Saavutat tavoittelemasi hyödyt vasta, kun projekti- ja muutosjohtaminen ovat alusta asti käsi kädessä

Projekti- ja muutosjohtaminen

Projektilla tavoitellun muutoksen aikaansaaminen vaatii tekemistä. On epärealistista olettaa, että hankejohtaja tai projektipäällikkö hoitaa sekä projekti- että muutosjohtamisen etenkään isommissa projekteissa. Riskit ovat suuret: vaikka projektijohtaminen olisi hallussa, hyödyt jäävät toteutumatta, jos ihmiset eivät omaksu uusia prosesseja, toimintatapoja, järjestelmiä tai palveluita. Onko sinulla tähän varaa?

Projekti muuttaa aina ihmisten arkea

Harva projekti pääsee käyntiin ilman pätevää hankejohtajaa tai projektipäällikköä. Sen sijaan valtaosa projekteista saa lähtöluvan ilman, että projektiorganisaatiossa on riittävää resurssia myös muutosjohtamisen osaamiseen tai tukemiseen. Tutkimusten mukaan 6070 % projekteista epäonnistuu, jos projektissa on keskitytty vain sen tekniseen toteutukseen. Tämä riskeeraa strategian toteutumisen ja projektin takaisinmaksun. Onko sinun projektissasi huomioitu myös muutoksen ihmispuoli?

Mistä tunnistat, että projektisi tarvitsee yhdistettyä projekti- ja muutosjohtamista:

 • Projektin tavoitteet ovat epäselvät, tai niistä ei ole kerrottu ja keskusteltu riittävästi. 
 • Projekti ei tiedä, minkä organisaation ryhmien pitäisi muuttaa ajatteluaan ja toimintaansa projektin myötä.
 • Projektin toteutus keskittyy vain teknisen puolen suunnitteluun, resursointiin, budjetointiin ja raportointiin. Muutoksen kohteena olevat ryhmät unohtuvat.
 • Muutoksen ihmispuolen johtamisen toimenpiteet puuttuvat projektisuunnitelmasta ja riskienhallinnasta.
 • Kukaan ei tiedä missä hyötyjen saavuttamisessa mennään. Tavoitteita ja tuotoksia ei ole kirjattu ja aikataulutettu, tai niiden toteumaa ei seurata. Projektia ei johdeta tiedolla.
 • Muutoksen kohteena olevat eivät tiedä itseään koskevista muutoksista eivätkä ole sitoutuneita niihin.

Haluatko keskustella tarkemmin?

Yhdistetyt projekti- ja muutosjohtamisen palvelumme

Yhdistetty projekti- ja muutosjohtaminen

Autamme sinua nivomaan projekti- ja muutosjohtamisen saumattomasti yhteen jo projektin ensimetreiltä. Analysoimme projektin muutosvaikutukset osana projektiarviointia. Sisällytämme muutosjohtamisen toimenpiteet projektisuunnitelmaan. Tarjoamme luotettavan mittaustyökalun projektin ja muutoksen toteutumisen seurantaan ja toteutamme kaikki toimenpiteet, joita hyötyjen saavuttaminen edellyttää.

Esimerkkejä palvelustamme:​

 • Projektipäälliköstä ja muutosjohtamisen asiantuntijasta koostuva tiimi
 • Projekti- ja muutosjohtamisen yhdistelmäosaaja​
 • ​Celkee Insight -projekti- ja muutosmittaus osana palveluamme

Projekti- ja muutostoimisto

Yhdistämme projektijohtamisen ja muutosjohtamisen toimiston yhdeksi kokonaisuudeksi. Normaalin modernin projektitoimiston lisäksi teemme näkyväksi, miten käynnissä olevat projektit näyttäytyvät organisaatiossa työskenteleville ihmisille: miten projektit vaikuttavat heihin ja mihin aikaan. Koordinoimme ja autamme jaksottamaan yksittäisiä muutoksia ja varmistamme niiden resursoinnin.

Esimerkkejä palvelustamme:​

 • Yhdistetyn projekti- ja muutosjohtamisen käynnistäminen
 • Transformaatiotoimisto suuriin ja pitkäkestoisiin hankekokonaisuuksiin
 • Resurssipooli vähentämään epävarmuutta osaajien saamisesta

Kompleksisen hankkeen käynnistys

Suuren hankkeen tai muutoksen alkumetrit ovat usein epämääräisiä. Kokeneet asiantuntijamme auttavat ymmärtämään kokonaisuuden ja edellytykset ja esteet onnistumisessa. Pilkomme hankkeen johdettaviksi kokonaisuuksiksi ja saamme hankkeen vauhtiin. Rakennamme mittariston hankkeen etenemisen ja hyötyjen toteutumisen seurantaan.

Esimerkkejä palvelustamme:

 • Hanke- ja muutosjohtamisen aloituspalvelu sisältäen projektin valmistelu- ja suunnitteluvaiheen
 • Analyysi kyvykkyyksistä ja resursseista, joita hanke edellyttää
 • Suunnitelma hankkeen osaamistarpeiden ajoittumisesta
 • Kriisiytyneen projektin saaminen raiteilleen

Projekti- ja muutosjohtamisen työkalut ja osaaminen

Viemme muutosjohtamisen parhaat käytönnöt osaksi organisaatiosi projektijohtamisen mallia ja käsikirjaa, jotta projektin tekninen ja ihmispuoli etenevät rinnakkain. Valmennamme johdon, projektitoimiston ja projektiorganisaatiot uusien toimintatapojen ja työkalujen käyttämiseen.

Esimerkkejä palvelustamme:

 • Yhdistetty projekti- ja muutosjohtamisen malli ja käsikirja
 • Projekti- ja muutosjohtamisen valmennukset organisaation eri ryhmille
 • Projekti- ja muutosjohtamisen työkalut

Yhdistä muutoksen kaksi puolta

Projekti- ja muutosjohtaminen yhdistää onnistuneen muutoksen molemmat puolet.

Muutoksen tekninen puoli​

Miten tavoitellut prosessit, järjestelmät ja mallit saadaan tuotettua ja otettua käyttöön halutussa aikataulussa, sovituilla resursseilla ja annetussa budjetissa?​ 

Muutoksen ihmispuoli

Miten ihmiset saadaan muuttamaan ajatteluaan ja päivittäistä toimintaansa ja oppimaan pois vanhoista rutiineista, jotta muutoksella tavoitellut hyödyt saavutetaan?​ 

Ota yhteyttä – Aloitetaan yhteistyö jo tänään.

Jarmo Nykänen

Neuvonantopalvelut

jarmo.nykanen@gofore.com

040 041 9287

Takaisin ylös