Artikkeli 11.6.2024

Eettinen muotoilu tuo kansalaiset keskiöön Sitran Lakivahti-palvelun konseptissa 

Sitra ehdottaa tuoreessa selvityksessään kansalaisen roolin ja osallisuuden merkittävää vahvistamista päätöksenteossa. Yksi keino voisi olla palvelu, jonka avulla kansalaiset pystyisivät vaikuttamaan itseään koskeviin lakeihin. 

Goforen palvelumuotoilijat Anna Pyyluoma ja Virve Kuorelahti, UX-suunnittelija Hanna Väinölä sekä Sitran johtava asiantuntija Lea Konttinen ja projektikoordinaattori Jenni Ala-Peijari konseptoivat Lakivahti-palvelun toteuttamaan Sitran visiota kansalaisten osallistamisesta ja vaikuttamismahdollisuuksien vahvistamisesta. 

Lakivahti-palvelu on konsepti digitaalisesta lainsäädäntöprosessin seuranta- ja osallistumispalvelusta kansalaisille. Lakivahti toimii esimerkkinä digitaalisesta palvelusta, jonka avulla voidaan madaltaa kansalaisten kynnystä osallistua ja seurata lakien laatimista. Se on kansalaisten toimijuutta vahvistava palvelu, jonka tavoitteena on tuoda kansalaisia, päätöksentekoa ja päätöksentekijöitä lähemmäksi toisiaan.

”Sovelluksen on tarkoitus koota yhteen hajallaan olevaa tietoa päätöksenteosta ja näin helpottaa lainsäädäntötyön seuraamista sekä madaltaa osallistumiskynnystä. Sovellus on esimerkki digitalisaation tarjoamista mahdollisuuksista demokratian vahvistamiseksi” sanoo johtava asiantuntija Lea Konttinen Sitran Uudistuva päätöksenteko -projektista.

Nuorten kansalaisten toiveet eettisen muotoilun lähtökohtana 

Hankkeessa kerättiin palvelumuotoilun keinoin ymmärrystä kansalaisten tarpeista ja toiveista liittyen lakihankkeiden seurantaan ja niihin osallistumiseen. Konseptin ja prototyypin kehittämiseksi toteutettiin ryhmähaastattelut nuorille aikuisille. Lisäksi konseptia varten haastateltiin nuorisoalan kattojärjestö Allianssin edustajia. 

Palvelumuotoilija Anna Pyyluoman mukaan ryhmähaastatteluihin haluttiin kutsua nuoria aikuisia, koska heidän äänestysintonsa on laskusuhdanteessa ja kokemus siitä, että he voivat vaikuttaa yhteiskunnassa on heikentynyt. Nuorten osallistaminen on osaltaan myös tulevaisuusajattelua. 

“Nuoret kaipaavat tietoa lakiprosessien etenemisestä, mutta kokevat sen saamisen tällä hetkellä vaikeaksi. Haastatteluissa korostui myös neutraalin ja luotettavan tietolähteen tärkeys. Sosiaalisen median sisältövirtaan tottuneet nuoret eivät hakeudu vaikeaselkoisten lakitekstien pariin, vaan tarvitsevat selkeitä matalan kynnyksen sisältöjä.” kertoo Virve Kuorelahti. 

Konseptin kehittämisen ytimessä olivat eettisen muotoilun lähtökohdat kuten läpinäkyvyys ja inklusiivisuus. Eettinen muotoilu on osallistavaa ja se ottaa huomioon ihmisten hyvinvoinnin ja näkee teknologian pikemminkin yhteistyössä ihmisen kanssa kuin ihmisen korvaajana. Se myös tunnistaa sosiaalisten innovaatioiden tärkeyden teknologisten innovaatioiden rinnalla.  

Lakivahti-palvelun prototyyppi seuraa arjen mobiilisovellusten esimerkkiä

Lakivahti-palvelun prototyyppi toimii yhden luukun periaatteella. Se kokoaa kaiken tiedon lakisesityksistä yhteen ja mahdollistaa myös kokonaiskuvan tarkastelun lisäksi yksittäisiin lakiesityksiin perehtymisen. 

Helppokäyttöisessä mobiilisovelluksessa on muista sovelluksista tutut ominaisuudet ja selkeät, toimitetut sisällöt. Visuaalinen käyttöliittymä lainvalmisteluprosessiin korostaa osallistumisen mahdollisuuksia ja tarjoaa tietoa eri tarkastelutasoilla. 

”Mobiilisovelluksen avulla kansalaiset voivat helposti seurata ja osallistua lainsäädäntöprosessiin. Muotoilu tekee merkitykselliset muutokset ja yhteiskunnallisen osallistumisen mahdolliseksi.” toteaa Hanna Väinölä.

Tilaa tiedotteemme!

Haluatko kuulla uutisemme ensimmäisenä? Tilaa pörssitiedotteet ja lehdistötiedotteet suoraan sähköpostiisi!

Tilaa tiedotteet

Takaisin ylös