Blogi 17.11.2020

Turvaa organisaatiosi toimintakyky – miten rakennat joustavan johtamiskulttuurin, jolla parannat asiakaskokemusta ja kannattavuutta?

capability-hand-shake-gofore

Kiva kun löysit tämän artikkelin! Se sisältää varmasti hyvää tietoa, mutta pidäthän mielessä, että se on kirjoitettu 4 vuotta sitten.

Osa koronan vaikutuksista oli ennaltaehkäistävissä joustavalla johtamiskulttuurilla. Tästä blogisarjasta saat konkretiaa ja oivalluksia, miten käännät ongelmat onnistumisiksi ennen kilpailijoitasi. Kokosin sinulle 8 vinkkiä, joiden avulla johdat joustavammin parantaen asiakaskokemusta ja vastuualueesi kannattavuutta.

Yritysjohtajat kokevat mukautumiskyvyttömyyttä

Taloustutkimus tutki yritysjohtajien kokemuksia koronakriisistä kesällä 2020. Heistä 80 % koki johtamisen muuttuneen. Siirtyminen pois läsnäjohtamisesta on vaatinut uusia tapoja johtaa.

Päähaasteena on mukautumiskyvyttömyys kohdata ennustamattomuutta, taloudellista epävarmuutta, toimintaympäristön muutoksia ja digitalisaatiota. Osaamisen ja kriittisen ajattelun lisäksi tarve on uudenlaiselle joustavalle johtamiselle.

Ilman toivoa ja tarkoitusta ei ole tulevaisuutta

Ihmiset etsivät turvaa johtajista ja pysyvyyttä rakenteista. Epävakaissa, epävarmoissa, vaikeaselkoisissa ja monitulkintaisissa toimintaympäristöissä ihmiset ovat haavoittumaisimmillaan. Joustava johtamiskulttuuri näyttäytyy välittävänä sekä jämäkkänä johtamisena että systemaattisina tekoina ja avoimena vuorovaikutuksena. Kriiseissä johdon päätehtävä on luoda toivoa. Koronassa menestyneimpien yritysten salaisuus on ollut yhdistävä ja innostava toiminnan tarkoitus.

Joustamattomat rakenteet eivät mukaudu nopeasti kriiseissä eivätkä ne tue yhdessä- ja tiimiohjautuvuutta. Rakenteiden on oltava samalla pysyviä ja joustavia. Joustavan johtamiskulttuurin rakenteet on luotu turvalliseksi kuminauhaksi, joka venyy ja rajaa, muttei katkea.

Vahvempi tieto ja tietämys eivät kasva siiloissa

Tieto on vallan väline. Tiedolla voi myös yhdistää. Organisaatioissa tulee luopua reviiriajattelusta ja siiloista. Tätä ongelmaa ennaltaehkäistään selkeästi ja julkisesti viestityillä rooleilla sekä tavoitteilla. Lisäksi on luotava psykologisesti turvallinen työympäristö, missä voidaan toimia rohkeasti ja kokeilla.

Datasta koostetaan tietämystä yhdessä. Yhteinen jaettu tilannekuva parantaa päätöksiä oikeissa paikoissa, oikeaan aikaan. Toimintapa vaatii vahvaa luottamusta ja vaatii modernit pikaviestikanavat tiedonjakoon.

Toimintaa ja tuloksia ei synny ilman yksilön panosta

Joustavassa johtamiskulttuurissa tuloksellisuus yhdistetään yksilön vahvuuksiin. Jotta yksilö voi toimia tehokkaasti, hänen tulee tietää työnsä merkitys ja rooli, saada arvostusta ja tulla aidosti kuulluksi. Vallalla oleva hypetys itseohjautuvuudesta ei saa olla itsetarkoitus. Se ei kaikille yksinkertaisesti sovi. On tärkeää ymmärtää, että itseohjautuvuus vaatii esimiehiltä enemmän aikaa ja panostusta yksilöön kuin perinteinen johtaminen. Ikävä kyllä usein se näyttäytyy johdon välinpitämättömyytenä tai jopa heitteillejättönä.

Johtajuus ei ole jatkossa organisaatiokaavioon sidottu ominaisuus. Kompleksisessa maailmassa yksilö ei ole enää objekti, vaan subjekti. Yksilön vastuu on olla utelias, osoittaa halua oppia, ylläpitää ammattiosaamistaan ja toimia organisaation arvojen ja pelisääntöjen mukaisesti.

Kahdeksan askelmerkkiä sinun näköiseesi joustavaan johtamiskulttuuriin

Roolisi johtajana on muuttunut. Joustava johtamiskulttuuri on tarkoituksen määrittelyä yhdessä, vuorovaikutusta, muistuttamista ja oppimista. Jotta voit kohdata haastavat tilanteet, sinun tulee saada kukin yksilö tuntemaan omistajuutta. Käskytyksen ja kontrollin sijasta keskity toivon ylläpitoon ja tietämyksen avoimeen jakamiseen. Esimiehenä tehtäväsi on varmistaa merkityksellisyys ja arvostus.

  1. Tahtotila, tuo toivoa ja tunnetta. Ota joukot mukaan ja innosta. Ohjaa kohti merkitystä.
  2. Tilanneherkkyys, ymmärrä mistä tulet, haarukoi tulevaa. Elä hetkessä. Anna tilaa ajattelulle.
  3. Tukirakenteet, luo joustavat ja tehokkaat rakenteet. Huomioi psykologinen turvallisuus.
  4. Toimintakyky, viesti selkeästi yksilön tavoitteet ja roolit. Kasvata omistajuutta. Toimi jämäkästi.
  5. Tuki, uskalla luottaa. Luovu käskytyksestä ja kontrollista. Tee itsestäsi kasvun puutarhuri.
  6. Tietämys, mahdollista nopeus toimia muuttuvassa maailmassa. Hio datasta jaettua tietämystä.
  7. Toimintakulttuuri, määritä arvot ja käytökset. Rakenna rytmitys ja käyttäytymisnormit etätyölle.
  8. Tulevaisuus, kokeile rohkeasti. (Epä)onnistu. Opi itsestäsi ja muilta. Juurruta palautekäytänteet.

Tartu toimeen jo tänään. Ole rohkea ja rakenna omannäköisesi joustava johtamiskulttuuri.

Advisory Services

leadership

Jere Talonen

Jere works at Gofore as a lead and service culture development consultant. He has over 20 years of management level business experience from global consumer brands in nine countries and three continents. In addition Jere is also a seasoned entrepreneur of start-up ecosystem and network building.

Takaisin ylös