Lehdistötiedote 29.3.2018

Gofore Oyj: Kristiina Michelsson ja Mika Varjus Goforen hallitukseen – henkilöstön keskuudestaan valitsema ehdokas Anne-Mari Silvast jatkoon

29.3.2018 09:35:00 EEST

GOFORE OYJ LEHDISTÖTIEDOTE 29.3.2018 KLO 9.35

Kristiina Michelsson ja Mika Varjus Goforen hallitukseen – henkilöstön keskuudestaan valitsema ehdokas Anne-Mari Silvast jatkoon

Uusina jäseninä Goforen hallitukseen ovat liittyneet kokenut hallitusammattilainen Kristiina Michelsson ja Goforella pääarkkitehtina ja konsulttina työskentelevä Mika Varjus, joka on myös yksi yhtiön perustajista.

”Saimme uutta ja erilaista vahvaa osaamista Goforen menestystarinaan”, toteaa Goforen hallituksen puheenjohtaja Ali U. Saadetdin.

Michelsson toimii tällä hetkellä Pohjola Terveys Oy:n johtajana ja hänellä on vankka taloustausta sekä monipuolinen kokemus hallitustyöstä ja johtamisesta. Michelsson on toiminut muun muassa Finla Työterveys Oy:n toimitusjohtajana ennen siirtymistään Pohjola Terveyteen.

”Hienoa päästä mukaan kehittämään Goforea, jonka liiketoiminta on erinomaisessa kunnossa ja vahvassa kasvussa. Erityisen kiinnostavaa ja mieluista on tukea strategiaa, jossa kykenemme hyödyntämään markkinoilla esiin nousevia uusia mahdollisuuksia asiakasta hyödyttäen. Lisäksi asiakaslähtöisten konseptien edistäminen ja työhyvinvoinnin kehittäminen ovat lähellä sydäntäni”, sanoo Michelsson.

Varjus on yksi Goforen neljästä perustaosakkaasta ja toimii yhtiössä tällä hetkellä pääarkkitehtina ja konsulttina. Varjus on ollut luomassa Goforeen uusia teknologia- ja liiketoiminta-alueita ja tuo hallitustyöskentelyyn oman arvokkaan lisänsä myös omistajan näkökulmasta. Lisäksi Varjus tuo hallitukseen mukanaan huippuasiantuntijuutta ja näkemystä asiakastarpeista.

Varjus kommentoi: ”Goforen kasvu on ollut viime vuosina huikeaa. Viime vuonna kasvu ja muutos voimistuivat entisestään – muutoksessa on ollut hienoa olla mukana. Kun IT-ala muuttuu yhä kiihtyvällä vauhdilla, mukana pysyminen edellyttää laaja-alaista asiantuntijuutta ja ketteryyttä. Näille hyviä lähtökohtia ovat tulevaisuudessakin Goforen matala organisaatio ja joukkoistettu päätöksenteko”.

Saadetdin mukaan Goforen hallitus monipuolistuu entisestään uusien jäsenien myötä ja on kyvykkäämpi tukemaan toimivaa johtoa yhtiön strategian ja arvojen toteuttamisessa.

Hallitustyöskentelyä leimaa poikkeuksellinen läpinäkyvyys ja avoimuus
Goforella on ollut perinne nostaa henkilöstöstään jäsen ehdokkaaksi yhtiön hallitukseen. Viime vuonna hallitukseen nousi tekninen projektipäällikkö Anne-Mari Silvast. Häntä ennen kahdella edellisellä kaudella valituksi tuli Goforella palveluarkkitehtina työskentelevä Niko Sipilä. Maaliskuussa pidetyssä yhtiökokouksessa ehdolla ollut Silvast valittiin jatkoon.

Goforen arvoissa on olla jokaiselle hyvä työpaikka. Tätä tausta-ajatusta vasten oli neljä vuotta sitten luontevaa nostaa hallitukseen oma työntekijä.

”Goforella niin kulttuurin kuin yhtiön kehittäminen ja vaaliminen koetaan hienolla tavalla yhteisenä asiana. Työntekijälähtöinen kulttuuri on ollut yksi keskeisistä menestystekijöitä. Olemme onnistuneet luomaan tehokkaan ja muuttuvaan toimintaympäristöön ketterästi sopeutuvan johtamismallin, mikä on heijastunut pitkään yhtiön taloudelliseen menestykseen. Totta kai tämä heijastuu myös hallitustyöskentelyyn”, sanoo toimitusjohtaja Timur Kärki.

