Sisäpiiritieto 12.1.2022

Gofore Oyj: Gofore Oyj:n liiketoimintakatsaus 1.–31.12.2021: Hyvä päätös vuodelle – Joulukuun liikevaihto 9,7 miljoonaa euroa, vuoden 2021 liikevaihdon kasvu 34 prosenttia

GOFORE OYJ PÖRSSITIEDOTE SISÄPIIRITIETO 12.1.2022 KLO 12.50

Gofore Oyj:n liiketoimintakatsaus 1.–31.12.2021: Hyvä päätös vuodelle – Joulukuun liikevaihto 9,7 miljoonaa euroa, vuoden 2021 liikevaihdon kasvu 34 prosenttia

Goforen liikevaihto vuoden 2021 neljännellä vuosineljänneksellä (1.10.–31.12.2021) oli 31,2 miljoonaa euroa (2020: 24,3 miljoonaa euroa), jossa oli kasvua 28,5 prosenttia viime vuodesta.

Vuoden 2021 liikevaihto oli 104,5 miljoonaa euroa (78,0 miljoonaa euroa), jossa oli kasvua 34,1 prosenttia.

Goforen liikevaihto joulukuussa 2021 oli 9,7 miljoonaa euroa (7,1 miljoonaa euroa). Kauden lopussa konsernin palveluksessa oli yhteensä 852 henkilöä (724 henkilöä).

Toimitusjohtaja Mikael Nylund kommentoi:

“Joulukuun myötä hyvin onnistunut loppuvuosi saatiin pakettiin. Hyvä asiakaskysyntä on mahdollistanut erinomaisen laskutusasteen, ja rekrytoinnit ovat onnistuneet kiitettävästi. Koko vuoden liikevaihtomme kasvoi 34,1 prosenttia vuoden takaisesta 104,5 miljoonaan euroon. Vuonna 2021 henkilöstömäärämme kasvoi 18 prosenttia vuoden 2020 lopusta.

Jälkimmäisen vuosipuoliskon hyvä orgaanisen kasvun trendi jatkui ja viimeisen vuosineljänneksen orgaaninen kasvu oli jo noin 20 prosenttia. Kaikkiaan Goforen liikevaihto kasvoi viimeisellä neljänneksellä 28,5 prosenttia vuoden takaisesta. Onnistuimme erityisen hienosti rekrytoinneissa ja vuosineljänneksen aikana henkilömäärämme kasvoikin peräti 38 uudella goforelaisella. Vuosineljänneksellä huomiomme kiinnittyi myös erityisesti goforelaisten jaksamiseen uudestaan vaikeutuneessa koronatilanteesta ja sen myötä osittaiseen etätyömoodiin paluusta johtuen. Vaikutukset liiketoimintaan ovat kuitenkin toistaiseksi jääneet vähäisiksi.

Vuosineljänneksen aikana työstimme myös yrityskohtaista työehtosopimustamme. Näin tammikuussa saavutimme merkittävän virstanpylvään, kun julkaisimme työehtosopimuksemme toimialallamme ensimmäisten joukossa. Olemme rakentaneet sopimusta tiiviissä yhteistyössä luottamushenkilöiden, henkilöstön ja ammattiliittojen edustajien kanssa. TES kuvastaa laajasti Goforen arvoja, yrityskulttuuria ja ajattelu- ja toimintatapoja sekä sisältää lisäksi yhtiömme kasvuun ja kannattavuuteen perustuvan palkkaratkaisun. Oma TES on meille ennen kaikkea kulttuurillisesti merkittävä ja edesauttaa kilpailukykymme säilymisen kilpaillulla työmarkkinalla.

Asiakasrintamalta nostan esiin yhteistyömme Finavian kanssa, kun joulukuussa tulimme valituksi heidän ICT-projektipäällikköpalvelujensa toimittajaksi. Asiantuntijapalveluita kohdistetaan projekteihin Finavian lentoasemilla ja toiminnassa sekä hyödynnetään useamman projektin muodostaman hankekokonaisuuden johdossa. Noin 4 miljoonan euron arvoiseen puitejärjestelyyn valittiin Goforen lisäksi neljä muuta toimittajaa, joiden kanssa Finavia tekee yhteistyötä. Goforen osalta sopimus on neljän vuoden mittainen (3+1 vuoden optio).

