Lehdistötiedote 17.4.2024

Goforen selvitys: Hyvinvointialueilla useita keinoja lisätä toimintansa vaikuttavuutta

17.4.2024 08:15:00 EEST

Hyvinvointialueet näkevät tekoälyn, tiedolla johtamisen sekä asiakas- ja potilastietojärjestelmien uudistamisen mahdollisuuksina lisätä toimintansa vaikuttavuutta. Digitalisaation toivotaan vapauttavan aikaa ihmisten kohtaamiseen hoitotyössä, parantavan henkilöstökokemusta ja tuovan ratkaisuja henkilöstöpulaan. Tiedot käyvät ilmi Goforen tekemästä selvityksestä, jota varten se haastatteli johtotehtävissä toimivia henkilöitä 16 eri hyvinvointialueelta vuodenvaihteessa 2023–24. Selvityksen perusteella alueet suhtautuvat muutoksiin positiivisesti ja myös haluavat uudistaa toimintatapojaan.

Goforen selvitys, Pistemäisistä digiprojekteista kohti laajaa vaikuttavuutta hyvinvointialueilla, nostaa esiin kuusi digitaaliseen muutoksen liittyvää ilmiötä, jotka hyvinvointialueet näkevät tilaisuuksina vaikuttavuuden lisäämiseen. Vaikuttavuus tarkoittaa, miten tehokkaasti alueet edistävät asukkaidensa terveyttä, hyvinvointia ja elämänlaatua.

Ilmiöt ovat: 

 • Alueilla on suuri mahdollisuus muuttaa arjen työtä ja tekemistä samalla, kun järjestelmien yhdistetään ja uudistetaan laajasti.
 • Erityisen merkittäviä ovat asiakas- ja potilastietojärjestelmien uudistukset, joihin alueet panostavat nyt huomattavan paljon.
 • Laadukkaan tietopohjan merkitys korostuu ja takaa sen, että uusista innovaatioista saadaan paras hyöty irti.
 • Tekoälyn hyödyntämiseen kohdistuu valtavat odotukset tehtävien automatisoinnista aina suurten datamäärien käsittelyyn.
 • Digitalisaatiosta toivotaan apua työn houkuttelevuuden lisäämiseen sekä henkilöstöpulaan, kun jopa kolmannes henkilöstöstä eläköityy lähivuosina.
 • Palveluiden tarjoaminen yhä asiakaslähtöisemmin antaa mahdollisuuden lisätä vaikuttavuutta.

Goforen johtava konsultti Pipsa Purhonen näkee muutoksen ihmislähtöisen johtamisen ratkaisevana tekijänä vaikuttavuuden lisäämiseen digitalisaation keinoin. Digitalisaatio tarjoaa runsaasti mahdollisuuksia, mutta palveluiden digitalisointi ei voi olla itseisarvo – eikä sitä voida määrittää ymmärtämättä käytännön työn ja asiakkaiden tarpeita. 

”Hyvinvointialueilla on nyt tuhannen taalan paikka panostaa siihen, että ihmiset saadaan mukaan ja sitoutumaan palveluiden uudistamiseen. Investoinnit tuottavat tuloksia ja uudistushankkeet onnistuvat varmemmin, kun koko organisaatiolla on yhteinen ymmärrys tavoitetilasta ja siihen sitoudutaan myös päätöksenteossa”, Pipsa Purhonen sanoo.

Goforen haastattelemat hyvinvointialueiden edustajat kertoivat vahvasta muutoshalukkuudesta ja -kyvykkyydestä sekä positiivisesta suhtautumisesta muutokseen. Toisaalta ihmislähtöisen muutoksen näkökulman koettiin jääneen kiireen alle.

”Ihmislähtöisyys on ratkaiseva tekijä, jotta vaikuttavuuden lisäämisessä voidaan onnistua. On erittäin tärkeää pysyä jatkuvasti pulssilla ihmisten kokemuksesta ja mitata muutoksen etenemistä. Esimerkiksi uusi järjestelmä ei vielä itsessään tuota tavoiteltuja hyötyjä, vaan kriittistä on se, missä määrin ihmiset muuttavat ajatteluaan ja toimintatapojaan – ja ottavat muutoksen omakseen. Tähän tuskin päästään, jos digitaalista muutosta ei ole lähestytty ja johdettu työtapojen ja toimintakulttuurin muutoksena ja jos muutoksen määrittelyyn ei ole otettu mukaan heitä, joihin se eniten vaikuttaa.”