Millaiseksi hallitustyöskentelyn ovat kokeneet henkilöstöstä hallitukseen noussut Silvast, Goforen henkilöstö ja muut yhtiön hallitusjäsenet? Miltä työ on maistunut ja miten se on henkilöstön mielestä onnistunut?

”Tuon henkilöstön näkökulmaa mielelläni esiin, mutta olen kuitenkin päätöksissä henkilökohtaisesti vastuussa, joten päätökset ovat siis omia, ei niin että toisin henkilöstön toiveet sellaisinaan”, Anne-Mari Silvast kuvaa.

Silvastin tehtävä ei ole ollut toimia hallituksessa henkilöstön äänitorvena. Toki Silvastilla on näkyvä rooli ja yhtiön kannalta merkittävä asema.

”Tietääkseni Goforen malli, missä työntekijät valitsevat keskuudestaan henkilön vaalilla ehdokkaaksi hallitukseen, on Suomessa melko ainutlaatuinen. Goforen tapa heijastaa luottamuksesta henkilöstöön ja osoittaa toisaalta, että erilaisiakaan mielipiteitä tai taustoja ei pelätä. Olen itse hurjan ylpeä siitä, että meillä luotetaan henkilöstöön näin rohkeasti, mielestäni se nostaa avoimuuden johtamisessa ihan uudelle tasolle!”, Silvast tiivistää.

Henkilöstön odotukset täyttyneet
Goforella hallitukseen nousseet työntekijät on valittu vaaleilla, missä kaikilla Goforen työntekijöillä on äänestämisen lisäksi ollut mahdollisuus nousta ehdolle. Viime vuonna ehdokaslista koostui kymmenestä ehdokkaasta. Ehdolle asettui niin yhtiön ensimmäisiä työntekijöitä kuin alle vuoden uran Goforella tehneitä, ja tehtävänimikkeet vaihtelivat ohjelmistosuunnittelijasta, projektipäällikköön, palveluarkkitehtiin ja johdon konsulttiin.

Silvast kuvaa viime vuoden hallitustyöskentelyä avartavaksi, ja hallituksen muut konkarijäsenet ovat pitäneet häntä vertaisenaan.

Silvast kertoo sisäistäneensä hyvin vastuujaon eli sen, että siinä missä operatiivinen johto vastaa käytännön toimenpiteistä, johtamisesta ja uudistuksista, hallitus vetää korkealla tasolla yleistä linjaa ja pyrkii auttamaan ja tukemaan johtoa työssään.

”Tässä piili myös suurin oppiminen: olen tottunut projektipäällikkönä ja koodaajana siihen, että ratkaisen käytännön ongelmia ja muutan asioita, mutta hallitustyössä on tosi tärkeää antaa johdolle myös tilaa tehdä operatiivista työtä parhaansa mukaan”, Silvast toteaa, ja jatkaa: ”teknisellä taustalla hallitustyö on toki vaatinut paljon perehtymistä osakeyhtiölakiin ja yhtiön talousasioihin. Toisaalta olen aina myös ollut näistä asioista kiinnostunut ja opiskeluaikana hankittu kaupallinen teoriapohja on auttanut tehtävän hoidossa”.

Johdon konsulttina ja people personina Goforella työskentelevän Karl Nymanin mukaan henkilöstön suurimpana odotuksena on ollut mahdollisimman läpinäkyvä viestintä hallituksen työskentelystä.

Vanhempi ohjelmistosuunnittelija Juho Pentikäinen lisää, että: ”työntekijä hallituksen jäsenenä luo minulle lämpimän tunteen vahvasta luottamuksesta henkilöstöön. Mielestäni Anne-Mari myös auttaa hallitusta pitämään jalkansa maassa.”

Henkilöstölle Silvastin ja Sipilän hallituskaudet ovat näkyneet esimerkiksi sisäisinä blogikirjoituksina, joihin on kuvattu hallitustyöskentelyä, tiivistetty hallituksen kokouksen sisällöt ja joissa on jatkettu aiheiden analyyttista tarkastelua.

Poikkeuksellinen avoimuus ja läpinäkyvyys hallitustyöskentelyn keskiössä
Viime vuonna Goforella tapahtui isoja, hienoja asioita: valinta Great Place to Work® -vertailussa Suomen parhaaksi ja Euroopan toiseksi parhaaksi työpaikaksi, ensimmäinen yritysosto ja listautuminen Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämällä First North Finland -markkinapaikalle.

