tapahtuma - 22.3.2022

Ihmislähtöinen sote-uudistuksen johtaminen – Lataa koulutustallenteet

 • Digitaalinen yhteiskunta

Käynnissä oleva sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus edellyttää kunnilta, sairaanhoitopiireiltä ja hyvinvointialueilta turvallista ja katkotonta palveluiden tarjoamista muutoksesta huolimatta. Hyvinvointialueiden tulee kyetä käynnistämään toimintansa tehokkaasti ja kuntien irrottamaan siirtyvät palvelut hallitusti.

Sote-ammattilaiset kuvaavat nykyisiä organisaatioita usein hierarkkisiksi ja vanhanaikaisiksi, joissa kokonaiskuva jää arjen kiireen alle. Sote-uudistus on mahdollisuus pöyhiä totuttuja tapoja ja selkeyttää työtä ja palveluita.

Suuressa muutoksessa uudistetaan palvelukokonaisuuksia, yhdistetään teknologioita sekä rakennetaan kokonaan uusia organisaatioita, toimintatapoja ja työkulttuureita. Tämä tarkoittaa monenlaisten yhtäaikaisten muutosten johtamista.

Sote-päättäjillä on suuri vastuu uudistuksen onnistumisessa ja siksi tarjoamme maksuttoman kolmiosaisen koulutussarjan erityisesti sote-uudistusta tukevaan muutoksen johtamiseen.

Koulutusten sisältö

OSA 1: Sote-muutoksen ihmispuoli

 • Mikä on muutoksen ihmispuoli ja miksi se ratkaisee muutoksessa onnistumisen?
 • Aivotutkimus & mitä ymmärrystä se tuo sote-muutosten läpivientiin
 • Linssit ihmislähtöiseen muutokseen
 • Vetäjänä Heikki Lehtola, asiantuntijoina Minna Kivimäki ja Petra Alijärvi

OSA 2: Muutoksen johtamisen portaat

 • Mitä vaiheita onnistuneessa muutoksessa on?
 • Miten jättimäinen muutos pilkotaan osiin?
 • Muutoksen läpiviennin neljä porrasta
 • Vetäjänä Heikki Lehtola, asiantuntijoina Auli Packalén ja Petra Alijärvi

OSA 3: Sote-muutoskokonaisuuden johtaminen

 • Muutoskokonaisuuden johtaminen muutoksen kohteena olevien työntekijöiden ja esihenkilöiden näkökulmasta
 • Ihmisten käytettävissä olevan kapasiteetin ja muutosten tuoman kuormituksen tasapainotus
 • Miten sote-päättäjän roolissa voit vaikuttaa tapaan johtaa muutoksia?
 • Asiantuntijoina Auli Packalén ja Minna Kivimäki

Puhujat

Heikki Lehtola – Kokenut muutosten toteuttaja, jonka kyvyt selkeyttää ja innostaa ovat saaneet aikaan hyviä tuloksia niin pienissä kuin suurissa muutoksissa.

Minna Kivimäki – Kokenut muutosten asiantuntija, joka on tukenut kymmenien muutosten läpivientiä: yritysjärjestelyjä, strategiamuutoksia, organisaatio- ja toimintatapamuutoksia, digitalisaatiohankkeita.

Petra Alijärvi – Sote-alan ja vuorovaikutuksen ammattilainen, joka tarkastelee muutosta aina ihmisten kautta.

Auli Packalén – Kokenut muutosten asiantuntija, jonka erityisosaamista ovat kompleksisten muutosten läpivienti, muutoskyvykkyyden kehittäminen ja muutosportfolion johtaminen.

Tilaa koulutustallenteet

Koska

ti 22.3.

Missä

Online-koulutussarja

Takaisin ylös