Saavutat tavoittelemasi hyödyt vasta, kun projekti- ja muutosjohtaminen ovat alusta asti käsi kädessä

Projekti- ja muutosjohtaminen

Projektilla tavoitellun muutoksen aikaansaaminen vaatii tekemistä. On epärealistista olettaa, että hankejohtaja tai projektipäällikkö hoitaa muutosjohtamisen muun työnsä ohessa. Riskit ovat suuret: vaikka projektin tekninen toteutus olisi hallussa, hyödyt jäävät toteutumatta, jos ihmiset eivät omaksu uusia prosesseja, toimintatapoja, järjestelmiä tai palveluita. Onko sinulla tähän varaa?

Projekti muuttaa aina ihmisten arkea

Harva projekti pääsee käyntiin ilman pätevää hankejohtajaa tai projektipäällikköä. Sen sijaan valtaosa projekteista saa lähtöluvan ilman, että projektiorganisaatiossa on muutosjohtamisen osaamista tai tekijää. Tutkimusten mukaan 60-70% projekteista epäonnistuu, kun projektissa on keskitytty vain sen tekniseen toteutukseen. Tämä riskeeraa strategian toteutumisen ja projektin takaisinmaksun. Onko sinun projektissasi huomioitu myös muutoksen ihmispuoli?

Mistä tunnistat, että projektisi tarvitsee yhdistettyä projekti- ja muutosjohtamista:

 • Projekti ei tiedä, minkä organisaation ryhmien pitäisi muuttaa ajatteluaan ja toimintaansa projektin myötä.
 • Projektin johtaminen keskittyy vain teknisen puolen suunnitteluun, resursointiin, budjetointiin ja raportointiin. Muutoksen kohderyhmät unohtuvat.
 • Muutoksen ihmispuolen johtamisen toimenpiteet puuttuvat projektisuunnitelmasta.
 • Kukaan ei tiedä missä hyötyjen saavuttamisessa mennään. Projektia ei johdeta tiedolla.
 • Muutoksen kohteena olevat eivät tiedä itseään koskevista muutoksista eivätkä ole sitoutuneita niihin.

Haluatko keskustella tarkemmin?

Yhdistetyt projekti- ja muutosjohtamisen palvelumme

Yhdistetty projekti- ja muutosjohtaminen

Autamme sinua nivomaan projekti- ja muutosjohtamisen saumattomasti yhteen jo projektin ensimetreiltä. Analysoimme projektin muutosvaikutukset osana projektiarviointia. Sisällytämme muutosjohtamisen toimenpiteet projektisuunnitelmaan. Tarjoamme luotettavan mittaustyökalun projektin ja muutoksen etenemiselle ja toteutamme kaikki toimenpiteet, joita hyötyjen saaminen edellyttää.

Esimerkkejä palvelustamme:​

 • Projektipäälliköstä ja muutosjohtamisen asiantuntijasta koostuva tiimi
 • Projekti- ja muutosjohtamisen yhdistelmäosaaja​
 • ​Celkee Insight -projekti- ja muutosmittaus osana palveluamme

Projekti- ja muutostoimisto

Yhdistämme projektijohtamisen ja muutosjohtamisen toimiston yhdeksi kokonaisuudeksi. Normaalin modernin projektitoimiston lisäksi teemme näkyväksi, miten käynnissä olevat projektit näyttäytyvät organisaatiossa työskenteleville ihmisille: miten projektit vaikuttavat heihin ja mihin aikaan. Koordinoimme ja autamme jaksottamaan yksittäisiä muutoksia ja varmistamme niiden resursoinnin.

Esimerkkejä palvelustamme:​

 • Yhdistetyn projekti- ja muutosjohtamisen käynnistäminen
 • Transformaatiotoimisto suuriin ja pitkäkestoisiin hankekokonaisuuksiin
 • Resurssipooli vähentämään epävarmuutta osaajien saamisesta

Kompleksisen hankkeen käynnistys

Suuren hankkeen tai muutoksen alkumetrit ovat usein epämääräisiä. Kokeneet asiantuntijamme auttavat ymmärtämään kokonaisuuden ja edellytykset ja esteet onnistumisessa. Pilkomme hankkeen johdettaviksi kokonaisuuksiksi ja saamme hankkeen vauhtiin. Rakennamme mittariston hankkeen etenemisen ja hyötyjen toteutumisen seurantaan.

Esimerkkejä palvelustamme:

 • Hanke- ja muutosjohtamisen aloituspalvelu sisältäen projektin valmistelu- ja suunnitteluvaiheen
 • Analyysi kyvykkyyksistä ja resursseista, joita hanke edellyttää
 • Suunnitelma hankkeen osaamistarpeiden ajoittumisesta
 • Kriisiytyneen projektin saaminen raiteilleen

Projekti- ja muutosjohtamisen työkalut ja osaaminen

Viemme muutosjohtamisen parhaat käytönnöt osaksi organisaatiosi projektijohtamisen mallia ja käsikirjaa, jotta projektin tekinen- ja ihmispuoli etenevät rinnakkain. Valmennamme johdon, projektitoimiston ja projektiorganisaatiot uusien toimintatapojen ja työkalujen käyttämiseen.

Esimerkkejä palvelustamme:

 • Yhdistetty projekti- ja muutosjohtamisen malli ja käsikirja
 • Projekti- ja muutosjohtamisen valmennukset organisaation eri ryhmille
 • Projekti- ja muutosjohtamisen työkalut

Muutoksen kaksi puolta

Muutoksen tekninen puoli​

Miten tavoitellut prosessit, järjestelmät ja mallit saadaan tuotettua ja otettua käyttöön halutussa aikataulussa, sovituilla resursseilla ja annetussa budjetissa?​

Muutoksella on olemassa kaksi puolta. Esimerkiksi ERP-muutosprojektissa on projektitiimi, joka työskentelee kohti järjestelmämuutoksen läpivientiä sovitussa aikataulussa ja budjetissa allokoiduilla resursseilla. Tämä on muutoksen tekninen puoli, se suoraviivaisempi ja helpommin ennakoitavissa oleva puoli.

Muutoksen ihmispuoli

Miten ihmiset saadaan muuttamaan ajatteluaan ja päivittäistä toimintaansa ja oppimaan pois vanhoista rutiineista, jotta muutoksella tavoitellut hyödyt saavutetaan?​

Toinen puoli, muutoksen ihmispuoli, on kompleksisempi ja vaikeampi ennakoida, sillä puhumme ihmisistä, joilla on erilaiset kokemukset aiemmista muutoksista, erilaisia tapoja käsitellä muutoksia, eroavaisuuksia toimintakyvyssä muutoksen aikana, erilaiset työkuormat ja kirsikkana kakun päällä – omat tunteet. Muutoksen ihmispuoli kattaa sen, miten voimme muuttaa ihmisten tapaa ajatella ja toimia, jotta muutokselle asetetut tavoitteet saavutetaan.

Oli käsite mikä hyvänsä, tärkeintä on oivallus siitä, että muutoksessa on teknisen puolen lisäksi ihmispuoli ja että me ihmiset viime kädessä valitsemme, olemmeko muutoksessa mukana. Tavoitellut hyödyt toteutuvat vasta, kun riittävän moni on mukana muutoksen toteutumisessa.

Ota yhteyttä – Aloitetaan yhteistyö jo tänään.

Jarmo Nykänen

Neuvonantopalvelut

jarmo.nykanen@gofore.com

040 041 9287

Takaisin ylös