Vahvistamme myös rooliamme lapsiperheiden sähköisen asioinnin ja varhaiskasvatuksen tietojärjestelmien kehittämisessä Suomessa. Jatkamme järjestelmäkehittämistä Espoon ja Tampereen kaupunkien lisäksi nyt myös Oulussa ja Turussa. Vuonna 2017 Espoosta alkanut varhaiskasvatusjärjestelmän kehittäminen on jo usean kaupungin yhteishanke, jossa digitaalisia kaupunkipalveluita rakennetaan kaupunkivetoisesti. Oulun ja Turun kaupunkien kanssa solmitun sopimuksen arvo on noin 0,6 miljoonaa euroa vuonna 2022.

Tammikuussa julkistettu Devecto Oy:n yrityskauppa lisää yksityisen sektorin asiakaskuntaamme ja vahvistaa erityisesti älykkään teollisuuden digipalvelutarjontaamme. Digitaalisten ratkaisujen ja ohjelmistojen merkitys kasvaa, kun asiakkaamme tiivistävät tuotekehityksen, IT:n ja liiketoiminnan kehityksen integraatiota. Haluamme toimia teollisuuden keskeisenä digitalisaatiokumppanina ja siksi Devecton älykkäistä laitteista ja tietoliikenteestä ponnistava osaaminen ja asiakassuhteet ovat meille erityisen arvokkaita. Yrityskaupan myötä joukkoomme liittyi 130 hengen asiantuntijajoukko tammikuun alusta lukien. Yhteisönä yhdessä edustamme digitalisaation ihmislähtöistä kärkiosaamista.

Gofore jatkoi kasvuaan vuonna 2021. Kasvumme on jatkunut keskeytyksettä nyt jo 17 peräkkäistä tilikautta, mistä kiitos kuuluu asiakkaillemme ja kaikille goforelaisille nyt ja aiemmin matkan varrella. Orgaanisen kasvun osalta hyvin kulunut loppuvuosi ja tuore yrityskauppa antavat hyvät lähtökohdat vuoden 2022 kasvun rakentamiselle”.

Liiketoimintakatsauksissaan Gofore julkaisee kuukausikohtaisen henkilöstömäärän ja kuukausiliikevaihdon vertailutietoineen. Katsaukset sisältävät myös muita tunnuslukuja ja tunnuslukujen vertailun eri kausien välillä, mikä helpottaa yhtiön kasvustrategian toteutumisen seuraamista. Mukana ovat Full Time Equivalent (FTE) -kokonaiskapasiteettia kuvaavat luvut ja alihankinnan FTE-luvut. Lisäksi maaliskuun ja syyskuun liiketoimintakatsausten yhteydessä raportoidaan EBITA, oikaistu EBITA ja EBITA-% päättyneeltä vuosineljännekseltä vertailutietoineen. Kuukausikatsaukset julkaistaan mahdollisimman pian lukujen valmistuttua seuraavan kuukauden alussa. Poikkeuksen tekevät osana tilinpäätöstiedotetta julkistettavat tammikuun luvut ja osana puolivuosikatsausta julkistettavat heinäkuun luvut.

Luvut ovat tilintarkastamattomia.

Kehitys neljännesvuosittain

Konserni Q1/20211 Q2/2021 Q3/2021 Q4/20213
Liikevaihto, milj. euroa 25,2 26,4 21,6 31,2
EBITA, milj. euroa, oikaistu 3,5 3,4 2,7
EBITA, %, oikaistu 13,9 % 13,0 % 12,5 %
Konserni Q1/2020 Q2/2020 Q3/20202 Q4/2020
Liikevaihto, milj. euroa 18,8 18,6 16,3 24,3
EBITA, milj. euroa, oikaistu 3,2 2,5 1,9 3,3
EBITA, %, oikaistu 16,8 % 13,3 % 11,5 % 13,5 %
Kasvu, % Q1/2021 Q2/2021 Q3/2021 Q4/20213
Liikevaihto, kasvu, % 34,1 % 42,5 % 32,7 % 28.5 %
EBITA, oikaistu, kasvu, % 10,7 % 39,5 % 44,3 %

