Lehdistötiedote 2.1.2023

Gofore päivitti työehtosopimustaan – Palkkaratkaisu pysyy ennallaan, perhevapaisiin parannuksia

2.1.2023 08:30:00 EET

IT-yhtiö Gofore on julkaissut päivitetyn yrityskohtaisen työehtosopimuksensa. Gofore, yhtiön luottamushenkilöt sekä Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry ja Tietoala ry ovat sopineet muutoksista työehtosopimukseen, joka astui voimaan 1.1.2023. Keskeisimmät muutokset ovat Devecto Oy:n työntekijöiden mukaantulo sopimuksen piiriin sekä parannukset perhevapaita koskeviin kirjauksiin, joilla Gofore tukee yhdenvertaista vanhemmuutta ja ottaa huomioon erilaiset perhemuodot. Lisäksi työntekijän oikeus palkalliseen poissaoloon läheisen äkillisen sairastumisen tai tapaturman takia laajenee koskemaan työntekijän vanhempien lisäksi täysi-ikäisiä lapsia. Kasvuun ja kannattavuuteen perustuva palkkaratkaisu pysyy ennallaan. Sopimuksen piirissä on nyt yli 1 000 työntekijää Suomessa.

Työehtosopimus tukee osaltaan Goforen vuosille 2023–2024 päivittämää strategiaa, jonka yksi neljästä pääteemasta on tulevaisuuden työelämä. Gofore julkaisi ensimmäisen oman yrityskohtaisen työehtosopimuksensa vuoden 2022 alussa, toimialallaan ensimmäisten joukossa. Useista käytännöistä oli sovittu yhtiössä paikallisesti jo tätä ennen. TES linjaa työaikoihin ja työn tekemisen tapoihin, työn ja vapaa-ajan yhteensovittamiseen ja sairaustapauksiin liittyviä asioita.

”Gofore haluaa olla edelläkävijä tulevaisuuden työelämän rakentamisessa. Työsuhteiden monimuotoisuus lisääntyy jatkuvasti ja työntekijöiden odotukset kasvavat. Oma työehtosopimuksemmeon meille tärkeä alusta sopia näistä asioista yhdessä. Sopimuksen merkitys myös kasvaa, kun sen piirissä olevia on nyt jo yli tuhat. Olen erittäin iloinen siitä, että yhteiseen onnistumiseen ja menestyksen jakamiseen perustuva palkkaratkaisumme saa jatkoa. Uskon sen kantavan meitä pitkälle tulevaisuuteen. Palkkaratkaisu perustuu luottamukseen, jonka merkitys korostuu epävarmempina aikoina”, sanoo Goforen toimitusjohtaja Mikael Nylund.

Palkkaratkaisussa yleiskorotukset lasketaan neljännesvuosittain yhtiön tuloksen perusteella. Goforen palkankorotukset vuonna 2022 ovat olleet neljä prosenttia kolmen ensimmäisen kvartaalin aikana, mikä on keskimäärin erittäin hyvä taso.

Goforen pääluottamushenkilö Staffan Österholmin mukaan tes-neuvottelut käytiin erittäin hyvässä yhteishengessä: Henkilöstön näkemyksiä kuunnellaan, arvostetaan ja ymmärretään.

”Palkkaratkaisu on ollut toimiva, ja sen jatkuminen on reilu myös tässä tilanteessa. Henkilöstö oli mukana uudistamassa perhevapaakirjauksia, joissa kiinnitimme huomiota yhdenvertaisuuteen ja erilaisiin perhemuotoihin. Ratkaisu oli lopulta arvokysymys: Ei-synnyttävän vanhemman vapaat kaksinkertaistuvat kolmesta viikosta kuuteen, joten vaikka kustannukset kasvavat, emme silti joutuneet luopumaan mistään. Henkilöstö on myös kiittänyt uusia kirjauksia läheisten huomioimisessa. Oikeus kahden päivän palkalliseen poissaoloon on ollut jo aiemmin oman vanhemman akuutin sairauden tai tapaturman takia, mutta nyt sopimus laajenee koskemaan myös työntekijän täysi-ikäistä lasta”, Staffan Österholm sanoo.

Goforen työehtosopimuksen keskeisimpiä muutoksia 1.1.2023 alkaen

Sopimus kokonaisuudessaan verkkosivulla gofore.com/tyoehtosopimus/ ja tämän tiedotteen liitteenä.

Sopimuksen piirissä olevien määrä kasvaa

  • Devecto Oy:n työntekijät tulevat mukaan tes:n piiriin. Devecto liittyi yrityskaupassa osaksi Goforea tammikuussa 2022.
  • Sopimus koskee vuoden 2023 alusta yli tuhatta goforelaista Suomessa. Yhtiössä on kaikkiaan noin 1300 työntekijää Suomessa ja muualla Euroopassa.