Yhdeksän digitaalista hanketta

Hyvinvointialueet ovat käynnistäneet erilaisia digitaalisia hankkeita niille osoitettujen tehtävien perusteella. Selvityksessä tunnistettiin yhdeksän kokonaisuutta, joita vuoden 2023 alussa toimintansa aloittaneet alueet edistävät. Painotukset vaihtelevat sen mukaan, millaisia tarpeita alueilla on. 

 1. Kansalaisten digitaalinen asiointi
  Palveluasiointi halutaan siirtää yhä enemmän digitaalisille alustoille, jotka vähentäisivät fyysisten toimipisteiden ruuhkia.
 2. Asiakasohjaus
  Asiakasohjauksen järjestelmistä haetaan apua, kun alueet haluavat ymmärtää asiakkaan tilannetta aikaisempaa laajemmin ja tukea soteammatilaisten tekemää hoidontarpeen arviointia.
 3. Toiminnanohjaus
  Toiminnanohjauksella tavoitellaan parempaa resurssien hallintaa ja optimointia, jotta palvelut voidaan tuottaa mahdollisimman kustannustehokkaasti.
 4. Asiakas- ja potilastietojärjestelmät
  Järjestelmien halutaan avustavan ja ohjaavan keskeisesti arjen hoitotyötä, jotta esimerkiksi tietynlaisen hoitokirjauksen jälkeen potilas pystytään ohjaamaan ennalta määriteltyihin jatkotoimenpiteisiin.
 5. Ohjelmistorobotiikka ja automatisointi
  Henkilöstön aikaa ja asiantuntemusta halutaan vapauuttaa paitsi vaativiin, myös heille itselleen merkityksellisiin tehtäviin.
 6. Henkilöstön ja johdon osaamisen kartoitus ja kehittäminen
  Digitalisaatio muuttaa työtä ja mahdollistaa uutta. Muutos halutaan toteuttaa ihmislähtöisesti ja taata henkilöstölle riittävä tuki.
 7. Tiedolla johtamisen perusta
  Jo luotu perusta tuo reaaliaikaista näkyvyyttä alueiden tilaan ja tulevaisuudessa mahdollistaa toiminnan ja tarpeiden ennakoinnin uudella tavalla.
 8. Kyberturvallisuus
  Kyber- ja tietoturvan sekä tietosuojan vaatimukset ovat korkeat, ja alueilta odotetaan myös jatkuvaa suojauksen kehittämistä ja varautumista.
 9. Tekoälykyvykkyys
  Tekoälyn mahdollisuuksia halutaan kartoittaa ja tutkia; pilottikokeiluja tehdään erilaisten työvaiheiden tukena.

Lisätietoja

Pipsa Purhonen, johtava konsultti, Gofore Oyj
p. 050 352 2441
pipsa.purhonen@gofore.com

Koko raportti tämän tiedotteen liitteenä. Selvityksen taustoitus: Roni Kiuru, p. 0400 272 052, roni.kiuru@gofore.com

Documents

Gofore-Pistemäisistä_digiprojekteista_kohti_laajaa_vaikuttavuutta_hyvinvointialueilla.pdf

Gofore on kansainvälinen digitaalisen muutoksen konsulttiyhtiö. Meillä on yli 1 400 asiantuntijaa kaikkiaan 19 toimipisteessä Suomessa, Saksassa, Itävallassa, Virossa, Espanjassa ja Italiassa. Teknologian ja liiketoiminnan asiantuntijamme rakentavat yhdenvertaista digitaalista yhteiskuntaa ja kestäviä älykkään teollisuuden ratkaisuja. Monimuotoista osaajajoukkoamme yhdistää pioneerihenkisyys sekä halu luoda inhimillisempää, vastuullisempaa ja eettisempää digimaailmaa. Toimintaamme ohjaavat vahvat arvomme: olemme jokaiselle hyvä työpaikka, ja elämme asiakkaidemme onnistumisista. Liikevaihtomme vuonna 2023 oli 189,2 miljoonaa euroa. Gofore Oyj:n osake on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä. Visiomme on olla merkittävin eurooppalainen digitaalisen muutoksen asiantuntijayritys.

Tilaa tiedotteemme!

Haluatko kuulla uutisemme ensimmäisenä? Tilaa pörssitiedotteet ja lehdistötiedotteet suoraan sähköpostiisi!

Tilaa tiedotteet

Takaisin ylös