Blogi 6.4.2023

Muutosjohtaminen käytännössä: Sponsori paperilla vai ihmisten edessä?

Osaaminen

Jokaisella muutoshankkeella kuuluu olla sponsori: henkilö organisaation johdosta, joka suhtautuu muutokseen positiivisesti, puhuu muutoksen puolesta, osoittaa sen suunnan ja tuntee vastuuta muutoksen onnistumisesta. Sponsorin tarpeellisuus tiedetään jo lähestulkoon kaikissa muutoshankkeissa, ja joku nimi sponsorilaatikosta yleensä hankkeen organisaatiokaaviosta löytyykin. Mutta onko kyseinen sponsori sponsori vain paperilla vai onko hän sitä myös ihmisten edessä ja hankkeen arjessa? 

Yllättävän monessa hankkeessa törmätään siihen, että sponsori ei juurikaan näy arjessa. Syyt ovat moninaiset: ei ole aikaa, ei ole tarvetta, muut hoitavat sitä tehtävää. Tämä kielii usein siitä, että sponsorin tehtävää ei ole ymmärretty; ei hanke eikä sponsori itsekään. 

Sponsorin rooli vaatii aikaa ja omistautumista 

Sponsorilla tulee olla aikaa. Sponsoria tarvitaan jokaisessa muutoksessa. Sponsorin tehtävää ei voi delegoida toisaalle, jos sinut on siihen nimetty. Sponsorin tehtävät voi pääpiirteissään listata seuraavasti: 

  • Sponsori näyttää hankkeelle suuntaa. Maalaa sitä tulevaisuuden maisemaa, johon hanke on organisaatiota viemässä. Uskoo siihen myös itse ja näyttää sen.  
  • Sponsori poistaa esteitä muutoksen tieltä, ratkoo haasteita ja vaikeita tilanteita. Luo uskoa organisaatioon, että suunta on oikea, vaikka vaikeuksia onkin.  
  • Sponsori auttaa muita muutoksen johtajia, kuten esihenkilöitä, muutoksen eteenpäin viemisessä. 
  • Sponsori on ihmisten saatavilla ja kuuntelee – ja aidosti kuulee – heitä.  

Käytännössä tämä tarkoittaa puhumista ihmisille, osallistumista eri tilaisuuksiin ja läsnä olemista organisaation kanavissa. Tämä tarkoittaa vapaata keskustelua ihmisten kanssa ja heidän kysymyksiinsä vastaamista – jos vastausta ei ole, sen kertomista, että vastausta ei vielä ole ja siihen palataan myöhemmin.  

Tämä saattaa tarkoittaa myös vaikeita tilanteita ja hankalia päätöksiä ”kulisseissa”, mutta samalla uskon ja luottamuksen rakentamista hankkeesta ulospäin. 

Sponsori on kultakimpale 

Tehtävänsä hoitava, osallistuva sponsori on kultakimpale muutoshankkeelle, mutta vaatii myös hankkeelta ponnisteluja. Sponsoriksi tulee löytää ja valita ainoastaan henkilö (tai henkilöitä), joka on halukas roolin ottamaan ja jolla on sopiva organisatorinen asema sponsorin tehtävässä toimimiseen. Sponsori on tyypillisesti vastuussa muutoksen kohteena olevasta organisaatiosta ja sen ihmisistä ja liiketoiminnasta. Sponsorilla täytyy olla oma intressi saada muutos onnistumaan. Useiden tutkimusten mukaan ihmiset mieluiten kuulevat visiota ja isoja linjoja koskevat viestit organisaation johdolta. 

Hankkeen tulee perehdyttää sponsori rooliinsa; mitä hanke odottaa sponsorin tekevän. Hankkeen tulee myös tukea sponsoria tehtävässään: järjestää tilaisuuksia puhua ja keskustella ihmisten kanssa, valmistella materiaalia sponsorin käyttöön, ”haamukirjoittaa” blogeja ja muita sponsorin nimissä tehtäviä tekstejä ja olla kaikin tavoin sponsorin saatavilla. It takes two to tango! 

Jokaisella muutoshankkeella tulee siis olla sponsori, jos halutaan päästä linjakkaasti maaliin ja kannatella ihmisiä muutosmatkan aikana. Jokaisen sponsorin tulee olla huolellisesti valittu ja rooliinsa perehdytetty. Sponsori on yksi onnistuneen muutoksen avaintekijöistä. 

muutosjohtaminen

Minna Kivimäki

Tekstin julkaisun aikaan Minna toimi muutosjohtamisen konsulttina Goforella. Minna on kokenut, monessa liemessä keitetty muutosten asiantuntija. Työuraa kansainvälisissä suurissa yrityksissä on kertynyt parikymmentä vuotta, lähinnä sisäisen viestinnän ja muutosviestinnän tehtävissä. Minna on tukenut kymmenien muutosten läpivientiä: yritysjärjestelyjä, strategiamuutoksia, organisaatio- ja toimintatapamuutoksia, digitalisaatiohankkeita jne. Lempiaiheita ovat erityisesti viestinnän kehittäminen, organisaation sisäisen avoimuuden ja vuoropuhelun edistäminen sekä ihmiskeskeisyys muutosten läpiviennissä.

Takaisin ylös