Sisäpiiritieto 14.10.2021

Gofore Oyj: Gofore Oyj:n liiketoimintakatsaus 1.7.–30.9.2021: Liikevaihto ja kannattavuus paranivat – Syyskuun liikevaihto ylitti 10 miljoonaa euroa

GOFORE OYJ PÖRSSITIEDOTE SISÄPIIRITIETO 14.10.2021 KLO 8.00

Gofore Oyj:n liiketoimintakatsaus 1.7.–30.9.2021: Liikevaihto ja kannattavuus paranivat – Syyskuun liikevaihto ylitti 10 miljoonaa euroa

Goforen liikevaihto vuoden 2021 kolmannella neljänneksellä (1.7.–30.9.2021) oli 21,6 miljoonaa euroa (2020: 16,3 miljoonaa euroa), jossa oli kasvua 32,7 prosenttia viime vuodesta.

Konsernin oikaistu EBITA oli kolmannella vuosineljänneksellä 2,7 miljoonaa euroa (1,9 miljoonaa euroa), joka vastaa 12,5 prosenttia liikevaihdosta (11,5 prosenttia). Vuosineljänneksen oikaistu EBITA kasvoi 44,3 prosenttia viime vuodesta. Konsernin EBITA oli vuosineljänneksellä 2,7 miljoonaa euroa (1,6 miljoonaa euroa), joka vastaa 12,5 prosenttia liikevaihdosta (9,7 prosenttia).

Konsernin tammi–syyskuun (1.1.–30.9.2021) liikevaihto oli 73,3 miljoonaa euroa (53,7 miljoonaa euroa), jossa oli kasvua 36,6 prosenttia. Konsernin oikaistu EBITA oli ajanjaksolla 9,6 miljoonaa euroa (7,5 miljoonaa euroa), joka vastaa 13,2 prosenttia liikevaihdosta (14,0 prosenttia). Konsernin EBITA oli 9,5 miljoonaa euroa (6,5 miljoonaa euroa), joka vastaa 12,9 prosenttia liikevaihdosta (12,1 prosenttia).

Goforen liikevaihto syyskuussa 2021 oli 10,4 miljoonaa euroa (8,3 miljoonaa euroa). Syyskuun lopussa konsernin palveluksessa oli yhteensä 814 henkilöä (716 henkilöä).

Toimitusjohtaja Mikael Nylund kommentoi:

“Saavutimme syyskuussa huikean symbolisen etapin, kun kuukausiliikevaihtomme ylitti ensimmäistä kertaa kymmenen miljoonan euron rajan. Syyskuun liikevaihto kasvoi 25 prosenttia viime vuodesta. Kasvusta suurin osa oli syyskuussa orgaanista. Koko vuosineljänneksen kasvu oli hienosti 32 prosenttia. Ottaen huomioon kolmanteen vuosineljännekseen sisältyvän kesälomajakson, myös kannattavuus oli hyvällä tasolla. Oikaistu EBITA kasvoi 44 prosenttia vuoden takaiseen verrattuna.

Syksyn aikana on alallamme puhuttu paljon rekrytoinnin haasteista, kasvaneesta henkilöstön vaihtuvuudesta ja koronan jälkeisestä myllerryksestä työmarkkinoilla. Kuitenkin olemme syyskuussakin palkanneet joukkoomme uusia asiantuntijoita ja henkilöstömäärämme on hyvässä kasvussa, vaikka markkinatilanne ei ole helppo. Uusia kasvoja on monilla eri osaamisalueilla, muun muassa testiautomaatiossa ja neuvonantopalveluissa, teknisen- ja ohjelmistokehitysosaamisen lisäksi.

Goforelle relevantilla markkinalla hyvä kehitys on jatkunut koko vuoden ja se näkyy edelleen. Kysyntä palveluillemme on vireää ja asiakkaat investoivat digitaaliseen muutokseen, varmasti osin korona-ajan kokemusten kiihdyttämänä.

Meille merkittävä sosiaali- ja terveyshuollon uudistus on käynnistynyt Suomessa kesällä toden teolla. Uudet hyvinvointialueet ovat taustojensa puolesta kaikki hieman eri lähtötilanteessa sekä valmiuksiensa ja toimenpanonsa osalta. Työt ovat käynnistyneet laajalla rintamalla ja alueet ovat hakeneet ICT-muutokseen liittyviä valtionavustuksia muutoksen tueksi. Myös meidän asiantuntijamme ovat jo mukana useamman eri alueen ICT- ja muissa projekteissa.

