Osavuosikatsaus (Q1 and Q3) 19.4.2021

Gofore Oyj: Gofore Oyj:n liiketoimintakatsaus 1.1.–31.3.2021: Kasvu jatkui ensimmäisellä vuosineljänneksellä

GOFORE OYJ PÖRSSITIEDOTE 19.4.2021 KLO 10.00

Gofore Oyj:n liiketoimintakatsaus 1.1.–31.3.2021: Kasvu jatkui ensimmäisellä vuosineljänneksellä

Goforen liikevaihto vuoden 2021 ensimmäisellä neljänneksellä (1.1.–31.3.2021) oli 25,2 miljoonaa euroa (2020: 18,8 miljoonaa euroa), jossa oli kasvua 34,1 prosenttia viime vuodesta.

Konsernin oikaistu EBITA oli ensimmäisellä vuosineljänneksellä 3,5 miljoonaa euroa (3,2 miljoonaa euroa), joka vastaa 13,9 prosenttia liikevaihdosta (16,8 prosenttia). Konsernin EBITA oli vuosineljänneksellä 3,3 miljoonaa euroa (2,5 miljoonaa euroa), joka vastaa 13,1 prosenttia liikevaihdosta (13,0 prosenttia). Vuosineljänneksen oikaistu EBITA kasvoi 10,7 prosenttia viime vuodesta.

Goforen liikevaihto maaliskuussa 2021 oli 9,7 miljoonaa euroa (6,8 miljoonaa euroa). Maaliskuun lopussa konsernin palveluksessa oli yhteensä 790 henkilöä (585 henkilöä).

Toimitusjohtaja Mikael Nylund kommentoi:

“Goforen liikevaihto kasvoi vuoden ensimmäisellä neljänneksellä peräti 34 prosenttia verrattuna viime vuoden ensimmäiseen neljännekseen. Tämä on mielestämme hieno saavutus ja kertoo kasvustrategiamme onnistumisesta. Olemme onnistuneet vakuuttamaan pidempiaikaiset ja uudet asiakkaamme siitä, että Goforen kanssa digitaalisen muutoksen matka taittuu onnistuneesti.

Olemme myös onnistuneet yritysostoissa ja saaneet uusia asiakkuuksia, osaamisia ja upeita ihmisiä osaksi Gofore-perhettä. Yhteisönä olemme kasvaneet jo liki 800 henkilöön ja yhdessä edustamme digitalisaation kärkiosaamista niin teknologiassa kuin ihmisten johtamisessa – niissä asioissa, joissa kaikkien organisaatioiden digitaalinen muutos kaipaa osaamista ja tukea.

Ensimmäisen vuosineljänneksen oikaistu EBITA kasvoi 3,5 miljoonaan euroon, ollen 13,9 prosenttia liikevaihdosta. Aivan viime vuoden ensimmäisen neljänneksen kannattavuuslukemille (16,8 prosenttia liikevaihdosta) emme siis päässeet. Tähän vaikutti vuosineljänneksen alhaisempi työpäivien määrä verrattuna viime vuoteen ja laskutusasteen odotuksia alhaisempi taso suurimman asiakkaamme (Keha-keskus) sopimuskauden vaihtumiseen liittyen. Vaikka meille parantamisen varaa vielä jäikin, kannattavuuteen vaikuttavissa tekijöissä ei ole alkuvuoden aikana tapahtunut pysyvää muutosta.

Vuosineljänneksen lopulle osui merkittäviä julkisen sektorin hankintakilpailutusten voittoja, jotka kuvaavat hyvin miten tarjoamamme palvelee erilaisissa tilanteissa olevia asiakkaitamme. Jatkamme yhteistyötä Espoon kaupungin kanssa, joka valitsi ICT-konsultoinnin palvelumme tukemaan kaupungin digitaalista transformaatiota ja muiden ICT-palveluiden kehittämistä. Puitejärjestelyn kesto on seitsemän vuotta, ja sen arvioitu kokonaisarvo on noin 25 miljoonaa euroa sopimuskaudella. Gofore Lead on puitejärjestelyssä ensisijainen toimittaja.

Laaja-alainen yhteistyömme jatkuu myös Helsingin kaupungin kanssa. Helsingin kaupunki valitsi meidät kehittäjäkumppanikseen kasvatuksen ja koulutuksen toimialan asiointitietojärjestelmän kehittämiseen. Sopimuksen arvo on enintään 2,95 miljoonaa euroa ulottuen vuosille 2021–2022. Sopimus mahdollistaa lisäksi lisähankinnat kehityshankkeen aikana vuosina 2021–2024. Olemme aiempina vuosina palvelleet Helsingin kaupunkia IT-kehityshankkeiden johtamisessa, arkkitehtuurityössä ja digitaalisten palveluiden toteuttamisessa.

Yksityisen sektorin asiakkuuksista nostan esiin Elisan, jonka kanssa solmimme maaliskuussa jatkosopimuksen kokonaispalveluna tuotettavasta ohjelmistojen laadunvarmistus- ja testauspalvelusta. Sopimus on voimassa toistaiseksi ja sen arvo vuositasolla on noin 1 miljoonaa euroa. Aiemmin olimme laajentaneet yhteistyötämme jo muun muassa DevOpsiin sekä ketterien menetelmien ja liikkeenjohdon konsultoinnin palveluihin. Muiden palveluiden arvo on tänä vuonna noin 1 miljoonaa euroa.

Kasvustrategiamme ytimessä on ollut rakentaa digitaalisen muutoksen ympärille keskittyvää kokonaisvaltaista konsultointitarjoamaa. Ensimmäinen vuosineljännes vahvisti käsitystämme siitä, että olemme oikealla polulla. Uskomme jatkossa kasvavamme visiomme mukaisesti yhdeksi merkittävistä eurooppalaisista digitaalisen muutoksen asiantuntijayrityksistä.

