Blogi 10.10.2019

Sosiaalinen tahdonilmaisu suojaksi eri elämäntilanteissa

Kiva kun löysit tämän artikkelin! Se sisältää varmasti hyvää tietoa, mutta pidäthän mielessä, että se on kirjoitettu 5 vuotta sitten.

Maailman mielenterveyspäivää vietetään 10. lokakuuta. Erilaiset ihmissuhteet ovat yksilöä kannatteleva voima, ja niiden merkitys korostuu erilaisissa elämäntilanteissa. Voisiko näitä ihmissuhteisiin liittyviä tarpeita tuoda esiin ennakoiden elämässä tapahtuvia muutoksia? Goforen tiimi selvitti tätä haastekilpailussa.
Osallistuimme goforelaisten tiiminä Väestörekisterikeskuksen ja Turun kaupungin yhteistyössä järjestämään Syysmyräkkään viime marraskuussa. Tapahtuman tavoitteena oli hahmotella ratkaisuja julkishallinnon, kolmannen sektorin ja yritysten muodostaman monitoimijaverkoston kohtaamiin haasteisiin. Tiimit määrittelivät haasteensa itse.
Annoimme keskustelun virrata ryhmässämme vapaasti. Kerroimme toisillemme omista ja läheistemme tarpeista, sekä menneistä ja tulevia huolista, jotka askarruttivat meitä ja joihin kaipasimme ratkaisuja. Siinä pöydän ääressä huomasimme, että meitä yhdistävä tekijä oli halu auttaa ihmisiä, jotka eri elämänvaiheissa kokevat merkityksettömyyttä tai tunnetta, etteivät tule kohdatuksi. Kertomuksia yhdisti toisiinsa niissä toistuva kokemus siitä, että ihminen on jäänyt tai vaarassa jäädä elämää rikastavien vuorovaikutussuhteiden ja elämänsisältöjen verkon ulkopuolelle. Tämä oli se haaste, johon tiimimme halusi tarttua.
Ratkaisumme sai työnimen sosiaalinen tahdonilmaisu. Kyseessä on sisältö, joka kuvaa mitä ihminen tietyissä elämänvaiheissa tarvitsee kokeakseen merkityksellisyyttä ja yhteyttä toisiin ihmisiin. Ideana on näin ollen saada kiinni niistä tarpeista, joita meillä kaikilla on liittyen ihmisten kanssa tapahtuvaan vuorovaikutukseen. Sosiaalinen tahdonilmaisu toimisi merkkinä siitä, että ihmiseen saa olla yhteydessä hänen itsensä kuvaamalla tavalla – niissä tilanteissa, joissa hän kokee sen tärkeänä.
 

 
Käytännössä sosiaalinen tahdonilmaisu voisi yhdistää esim. avuntarvitsijat niihin ihmisiin, jotka tarvitsevat merkityksellistä tekemistä tai vaan auttaa löytämään samasta asiasta kiinnostuneet. Erilaiset toimijat, kuten yhdistykset, yhteiskunnalliset yritykset ja muut tahot voivat myös olla osa tätä toimintamallia. Sosiaalinen tahdonilmaisun sisältö, eli data auttaisi toimijoita löytämään ihmiset, jotka hyötyisivät heidän palveluistaan. Tällä tavoin malli voisi auttaa toimijoita kohdistamaan palveluitaan entistä tarkemmin ja helpottamaan palveluiden löydettävyyttä. Viime kädessä tällainen toimintamalli toteutuessaan toisi arvoa koko yhteiskunnallemme, eli olisi aidosti kaikille osapuolille arvoa tuottava ns. “win-win-win-win” toimintamalli.
Sosiaalinen tahdonilmaisu on vain yksi tapa lähestyä monimutkaista ja viheliäistä ongelmaa. Emme tiedä mikä taho, ehkä yhteiskunnallinen, jolloin kukaan ei rajautuisi ulkopuolelle, voisi kerätä sosiaalisen tahdonilmaisun sisältöjä. Emmekä tiedä sitäkään, mitkä toimijat pystyisivät hyödyntämään näitä tietoja. Tiedätkö sinä? Vaihtaisimme tästä mielellämme ajatuksia ja voimme tarvittaessa mielellämme auttaa idean konseptoinnissa ja toteutuksessa. Sanomattakin on selvää, että idea on vapaasti kenen tahansa jalostettavissa. Vain ongelman ratkaisemisella on merkitystä, ei sillä, kuka sen tekee.
Tartutaan toimeen.
Seuraa kaksi vapaavalintaista tehtävää:

  • Kerro meille mitä ajatuksia idea sinussa herättää, tai miten jalostaisit sitä. Voit kirjoittaa ajatuksesi kommentteihin, tai olla meihin yhteydessä.
  • Käytä hetki sen miettimiseen, millainen voisi olla sinun sosiaalinen tahdonilmaisusi. Jos haluat, voit jakaa sen meille, tai kertoa miltä sen miettiminen tuntui. Oliko se helppoa tai vaikeaa?

jelena.momcilovic

Marjukka Rantala

Marjukka is a Senior Business Designer at Gofore. She combines design thinking and business expertise with innovation processes. Together with co-creation this brings value to all key stakeholders in a network, business, and ultimately society. She helps clients to grow their innovation capability, break down silos and to develop an innovation culture that embraces the experiences of employees and external network participants to build ecosystems and services that are meaningful for people in their everyday life.

Takaisin ylös