Asiakasrintamalta nostan esiin lisäksi kansallisesti merkittävän AuroraAI-kehitystyön. Kerroimme huhtikuussa solmineemme sopimuksen DigiFinland Oy:n kanssa tekoälyä hyödyntävän chatbot-ohjelmistoalustan toteutuksesta osana kansallista AuroraAI-tekoälyohjelmaa ja sen toimeenpanovaihetta vuosina 2021–2022. Syksyllä roolimme ohjelman toteuttajana vahvistui edelleen, kun sovimme DigiFinlandin kanssa chatbot-palvelumuotoilusta ja pilviympäristöjen kehittämisestä sekä kesän ja alkusyksyn aikana tiimimme aloitti Digi- ja väestötietoviraston Aurora-AI-hankkeen ydinkomponenttien kehittämistehtävissä. Kansallisen AuroraAI-ohjelman tavoitteena on tekoälypohjaisesti helpottaa kansalaisia saamaan eri organisaatioiden palveluita oikea-aikaisesti ja personoidusti elämän eri tilanteissa sekä parantaa julkisten palveluiden tarjoamisen kustannustehokkuutta ja vaikuttavuutta. Olemme olleet mukana ohjelmassa alusta alkaen.

Goforen panostukset työntekijäkokemuksen ja työnantajamielikuvan kehittämiseen näkyvät johdonmukaisesti menestymisenä työnantajamainetta mittaavissa tutkimuksissa. Olemme sijoittuneet kymmenen parhaan joukkoon Suomen houkuttelevimpia työnantajia listaavassa Young Professional Attraction Index (YPAI) 2021 -tutkimuksessa. Syyskuun tutkimuksessa sijoituimme seitsemänneksi. Academic Workin toteuttamassa kyselyssä korostuu nuorten halu työskennellä tunnetuille brändeille, joilla on lupaava tulevaisuus ja innovatiivisen työnantajan maine”.

Yhtiö noudattaa arvopaperimarkkinalain (AML) mukaista puolivuotisraportointia. Lisäksi Gofore julkaisee kuukausittain liiketoimintakatsauksen, joka sisältää päättyneen kuukauden liikevaihdon ja henkilöstömäärän vertailutietoineen. Katsaukset sisältävät myös muita tunnuslukuja ja tunnuslukujen vertailun eri kausien välillä, mikä helpottaa yhtiön kasvustrategian toteutumisen seuraamista. Mukana ovat Full Time Equivalent (FTE) -kokonaiskapasiteettia kuvaavat luvut ja alihankinnan FTE-luvut. Lisäksi maaliskuun ja syyskuun liiketoimintakatsausten yhteydessä raportoidaan EBITA, oikaistu EBITA ja EBITA-% päättyneeltä vuosineljännekseltä vertailutietoineen. Katsauksissa esitetyt luvut ovat tilintarkastamattomia. Kuukausikatsaukset julkaistaan mahdollisimman pian lukujen valmistuttua seuraavan kuukauden alussa. Poikkeuksen tekevät osana tilinpäätöstiedotetta julkistettavat tammikuun luvut ja osana puolivuosikatsausta julkistettavat heinäkuun luvut. Tätä liiketoimintakatsausta ei ole laadittu IAS 34 Osavuosikatsaukset -standardin mukaisesti.

Yhtiö käyttää operatiivisen kannattavuuden mittarina oikaistua EBITAa. Tunnuslukuja koskevat laskentakaavat on julkaistu Goforen vuositilinpäätöksessä 2020 ja löytyvät lisäksi yhtiön verkkosivustolla kohdasta tunnuslukujen laskentakaavat https://gofore.com/sijoita/gofore-sijoituksena/avainluvut/.