Yhtiö noudattaa arvopaperimarkkinalain (AML) mukaista puolivuotisraportointia. Lisäksi Gofore julkaisee kuukausittain liiketoimintakatsauksen, joka sisältää päättyneen kuukauden liikevaihdon ja henkilöstömäärän vertailutietoineen. Lisäksi maalis- ja syyskuun liiketoimintakatsauksien yhteydessä liiketoimintakatsauksessa raportoidaan konsernin liikevaihto, EBITA, oikaistu EBITA ja EBITA-% päättyneeltä vuosineljännekseltä vertailutietoineen. Katsaukset sisältävät myös muita tunnuslukuja ja tunnuslukujen vertailun eri kausien välillä, mikä helpottaa yhtiön kasvustrategian toteutumisen seuraamista. Mukana ovat Full Time Equivalent (FTE) -kokonaiskapasiteettia kuvaavat luvut ja alihankinnan FTE-luvut. Katsauksissa esitetyt luvut ovat tilintarkastamattomia. Tätä liiketoimintakatsausta ei ole laadittu IAS 34 Osavuosikatsaukset -standardin mukaisesti.

Yhtiö käyttää operatiivisen kannattavuuden mittarina oikaistua EBITAa. Tunnuslukuja koskevat laskentakaavat on julkaistu Goforen vuositilinpäätöksessä 2020 ja löytyvät lisäksi yhtiön verkkosivustolla kohdasta tunnuslukujen laskentakaavat https://gofore.com/sijoita/gofore-sijoituksena/avainluvut/.

Kehitys neljännesvuosittain (IFRS)

Konserni (yhdistelty) Q1/20211 Q2/2021 Q3/2021 Q4/2021
Liikevaihto, milj. euroa 25,2
EBITA, milj. euroa, oikaistu2 3,5
EBITA, %, oikaistu 13,9 %
Konserni (yhdistelty) Q1/2020 Q2/2020 Q3/2020 Q4/2020
Liikevaihto, milj. euroa 18,8 18,6 16,3 24,3 
EBITA, milj. euroa, oikaistu 3,2 2,5 1,9 3,3
EBITA, %, oikaistu 16,8 % 13,3 % 11,5 % 13,5 %
Kasvu, % Q1/2021 Q2/2021 Q3/2021 Q4/2021
Liikevaihto, kasvu, % 34,1 %
EBITA, oikaistu, kasvu, % 10,7 %

1 CCEA Oy:n luvut on yhdistetty Gofore-konsernin lukuihin 1.3.2021 lähtien.
2 Oikaisuun vaikuttavat erät koostuivat helmikuussa 2021 tiedotetun ja osana konsernia 1.3.2021 lähtien raportoidun CCEA Oy:n hankinnan transaktiokuluista, jotka olivat yhteensä 0,193 miljoonaa euroa.

Kuukausi
(2021)
Liikevaihto,
milj. euroa
Henkilöstömäärä
kauden lopussa
Työpäivien
lukumäärä
Suomessa
Kokonais-
kapasiteetti,
FTE1
Alihankinta, FTE2
Maaliskuu 9,7 (6,8) 790 23 (22) 735 118
Helmikuu 8,1 (5,9) 736 20 (20) 689 111
Tammikuu 7,5 (6,1) 727 19 (21) 679 109

Vertailuluvut suluissa viittaavat edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon, ellei toisin mainita. CCEA Oy:n luvut on yhdistetty Gofore-konsernin lukuihin 1.3.2021 lähtien.

1 Kokonaiskapasiteetti, Full Time Equivalent (FTE) -luku kertoo konsernin henkilöstön kokonaiskapasiteetin määrän täysipäiväisten työntekijöiden lukumäärää vastaavaksi arvoksi muutettuna. Lukuun lasketaan mukaan koko henkilökunta roolista riippumatta. Vuosilomat, ylityövapaat, sairauslomat tai muut lyhyemmät poissaolot eivät vaikuta lukuun. Osa-aikaisuus ja muut pitkäaikaiset normaalityöajan poikkeamat vähentävät kokonaiskapasiteetin määrää verrattuna työsuhteessa olevan henkilöstön kokonaismäärään.
2 Alihankinta, Full Time Equivalent (FTE) -luku kertoo laskutettavassa työssä käytetyn alihankinnan määrän täysipäiväisten työntekijöiden lukumäärää vastaavaksi arvoksi muutettuna.

Lisätietoja:
Mikael Nylund, toimitusjohtaja, Gofore Oyj
p. 040 540 2280
mikael.nylund@gofore.com

Gofore Oyj on digitaalisen muutoksen asiantuntija. Meitä on Suomessa, Saksassa, Espanjassa ja Virossa yhteensä lähes 800 alan johtavaa asiantuntijaa, jotka ovat yrityksemme sydän, aivot ja kädet. Kaikella tekemisellämme on positiivinen vaikutus – oli kyse sitten johdon konsultoinnista, muotoilusta, koodauksesta tai testauksesta. Meillä tehdään töitä ihmisistä, yhteisöistä ja organisaatioista välittäen. Toimintaamme ohjaavat vahvat arvomme: olemme jokaiselle hyvä työpaikka, ja elämme asiakkaidemme onnistumisista. Liikevaihtomme vuonna 2020 oli 78 miljoonaa euroa. Gofore Oyj:n osake on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä. Tutustu meihin paremmin osoitteessa www.gofore.fi.

Tilaa tiedotteemme!

Haluatko kuulla uutisemme ensimmäisenä? Tilaa pörssitiedotteet ja lehdistötiedotteet suoraan sähköpostiisi!

Tilaa tiedotteet

Takaisin ylös