Perhevapaat

  • Syksyllä 2022 tuli voimaan uusi perhevapaalainsäädäntö, jonka myötä Gofore teki parannuksia työehtosopimuskirjauksiin. Niillä halutaan edistää tasa-arvoista ja yhdenvertaista vanhemmuutta ja tukevat erilaisia perhemuotoja uusperheistä apilaperheisiin. 
  • Jatkossa synnyttävälle vanhemmalle maksetaan palkkaa raskausvapaalta 40 arkipäivän ajalta. Lisäksi sekä synnyttävälle vanhemmalle että ei-synnyttävälle vanhemmalle maksetaan palkkaa vanhempainvapaalta 36 arkipäivän eli noin 6 viikon ajalta. Siten Goforen kirjauksen mukaan ei-synnyttävän vanhemman oikeus pitää palkallista vanhempainvapaata kaksinkertaistuu noin kolmesta viikosta (2022 TES) noin kuuteen viikkoon.
  • Myös muulle lapsen hoitoon osallistuvalle henkilölle, jolle on luovutettu Kelan vanhempainrahapäiviä, TES:n kirjauksen perusteella maksetaan vuoden 2023 TES:n mukaisesti palkkaa vanhempainvapaan ajalta noin kuuden viikon ajan.
  • Lisäksi vanhempainvapaapäiviä on mahdollista luovuttaa toisen vanhemman lisäksi omalle tai toisen vanhemman puolisolle tai muulle lapsen huoltajalle.

Palkkaratkaisu ei muutu

  • Palkkaratkaisu on sama kuin vuoden 2022 sopimuksessa: Se perustuu jatkossakin Goforen kasvuun ja kannattavuuteen. Yleiskorotukset lasketaan neljännesvuosittain yhtiön tulokseen perustuen.
  • Jatkossa yleiskorotukset tulevat voimaan kutakin kertymiskvartaalia seuraavan kvartaalin viimeisessä kuussa. Esimerkiksi tammi-maaliskuulta kertyvä mahdollinen korotus tulee voimaan kesäkuussa.
  • Korotusten maksuaikataulussa on yksi muutos keväällä 2023. Siirtymäajalle on sovittu 1.4.2023 annettava ylimääräinen 0,37 % kertakorotus, joka kompensoi kahden kuukauden siirtymävaihetta.

Palkallinen poissaolo ennalta arvaamattoman ja pakottavan syyn johdosta

  • Työntekijällä on ollut jo aiemmin oikeus kahden päivän palkalliseen poissaoloon hänen vanhempaansa kohdanneen, ennalta arvaamattoman sairauden tai tapaturmasta johtuvan syyn takia. Vuoden 2023 alusta kirjaus laajenee koskemaan myös työntekijän oikeutta poissaoloon täysi-ikäistä lasta kohdanneen äkillisen sairauden tai tapaturman vuoksi.

Lisätietoja

Mikael Nylund, toimitusjohtaja
p. 040 540 2280
mikael.nylund@gofore.com

Staffan Österholm, pääluottamushenkilö
p. 040 900 0472
staffan.osterholm@gofore.com

Liitteet
Kuva: toimitusjohtaja Mikael Nylund
Pdf: Goforen yrityskohtainen työehtosopimus

Kuvapankki https://goforeoyj.kuvat.fi/kuvat/FOR+MEDIA/ 

Gofore on kansainvälinen digitaalisen muutoksen konsulttiyhtiö. Meillä on yli 1 400 asiantuntijaa kaikkiaan 19 toimipisteessä Suomessa, Saksassa, Itävallassa, Virossa, Espanjassa ja Italiassa. Teknologian ja liiketoiminnan asiantuntijamme rakentavat yhdenvertaista digitaalista yhteiskuntaa ja kestäviä älykkään teollisuuden ratkaisuja. Monimuotoista osaajajoukkoamme yhdistää pioneerihenkisyys sekä halu luoda inhimillisempää, vastuullisempaa ja eettisempää digimaailmaa. Toimintaamme ohjaavat vahvat arvomme: olemme jokaiselle hyvä työpaikka, ja elämme asiakkaidemme onnistumisista. Liikevaihtomme vuonna 2023 oli 189,2 miljoonaa euroa. Gofore Oyj:n osake on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä. Visiomme on olla merkittävin eurooppalainen digitaalisen muutoksen asiantuntijayritys.

Tilaa tiedotteemme!

Haluatko kuulla uutisemme ensimmäisenä? Tilaa pörssitiedotteet ja lehdistötiedotteet suoraan sähköpostiisi!

Tilaa tiedotteet

Takaisin ylös