”Viime vuosi oli poikkeuksellinen, koska sitä leimasi listautuminen ja siihen liittyvät yhtiön hallitukselle kuuluvat tehtävät ja päätökset. Tämä oli henkilöstön suuntaan myös haastavaa, koska iso osa käsitellyistä asioista oli luottamuksellista”, Silvast kertoo.

Onko Silvastilla antaa neuvoja muille yrityksille? Mitä hyötyä työntekijöiden valitsemasta täysivaltaisesta hallitusjäsenestä on?

”Onhan tuo lisäksi hallitukselta ja omistukselta hieno ele, että osoitetaan luottamusta henkilöstöön niin paljon, että otetaan mukaan yksi hallitukseen. Symbolisena eleenä se luo jo fiilistä siitä, että ollaan kaikki samassa veneessä”, Silvast kommentoi.

”Goforen hallitustyöskentely ja johtaminen ovat saaneet uusia sävyjä henkilöstön valitseman jäsenen kautta”, Kärki jatkaa.

Kärjen mukaan toimintatapa on Goforen arvojen ja kulttuurin mukaista ja osaltaan vahvistaa ja kehittää kulttuuria edelleen.

”Goforen tavoitteena on olla poikkeuksellisen läpinäkyvä organisaatio ja tämä on vain yksi, mutta tärkeä, ilmentymä siitä. Toivottavasti tästä toimintatavasta pidetään kiinni jatkossakin”, Nyman kiteyttää.

Goforen poikkeuksellinen ja toimintatapoja uudistava hallitustyöskentely on saanut tunnustusta muun muassa vuonna 2016 Hallituspartnerit ry:n Kultainen nuija -huomionosoituksella.

Lue lisää aiheesta: https://gofore.com/henkilostosta-hallitukseen-poikkeuksellisella-aanestysprosentilla/

Katso Anne-Mari Silvastin videohaastattelu, missä Silvast kertoo muun muassa teknisen projektipäällikön työstään ja siitä, mikä työnteossa motivoi: https://www.youtube.com/watch?v=MCepK8q9Br8&feature=youtu.be

Lisätietoja:
Timur Kärki, toimitusjohtaja, Gofore Oyj
puh. 040 828 5886
timur.karki@gofore.com

Gofore Oyj on vuonna 2002 toimintansa aloittanut digitalisaation asiantuntijayritys. Tarjoamme uuden ajan palveluita yksityisen ja julkisen sektorin toimijoille muutoksen kohtaamiseen. Missiomme on muuttaa maailmaa paremmaksi digitalisaation keinoin ja työkulttuuria uudistamalla. Palvelumme kattavat koko arvoketjun – johdon konsultoinnista palveluiden muotoiluun ja rakentamiseen sekä pilvipalveluihin. Kehityksen suunnannäyttäjänä pysyminen vaatii nopeutta, uudistumis- ja kilpailukykyä. Tästä meillä on näyttöä jo 15 vuoden ajalta. Toiminnallemme on ominaista huippuasiantuntemus, ripeys sekä aito vuorovaikutus. Uskomme olevamme asiakkaillemme paras kumppani digitaalisen muutoksen tiellä. Goforelaisia on Helsingissä, Jyväskylässä, Tampereella, Swanseassa, Münchenissä ja Madridissa lähes 390. Gofore valittiin Suomen parhaaksi ja Euroopan toiseksi parhaaksi työpaikaksi Great Place to Work® 2017 -tutkimuksessa.

Gofore on kansainvälinen digitaalisen muutoksen konsulttiyhtiö. Meillä on yli 1 400 asiantuntijaa kaikkiaan 19 toimipisteessä Suomessa, Saksassa, Itävallassa, Virossa, Espanjassa ja Italiassa. Teknologian ja liiketoiminnan asiantuntijamme rakentavat yhdenvertaista digitaalista yhteiskuntaa ja kestäviä älykkään teollisuuden ratkaisuja. Monimuotoista osaajajoukkoamme yhdistää pioneerihenkisyys sekä halu luoda inhimillisempää, vastuullisempaa ja eettisempää digimaailmaa. Toimintaamme ohjaavat vahvat arvomme: olemme jokaiselle hyvä työpaikka, ja elämme asiakkaidemme onnistumisista. Liikevaihtomme vuonna 2023 oli 189,2 miljoonaa euroa. Gofore Oyj:n osake on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä. Visiomme on olla merkittävin eurooppalainen digitaalisen muutoksen asiantuntijayritys.

Tilaa tiedotteemme!

Haluatko kuulla uutisemme ensimmäisenä? Tilaa pörssitiedotteet ja lehdistötiedotteet suoraan sähköpostiisi!

Tilaa tiedotteet

Takaisin ylös