Blogi 19.5.2023

Tavoitteiden merkitys ketterässä kehittämisessä

Osaaminen

Elämme nykyään hektisessä jatkuvasti muuttuvassa maailmassa, jossa puhutaan jatkuvasti tehokkuudesta, nopeudesta ja niiden parantamisesta. Muistatko, milloin työympäristössäsi on pysähdytty miettimään, että teemmekö oikeita asioita vai mahdollisimman paljon asioita?

Kiire on yksi nykyajan vitsauksista ja ihannoimme sitä, vaikka tiedämme ettei siitä seuraa mitään hyvää. On tutkittu, että kiire vaikuttaa negatiivisesti työsuoritukseen monilla tavoin. Stressi kasvaa samalla kun työn laatu ja tehokkuus kärsii. Uskon, että useimmat meistä ovat olleet tilanteessa, jossa kiireen tunne on jatkuvasti läsnä, mutta kukaan ei muista milloin on luotu merkittävää arvoa.

Jos ei tiedetä mitä tehdä, niin tehdään mahdollisimman paljon, jotta näytetään tehokkailta

Ketterät kehitysmenetelmät luovat omalta osaltaan otollisen ympäristön kiireelle. Kun tarkasti aikataulutettua projektisuunnitelmaa työvaiheineen ei enää ole saatavilla, on projektin punainen lanka – visio – helppo kadottaa. Kiireellä, eli resurssien käytön maksimoinnilla, kompensoidaan usein vision ja siitä johdettujen tavoitteiden puutetta.

Vision jalkauttamisen ja ymmärtämisen merkitys on yksi aliarvostetuimmista hyvän projektin menestystekijöistä. On ehdottoman tärkeää, että kaikki ymmärtävät vision samalla tavalla. On käsittämätöntä odottaa henkilöiden työskentelevän itseohjautuvasti yhteisen vision eteen, jos jokaisella on erilainen käsitys halutusta lopputuloksesta.

Hyvä visio kuvaa ennemmin haluttua vaikutusta kuin lopullista ratkaisua

Visio ja tavoitteet helposti sekoittuvat keskenään. Visio on abstrakti ajatus, joka ohjaa kaikkea tekemistä. Sen merkitys kasvaa, mitä suuremmassa organisaatiossa toimitaan. Isojen hankkeiden toimeksiantaja on usein eri osapuoli kuin hankkeen toteuttaja. Vision jalkauttaminen on aina toimeksiantajan vastuulla.

Hyvä visio kuvaa ennemmin haluttua vaikutusta kuin lopullista ratkaisua. Halutun vaikutuksen saavuttamiseksi on usein erilaisia ratkaisuja, mutta myös vaihtoehtoisten ratkaisujen löytämiseksi täytyy ymmärtää, mikä lopputuloksen tavoiteltu vaikutus on.

Hyvä visio auttaa hahmottamaan ja priorisoimaan pienempiä kokonaisuuksia – tavoitteita. Toisin kuin visio, tavoite on pieni, selkeä ja mitattava kokonaisuus, joka omalta osaltaan tukee vision määrittämän vaikutuksen aikaansaamista. Tavoitteet auttavat ohjaamaan päivittäistä tekemistä.

Kun tavoite on selkeä, omia töitä on helppo priorisoida, jolloin myös kiire vähenee. Jos yksittäinen työtehtävä ei tue yhteisesti sovittua tavoitetta, onko tarpeellista tehdä se tehdä nyt? Hyvä tavoite sisältää yksinkertaisimmillaan kolme asiaa: Mitä, mihin mennessä ja miksi? Näillä kolmella asialla voidaan asettaa selkeä tavoite, jonka edistymistä voidaan seurata.

Visio ja tavoitteet ovat ketterän kehittämisen kulmakiviä. Työjonon hiominen, työmäärien arvailu tai yleisesti Scrum-poliisina toimiminen on turhaa, jos varsinainen työ ei tue haluttua lopputulosta.

Määritä tavoite, tee työtä ja arvioi lopputulos. Ketterää kehittämistä yksinkertaisimmillaan.

agile

Matti Salonen

Technical Project Manager

Takaisin ylös