Blogi 28.5.2020

Goforelaiset estämässä Suomen halvaantumista koronakriisissä

Goforen asiantuntijat osallistuivat monipuolisesti työskentelevän ja nopeasti laajalla rintamalla etenevän suomalaisista huippuasiantuntijoista koostuvan verkoston toimintaan. Yli 100 asiantuntijan Fast Experts Teams -verkoston kokosi yhteen halu hyödyntää digitaalisia työkaluja sekä työskennellä ja jakaa tietoa eri toimialarajojen koronapandemiaan liittyvien haasteiden ratkaisemiseksi.

Verkosto tarjosi kanavan Goforen asiantuntijoille osallistua kriisin ratkaisemiseen jakamalla osaamistaan konkreettisissa hankkeissa. Kaija Puranen työskenteli laajaa kansallista huomiota saaneessa hengityksensuojainten puhdistushankkeessa. Hankkeessa kehitettiin ja testattiin innovatiivinen menetelmä, tuotanto ja logistiikka korkean suojaintehon hengityksensuojainten puhdistusta ja uudelleenkäyttöä varten, mikäli uusia suojaimia ei olisi saatavilla.

“Sain yllättävän ja ilahduttavan mahdollisuuden työskennellä LUT-yliopiston akatemiatutkija Katri Laatikaisen koordinoimassa hengityksensuojainten puhdistushankkeessa. Ensimmäisestä puhelusta Katrin kanssa ei kulunut montaa päivää, kun työ lähti liikkeelle suurella rytinällä. Siinä ei tullut katsottua päivittäistä työmäärää eikä kellonaikaa. Johtotähtenä minulla oli alusta alkaen auttaa muuta ryhmää, ja erityisesti Katria hankkeen vetäjänä, pitämään kaikki pallot hallussa. Nyt voin taustapeiliin katsoen todeta, että noin parissa kuukaudessa kävimme läpi parin vuoden hankkeen vaiheet, niin onnistumiset kuin vastoinkäymisetkin. Toimeksianto oli intensiivinen oppimiskokemus ja todisti verkoston sekä erilaisuuden voimaa. Koordinoinnin kokousta kuunnellessa ei ikinä olisi voinut uskoa, että suuri osa osallistuneista ei ollut koskaan tavannut toisiaan, fyysisesti siis”, Kaija kertoo.

Petri Takala oli mukana tekoälykokeiluiden ja edistyneen analytiikan tiimissä luomassa yhteiskunnallisia tilannekuvia ja edistämässä verkoston tutkimushanketta analytiikkakokeiluiden avulla. “Yhteiskunnallisissa kriisitilanteissa on tärkeää saada luotua yhteistä tilannekuvaa kriisin vaikutuksiin yhteiskunnan eri alueilla, jotta itsenäiset tiimit voisivat auttaa kriisin eri osa-alueiden ratkaisemisessa.”

Goforen analytiikkatiimi tuotti tilannekuvaa työpaikkojen muutokseen sekä suomalaisten yritysten taloudellisesta kestokyvystä. “Autoimme Yhteiskunta-alan korkeakoulutetut ry (YKAn) niin kutsutun korona-kyselyn datan analysoinnissa ymmärtämään työpaikoilla tehtyjä muutoksia ja etätyön kuormitustekijöitä. YKA reagoi kyselyynsä saamiin vastauksiin hämmästyttävän nopeasti ja kehitti poikkeusaikaa varten innovatiivisia palveluita tukemaan jäsenistöään. Tilannekuvien luomisessa ratkaisevaksi menestystekijäksi nousee myös hyvän datan saaminen. Analytiikkatiimi sai yhteistyökumppaniltaan Profinderilta käyttöön dataa yritysten taloudellisesta tilanteesta. Datan avulla oli mahdollista luoda tilannekuvaa suomalaisten yritysten maksuvalmiudesta sekä tunnistaa millaiset yritykset saivat Business Finlandin kehitysrahaa. Vastaavanlaisessa kriisissä olisi mahdollista kohdentaa erilaisia tukia älykkäästi erityyppisille yrityksille.”

Myös Goforen Hermanni Hyytiälä auttoi verkoston ydintiimiä ja sidosryhmiä tavassa organisoitua nopeasti muuttuvassa tilanteessa sekä kumppanuuksien rakentamisessa.

Verkostossa työskenteli kahdeksan eri tiimiä. Niiden tehtäviksi muodostuivat kansallinen tutkimus etätyöhön siirtymisestä, tutkimus- ja kehityshanke hengityssuojainten puhdistamiseksi, 3D-tulostusosaamisen kokoaminen, palkka- ja keikkatyön yhdistäminen lomautusten vaihtoehtona, etätyön hyvät käytännöt, virtuaalifasilitointi, tehokkaat TKI-instrumentit sekä datan ja tekoälyn hyödyntäminen.

Verkoston opit: Etätyö kaipaa tehostamistoimia

Asiantuntijaverkoston työskentely osoitti, että Suomessa pitäisi hyödyntää aiempaa merkittävästi enemmän sektori- ja organisaatiorajat ylittävää, nopeasti tehtävää asiantuntijayhteistyötä. Verkoston asiantuntijat suosittelevat kahdeksaa eri toimenpidettä yhteiskunnan toiminnan tehostamiseksi. Keskeisimmät niistä liittyvät etätyöhön. Esimerkiksi verkkoyhteyksiä ja toimivaa tietoliikenneinfrastruktuuria on vahvistettava, etä- ja joustotyön kulttuuria työpaikoilla lisättävä ja yksilöiden ja organisaatioiden välistä luottamusta vahvistettava.

”Pelko ja epävarmuus estävät uudistumisen, investoinnit ja kehittämisen. Luottamus taas mahdollistaa toiminnan vaikeasti ennustettavissa olosuhteissa, joihin liittyy epävarmuutta ja riskejä. Suomessa tarvitaan yhä enemmän kykyä vastata erilaisten osapuolten odotuksiin ja kykyä rakentaa luottamusta nopeasti erilaisten osapuolten kesken.”

Verkoston asiantuntijat näkevät etätyöllä monia mahdollisuuksia. Koronapandemian väistyttyä etä- ja matkatyö yleistyvät. Tietoliikenneyhteyksien kapasiteetissä ja toimivuudessa on kuitenkin huomattavia alueellisia eroja, mikä aiheuttaa alueellista epätasa-arvoa.

Fast Expert Teams -verkoston tuottama loppuraportti on luettavissa täältä. Raportista löytyy verkoston kokemuksen ja tutkimuksen perusteella syntyneet johtopäätökset, toimenpideohjeet sekä kuvaus verkoston kahdeksasta eri tiimistä. Kaikkiaan verkoston työskentelyyn osallistui yli 100 asiantuntijaa eri yliopistoista, tutkimuslaitoksista, ministeriöistä ja yrityksistä. Yhteystiedot keskeisimmille asiantuntijoille löytyvät loppuraportista.

Tilaa tiedotteemme!

Haluatko kuulla uutisemme ensimmäisenä? Tilaa pörssitiedotteet ja lehdistötiedotteet suoraan sähköpostiisi!

Tilaa tiedotteet

Takaisin ylös