa olemme löytäneet edellä kuvattuihin haasteisiin hopealuodin, mutta olemme mielestäni valinneet oikean suunnan. Sen sijaan, että olisimme laittaneet ylimmän johdon etiikkakurssille, käynnistimme viime syksynä koko yhtiön kattavan eettisen toimintakyvyn kehittämishankkeen. Sen tarkoitus on antaa kaikille goforelaisille eettistä päätöksentekoa tukevat taidot ja työkalut, jotta he pystyisivät toimimaan työssään tavoilla, jotka tukevat koko yrityksemme arvoja.

Toivon, että tämä hanke auttaa tekemään yhdenvertaisuuden, hyväksynnän, kunnioittavan keskustelukulttuurin ja turvallisen ympäristön periaatteet aidosti osaksi arkipäiväistä työtämme. Mikäpä olisi parempi ajankohta päättää ottaa yhdenvertainen kulttuuri mukaan vuoden jokaiseen työpäivään kuin pian huipentuva Pride-kuukausi, joka muistuttaa ainakin itselleni positiivisella tavalla siitä ilosta ja rikkaudesta, jota moninainen kulttuuri parhaimmillaan elämäämme tuo.

equality

Kristiina Härkönen

Chief Sustainability Officer

Kristiina työskentelee Goforella kestävän kehityksen johtajana – unelmatyössään. Hän uskoo, että teknologia ja digitalisaatio voivat olla merkittäviä tekijöitä aikamme isoimpien haasteiden ratkaisuissa. Samaan aikaan ne ovat usein myös haasteiden aiheuttajia. Ihmiset päättävät millä tavoilla ja keiden eduksi teknologiaa käytetään. Yritysten tulee ymmärtää vastuunsa kestävän tulevaisuuden rakentajina.

Kristiina on ollut Goforella vuodesta 2003 ja sinä aikana nähnyt yrityksen kasvun viidestä työntekijästä kansainvälisesti toimivaksi, yli tuhannen hengen organisaatioksi. Hän on työskennellyt ohjelmistokehittäjänä, arkkitehtuurin ja projektijohtamisen konsulttina sekä myynnissä ja liiketoimintajohtajana.

Takaisin ylös