Kehitys neljännesvuosittain

Konserni Q1/20211 Q2/2021 Q3/2021 Q4/2021
Liikevaihto, milj. euroa 25,2 26,4 21,6
EBITA, milj. euroa, oikaistu 3,5 3,4 2,7
EBITA, %, oikaistu 13,9 % 13,0 % 12,5 %
Konserni Q1/2020 Q2/2020 Q3/20202 Q4/2020
Liikevaihto, milj. euroa 18,8 18,6 16,3 24,3
EBITA, milj. euroa, oikaistu 3,2 2,5 1,9 3,3
EBITA, %, oikaistu 16,8 % 13,3 % 11,5 % 13,5 %
Kasvu, % Q1/2021 Q2/2021 Q3/2021 Q4/2021
Liikevaihto, kasvu, % 34,1 % 42,5 % 32,7 %
EBITA, oikaistu, kasvu, % 10,7 % 39,5 % 44,3 %

1 CCEA Oy:n luvut on yhdistetty Gofore-konsernin lukuihin 1.3.2021 lähtien.
2 Qentinel Finland Oy:n luvut on yhdistetty Gofore-konsernin lukuihin 1.9.2020 lähtien.

Taulukkomuotoinen esitys täydentyy vuoden edetessä.

Kuukausi
(2021)
Liikevaihto,
milj. euroa
Henkilöstömäärä
kauden lopussa
Työpäivien
lukumäärä
Suomessa
Kokonais-
kapasiteetti,
FTE1
Alihankinta, FTE2
Syyskuu 10,4 (8,3) 814 22 (22) 757 119
Elokuu 8,5 (5,6) 803 22 (21) 746 105
Heinäkuu 2,7 (2,4) 797 22 (23) 746 38
Kesäkuu 9,1 (6,1) 803 21 (21) 755 108
Toukokuu 8,8 (6,0) 799 20 (19) 755 109
Huhtikuu 8,5 (6,4) 791 20 (20) 743 112
Maaliskuu 9,7 (6,8) 790 23 (22) 735 118
Helmikuu 8,1 (5,9) 736 20 (20) 689 111
Tammikuu 7,5 (6,1) 727 19 (21) 679 109

Vertailuluvut suluissa viittaavat edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon, ellei toisin ilmoiteta. CCEA Oy:n luvut on yhdistetty Gofore-konsernin lukuihin 1.3.2021 lähtien.

1 Kokonaiskapasiteetti, Full Time Equivalent (FTE) -luku kertoo konsernin henkilöstön kokonaiskapasiteetin määrän täysipäiväisten työntekijöiden lukumäärää vastaavaksi arvoksi muutettuna. Lukuun lasketaan mukaan koko henkilökunta roolista riippumatta. Vuosilomat, ylityövapaat, sairauslomat tai muut lyhyemmät poissaolot eivät vaikuta lukuun. Osa-aikaisuus ja muut pitkäaikaiset normaalityöajan poikkeamat vähentävät kokonaiskapasiteetin määrää verrattuna työsuhteessa olevan henkilöstön kokonaismäärään.
2 Alihankinta, Full Time Equivalent (FTE) -luku kertoo laskutettavassa työssä käytetyn alihankinnan määrän täysipäiväisten työntekijöiden lukumäärää vastaavaksi arvoksi muutettuna.

Lisätietoja:
Mikael Nylund, toimitusjohtaja, Gofore Oyj
p. 040 540 2280
mikael.nylund@gofore.com

Gofore Oyj on digitaalisen muutoksen asiantuntija. Meitä on Suomessa, Saksassa, Espanjassa ja Virossa noin 800 alan johtavaa asiantuntijaa, jotka ovat yrityksemme sydän, aivot ja kädet. Kaikella tekemisellämme on positiivinen vaikutus – oli kyse sitten johdon konsultoinnista, muotoilusta, koodauksesta tai testauksesta. Meillä tehdään töitä ihmisistä, yhteisöistä ja organisaatioista välittäen. Toimintaamme ohjaavat vahvat arvomme: olemme jokaiselle hyvä työpaikka, ja elämme asiakkaidemme onnistumisista. Liikevaihtomme vuonna 2020 oli 78 miljoonaa euroa. Gofore Oyj:n osake on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä.
Tutustu meihin paremmin osoitteessa www.gofore.fi.

Tilaa tiedotteemme!

Haluatko kuulla uutisemme ensimmäisenä? Tilaa pörssitiedotteet ja lehdistötiedotteet suoraan sähköpostiisi!

Tilaa tiedotteet

Takaisin ylös