Blogi • 10.10.2019

Sosiaalinen tahdonilmaisu suojaksi eri elämäntilanteissa

Sosiaalinen tahdonilmaisu suojaksi eri elämäntilanteissa

Maailman mielenterveyspäivää vietetään 10. lokakuuta. Erilaiset ihmissuhteet ovat yksilöä kannatteleva voima, ja niiden merkitys korostuu erilaisissa elämäntilanteissa. Voisiko näitä ihmissuhteisiin liittyviä tarpeita tuoda esiin ennakoiden elämässä tapahtuvia muutoksia? Goforen tiimi selvitti tätä haastekilpailussa.
Osallistuimme goforelaisten tiiminä Väestörekisterikeskuksen ja Turun kaupungin yhteistyössä järjestämään Syysmyräkkään viime marraskuussa. Tapahtuman tavoitteena oli hahmotella ratkaisuja julkishallinnon, kolmannen sektorin ja yritysten muodostaman monitoimijaverkoston kohtaamiin haasteisiin. Tiimit määrittelivät haasteensa itse.
Annoimme keskustelun virrata ryhmässämme vapaasti. Kerroimme toisillemme omista ja läheistemme tarpeista, sekä menneistä ja tulevia huolista, jotka askarruttivat meitä ja joihin kaipasimme ratkaisuja. Siinä pöydän ääressä huomasimme, että meitä yhdistävä tekijä oli halu auttaa ihmisiä, jotka eri elämänvaiheissa kokevat merkityksettömyyttä tai tunnetta, etteivät tule kohdatuksi. Kertomuksia yhdisti toisiinsa niissä toistuva kokemus siitä, että ihminen on jäänyt tai vaarassa jäädä elämää rikastavien vuorovaikutussuhteiden ja elämänsisältöjen verkon ulkopuolelle. Tämä oli se haaste, johon tiimimme halusi tarttua.
Ratkaisumme sai työnimen sosiaalinen tahdonilmaisu. Kyseessä on sisältö, joka kuvaa mitä ihminen tietyissä elämänvaiheissa tarvitsee kokeakseen merkityksellisyyttä ja yhteyttä toisiin ihmisiin. Ideana on näin ollen saada kiinni niistä tarpeista, joita meillä kaikilla on liittyen ihmisten kanssa tapahtuvaan vuorovaikutukseen. Sosiaalinen tahdonilmaisu toimisi merkkinä siitä, että ihmiseen saa olla yhteydessä hänen itsensä kuvaamalla tavalla – niissä tilanteissa, joissa hän kokee sen tärkeänä.
 

 
Käytännössä sosiaalinen tahdonilmaisu voisi yhdistää esim. avuntarvitsijat niihin ihmisiin, jotka tarvitsevat merkityksellistä tekemistä tai vaan auttaa löytämään samasta asiasta kiinnostuneet. Erilaiset toimijat, kuten yhdistykset, yhteiskunnalliset yritykset ja muut tahot voivat myös olla osa tätä toimintamallia. Sosiaalinen tahdonilmaisun sisältö, eli data auttaisi toimijoita löytämään ihmiset, jotka hyötyisivät heidän palveluistaan. Tällä tavoin malli voisi auttaa toimijoita kohdistamaan palveluitaan entistä tarkemmin ja helpottamaan palveluiden löydettävyyttä. Viime kädessä tällainen toimintamalli toteutuessaan toisi arvoa koko yhteiskunnallemme, eli olisi aidosti kaikille osapuolille arvoa tuottava ns. “win-win-win-win” toimintamalli.
Sosiaalinen tahdonilmaisu on vain yksi tapa lähestyä monimutkaista ja viheliäistä ongelmaa. Emme tiedä mikä taho, ehkä yhteiskunnallinen, jolloin kukaan ei rajautuisi ulkopuolelle, voisi kerätä sosiaalisen tahdonilmaisun sisältöjä. Emmekä tiedä sitäkään, mitkä toimijat pystyisivät hyödyntämään näitä tietoja. Tiedätkö sinä? Vaihtaisimme tästä mielellämme ajatuksia ja voimme tarvittaessa mielellämme auttaa idean konseptoinnissa ja toteutuksessa. Sanomattakin on selvää, että idea on vapaasti kenen tahansa jalostettavissa. Vain ongelman ratkaisemisella on merkitystä, ei sillä, kuka sen tekee.
Tartutaan toimeen.
Seuraa kaksi vapaavalintaista tehtävää:

  • Kerro meille mitä ajatuksia idea sinussa herättää, tai miten jalostaisit sitä. Voit kirjoittaa ajatuksesi kommentteihin, tai olla meihin yhteydessä.
  • Käytä hetki sen miettimiseen, millainen voisi olla sinun sosiaalinen tahdonilmaisusi. Jos haluat, voit jakaa sen meille, tai kertoa miltä sen miettiminen tuntui. Oliko se helppoa tai vaikeaa?

Marjukka Rantala

Marjukka on innovaattori ja liiketoimintamuotoilija, joka auttaa organisaatioita kasvattamaan innovaatiokyvykkyyttään ja vahvistamaan innovaatiokulttuuriaan. Hän yhdistää muotoiluajattelun ja liiketoimintaosaamisen asiakkaille räätälöityihin innovaatioprosesseihin. Yhteiskehittämällä ja kokeilemalla osallistetaan eri tahoja ja rakennetaan merkityksellisiä palveluita ja ekosysteemejä koko verkostolle, liiketoiminnalle ja lopulta yhteiskunnalle.

Linkedin profile

Kati Virtanen

Kati Virtanen on käyttökokemussuunnittelija, joka auttaa organisaatioita tuntemaan asiakkaansa ja selvittämään mikä heille on tärkeää. Yksi hänen metodeistaan on käyttäjätestaus, jossa asiakas on mukana havainnoimassa loppukäyttäjien kokemusta.

Linkedin profileTwitter profile

Jelena Momčilović

Jelena on innostuva ja innostava asiakaslähtöisen kehittämisen ja yhdessä tekemisen ammattilainen. Hänellä on vankka ymmärrys teknologiasta ja sen mahdollisuuksista, jonka hän yhdistää luovaan, ihmislähtöiseen ajatteluun. Hän on empaattinen ja utelias ihminen, joka viihtyy ihmisten parissa ja omaa aidon halun auttaa asiakasta haasteiden ja uusien mahdollisuuksien edessä.

Piditkö lukemastasi? Jaa se myös muille.