1 CCEA Oy:n luvut on yhdistetty Gofore-konsernin lukuihin 1.3.2021 lähtien.
2 Qentinel Finland Oy:n luvut on yhdistetty Gofore-konsernin lukuihin 1.9.2020 lähtien.
3 Oikaistu EBITA, oikaistu EBITA-% ja oikaistu EBITA kasvu-% julkaistaan 28.2.2022 julkistettavassa tilinpäätöstiedotteessa vuodelta 2021.

Kuukausi
(2021)
Liikevaihto,
milj. euroa
Henkilöstömäärä
kauden lopussa
Työpäivien
lukumäärä
Suomessa
Kokonais-
kapasiteetti,
FTE1
Alihankinta, FTE2
Joulukuu 9,7 (7,1) 852 21 (21) 789 137
Marraskuu 11,3 (8,5) 846 22 (21) 784 152
Lokakuu 10,2 (8,7) 827 21 (22) 763 133
Syyskuu 10,4 (8,3) 814 22 (22) 757 119
Elokuu 8,5 (5,6) 803 22 (21) 746 105
Heinäkuu 2,7 (2,4) 797 22 (23) 746 38
Kesäkuu 9,1 (6,1) 803 21 (21) 755 108
Toukokuu 8,8 (6,0) 799 20 (19) 755 109
Huhtikuu 8,5 (6,4) 791 20 (20) 743 112
Maaliskuu 9,7 (6,8) 790 23 (22) 735 118
Helmikuu 8,1 (5,9) 736 20 (20) 689 111
Tammikuu 7,5 (6,1) 727 19 (21) 679 109

Vertailuluvut suluissa viittaavat edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon, ellei toisin ilmoiteta. CCEA Oy:n luvut on yhdistetty Gofore-konsernin lukuihin 1.3.2021 lähtien.

1 Kokonaiskapasiteetti, Full Time Equivalent (FTE) -luku kertoo konsernin henkilöstön kokonaiskapasiteetin määrän täysipäiväisten työntekijöiden lukumäärää vastaavaksi arvoksi muutettuna. Lukuun lasketaan mukaan koko henkilökunta roolista riippumatta. Vuosilomat, ylityövapaat, sairauslomat tai muut lyhyemmät poissaolot eivät vaikuta lukuun. Osa-aikaisuus ja muut pitkäaikaiset normaalityöajan poikkeamat vähentävät kokonaiskapasiteetin määrää verrattuna työsuhteessa olevan henkilöstön kokonaismäärään.
2 Alihankinta, Full Time Equivalent (FTE) -luku kertoo laskutettavassa työssä käytetyn alihankinnan määrän täysipäiväisten työntekijöiden lukumäärää vastaavaksi arvoksi muutettuna.

Lisätietoja:
Mikael Nylund, toimitusjohtaja, Gofore Oyj
p. 040 540 2280
mikael.nylund@gofore.com

Gofore Oyj on digitaalisen muutoksen asiantuntija. Meitä on Suomessa, Saksassa, Espanjassa ja Virossa yli 980 alan johtavaa asiantuntijaa, jotka ovat yrityksemme sydän, aivot ja kädet. Kaikella tekemisellämme on positiivinen vaikutus – oli kyse sitten johdon konsultoinnista, muotoilusta, koodauksesta tai testauksesta. Meillä tehdään töitä ihmisistä, yhteisöistä ja organisaatioista välittäen. Toimintaamme ohjaavat vahvat arvomme: olemme jokaiselle hyvä työpaikka, ja elämme asiakkaidemme onnistumisista. Liikevaihtomme vuonna 2021 oli 105 miljoonaa euroa. Gofore Oyj:n osake on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä.
Tutustu meihin paremmin osoitteessa www.gofore.fi.

Tilaa tiedotteemme!

Haluatko kuulla uutisemme ensimmäisenä? Tilaa pörssitiedotteet ja lehdistötiedotteet suoraan sähköpostiisi!

Tilaa tiedotteet

Takaisin ylös